fredag 11 mars 2016

Keltiska hjulet à la ickevåldsexperten Kerstin Bergeå

Kerstin håller ickevåldsworkshop med gruppen. En viktig tanke i våra liv är att se att vi är olika, det finns olika teorier kring detta. Här talar vi om personlighet och ledarskap, hur är vi som personer och hur fungerar detta i en ledarsituation. Kerstin placerar ut de fyra väderstrecken. Nord symboliseras av en brandsläckare, väst av en kanna att samla i, öst av eld eller ljus som brinner ut och syd av en samlande sopborste. Vilka är vi som personer? Hur fungerar vi som ledare av en grupp?

Nord (brandsläckare, sten) står för fasthet. Hen vågar säga var skåpet skall stå, fattar gärna snabba beslut och kommer fort framåt. Det är en auktoritär person, många kan bli sårade av hens framfart och många beslut får ändras som ej genomtänkta.

Öst (eld, ljusen som brinner ut) står för karismatiska personer, de är brinnande eldsjälar, de målar med sitt språk, ser visioner och helhet, men brinner ofta ut. De är igångsättare. De ligger i riskzonen för utbrändhet.

Syd (kvasten eller borsten som samlar in), herden som vallar in fåren. Dessa är bra på att lyssna. De kan uppfattas som en vindflöjel, som lyssnar på alla. De vill vara alla till lags, vill att alla skall få säga sin mening och kan inte säga nej. Beslut måste vara väl förankrade, de innesluter alla och tar lång tid att fatta.

Väst (en källa för insamling av information). Denna person är bra på att samla in information, går till källan och gör saker ordentligt. De strävar efter god struktur och nyttjar gärna fotnötter. Dessa personer är inte så karismatiska (som öst). De är nästan introverta och lite fyrkantiga.

Workshopen var tillförande och viktig. Den visar oss på våra olika personligheter, även om någon eller några ser sig i fler av dessa väderstreck. Insikten om att vi är olika är viktig för att förstå vår plats i ett sammanhang eller en grupp och kan göra det lättare att samarbeta med varandra, när vi lärt oss vilka olika personligheter vi är - och att vi måste lära oss att se att människor är olika.

Jag känner att jag huvudsakligen tillhör väst, struktur och grundlighet ligger varmt om mitt hjärta. Jag ser dock att jag även har beröringspunkter med nord, öst och syd. Jag känner mig helt enkelt olika beroende av vilket sammanhang eller grupp jag befinner mig i. Eller vilken roll som är min just där, i den grupp jag verkar.

Tack, Kerstin, för en bra workshop.

A..

(Jerusalem 1/3 2016 - SCSC)

Inga kommentarer: