onsdag 30 september 2009

Värna hälsan....

DN 26 september 2009 - talar på ledarplats om fem punkter för hälsa....

Värna sjukförsäkringen - med ansvar.
Ja. Människor sjukskrivs för konflikter på arbetsplatsen eller för svårigheter i livet. Och - inga krav ställs på arbetsgivaren och ingen hjälp finns i sikte för hjälp till lösning av konflikten eller svårigheterna. Inget görs - som om tiden läker såren utan samtal och försoningsförsök. På samhällets bekostnad och med kvarvarande skador på människorna. I sjukförsäkringspaketet måste ställas krav på den som har bidragit till situationen. En konflikt på arbetsplatsen måste innebära ett krav på arbetsgivaren. En människa som har svårigheter i livet utanför måste få/fånga hjälp utanför arbetsplatsen. Hans/hennes "skada" får inte med kvarvarande effekt drabba vare sig honom/henne själv, samhället eller arbetsgivaren. Det måste få ett slut. Ställ krav på de inblandade. Människor kommer till skada och detta kostar stora pengar för oss alla. Det känns inte ok. Låt den som "bär skulden" oxå ta ansvar. Men - hjälp dem, lämna dem inte ensamna. Då riskerar det att köra ihop sig.

Bygg städerna för rörelse.
Bygg fotbollsplaner och tennisplaner för folket i stadens parker. Bygg arenor såväl ute som inne för hopp, skutt och spring. Bygg simhallar och övriga idrottsanläggningar i varje del av staden. Det är hälsa, livförsäkring och livsglädje i motionerandet. Prioritera jympan, idrotten, simningen och friluftslivet. Det måste finnas tillgängligt för alla! Nära, lätt och lagom. För alla. Motion är hälsa. Det är stadsplanerarens och politikernas skyldighet att se till att det finns med i spelets grundförutsättningar. Utan goda möjligheter till motion för människorna, från barnaben, även i den stora staden - måste planering i stället göras för en utökad sjukvårdstillgänglighet. Motion skapar helt enkelt en bättre hälsa och därmed lägre sjukvårdskostnader.

Bromsa medikaliseringen.
Behandla de sjuka och bistå människor i uppgiften att hålla sig friska. Näringsriktig mat, intagen med lugn och med gott sällskap, motion samt mental stimulans i tillräckligt mängd skapar förutsättningar för en god hälsa. Få människor att fatta vad som är bra för dem. Kasta skräpmaten överbord (men inte i Östersjön) och njut istället av riktiga matvaror som tillagats med en stor dos kärlek och omsorg. Skriv ut massor av motion på recept, och få människorna att förstå att de oxå kan motionera utan receptskrivning. Få dem att förstå att nyttig mat och god motion helt enkelt är hälsobefrämjande. Kasta inte heller medicinen i Östersjön - eller i något annat vattendrag heller - visa en stor försiktighet i utskrivning av medicin. Det vore ju fantastiskt om vi klarade oss utan alla dessa medikamenter i olika former som bara vräks över befolkningen.

Det blev bara kommentarer på tre av de fem. Men så får det helt enkelt vara just nu. För nu skall jag gå till Friskis och Svettis på ett skarpt jympapass! Ett sådant som skapar mer och bättre hälsa - för mig och för många, många andra....

Anette Grinde

Bra. Hösten 2011 införs studieavgifter...

...för studenter som kommer från länder utanför EU. Rättvist - eftersom motsvarande förhållande gäller för svenska studenter på utländska universitet.

Källa; Kristdemokraten nr 39/September 2009.

För visst är det väl bestämt?

Anette Grinde

onsdag 23 september 2009

22/9 2009. Tidningen Mitt i Sundbyberg. I tidningen står att läsa...

...att "Allt färre lär sig simma". Av artikeln framgår att det inte finns några direkt siffror över hur stor andel elever som kan simma och att varje skola ansvarar för sin simundervisning.

Ojsan, får jag då nog ändå säga. Det är oerhört viktigt att alla skolungdomar får lära sig att simma - i unga år. Det socialt oerhört viktigt och det är en livförsäkring - såväl för ungdomarna själva som för de som finns i omgivningen.

Simundervisning, sexualundervisning, gympa, hälsofrågor som t ex kost, motion och droger - är några av de frågor vi måste ta med ungdomarna - i unga år.

Det får vi helt enkelt inte tumma på.

Hur står det egentligen till i våra kommuner i denna fråga. Prioriteras simundervisningen som riktigt viktig eller prioriteras den bort?

A....

tisdag 22 september 2009

Grundläggande beskattningskurs

Arbetar du med ekonomi och administration och känner att du saknar grundläggande kunskap inom området beskattning, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt?

Då är du välkommen på kurs hos oss.

Kursen vänder sig till dig som saknar eller som har få förkunskaper inom beskattningsområdet. Du arbetar kanske som ekonomi/redovisningsassistent och vill få grundläggande kunskaper om de olika skatter och ekonomifrågeställningar som har koppling till skatt, som löpande passerar i dina arbetsuppgifter.

Kursen behandlar översiktligt hur vårt skattesystem är uppbyggt. Vi behandlar i huvudsak företagsbeskattningens område, men talar också om personbeskattningen. Vi talar också en del om arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.

Denna kurs ger dig många goda kunskaper som du kommer att ha nytta av i ditt dagliga arbete och som ger dig möjligheter att lära mer på framtida uppföljande skatte/ekonomikurser.

Det är viktigt att du som gör det grundläggande ekonomiarbetet hanterar till intäkter, kostnader och mervärdesskatt på ett korrekt sätt. Ditt arbete utgör grunden för företagets redovisning, och just där är det oerhört viktigt att du har kunskap om vad som är rätt och avdragsgillt - och på vilket sätt det är rätt och avdragsgillt.

Välkommen till denna grundläggande kurs - om beskattningsfrågor, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.

Vi talar t ex om....
Våra vanliga företagsformer och dess beskattning
Avdragsgilla kostnader och icke avdragsgilla kostnader - principer och lagstiftning kring detta
Mervärdesskatt - skatteplikt och avdragsrätt
Arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt och egenavgifter
Vad är lön och vad är förmån - vad är skattfritt och vad är skattepliktigt

Var; Sthlm

När; 23 oktober 2009 - heldag

Kostnad; 1500 kr/deltagare.

(mervärdesskatt tillkommer)

Anmälan; info@foretagshuset.net

Min/max antal deltagare; 8/20.

http://www.foretagshuset.net/

Antal steg per dag....

Hur mycket bör man minst röra sig per dag - för ett bra välmående.

Rekommendationer för vuxna har nyligen publicerats.

Kvinnor:
18-40 år: 12 000 steg/dag
40-50 år: 11 000
50-60 år: 10 000
Över 60: 8 000

Män:
18-50 år: 12 000 steg/dag
Över 50 år: 11 000

Sätt på dig en stegräknare & se hur många steg du faktiskt gör/dag!

SWOT-analys...

En SWOT-analys är ett strukturerat sätt att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats) inom ett företag eller organisation för att analysera och anpassa sig till sin omgivning.

Det är ett viktigt verktyg i ett företags analys av sin plats/verksamhet och kan användas både för en helhetsanalys av företaget och för analys av en specifik produkt/produktgrupp.

För att få SWOT-analysen så tydlig som möjligt gör man den ofta i en matrisstruktur. Detta är dock inte nödvändigt.

Skapandet av en SWOT-analys är en process; man börjar med en ruta/ett område och fyller på med olika faktorer som passar in på respektive ruta/område.

Sedan fortsätter man tills man har fyllt i alla rutor/områden. Låt ifyllandet och analysen vara en process. Processen leder till "hopp" mellan rutorna/avsnitten, som till slut kan ge en lång lista på bl a styrkor och möjligheter.

Styrkor och Svagheter är interna och företagsspecifika parametrar, alltså sådana som företaget själv kan påverka.

En styrka kan t ex vara: läget på företaget, innehavda patent, starkt varumärke, specialistkunskap, erkänt hög kvalitet på produkten/tjänsten

Svagheter inkluderar: dålig distributionskanal, alltför beroende av en stor kund, dåligt anseende på marknaden, brist på erfarenhet.

Möjligheter och Hot är externa parametrar, d v s sådant som företaget inte kan påverka, som t ex uppstår ur demografiska, ekonomiska, kulturella eller juridiska förändringar eller genom politiska beslut.

Exempel på möjligheter: en ny marknad öppnas genom exempelvis avregleringar på marknaden, nya IT-system som kan resultera i sänkta kostnader och ökad effektivitet.

Ett hot kan inkludera: en ny konkurrent etablerar sig, konjunkturnedgång, nya regler och lagar, handelsembargon.

Resultatet av en SWOT-analys kan leda till en förnyad handlingsplan som företaget kan använda sig av i sin utveckling. När man har reflekterat kring och fyllt i de fyra rutorna med olika faktorer analyserar man vilka handlingsalternativ man har för att förstärka sina styrkor, minska sina svagheter, ta vara på sina möjligheter och anpassa sig till de hot som finns för företaget.

Utifrån dessa alternativ kan man skapa en bra handlingsplan som man använder sig av för att utveckla, förbättra och stärka sitt företag.

Så - reflektera kring;

Dina/ditt företags:

- styrkor (S)
- svagheter (W)
- möjligheter (O)
- hot (T)

När listan är klar och begrundad återstår arbetet att utveckla styrkorna och möjligheterna och att försöka omvandla svagheterna och hoten till nya styrkor och möjligheter. Eller åtminstone anpassa sig till dem så att de inte utgör något negativt i företaget.

Att löpande, i någon form, analysera sitt företagande är av vikt. Stagnation och malande i samma spår skapar sällan förnyade möjligheter. En analys hur du kan göra saker bättre kan helt enkelt tillföra nya värden.

A....

Ett riktigt gott bröd....

2 dl havregryn (fiber)
5 dl vetemjöl
2 tsk bikarbonat
1 dl grovhackade hasselnötter
1 dl linfrön
1 dl solroskärnor

1 dl russin
1 dl lingonsylt
1 dl honung
4 dl naturell yogurt

Gräddas 1 timme i nedre delen av ugnen - 200 grader.

Njutes med fördel ganska snart efter det att brödets tagits ut ur ugnen. Nybakat bröd är underbart gott.


A....

Var mer i jobbskatteavdrag verkligen rätt tänkt?

..eller skulle dessa medel i stället ha satsats på att underlätta hanteringen för att starta egna företag?
..och några kronor mer till pensionärerna?

Människor som idag har arbete har det redan. Det är bra, såväl för dem som för landet.
Människor som inte har det står utanför jobbskatteavdraget. De står oxå utanför stora delar av samhället. De har det helt enkelt tufft. Kanske är det inte så lätt att finna ett nytt arbete, även om du aktivt försöker. Kanske behöver vi lägga krut även där - på att faktiskt göra det lättare att finna (fler) arbeten att söka.

Ja, arbetslinjen är rätt. Det är viktigt att människor gör sitt absolut yttersta för att söka ett nytt arbete när de förlorat sitt tidigare. Det är viktigt att det är lätt att starta eget företag, om det är ett alternativ för människorna. För många är det inte, även om det borde vara det för fler.

Men - gör inte skillnaderna nu för stora. Och ta fram hjälp och engagemang till de som hamnar utanför.

Jag tror inte att mer bidrag behövs för att människor skall söka/få nytt arbete, eller för att de skall lyckas starta ett eget företag. Däremot behövs engagemang, peppning och kunskap runt omkring individen/individerna som skall starta sitt företag. Starta-eget-centrum behövs i varje kommun. Ett "företagshus" där människorna kan fråga och diskutera för att se hur de skall göra i sitt nästa steg.

A....

Höstdagjämning ....

Idag är dag och natt lika långa. Sedan går vi mot mörkrets tid.

Eller kanske skall vi istället kalla den för ljusets tid. För nu börjar tiden när vi tänder alla de fantastiska ljusen. Det tillför njutning och glädje. Det är en positiv tid.

Hösten är oxå färgernas tid. Gult, rött och grönt i en vacker färgkavalkad väntar oss nu.

Glöm nu inte att nyttja all ljus tid som finns. Var ute. Rör på dig. Lapa sol och ljus, utomhus, så mycket du kan. Och njut av alla de vackra färgerna.

Glöm inte heller att släcka ljuset när du går ut eller när du går och lägger dig.

A....

måndag 21 september 2009

21 september 2009 - Internationella Fredsdagen

Kristna Freds uppmärksammar INTERNATIONELLA FREDSDAGEN 21 SEPTEMBER 2009

Gatuteater mot vapenexport
Kl. 17.00 på Medborgarplatsen.

Devil's Bargain
Kl. 18.00 i Sensus lokaler vid Medborgarplatsen
Det finns ett skjutvapen för var tionde person i världen och åtta miljoner nya vapen tillverkas varje år. De fortsätter att ta liv, om och om igen. Ändå är vapenhandeln en av de minst reglerade marknaderna i världen.
Den kanadensiska dokumentären Devil’s Bargain från 2008 belyser den internationella handeln med skjutvapen och de förödande konsekvenser den får på många håll. Efter filmen kommer det att finnas utrymme för diskussion om den svenska vapenexporten.

IKFF, Kvinna till Kvinna, Sensus och svenska FN-förbundet kommer att visa sin film "Pray the Devil Back to Hell" i samma lokaler mellan kl 20 och 22.
För mer info om detta: http://www.ikff.se/

Hus uthyres Roslagsbro - Norrtälje

Vi hyr ut ett hus på landet - i Bredsättra/Roslagsbro - Norrtälje - och söker nu en hyresgäst till detta hus (för permanentboende).


Känner du någon som söker bostad och gärna vill bo på landet - så hänvisa dem gärna till mig.

Huset är ca 100 kvm stort - med två sovrum, vardagsrum, stor hall och kök. Boende för en familj upp till 4-5 personer ryms i huset.

Huset har en fin tomt och närhet till vacker natur.

Jag nås på tfn 0708-905 731 - ring mig, och kom och titta på huset.

Där är riktigt fint!

Hälsar
Anette Grinde

Höstfärger...

Gult och rött. Med inslag av grönt. Med lite fukt i luften. Och med frukt kvar på träden. Ännu är det mer grönt, än gult och rött - men det står inte på förrän detta har ändrats.

I de tidiga mornarna kan man förnimma frostens ankomst. Den som biter lite skönt, men påminner om den skarpa kyla som riskerar att komma lite längre fram.

I hösten finns ännu värmen kvar under dagen. Det är ännu ganska ljust och klart.

Det är tid för att gå ut med hunden. Om man har en sådan. Annars går det bra att promenera eller cykla med en vän. Eller bara gå med sig själv och sina egna glada tankar.

Eller kanske för att gå någon extra golfrunda. För den som gillar sådant. Eller för att sitta på verandan med en varm kopp te och njuta av solens värmande strålar. Oavsett vad vi gör - för att må bra - så är tid att göra detta ute i det vackra vädret. Innan mörkret tar de värdefulla ljuset ifrån oss.

Känn smaken på den nya årstiden som nu är här. Den närmar sig med stormsteg. Den är vacker. Soligt, färgglatt vacker.

Liksom den som vi nu lämnar bakom oss för denna gång. Vacker, men annorlunda.

Det är dags för nya tag. Det är dags för nya glada tag - som skapar en glad hälsa oavsett vad vi företar oss.

Det är höst. Nu eller ganska snart. Det förtjänar nya tag. I motion, kost, politik, jobb, vänner, nätverk och fritid.

Anette Grinde

Vi fick en Smartbox - innehållande middag för två....

.... i julklapp. Nu har vi använt den.

Det blev en njutbar och trevlig helg i ett underbart väder. Presentlådor/presentkort måste användas och inte gå till spillo. Så, det har vi nu gjort - med ett gott resultat.

Vi åkte in till Sthlm/Sundbyberg, hittade en parkeringsplats precis utanför porten och packade in våra få tillhörigheter i vårt lilla boende för helgen.

Solen sken och vinden var mild. Vi bytte till bekväma skor för lång promenad, och gick till tunnelbanan för färd in till huvudstaden. Sundbyberg, Fridhemsplan och Rådmansgatan - därefter blev det fötterna som fick göra sitt.

Lunch i Kungshallen. Det är helt enkelt ett bra ställe att äta på. Det tillfredsställer många smaker, med många olika restauranger på plats - och med gemensamma bord i mitten. Snabbt. Enkelt. Och lagom för en lunch av någorlunda snabb karaktär.

Vi promenerade sedan vidare i det otroligt vackra vädret. Njutbart. Lugnt. Flanerande i staden. Tittande på människor. Förundrande och glädjande. Så olika alla är!

Drottninggatan. Gamla stan. Turiststråk, som heter duga. Vi hör många utländska röster och jag gläds åt alla turister som tillför till butiker och till staden.

Vi vandrar vidare. Stannar och betraktar slussning vid Slussen. Tre båtar slussas. Bara i en finns flytvästar på. Resten kan simma oavsett händelser. Det vore duktigt, men känns inte riktigt sant.

På gatan till vänster om oss ser jag framför mig speakerplatsen för Stockholm Marathon där "Palle" har sin speakerstation. Jag känner känslan i benen och i kroppen hur det är att springa just där. Det känns, vill jag lova.

På torget utanför Debaser vid Slussen står en ung tjej alldeles ensam. Hon övar på något. Hon talar, gestikulerar och övar. Det var ett bra val av plats. Mitt i solen, mitt på torge och mitt i händelsernas centrum - får hon ändå vara ensam med sin uppgift. Det bådar gott för övningstillfället. Jag hoppas att hon når dit hon strävar.

Himlen är riktigt blå. Underbart vacker. Solens strålar värmer. Underbart skönt. Sällskapet är gott. Vänligt och omsorgsfullt. Vad mer kan man begära just nu?

Slussen. Götgatsbacken. Där är numera gågata med ett skönt flanerande i solskenet. Vilket bra beslut av staden att göra denna sträcka till en gata för flanerande människor! Här passerar Stockholm Halvmarathon och Midnattsloppet. Vi minns sträckningarna - och känner smärtan och njutningen.

Medborgarplatsen. Oj, vilket folkhav denna sommardag. Ljud. Musik. Sol. Flanörer. Uterestauranger i den fantastiska solen. Här slår vi oss ner. Vi njuter av ett glas vin/öl i den sköna värmen. Vi förundras över kaoset på restaurangen, där gästerna fick vänta LÄNGE på maten, servitörerna inte visste vem som skulle ha vad och frustrationsgraden ibland såg ut att vara hög. Solen och värmen gjorde nog gästernas stund uthärdbar ändå. Men - där kan inte ha varit roligt att arbeta denna dag. Något måste ha gått riktigt snett i personalplaneringen hos detta företag.

Vi flanerar vidare. Åter upp mot Slussen. Förbi båtarna och slottet. Vi minns starten för Stockholm Halvmarathon häromåret. Och tänker att vi skall springa där igen. Någon gång. Men inte just nu.

Kungsträdgården har en utställning/mässa av säkerhetsfolk. Det bubblar av människor och evenemang i staden. Vi vandrar vidare. Det är teaterdags vid Chinateaterna, men vi går vidare mot Strandvägen. Båtar. Människor. Skrikande och skrattande ungar. Cyklister. Flanörer. Ett underbart gytter av händelser. Men ändå lugnt och alldeles stilla.

Vi passerar Junibacken och Wasamuseet - och nås av skriken från Gröna Lund. Båtarna efter kajen är en blandad kompott. Stora och små. Mäktiga och vanliga. Vi går åter mot Strandvägen och räknar hur många gånger vi har passerat här i Stockholm Marathon. Gick det lätt eller var det en pina? Vi gläds åt att vara anmälda igen, så så mycket pina kanske det ändå inte var. Eller har vi bara glömt hur det egentligen var? Nej - jag minns mina skarpt och vet hur jag inte skall göra nästa gång!

Strandvägen. Norrmalmstorg. Hamnvägen. Sergels torg. Vi hittar sedan till Klara Tvärgränd och besöker Restaurang Pong. Vi äter gott för vår Smartbox. Buffé med asiatiskt står på menyn. Vi dricker gott och lagom till detta. Det var riktigt gott, och hit kan jag tänka mig att gå igen. Kanske är det läge att beställa bord, då restaurangen verkar välbesökt - trots ett läge på en bakgata, om än mitt i stan. Utan vårt Smartbox hade vi dock inte hittat hit.

Efter den goda maten vandrar vi Hantverkargatan upp till Fridhemsplan och tar tunnelbanan hem för en god natts sömn. Vi ser en stor ledig butikslokal, men jag ser den som för stor för mina önskemål. Jag får leta vidare på annat håll.

På söndagsmorgonen tar vi en morgonpromenad i solen. Runt Lötsjön och Råstasjön vandrar vi i stilla mak. Där finns hundägare och morgonjoggare - av mången sort. Där finns flanörer och cyklister. Där finns allsköns människor som njutera av stadens natur - där skog, natur och vatten finns nära till hands. Det är skönt att se.

Vi vandrar åter till vårt krypin. Vi "vandrarhemsstädar" och tar sedan bilen hem till vårt hem därhemma. Vi har haft en lugn och trevlig helg i den stora staden. Den besöker vi gärna igen.

Åter hemma väntar uppgifter som gräsklippning, äppelhämtning till grisarna i skogen, skjutövning för den som skall jaga inom kort och en springrunda för de som har anmält sig till att springa marathon.

Denna helg platsar inom rubriken Glad Hälsa - dit hälsobefrämjande aktiviteter som gör dig glad ingår.

Anette Grinde

fredag 18 september 2009

Idag skall jag äta lunch på Solhem i Älmsta....

Förenade Solhem är en förening - med kooperativa hyresrätter på sitt bord.

Boendet är beläget i Älmsta, Norrtälje. Där finns lägenheter som bebos av äldre, friska människor. De bor i egna lägenheter och de klarar sig själva. De hjälps åt tillsammans med städning och vård av omgivningen, såväl inne som ute. Don efter person. De som gillar att pyssla och göra - gör just det.

I huset finns aktiviteter, ordnade där och på plats. Gympa, sång och föreläsningar. Bingo och kortspel. Fika hos grannen. Eller en promenad i det vackra vädret - tillsammans eller själv.

Om någon inte syns på en dag eller två, så finns en vän och en granne som reagerar. De ringer på och undrar hur det står till.

I lunchrummet finns det mat på vardagarna. Cateringföretaget i huset gör det möjligt att få lunch för den som inte själv önskar laga sin lunch för dagen. För en förhållandevis billig summa står maten på bordet och sällskapet finns på plats. När man hellre önskar laga själv, så går ju det lika bra i den egna fina lägenheten.

Vill man bjuda sina anhöriga eller vänner på lunch, går det bra att göra det i lunchrestaurangen - eller hemma hos sig själv i sin fina lägenhet. Idag bjuds det lax på Solhem. Då skall vi äta tillsammans och glädjas åt ett bra boende i en god miljö.

Så vill jag bo, när jag blir gammal och inte längre vill bo i hus eller lägenhet i stan.

Ja, så vill jag gärna bo!

Men - jag saknar bussen till detta boende. Det behövs återigen en uppmaning till våra lokala politiker och till SL, för att göra det möjligt för de som bor här att ta sig till Älmsta, Norrtälje och vidare ut i vårt land. Det är helt enkelt inte ok att det är så svårt att ordna allmänna kommunikationer från och till denna plats. Det behövs. Helt enkelt.


Anette Grinde

Hus för permanentboende uthyres...

Kurs; Varför sitter jag i denna styrelse? - eller Vilka skall/bör sitta i min styrelse?


Välkommen på kurs - för dig som sitter/skall sätta dig i en styrelse.

Kursen kan t ex ses som en introduktion för den nya styrelsen inför årets arbete - vad krävs och vad är innebörden, hur ser vi på styrelsen arbete och vad/hur måste jag göra för att det skall bli rätt?

Kursen kan också ses som en påminnelse och förnyad lärdom för en befintlig styrelse, eller för en större krets i organisationen om vad det innebär att sitta i en styrelse.

Målgrupp;
- Föreningen eller företaget som undrar om ansvar och möjligheter med styrelsens uppdrag
- Du sitter i en styrelse eller är på väg att bli invald - i ett litet eller medelstort företag, eller kanske i en ideell förening eller i en kyrka.

Vad talar t ex vi om;
Vad innebär det att sitta i just din styrelse!
Uppgifter och ansvar
Arbetsfördelning
Ekonomi
Arbetsgivaransvar
Glöd och engagemang
Vad måste jag göra - och vad vill jag göra när jag sitter i en styrelse.
Varför är just du tillfrågad för denna styrelse och varför har just du valt att tacka ja till att sitta i denna styrelse?
Vad gör valberedningen egentligen?

Kursen är relevant för såväl företag som för ideella föreningar.

Kursen ges till hela eller delar av just din styrelse, din valberedning och framtida styrelseledamöter - för en gemensam diskussion och insikt om vad uppdraget i styrelsen kräver.

Kurstid; en förmiddag, en eftermiddag eller en kväll. På plats hos er.


Info/förfrågan; info@foretagshuset.net

Företagshuset välkomnar till kurs.


På söndag är det kyrkoval.....

...och jag är av principen att vi verkligen skall rösta i valen. Men här blir det nästan löjligt. Och det resulterar sannolikt i att jag inte röstar. Vilket jag tycker är alldeles förskräckligt.

Informationen från partier och kandidater är så liten, så det finns inte en chans att finna vilka som kandiderar och varför. Inte en enda informationsbroschyr har passerat mina ögon, här i hemtrakten. Inte en enda lista.

I pressen finns det väldigt lite. Några enstaka debattord, med uppmaningen att rösta, har funnits i den lokala tidningen. Men inte om vem och varför.

Våra val är viktiga. De är en del av demokratin. Men - ni partier och kandidater. Vad gör ni och vad vill ni? Varför syns ni inte? Varför berättar ni inte för väljarna vad ni har gjort och vad ni vill göra?

Det finns två partier som jag vet att jag inte kommer att rösta på - men vad gör resten i sitt arbete i Svenska kyrkan? Och varför syns de inte utåt?

Anette Grinde

torsdag 17 september 2009

Styrelseansvar.....

Jag har lyssnat på föreläsare som talat om styrelsearbete, ansvar och frågor av vikt.

Jag hör att föreläsaren finner uppgiften viktig och ansvarsfull. Och jag håller med. Styrelsearbete är viktigt och allvarsamt - när uppgiften tas på allvar. Det är oxå kunskapsbyggande och spännande.

Det är helt enkelt roligt - när man ser helheten och alla tar uppgiften på allvar. Annars är det kort och gott lite farligt att sitta i en styrelse.

I en styrelse finns ett personligt ansvar. Du kan inte åberopa okunskap och du är skyldig att vara på hugget. Den som tiger samtycker - och är helt med på noterna. Annars är det verkligen läge att säga sin mening, och få den tillfogad till protokollet.

Om du inte tycker att du kan vara på hugget - så bör du helt enkelt inte sitta i styrelsen.
onsdag 16 september 2009

Aktiekapital och revisionsplikt....och styrelseansvar...

Dagens frågor....

Ansvarsfrihet.
Aktiebolagslagen - http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2005:551

Bolagsstämman - årsstämman - beslutar om ansvarsfrihet eller inte för styrelsen och den verkställande direktören. Detta görs t ex med utgångspunkt ifrån den rekommendation som kommer från revisorns granskning. Av denna granskning - med revisionsberättelsen som det offentliga dokumentet - utmynnar en rekommendation, eller ett tillstyrkande, att bolagsstämman fattar beslut om att fastställa balans- och resultaträkningen och att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen. Bolagsstämman beslutar - inte revisorn.

Revisionsplikt.
Avskaffande av revisionsplikt för små företag - http://regeringen.se/sb/d/108/a/102124

Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 2010. En proposition är att vänta våren 2010.

Aktiekapital
Minsta tillåtna aktiekapital i AB -http://regeringen.se/sb/d/108/a/105014 samt http://regeringen.se/sb/d/108/a/114569 - utreds. Blir det 50 000 kr, 20 000 kr eller kanske 1 kr. EU diskuterar en ny bolagsform, vilket naturligtvis ställer till det. Min reflektion är; behöver gränsen verkligen sänkas från 100 000 kr? Är beloppet i dagens penningvärde verkligen hindrande för start av företag. En proposition är att vänta hösten 2009.

Styrelseansvar
Läs om styrelseansvar på denna blogg - här...

Löner - svart eller vitt.
Löneutbetalningar kräver arbetsgivaravgifter, skatteavdrag och skattedeklarationsredovisning - när de överstiger 999.-/år.
Löneutbetalningar kräver information till Skatteverket, via en kontrolluppgift i januari, när de överstiger 99.-/år.

Anette Grinde

tisdag 15 september 2009

Det finns minst 100 skäl att älska....Nu står de där igen.
Med rak rygg och med ansiktet mot solen.

De följer solen från morgon till kväll.
De följer med ansiktet vänt mot solen.
Njutande av värmen och ljuset.


Nu står de där.
Stolta, långa och raka.

Gudabenådat vackert står de där igen.Anette Grinde
Norrtälje Tidning 2009 09 17

Himmelska Fridens Torg....

Himmelska fridens torg. Världens största torg.

Himmelska fridens torg är beläget i centrala Peking, "vägg i vägg" med den Förbjudna staden.

Vid torget ligger t ex Kinas nationella Historie- och Revolutionsmuseum, Kinas folkkongress och Mao Zedongs mausoleum.

Folkrepubliken Kina utropades på detta torg den 1 oktober 1949.

Omfattande studentdemonstrationer hölls på torget under perioden april-juni 1989. Exempel på frågor för demonstrationerna var ökad demokratisering, minskad korruption och erkännande av en oberoende studentorganisation. Demonstrationerna slogs, efter flera veckors aktiviteter, ner med våld och flera hundra människor dödades. Den 4 juni varje år minns vi den händelsen med sorg i tanken.

Naturligtvis har många andra händelser utspelats på detta torg, som måste vara en fantastisk plats för samling och aktivitet för folk och ledning.

Det stora torget är idag en stor och öppen plats för ett stillsamt flanerande.

Jag minns det som imponerande stort, och gläds åt att snart få återse det igen.


måndag 14 september 2009

Hipp!

Anmäld till min 4.e mara - Sthlm Marathon 2010.

Jag ser fram emot att spring 42 195 meter - den 5 juni 2010.
Med mycket god service runt omkring.

Det skall bli riktigt kul!

A..

torsdag 3 september 2009

Sonat till Miriam - av Linda Olsson....

Adam minns och undrar över sitt förflutna. En stor tragedi ändrar förutsättningarna för livet. Först en gång, som egentligen är en glädje - men i kombination med en tragedi. Och sedan en gång till, som en stor tragedi som ändå till slut gav förutsättningar för en ny glädje.

Jag läser Sonat till Miriam med en inledande stor längtan, men finner inte samma glädje i min läsning som förra gången jag läste en bok av Linda Olsson. Hennes tidigare bok - Nu vill jag sjunga dig milda sånger" - fångade mig helt. Det gjorde inte denna bok. Den är dock värd att läsas. Den innehåller ett stycke av livet, som det kan te sig när tystnad och rädsla präglar oss. Den innehåller oxå ett stort mått av kärlek och längtan.

Nej, oberörd blev jag inte av denna bok.

Jag lämnar den med glädje vidare till en vän att läsa och bli berörd av.

Anette Grinde


Sonat till Miriam
Författare Linda Olsson
ISBN 978 91 43 50043 1
Albert Bonniers Förlag

tisdag 1 september 2009

Anna Odell bör verkligen INTE överklaga domen....

I dagens Norrtälje Tidning (2009-09-01) läser jag att ”Anna Odell bör överklaga domen”.

Anna Odell har, i ett konstprojekt, använt samhällets resurser i syfte att uppmärksamma en vårdform som hon anser vara felaktig. Hon har för detta dömts för våldsamt motstånd och oredligt förfarande. Hennes syfte var att skapa debatt och uppmärksamma på felaktigheterna.

Vi har, i vårt land, sociala system som strävar efter omsorg och hjälp till människor som har det svårt. Vi har långa köer i sjukvården, vi har neddragningar och ekonomiska svårigheter hos många landsting och myndigheter. Vi har människor som gör sitt yttersta för att göra det bästa möjliga i sin yrkesutövning för de människor som behöver hjälp.

Anna Odell spelar – i ett konstprojekt - sjuk. Hon spelar hon teater för människor och instanser som tar människor på allvar. Där det verkligen är allvar. Hon sätter andra människors liv och hälsa på spel genom att sjukvårdens och polisens tid upptas av hennes teater istället för att livets övriga allvar.

Därefter tar hon samhällets resurser i anspråk i rättsväsendets korridorer. Polis, Norra Stockholms psykiatri och St Görans sjukhus, advokat, åklagare och domstolens alla tjänstemän har lagt en mängd tid på detta ärende – istället för på ärenden där allvar råder, som övergrepp, mord och ekonomisk brottslighet.

Detta är ett enormt missbruk av samhällets resurser. Jag hoppas verkligen att Anna Odell och hennes vapendragare har så mycket förstånd att Anna Odell inte överklagar denna dom. Det räcker verkligen som det gör redan nu.

Det finns andra sätt att utmana samhället och dess avigheter på - än att använda samhällets resurser som bättre behövs i skola, omsorg och trygghet.

För mig kan detta inte insorteras under begreppet konst. Det kan bara kallas för missbruk av samhällets resurser. Jag vill verkligen inte se att våra skattepengar går till sådana ändamål.

Anette Grinde
2009-09-01