lördag 30 augusti 2008

Det går om man vill - även om det ibland inte går som man vill....

Klockan är 1530. Söndag eftermiddag. Vi snör på oss springskorna. Strax senare är vi på väg.
Vi passerar Bredsättra. Och Råda.

Vi trampar på. Det är ingen trängsel på vägen. Inga som rör sig, vare sig per fot eller per bil.

Vi stretar vidare. Min löparvän drar. Med lätta steg. Farten är lite för hög för mig, men jag pinar mig vidare. Jag känner hur min "marathonnagel" får nya smällar och hur en ond blåsa växer för varje steg. Pinande.

Naturen är fantastisk, men jag missar en del. Fokus ligger på att hinna med. Mina steg är tunga, benen känns som bly. Det ljuvligt sköna, som annars finns i löpningens jämna steg, finns inte med idag.

Vi når Nyby - vi möter några cyklister. Milt trampande. De hälsar stillsamt. Som man gör på landet.

Vi svänger av, mot Rörvik. Människor väntar på bussen. Här råder "vinkområde". När du vinkar, eller ber chauffören stanna, så finns där en plats att stiga av eller på. Inte utmärkt med skylt, tidtabell och kur, men ändå. Just där det behövs.

Vi rundar Rörvik, för sista biten hem. Farten har tagit min kraft. Nu är det vilja som gäller. Den sviktar, velar och tramsar. Min vän trampar bara på.

Trängseln efter vägen ökar. Bilarna, söndag och på väg hem till stan, kommer i en strid ström. Vägar som annars är tysta och stilla fylls för hemfärd. Tystnaden bryts. Vägen rymmer oss knappt. Vi får "dra in armbågen" när bussen passera, eller passa stort så att bilarna inte har släpvagn. Det är inte läge att kliva ut för tätt bakom bilen när den passerat. Ett felsteg kan åstadkomma skada av stora mått. Vi har sett det hända, när någon hamnat mellan bil och släp, och vi vill inte se det igen.

Vi svänger höger vid Nor. Här tystnar trafiken igen. Jag orkar knappt uppför backen, som häromveckan togs lekande lätt, med en hetsande intervall.

Jag orkar hem. Men inte mer. 2 mil. Det orkas galant ibland och med pinande pin ibland. Dagsform. Mat, dryck, form, humör, engagemang och annat påverkar.

Det går om man vill - även om det ibland inte riktigt går som man vill.

Anette Grinde
2008-08-25

Sommaren närmar sig sitt slut....

Sommaren närmar sig sitt slut. Hösten kryper allt närmare. Det har varit grått och regnigt en tid. Inte riktigt kallt, men ändå lite ruggigt.

Jag står, sedan en tid, i en vändningstid. Eller kanske snarare i en förändringstid. Barnen växer upp och är plötsligt alldeles självständiga. De är ute på egna äventyr. Pluggar, reser, partajar, dejtar och fnissar med nya erfarenheter. Ibland bryter tårarna fram. Både hos dem och hos mig.

Livet, brytningar och förändringar påverkar oss stort. Men skrattet och njutningen ligger lika nära. Dagarna ser onekligen olika ut, allteftersom vi gör, ändrar och lever våra liv.

En viktig och återkommande företeelse i mitt liv, förutom de fantastiska barnen, har varit de ideella organisationerna. Innehållet har ändrats något över tiden - men strävandet för att arbeta med, tillsammans med, och för andra människor blir allt starkare. Det måste finnas andra värden i våra strävanden än att maximera vinsten till ägarna, att minimera skatteuttaget och att alltid försöka slira på regelsystemen. Utifrån det perspektivet bär jag en stark längtan till något nytt som bär större och andra typer av värden.

Sådanan värden är t ex demokrati, mänskliga rättigheter, ekonomisk rättvisa, gender / jämställdhet liksom frågan om fred och försoning världen över, såväl långt borta som här nära.

I detta ligger t ex frågor kring världens fattigdom, utnyttjande och förtryck av flickor/kvinnor, skolgång, mat och tak över huvudet. Det ligger naturligtvis oerhört mycket mer i värdeorden som påverkar flera miljarder människor varje dag.

Just nu läser jag en bok om och av Diakonia. Den kan starkt rekommenderas. Den handlar om Diakonias historia och projekt, liksom om dess mandat och viktiga värden. Den handlar om en organisation som består av människor som vill förändra världen - tillsammans och till det bättre. De skapar skillnad, i mängder av projekt och länder värden över. De skapar skillnad - för mängder av människor som har det riktigt tufft.

Sveriges Ekumeniska Kvinnorråd (SEK) ligger nära, lokalmässigt. De har också beröringspunkter med Diakonia, men är inte alls en biståndsorganisation. Här finns ett oerhört starka engagemang för fredsarbete, innebärande något annat än krigsmaterial, prickskytte och tungt utrustade soldater. Siktet är istället inställt på insikten att vi vill ha en rättvis och fridfull värld. Tillsammans, sida vid sida. Utan det hårda, kalla maktspråket - utan istället med omsorg i tanken.

Människorna i detta berör. De arbetar starkt och målmedvetet för en bättre värld. Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, och dess olika arbetsgrupper, rör sig bland kvinnorna för att väcka tankar om nya förhållningssätt. De visar, lär, väcker tankar, skrattar och upprörs - för att finna nya vägar till fred mellan kvinnor och män. Vägar utan våld och hårda strukturer. Samtalet, kvinnorna emellan, är fantastiskt att lyssna till - och fantastiskt att vara delaktig i.

En ny tid är här - med en annan ton, där nya tankar tar form. Som tillför. Som berör.

Förändringstid. Nya tankar skapar nya handlingar. Och nya fantastiska relationer.

Anette Grinde

söndag 24 augusti 2008

Risk för stretande myror...?

I tidningen Sveriges Natur, från Naturskyddsföreningen nr 3/08 finner man information som talar om att myror inte gillar kryddnejlika, kanel och kryddpeppar - som därmed kan användas som "motmedel" istället för tex Myrr. Det känns bra.

Det sägs, från annat håll, att myror kan vara ett bekymmer för biodlare. Myrorna förstör och dödar i kuporna.

Frågan är - kan kryddnejlika, kanel eller kryddpeppar användas vid kupan - utan risk för ohälsa eller ogillande för de idogt stretande bina i kupan?

På detta kan jag inte svara, men kanske kan du?

Anette Grinde

fredag 22 augusti 2008

En kraft som bär....

Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära.
Närvaron finns där.
En kraft som vill bära,
ja, öppna det rum som står låst djupt inom dig (ps 821)

Tonerna är kraftfulla.
Lokalen fylls av toner och en text som väcker tankar.
Så är det alltid i gudstjänstens rum.
Men ibland känns kraften så mycket tydligare.

Det gjorde den en söndag i mitten av augusti.

Rummet var fyllt.
Varje plats i bänkarna var upptagna.
Extra stolar ställdes in.
Ljuset i ljusbäraren lyste starkt - till hjälp och styrka i bön och i stillhetens tanke.
Stillheten präglade rummet, trots mängden människor.
Allvar. Glädje. Förväntan. Tacksamhet och stolthet.
Det var många sinnestillstånd som blandades och samsades i luften.

Jag såg människor från vår församling, från församlingarna i vårt samfund runt omkring i bygden och jag såg människor från några av de andra samfunden i vår stad. De gladdes, precis som vi, och ville vara delaktiga i välkomnandet av vår nya pastor Maria.

Helén, vår distriktsföreståndare, välkomnade vår Maria. Installerar, med kyrkans språk.
Hon talade i allvarliga toner, men också med mänsklig omsorg. Frågan om viljan att möta, lära och bära - både till Maria och till församlingen - var fylld av riktigt allvar, men känns inte alls svår att svara på. Det var på allvar - med uppriktig glädje.

Lovsången ljöd i rummet. Vi alla stod upp och fyllde rummet med ord, ton och rörelse. Känslan av närvaro var stark. Tung, men ändå lätt. Den var väldigt närvarande.

Att närvara i en installation av en ny pastor i en ny tjänst, att välkomna till en ny ort, till nya spännande förutsättningar, till nya steg för många - gav en märklig känsla. En god, och stark - och ändå märklig - känsla.

Det sägs att vi inte ta livet och dess ting på för stort allvar - men ibland är det allvar. Just detta bar en stark känsla av riktigt allvar.
Det bar.
Och just det är allvar.

Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära.
Närvaron finns där.
En kraft som vill bära,
ja, våga den tillit som bor djupt inom dig. (ps 821)

Ja. Det bär.
När vi vågar vår tillit.
Som bor djupt inom oss.
När vi lyssnar till rösten som kallar.

Just det är allvar.

Anette Grinde

måndag 18 augusti 2008

Lagtävlingen är skattefri!

Det är Gott! - med skattefrihet för motion och annan friskvård. Särskilt när det görs tillsammans.

Arbetsgivaren kan i dag erbjuda sin personal motionsaktiviteter av enklare slag och mindre värde vid motionsanläggningar som ligger skilt från arbetsplatsen. Med skattemässig avdragsrätt, och frånvaro av skatteplikt för den anställde. Med möjlighet till en hälsosam rörelse - för de anställda i företaget.

Erbjudande om motion ska rikta sig till företagets hela personal. Förmånen blir helt enkelt skattepliktig, om den utformas så att den i praktiken begränsar sig till en liten grupp anställda.

Skattefriheten omfattar endast motion eller annan friskvård av mindre värde och enklare slag.
Till detta räknas numera många former av idrott och hälsofrämjande friskvård. Utvecklingen kanske inte räcker riktigt hela vägen, till riktigt alla former av idrott och hälsofrämjande friskvård. Men det räcker riktigt långt. Det är riktigt gott!

Subvention av exklusiva sporter eller sporter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning omfattas inte av skattefriheten. De angivan undantagen från undantaget från beskattningen känns numera till vissa delar märkligt. Golf och ridning är exempel på friskvårdande aktiviteter som skapar hälsa, men inte omfattas av Skatteverkets regelsystem. Golf är en sport för många. Ridning likaså. De skapar hälsa. De skapar och kräver teknik och kondition. Sporternas idrottsförbund bör argumentera för sin sak. Det är hög tid för ändring på denna front.

Kontanta utlägg i form av entréavgifter till idrottsevenemang, personliga startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter i föreningar av olika slag är skattepliktiga om arbetsgivaren betalar dem.

Om arbetsgivaren däremot betalar avgifter för anmälan av lag till tävlingar uppkommer enligt Skatteverket ingen skattepliktig förmån för deltagarna.

Detta ger anledning till uppmärksamhet för tävlingsarrangörerna. En lagtävling är viktig att arrangera. Som en tävling i tävlingen. Alltid. Det skapar andra möjligheter och intressen för företagen att bistå med ett lagarrangemang för deras anställda. Lagtävlingar måste sålunda finnas - för små, och för lagom stora lag. Det skapar möjligheter, och intresse, för fler att kunna och vilja vara med. Mer sådant önskas. Uppmärksamhet för företagen, hälsans väl och lagandan tillsammans. I skattefrihetens tecken.

Tävling är inspirerande och fantastiskt roligt.
Ensam till start - med skatteplikt när arbetsgivaren betalar.
I team tillsammans - med skattmasens gillande, när arbetsgivaren skramlat ihop ett företagslag.

Anette Grinde


Växa i tro - bilaga till Sändaren nr 15 (24 juli 2008)

En tidning full av konfirmander. Glada ungdomar, strikta och raka i vita nystrukna kåpor eller "vanliga" i okoncentration och liv åt alla håll. Ungdomarnas leklust och allvar syns tydligt när jag bläddrar framåt i bilagan.

Bilder för livet - som påminner om kunskapen, tiden och slutresultatet just där, just då. Detta bär de med sig. Genom hela sitt liv.

Jag bläddrar i tidningen igen, läser, tittar och begrundar. Jag ser glädjen och allvaret. Jag ser buset och skrattet. Jag ser livet och kyrkans närvaro just där. Jag minns min egen konfirmation - och att den satte spår genom livet.

Jag ser också bilden på avslutningen av Kristendomsskolan på Stenungsögården. Förundrande vacker är miljön, bilden och tanken - där de 11 ungdomarna döps i havet.

Bilderna är fantastiska.

Jag hoppas att alla dessa ungdomar får vandra i trygghet genom livet, med en stor dos av tro, hopp och kärlek med sig i bagaget.

Anette Grinde
(Publ. Sändaren Nr 17/2008 .... 4-17 september 2008)

torsdag 14 augusti 2008

Dennis, Jutterström & Lindström har ordat...

DN Debatt. Torsdag den 14 augusti 2008.

Dennis, Jutterström & Lindström har ordat om Sveriges Televisions och Sveriges Radios finansiering och infordrande av avgiften via Radiotjänst.

Ja, visst är public service till nytta för alla.
Kritiskt, allmännyttigt och samhällsfrämjande.

Ja, visst skall den vara fri från politikernas fingrar.

Ja, visst skall alla vara med och betala.
Men låt då oxå alla känna att de kan påverka, och komma till tals.

Ja, visst vore skattsedeln en bra väg.
- men "Alla", måste då inkluderar just alla.
Inte bara de som väljer att deklararera inkomst över en viss nivå. Eller de som tycker sig kunna välja bort, eller välja till.

Utan just alla i vårt land, som har nytta och glädje av den rapportering som gagnar oss alla.

Förutsatt att det är just det. Rapportering och information. Kritiskt granskning. Samhällsnyttighet.

Jag bidrar inte gärna till såporna. Men gärna till rapportering och information.

Anette Grinde

tisdag 12 augusti 2008

JSM Friidrott - Rånäs 4H, Norrtälje

Så har JSM i Friidrott - gått av stapeln i Norrtälje. 8-10 augusti 2008 härjade ungdomarna på idrottsplatsen nära Sportcentrum. Parkeringsplatsen var knökafull, funktionärerna var flitiga och skapade god ordning. Entrén var fri och evenemanget tillgängligt för alla intresserade.

Rånäs 4H stod som arrangör. De är vana vid dessa uppgifter. Programmet är digert, och de ror det iland med gott resultat. Nummerlappar, calling/samling inför allvaret, utlotsning till rätt plats på arenan. Boende och mat. Speaker. Uppvärmningsförutsättningar. Funktionärer i mängd, och idrottare med en god dos adrenalin i kroppen.

Var du där? Såg du ungdomarnas kraft och glädje? Insåg du alla timmars arbete, bakom det som skapar glädje och inspiration för oss som tittar på?

Såg du det som ligger bakom - såväl resultaten från ungdomarna, som arrangemanget av arrangören?

Vilket värde har ett evenemang som detta?
För ungdomarna? För ledarna? För staden? För föreningen?

Vilket värde har detta för dig?

Nästa år står Rånäs 4H - och därmed oxå Norrtälje - värd för ett nytt friidrottevenemang. Då kommer de "lite äldre" att stå på startlinjen. Några tar det på lek, och några på riktigt allvar. Då har just du möjligheten att ta del, bidra - och hjälpa till att göra evenemanget till ett ännu större evenemang. Till glädje för än fler.

Hur får vi fler till evenemanget - som aktiva tävlande? Hur får vi fler som tittar och hejar? Hur får vi fler som engagerar sig - ideellt? Hur får vi fler ner till stadens butiker i samband med evenemanget? Hur kan vi sponsra arrangören - med olika typer av resurser? Hur informerar vi alla i bygden om hur, när och varför?

På vilket sätt skulle just du vilja bidra?

Anette Grinde
Övra Söderby 2008-08-12
(Publ. i Norrtälje Tidning 14/8 2008)


JSM Friidrott - Augusti 2008;
Rånäs 4H - Norrtälje;