torsdag 10 juli 2008

Hedersvåld....

Tidningen Vi - nr 6/juni 2008.

Jag läser om "Familjen eller friheten - Sonyas omöjliga val". Jag läser om det hedersrelaterade förtrycket, om männens och kulturernas förtryck - som de och familjerna tar med sig även när de helt byter land och levnadsvillkor. Kanske är det en trygghet - eller en oförmåga att vårda sina medmänniskor med omsorg. Kanske är det en massiv feghet, eller en total frånvaro av empati och rättvisetänkande. Kanske är det djupt rotade historiska spår, som kräver hjälp och uppmärksamhet - igen, och igen.

Artikeln är viktig, talar i viktiga spår. Den är oxå skrämmande hemsk.

Låt varje vän, lärare, kurator, rektor och medmänniska uppmärksamma problematiken. Låt inte en enda tjej/kvinna misshandlas, hotas eller mördas för att hon i något enda mått gått en annan stig än någon annan person tyckt att hon skall gå.

Hjälp de män och de kvinnor som har en fot kvar i hedersvåldets garn.

Anette Grinde
2008-07-08

Andra bloggar om: Tidningen Vi, Hedersvåld

Spar inte på biblioteken....

Jag läste Fred Vargas "Mannen som vände insidan ut" - 2005 Wahlström & Widstrand.

Att finna ro att läsa är fantastiskt. Att läsa är fantastiskt. I stunder när läsron inte infinner sig, eller tiden saknas, känns saknaden stor. Orden, historien, förklaringarna, tankarna, spåren, kärleken, färgerna, lukterna, smakerna - att läsa och lära känna historien i boken, är något alla måste. Få. Kunna. Få möjlighet till.

Jag läste "Mannen som vände insidan ut" och kände kärleken, berusningen, sorgen, lukten, smutsen, noggrannheten och längtan.

Sen tänker jag på vikten, nödvändigheten, att barnen och alla vi vuxna får möjlighet att läsa. Läsa deckare, romaner, historiebeskrivningar, Pippi Långstrump och politiska ställningstaganden. Jag tänker på vikten av att de som inte har råd (eller lust) att ständigt botanisera i den dyra bokhandeln måste få ha kvar alla fantastiska bibliotek. Jag tänker på nedskärningarna i hemkommunen och sparandet i t ex lokalkostnderna, där tanken inte ser ut att ta med frågon om utbildning, studiemöjligheter, kommunens studietakter i statistiken, mm. Kanske hänger flera saker ihop än sparandet i budgeten hos just Kultur & Fritid. Kanske skall lokalkostnaden ses ur helt andra perspektiv.

Jag såg bergen, stigarna och vidderna. Jag kände smaken av det goda vinet, lukten av djuren i den gamla svårstyrda lastbilen och jag förnam kärleken & omsorgen mellan människorna i berättelsen.

En bok - väl värd att läsa.

Kanske finns den - på ett bibliotek nära dig....

Anette Grinde
2008-07-08

Göran Persson & Anitra Steen

6 juli 2008. Jag lyssnar till en trevlig intervju med Göran Persson och Anitra Steen. Den var verkligen trevlig! Man kan avundas vissa delar av deras liv, och man kan vara glad att man slipper andra. Kort och gott kan vi - igen - konstatera att vi alla är väldigt olika. Vem avgör - vad som är rätt, och vad som är fel?

Många grenar, skratt och ämnen går i samtalet. De får också frågan om principer och ställningstaganden - så klart. Frågan om hushållstjänster landar på bordet. Är det hyckleri? - Att använda regeln för hushållstjänster, som Göran Persson i sin tidigare roll som partiledare hos Socialdemokraterna visat sig så starkt emot?

Nej. Betonas det tydligt.
Och jag får hålla med. Regeln gäller även socialdemokrater. Regeln gäller alla.

- Men sen är vi inte överens. Göran Persson vill att regeln skall bort. Jag vill ha den kvar. Den ger positiva arbetseffekter, skapar arbetstillfällen. Och - omvandlar ofta svart till vitt.

Regeln kan också lösgöra tid för annat, som t ex samvaro, utflykter, familjesamtal, närvaro - gemenskap och vila som annars inte hinns med.

Självklart gäller regeln alla och skall/får nyttjas utan att man i något mått skall behöver rättfärdiga sin handling.

Jag hoppas att regeln blir permanent, även om ett maktskifte kommer till stånd.

Anette Grinde
Korpskog, 2008-07-06

"Vinster delas av många.
Förluster får man bära själv."
- noterade Göran Persson med sin lugna ton.
- ja, visst är det just så.

"Dela Med" - nr 2/2008....

Jag läste i "Dela med", Diakonias tidning nr 2/2008. Jag läste om kvinnor på utbildning i Burkina Faso.

Utbildning generellt, framförallt för flickor och kvinnor, är ibland svårt i det starkt patriarkala samhället. Kvinnors ställning är där svår och de har svårt att göra sina röster hörda.

Diakonia stödjer organisationer och nätverk som satsar t ex på utbildning. De kan kännas udda att projektet talar om en utbildning för kvinnor, i Burkina Faso, för att bli bilmekaniker. - Men det visade sig vara en lysande idé. Förutom helt nya yrkeskunskaper skapas självförtroende och viktiga steg över genusbarriären.

Utbildning är oerhört viktigt för att kvinnorna skall kunna göra sina röster hörda. Det bidrar till så mycket mer, än bara för de enskilda kvinnorna. Det påverkar familjerna, hälsan, demokratiseringsmöjligheterna, de mänskliga rättigheterna, strukturerna i samhället och mycket mer.

Utbildning - för kvinnor och barn - tål att satsas på. Det ger definitivt god utdelning för världens väl.

De skapar möjligheter för Fn.s millenniemål, och det som oxå borde vara allas våra mål.

- Att verkligen göra något åt fattigdomen i vår värld.

Anette Grinde
Korpskog, 2008-07-04

Rekommenderade länkar;

Bistånd är guld. Det gör verklig skillnad....

Revisorer prickas.
För bristande granskning.
Av SIDA.s biståndspengar.

SIDA drabbas av anmärkningar. Trovärdigheten faller. Regelsystemet skärps. Det går från min till max innan vi knappt hinner reagera. Afrika förstår ingenting alls. Kultur och kontrollsystem krockar. Bistånd och trovärdighet hamnar mitt emellan. Givarna och SIDA drar i bromsarna, misstro hörs i leden.

Så. Låt oss stanna en stund. Kontrollen är viktig. Trovärdigheten skall vara hög. Hål får inte finnas i fickorna. Alla skall göra rätt. Vi vill att det skall vara rätt.

Beslut. Rutiner. Kontroll. Regler. Information. Utbildning. Åt flera håll. Alla måste veta hur tanken ser ut. Alla måste veta var vi ska och hur vi gör. Målet måste vara att rätt, skall vara just rätt.

Rätt för dem som vi ska hjälpa. Utan personlig vinning till någon annan. Vinning i mening medel som inte hamnat där det ska, utan i någon annans ficka.

Rätt för de som ger, oavsett från var. Rätt för de som bidrar med kraft och resurser. Rätt för de som arbetar, försöker, påverkar, engagerar och vill. - Med ord, tanke och rapportering. Med meningsfullhet och information - i syfta att verka än mer. Rätt.

Bistånd är guld. Det gör verklig skillnad. För barn, kvinnor och män som får nya och förbättrade förutsättningar för goda liv. Frågor som sjukvård, utbildning, arbeten och tak över huvudet ligger högt på agendan. Där finns också demokratin, genus och mänsklig rätt. Omsorg och rättvisa, även för dem som lever i det svåraste svårt.

Låt oss göra det rätt - utan prick i något led.

Låt oss uppmärksamma det som är, det som görs - allt det som finns. Det är - just rätt. Det är utbildning, det är skolor, det är mat, det är uppdrag, det är sjukvård och det är arbete för mer och för rätt, för dem det berör.

Anette Grinde
Korpskog, 2008-07-04

söndag 6 juli 2008

RoslagsNatta 3/7 2008

Rånäs 4H & Ok Roslagen står för programmet i parken.
En ljuvlig kväll i sommarstaden.
Det är kortbyxvarmt.
Sommarregnet håller sig på håll.
Kaffe, korv och bullar finns uppdukat för försäljning.
Kexchoklad och banan likaså.
Funktionärerna har gula t-shirts, med RoslagsNattatext - som tydlighet, information och reklam.
Tröjorna har vart några år, men tar nu snart slut.
En sponsor må fångas för tröjor med nya tryck!

En reklamkampanj och tidningsannons ger riktig fart på efteranmälningarna.
Funktionärerna som skull bistå fastnade på håll - busstrejken ställde till det. Igen.
Man våndas, och frustreras.
Men det får gå, som det går.

Starten för Knattarna gick.
De rusade från start till mål.
En liten Knattegrabb föll i gråt - men ville absolut springa klart.
Leende kom han strax i mål.

Ungdomarna, några med tävling i sinnet, tar löpningen på riktigt allvar.
Ibland får man undra - var går gränsen för lagom och lek?

Pokaler delas ut.
Det är på allvar.
Med guld i kanten.
Att minnas och glädjas över i många år.
Mina medaljer från mina ungdomslopp finns fortfarande kvar.
Ibland kan man undra, varför vissa saker ändå spelar så stor roll.

Sedan är det dags för de lite äldre.
Tävling och motionär.
Blandat folk.
Rånäs 4h-tjejerna lägger sig hårt, först, i resultatlistan.
För arrangörsklubben är det roligt att se.
De kan. De kan.

Start & mål.
Tidtagning & resultatrapportering.
Speaker.
Nummerlappar & efteranmälan.
Tillstånd.
Kassahantering.
Korv & kaffe.
Dricka efter loppet.
Startlistor.
Efteranmälan & info till sekretariatet.
Datorkraft.
Löpare för nödfallsuppgifter.
Prisutdelare.
Sjukvård.
Ledarbil.
Avspärrning.
Startpistol.
Sponsorlista till speakern.
Bankarta.
Fler med koll - inte bara en!
Tidtagningschips till alla...
och lite till för att få allt att fungera.

En tävling är beroende av många - för att fungera. Rätt.

Därtill löpare. Och åskådare med Hejarop och glada hyss.
Utan dem vore det ju inget alls.
Det bubblar på stan.
Butikerna får tillskott trots pinande busstrejk.
Första torsdagen i jul.
Igen och igen.
Vi ses nästa år igen.

Anette Grinde
Norrtälje 2008-07-04

torsdag 3 juli 2008

MR organisationer trotsade dödshot

Det civila samhället i Guatemala lyckades få militärens dag den 30 juni att istället bli en dag för att minnas de människor som försvunnit och dödats under landets väpnade konflikt.

Framsteg!

Läs artikeln från Kristna Fredsrörelsen här:

http://www.krf.se/fredstjanst/guatemala_080703.asp

Näringsfrågor....

Nytt från Revisorn nr 6/7 2008 landar i min låda. Den påminner om näringslivsfrågor, ekonomi och skatt. Den påminner om regler och skapar nya frågor.
´
14 juli, mitt i brinnande semestertider, skall skattedeklarationen och betalningen för moms för maj och källskatt/arbetsgivaravgifter för juni vara Skatteverket till handa. Semesterledighet är inget skäl att låta bli. Nästa gång är den 18 augusti. Då är det moms för juni, och källskatt / arbetsgivaravgifter för juli som skall levereras, förutom för de som numera redovisar i tremånadersperioder för moms - då skall nu april - maj - juni nå Skatteverket i augusti. Säkert blir det här några extra som missar, med anledning av "orutinen" i det nya. Skattedeklarationen är dock inget nytt. Den tillhör företagarnas återkommande "måsten", och kan anses tillhöra deras "vardag".
´
Skatteverket har granskat fåmansföretag. Och fångat utnyttjande felaktigheter. Fångat sådant som inte är tänkt att finnas hos företagen - nämligen privata kostnader i bokföringen, som avdrag som om det tillhörde näringsverksamheten. Friserade kostnader, omdöpta, omfakturerade. Det finns företagare som inte vill rätta sig efter regelsystemet. De vill dra privata kostnader i sin näringsverksamhet, så att övriga medborgare får vara med och betala för deras privata liv. Det känns inte ok. Den moralen behöver vi förbättra. Skatte-/regelmoralen behöver vi onekligen förbättra. Vi måste lära varandra att se, att reglerna finns till för oss alla - även för den individuelle företagaren.
´
En oenig Regeringsrätt har givit en arbetslös rätt till avdrag för utgifter för att söka arbete. Avdrag att dras mot intäkter från A-kassan. Kostnaderna, eller det aktiva arbetssökandet, anses vara ett krav för intäkternas förvärvande. Därför medges avdraget. (Regeringsrätten, mål nr 3797-06) . Detta är något att uppmärksamma - för de arbetslösa, i sin kommande inkomstdeklaration.
´
Skatteverket tvistar om bilförmånsreglerna och trängselskatten. Skatterättsnämnden har (den 16 maj 2008) fattat ett beslut - till förarens fördel. Skatteverket vill ha mer, och överklagar detta beslut. Utgången är naturligtvis av vikt - för alla de som kör förmånsbil i Sthlm. Såväl för företaget, som för förmånstagaren - och för Skatteverkets, d v s vår allas, "kassa".
´
Nog för nu.
´
Anette Grinde

onsdag 2 juli 2008

Radiotjänst....

Det finns företag som sänder bluff-fakturor. Det finns företag som vägrar att lyssna, när jag säger att jag inte beställt varan/tjänsten, eller som gör sig helt otillgängliga. Dessa företag riskerar att svartlistas. Andra företag & organisationer, som vägrar att lyssna, klarar sig bra ändå.

Jag har flyttat. Jag har berättat för Radiotjänst att jag inte längre skall faktureras för TV-avgift. Jag har berättat vem som istället skall faktureras. De ser var jag bor istället.

En tid går. Sedan kommer en påminnelse på den uppsagda fakturan - med ett tillägg med 75 kr, och hot om mycket mer och om vidare färd till Kronofogden.

Jag placerar mig i en - lång! - telefonkö.

Till slut kommer jag fram.

Jag informerar, igen, att jag har flyttat, att annan person finns i lägenehten - med TV.n - och att jag inte skall betala den utsända fakturan. Jag upplyser igen om min tidigare skrivelse, där jag meddelat att jag inte bär ansvar för betalning av den aktuella fakturan. Kundtjänst säger sig inte förstå, att jag inte kan förstå - att jag skall betala, informera, och dubbelt bekräfta att jag inte skall betala den angivna avgiften. Det räcker inte att säga det en gång. Jag måste ringa, eller skriva, igen. Minst två gånger, minst en upprepning - måste jag tala om för Radiotjänst, att jag inte bär ansvaret för den aktuella fakturan. För Radiotjänst måste jag också redogöra för familjeförhållanden och relationer.

Till slut finner jag det - absurt.

Om jag säger upp ett avtal - så räcker det att jag gör det en gång.
Det kräver inte att jag dubbelt bekräftar.

Radiotjänst regelsystem måste förändras. Detta är helt enkelt inte ok. Så här kan vi bara inte ha det.

Anette Grinde

En typ av äldreboende att rekommendera....

Solhem.
Älmsta.
Kooperativa hyresrätter.
För äldre.
Med ork och kraft.
Med en del eget engagemang.

De bor i en fantastiskt miljö. I egna lägenheter. Med allt vad en lägenhet skall ha. Alla lägenheter är olika stora, men där finns lagom stora ettor och tvåor med fina kök och rum.

Till övervåningen finns det naturligtvis hiss. Där finns också samlingsrum, balkonger och gemensamma utrymmen.

På markplanet finns det matsal, där de som vill serveras lunch varje vardag. Ett cateringföretag huserar i husets källare. De boende väljer själva vilka dagar de lagar sin egen mat hemma i sin lägenhet, eller äter tillsammans med andra i husets matsal. Varmrätt, sallad, kaffe och kaka. Ett ordentligt lagat mål mat - utan besvär, med samvaro och därtill gott & nyttigt. Så mycket bättre och trevligare det är att äta tillsammans, än ensam var för sig!

Frånvaro av trafik, närvaro av natur och fågelkvitter, pyssel i trädgården så långt man orkar och vill. Resten får någon av de övriga i boendet ordna. Alla, i huset, hjälps åt tillsammans för sin miljö i hus och dess trädgård. Förutsättningen för boende är att man är frisk, och klarar sig själv. Och att man i något mått kan ta del - av t ex städning av de gemensamma ytorna i huset, i trädgården och i de gemensamma evenemangen.

Det finns ingen egen vårdorganisation i huset, men hemtjänsten besöker de som har sådant behov utifrån vanliga regler. Gemenskap och en tillsyn av varandra finns - de boende månar helt enkelt om varandra.

En kooperativ hyresform. Boende för äldre. Gemenskap och omsorg. I en fantastisk miljö.

Men här saknas en viktig servicefunktion. Huset ligger inte, för de äldre, på gångavstånd till matbutiken. Transporthjälp behövs. En buss, några gånger per dag - som tar de boende till matbutiken i Älmsta, eller till bussen in till Norrtälje för övriga servicebehov.

Får jag be om din hjälp? Att fästa uppmärksamheten på de äldres belägenhet, och deras stora behov av allmänna kommunikationer som tar dem till service som t ex ica, konsum, systembolag, bibliotek och apotek.

Anette Grinde