fredag 30 maj 2014

Bieffekten

Bieffekten gick på SVT igår (29 maj). Det är skrämmande hur vi gör och förstör för att hålla den standard vi kräver. Eller ni, eftersom jag inte kräver den. Jag vill inte ha den förstörelse av världen som vi har idag, så jag vill att vi backar bandet. Frågan är hur man kan bidra till hur detta tar slut, alltså ändras så att naturen kan läka utan att vi mixtrar i den. Om du ännu inte har sett filmen, så rekommenderar jag dig att göra det. Och begrunda hur du kan bidra till att få ett slut på storskaligheten som uppenbart spårat ur.

Per Bengtsson, Naturskyddsföreningen, talar i Gomorron Sverige den 28 maj 2014 om en del av de besvärligheter som råder i vår tid. Bostadsbristen för bina, fler blomster och att bidra till det ekologiska bruket är sådant som vi kan bidra med själva för att hjälpa till, säger Per Bengtsson.

I gårdagens Bieffekten noterades också att bikuporna på stadens tak (t ex Kulturhusets tak i Sthlm) är bra grejer för bina. Där finns inte besprutade ängar/grödor som förstör dem. Det är kemikalierna som är en stor del av bedrövelsen. Kemikalier används i stor utsträckning i jordbruket, vilket skadar livet för för de små nödvändiga djuren.

Så. Fler bostäder. Fler blomster i naturen (utan besprutning). Och ekologisk mat.

Jag är särskilt tacksam för de biodlare som fokuserar på KRAV-odling i sin näring. De kräver rätt mycket omsorg, tanke, handling och ställer krav på omgivningen. Men, visst är det just så vi skall ha det. Korpskogs Bigård, Löttorp (Öland) är en sådan. Gynna den och övriga odlare (oavsett gröda) som sätter KRAV och ett gott ekologiskt tänk som prio i sin odling.

A..Biartiklar, mm

Svt Gomorron Sverige 28 maj 2014

Fria Tidningen - Fler biodlare behövs
Fria Tidningen - EU-beslut flyttar bort från offentligheten
Fria Tidningen - Sverige kan få biinstitut
Fria Tidningen - Biodlingens metoder en del av problemet
Fria Tidningen - Bistånd till bina genom bibanken
Fria Tidningen - Bibankens första odlare

Fria Tidnignen - Försiktighetsprincipen måste gälla för GMO

Sveriges Biodlares Riksförbund

onsdag 28 maj 2014

God morgon.

God morgon.

Jag vaknar med ett tungt huvud. Det är instängt i rummet. Persiennerna är neddragna och jag kan inte avgöra vad klockan är. Genom persiennerna ser jag att det är ljust. Det ser molnigt ut, av vad jag kan avgöra av ljuset. Jag ligger kvar en god stund. Jag lyckas inte ansamla tillräcklig kraft för att göra morgonen till dag. Min tanke går till gårdagens möte. Styrelsemötet, där samtalen går från ekonomi, till verksamhet, vidare till människor och juridisk problematik i olika riktning. Människorna i rummet visar sin personlighet. Jag gläds över mötena och människornas engagemang.

Vi var 13 personer i rummet. Ordföranden leder mötet. Verksamhetschefen håller i frågorna, har förberett agendan och underlagen. Ibland känns det som informationspunkter, trots att de behöver diskuteras. Och ibland tvärtom. Så är det när vi är olika som människor, men hittar ändå i något mått formellt rätt. Det gäller att vara vaken, när ordföranden svingar klubban lite hastigt. Då tar vi beslut på det hör jag sägas innan vi har talat klart. Nej, tänker jag, det gör vi inte. Vi talar klart för att se var vi står. Två har talat. Det är då 11 kvar, kan man tänka, men alla vill inte orda. Vill inte eller kan inte, för att de inte kan frågorna eller för att de inte törs tala i rummet. Därför är det viktigt att jag, Krixx eller Joxx kan. Eller någon av dem som nu är alldeles tysta. Det är också särskilt viktigt att ordföranden ser att alla får orda och att de nya får plats.

Jag lade krut på att leta efter handlingar och vara förberedd innan mötet. Det visade sig att jag hittade en del av handlingarna men inte alla. De låg i olika mappar i en struktur som inte är min. Jag missade förberedelsen till en del av mötet och fick därmed stå mitt kast. Det var en obehaglig känsla att känna att jag missat en del läsning. 

Av de 13 personerna i rummet är det 4-5 som ordar och resten är tysta. En ordar högt och bestämt. Hans ton styr tydligt. Han tar för sig av ord och uppgifter. Han styr ordningen, takten och riktningen tänker jag sen. Hans omdömen om människor som berörs blir regel, utan att vi andra ifrågasätter. Hur kommer det sig att det blir så, tänker jag nu. Ja, det krävs mod och engagemang för att ge andra perspektiv när bestämda personer finns i rummet.

När jag idag summerar känslan från igår tänker jag att vi kan bättre. Och att det beror på vad var och en gör. Om jag skall kunna se och fånga frågorna på rätt sätt behöver jag få en klar bild över helheten. Jag behöver fånga den, ta del av den, läsa in mig på den och begrunda den. Personalen och ordföranden, eller föredraganden, behöver ge mig den på ett allsidigt sätt. Det som gäller mig gällser förstås också de övriga som finns i rummet, eller de som borde vara i rummet.

Vi behöver spela bättre tillsammans för att kunna spela i den högsta divisionen. För bra spel krävs mycket övning. Vi har övningstid kvar, så kanske når vi högre höjder sen.

Jag undrar om jag behöver notera i protokollet att alla regler skall följas eller om det faktiskt är helt självklart.

Anette Grinde
Föreningsaktiv föreningsutbildare med föreningsglädje i sinnetKnuff – Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBloggportalen.se. Knuff om föreningskunskap – stadgarna - Bloggare om konstituerande styrelsemöte  – utbildning - årsmöte - Blogger.com. Mer föreningsprat i denna blogg.


tisdag 27 maj 2014

Ju fler hinder man bygger ...

Nej, det står inte om förening-
kunskap i Härskarteknik. Men
härskartekniker används ofta
i odemokratiska föreningar.
Det är förskräckligt
synd.
Ju fler hinder man bygger och ju mindre man ger medlemmarna möjlighet att se och delta, desto lägre grad av demokrati kan sägas råda i föreningen. Ju fler nej man delar ut, desto mindre engagemang har föreningen att förvänta sig. Det ger en kultur av lågt till tak. Tystnad och rädsla, sålunda. Rådet är att göra precis tvärt om - att fånga glädjen i samhörigheten, att se engagemangsviljan och uppmärksamma kunskapen. - Även om det är besvärligt med människor som försöker påverka (eller lägga sig i) skapar det mer för föreningen. Om man vill att den skall utvecklas.

Valberedningens roll är att till årsmötet föreslå personer som skall ingå i den kommande styrelsen. Om det i stadgarna framgår att det bara är medlemmar som kan ingå i styrelsen, så är det bara medlemmar som kan föreslås. Om det inte framgår av stadgarna att det bara är medlemmar som kan föreslås, så kan även utomstående personer föreslås till och väljas till en styrelseplats. Fördelen med att välja medlemmar är det grundläggande engagemanget. Fördelen med att välja utomstående personer är att kompletterande kunskap är viktig.

Valberedningen bör i god tid ge medlemmarna kännedom om sitt förslag. Vilka är människorna som föreslås? Vad kan de bidra med? Vilken är deras bakgrund? Varför föreslås just dessa människor? Notera att valberedningen är helt fristående från styrelsen. Det är inte styrelsen som skall välja sig själv eller påverka valet av sig själv. Valberedningen begrundar och sammanställer ett förslag, som i god tid innan årsmötet görs tillgängligt för medlemmarna - för att ge dem tillfälle att begrunda förslaget. Det finns också en möjlighet, för var och en som finns med i mötet, att ge förslag på ledamöter/funktionärer på plats i årsmötet. Det är föreningens bästa som gäller för beslutet. Rätt att rösta har medlemmarna. Det är alltså de som styr beslutet. Det är dock mycket viktigt att de ges tillfälle till reflektion.

Vem som föreslår någon för valberedningens begrundande är egalt. Att människor törs föreslå någon annan eller sig själv till valberedningen eller i årsmötet är däremot inte egalt, det är mycket viktigt. Förslag skall tas på största allvar. Den som kritiserar förslagsställaren eller dess status (som medlem eller inte medlem) bör uppmärksamma att valen görs av årsmötet, d v s medlemmar i föreningen, men att även andra personer är varmt välkomna att bidra med kunskap, engagemang, uppmärksamhet och glädje. Den som hindrar detta, hindrar också föreningens möjlighet att se nya riktningar och nya människor. Det är inte troligt att det kan anses vara för föreningens bästa att vägra att se nya eller andra möjligheter.

Motioner - alltså medlemmarnas förslag - till föreningen begrundas av föreningens årsmöte. En viktig förutsättning för att kunna begrunda motionerna är att de kommer medlemmarna till del i god tid innan årsmötet. Styrelsens åsikt kring motionen bör också komma till medlemmarnas kännedom i god tid innan mötet. Här bör föreningens styrelse uppmärksammas på förhållningssättet som leder till engagemang, nämligen det där man lyssnar till medlemmarnas tankar och visar att man har förstått vad som sägs. Styrelsen bör aldrig besvara en motion med bara ett nej. Om styrelsen föreslår ett avslag på motionen bör man ändå skriva en tydlig förklaring kring varför. Styrelsen bör tydliggöra frågeställningen, följa motionärens tankespår och förklara varför eller varför inte man föreslår bifall eller avslag till motionen. Ett tydliggörande, istället för ett negativt spår, skapar engagemang, nya förslag och fler intresserade människor. Det ingjuter mod och inspiration. Bara nej, bygger resignation och trötthet. Det sänder en signal om att det inte är lönt besväret att försöka orda eller påverka.

I god tid och tillgängligt är demokratiskt viktigt. Det finns, normalt sett, inte något krav på att man måste anmäla sig (mer än möjligen för mat/fikatillgång & tillräckligt rum i lokalen) innan ett årsmöte. Om det skall finnas ett sådant krav bör det vara inskrivet i stadgarna, eftersom det avviker från vad som är normalt brukligt. Handlingar skall vara tillgängliga för samtliga medlemmar, i god tid innan årsmötet. Det gäller alla handlingar som hör årsmötet till, såsom t ex ekonomisiffror, revisionsberättelser, dagordning, motioner, styrelsens propositioner, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner, mm. När en styrelse svarar en medlem att de finns tillgängliga i mötet, så kan det betraktas som demokratiovänligt. Ett av skälen till detta är att det då blir omöjligt dels att diskutera handlingarna innan med någon som är insatt eller kunnig och dels att det inte ges tillräckligt tid för begrundan av de handlingar som läggs fram i mötet. Tid för genomläsning och begrundande, är viktigt för att kunna se vad som står i handlingarna.

En förening bör vara öppen, inbjudande och lyssnade. Den bör lyssna efter vad medlemmarna kan och vill. Den - vilket ofta hörs genom styrelsens sätt att vara -  bör inte hindra medlemmarna från att ta del av information som behövs för beslut och påverkan.

Anette Grinde
Föreningsaktiv & föreningsutbildare

Länkar; Knuff – Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBloggportalen.se. Knuff om föreningskunskap – stadgarna - Bloggare om konstituerande styrelsemöte  – utbildning - årsmöte - Blogger.com. - Studiefrämjandet. Kassörskurs hos Studiefrämjandet. Mer föreningsprat i denna blogg

Shopstop ...

Shopstop
Rapport från ett celibat
Gunilla Brodrej
Bokförlaget Atlas
Isbn 978 91 7389 455 5
2014

På nyårsafton bestämmer hon sig: slutshoppat. Inte en enda personlig lyxartikel får införskaffas under året, inte ens kläder. Under ett år lever kulturjournalisten Gunilla Brodrej därefter i ett slags kommersiellt celibat där hon försöker undvika lockropen från de stora varuhusen och modebutikerna.
Kyskhetslöftet visar sig dock vara lättare sagt än utfört. Går det över huvud taget att ställa sig utanför ett konsumtionssamhälle vars själva inneboende princip bygger på omedelbar behovstillfredsställelse?
Och hur behåller man egentligen värdigheten när hålen på såväl skorna som strumpbyxorna blir allt större och större?

Ja, hur förhåller man sig till vår tids konsumtion? Det är sannolikt fler än Brodrej som ställer sig den frågan, och det är några som förhåller sig till den mer än andra. Några ger sig hän och några bryter konsumtionen och lever med nya värden. Tankarna är viktiga, tänker jag. Tankarna som gör att vi ser vår omvärld på ett annat sätt. Där vi uppmärksammar tillverkningskedjan, kemikalieanvändningen, vattenförbrukningen, människornas arbetsförhållanden, naturens väl, möjligheten att leva på inkomsten som tillverkningen ger, med mera. Är vårt ha-begär så stort att vi bortser från den andra sidan av myntet? Alltså människor och naturens väl?

Brodrej har uppenbara svårigheter att hålla sig ifrån shoppingen, även om hon aktivt försöker. Hon hittar ibland smygvägar att ta sig förbi, men i det stora hela gör hon ett allvarligt försök. Ett allvarligt försök är gott nog när man har allvaret i frågorna med sig, tänker jag. Det är omöjligt att vara perfekt, att lyckas helt, i de olika ting man företar sig. Det finns alltid grader i hur man lyckas och det är tveksamt om det är framgångsrikt att göra en bedömning om hur man lyckas. Om man höjer sig, genom att allvarsamt begrunda frågorna och försöka, så har man kommit en god bit på väg. Särskilt om man inte återgår till en mer eller mindre manisk konsumtion efter projektets slut. Var gränsen går är inte heller det upp till mig att bedöma, även om jag naturligtvis kan ha mina tankar om det.  

Frågan om konsumtionssamhällets övermått är intressant. Jag mår rätt illa över våra (samhällets) förhållningssätt och försöker förhålla mig till konsumtionen därefter. I frågan om konsumtionssamhällets övermått ligger t ex ansvaret för vår värld och det vi lämnar efter oss till våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Och de som kommer sen. För visst är vår jord tänkt att hålla i fler generationer än så? Ansvaret för människors väl i andra länder (både nu och sen) ligger också i detta eller är det bara frågan om att tillfredsställa våra egna tillfälliga behov? Ja, men var går gränsen? Den går rätt olika för oss, var och en. Jag tänker att boken är viktig om den får oss att tänka, ändra oss i riktning mot världens väl. Och reagera. 

Jag noterar att Brodrej och jag är rätt olika som människor. Jag tycker inte att det är en glädje att gå och handla. Jag måste inte. Jag kan gärna låta bli. 

Böcker ser jag dock gärna i mitt hem. Dem vill jag inte gärna låta bli, de tillför glädje till min dag. Inte i datorn eller i telefonen. Inte som ljud (även om ljudböcker ibland är fantastiska). I papper skall de vara (även om de tär på skogen). Med naturvärdigt tryck och på kemikaliefritt papper, tack. 

Ja, jag kan rekommendera denna bok. För att den sätter allvaret på pränt, skapar tankar. Och kanske utmanar sinnet en del. Är det verkligen möjligt att vara shoppingfixerad, som hon? Och hur irriterad får man bli över andra människors förehavanden?

Anette Grinde
Bokförlaget Atlas. Shopstop. Adlibris. Wikipedia om Brodrej. Expressen. Bokus. Andra länkar; Knuff - Intressant. Bloggkartan Norrtälje.  Bloggportalen.se.  Knuff om konsumtion - Bloggare om Brodrej  -  Blogger.com.  Knuff om köphysteri. Bloggar om Shopstop. Expressen. Ellens shopstop. Shopstop-Ann. Releasefest 27 maj 2014. Expressen. Plusbok. Resumé. Expressen Om Ebba von SydowHavet.nu

Men det kryllar ju av fästingar, människa...

Kliv upp ur gräset, tänker jag, när jag ser Ingrid Landin på förstasidan av Norrtälje Tidning idag. Det kryllar ju av fästingar i roslagsgräset, så där kan man ju inte ligga och lukta på maskrosorna även om man är MP.are och väldigt glad efter EU-valet.

Jag gratulerar till framgången, men kliv genast upp ur gräset! :)

En annan glädjefull nyhet idag är att Anette Gustawson vann årets Naturvårdspris i Roslagen. Hon snackar idogt och väl för lokalproducerad och jysst mat till ungarna i våra skolor. Bra där. Fortsätt så!

A..
Naturskyddsföreningen. Knuff - Intressant. Bloggkartan Norrtälje.  Bloggportalen.se.  Knuff om Ingrid Landin - Bloggare om Miljöpartiet  -  Blogger.com.  Norrtälje Tidning. EU-valet. Plingeling. Europaportalen


måndag 26 maj 2014

Bara kiss & bajs....

För en tid sedan var det en glad filur som frågade vilken kattsand man fick spola ner i toaletten. Ingen, blev svaret. Han insisterade på att den skulle spolas ner, eftersom den inte skulle läggas i soporna. Eller i komposten.

Nej, kattsand skall inte spolas ner i toaletten. Aldrig. Ta reda på vad sanden består av och hur den skall sorteras/behandlas i avfallsskick innan du köper den. En del är brännbar och en del skall lämnas till återvinningscentralen. Beroende av sort.

Mediciner, kemikalier, färg eller andra liknande konstigheter skall vare sig hamna i soporna, i avloppet eller i komposten. Återvinning gäller.

Det är bara kiss & bajs som skall vara i toaletten. Ja, toapapper är ok också förstås.

A..


Kan man plastbanta?

Kan man plastbanta?

- Ja. Rätt ofta frustreras jag över all plast. Det är nästan omöjligt att gå ifrån en butik utan att få med sig plast. Jag vill verkligen inte ha all denna plast. Den som förstör vår natur, våra hav och ställer till en förskräcklig oreda i naturen. Plastpåsar, platsbyttor, plastprylar, med mera. Prylarna går sönder, de skall sorteras & återvinnas och de förstör vår miljö. Plasten sabbar för djuren. Den hamnar i haven och i djurens magar. Som dör. Måste vi verkligen ha all denna plast? Eller kan vi klara oss utan?

- Ja, vi kan klara oss utan den absolut största delen av denna plasthysteri.

- Så. Hur vore det om vi tog ett redigt tag och försökte utesluta plasten ur våra liv?

Det är dags att försöka. Påminn mig när jag glömmer. Jag tänker inte bli en supernörd, men jag tänker skärpa mig så gott det bara går. Det gör mig, och kanske dig, medveten. Eller medvetnare, om jag tjatar lite om saken. Gör jag det inte, tjatar alltså, så har nog också jag glömt. Påminn mig då.

A..


Eu-val 2014

Val till Europaparlamentet 2014.

Miljöpartiet och Feministiskt initiativ gör storartade val. Det är viktigt och behövligt.

Moderaterna faller platt. Det är tankeväckande.

Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centern hänger kvar. Vänsterpartiet likaså. Det gör mig glad att de etablerade partierna inte åker ur. De behövs som motkrafter, när annat spårar ur.

Med omåttlig sorg ser jag att Sd gör stora framsteg. Det är rätt många som röstar på Sd. Jag undrar vilka de är. Och vad det är, i deras tanke och sinne, som får dem att rösta så.

A..


Länkar; Knuff - Intressant. Bloggkartan Norrtälje.  Bloggportalen.se.  Knuff om EU-val - Bloggare om EU-debatt  -  Blogger.com. Valmyndighetern. Ickevåld. Mp hos Politometern. Politometern. Norrtälje.  

söndag 25 maj 2014

Fantastiska sol...

Ja, vissa saker går rätt trögt nuförtiden. Det skall ju inte behöva ta till slutet av maj för att göra årets mc-premiär. Nu är det i varje fall gjort. I ett gudomligt väder gled vi (igår) i sakta mak runt på slingriga roslagsvägar. Det var soligt och mycket varmt. En gudomlig doft av den fantastiska grönskan nådde oss, det var en ljuvligt vacker natur i bygden och vägarna är rätt jyssta (som i slingrande och relativt gruslösa). Ja, det var rätt mycket motorcyklister ute i det fantastiska vädret. Alla sorter, får man ju säga. Och några cyklister också (även om de var rätt få). 

Man är ju rätt utsatt som motorcyklist. Förutom att det är njutbart är det också rätt farligt. Igår, på vår premiärtur, blev vi omkörda av en bil med en förare som saknade ansvar och förstånd. En tokigt onödig och mycket vansklig omkörning. Ingen olycka hände, men man förstår att olyckor händer. Var nu rädda om varandra i trafiken. 

Glöm inte att rösta idag! Det enda skälet att inte rösta idag, är att du har förtidsröstat någon dag tidigare till detta val. Har du inte gjort det, så är det idag som gäller. 

A.. 

lördag 24 maj 2014

EU-val 25 maj 2014 ...

Så. Nu är det inte lång tid kvar innan det måste vara gjort. Valet står för dörren och välja måste vi göra. Men, inte är det lätt. Inte alls så lätt.

Moderater. Centerpartifolket. Folkpartister. Kristdemokrater. Pirater. Miljömänniskor. Vänsterfolket. Feministerna. Och sosssarna. Ja, men alla har ju i någon form något gott, kan jag ju se. Jag har, nu i min vuxna ålder, mest sett mig själv som en högertyp. Jag skrattar då lite (rått) gott när valbarometrarna för mig till Socialdemokrater, Miljöpartiet eller Centerpartiet. I nämnd ordning.

Oavsett vilket, är det nu dags att bestämma sig. Med eller utan valbarometer. Min röst faller på den som tror på öppenhet & integritet, ansvar för miljön, en god & ansvarstagande företagskultur, värdighet i förhållande till andra människor, jämställdhet & ett samhälle fritt från diskriminering, schyssta skatter, gemensamt ansvar för utveckling, länder och folk. En stor dos eget ansvar, men med omsorg om varandra. Betydligt mer civilkurage hos de enskilda människorna, förutom hos politiker, partier och statsapparat. Rent vatten till alla, skolgång till alla ungar och fred i världen förstås. Jysst tillsammans, för hela världens väl, alltså.

Så.
Nu är det dags att lägga sin röst.

A..Länkar; Knuff - Intressant. Bloggkartan Norrtälje.  Bloggportalen.se.  Knuff om EU-val - Bloggare om EU-debatt  -  Blogger.com. Valmyndighetern. Valkompass Aftonbluddret. Valkompass SVT. Ickevåld. Mp hos Politometern.  

torsdag 22 maj 2014

Ett festivalfirande utan dess like....

Hela bygden var fylld av färgglada människor. De vandrade efter vägarna. Alla var festklädda och bar på olika ting, som t ex blomster, gudafigurer och frukt. Färger, feststämning och glädje präglade helheten. Vi mötte dem allteftersom. De svängde av i riktning mot sina tempel, som låg utspridda i bygden. Alla var på väg till sitt. Vi blev glada av att se de färgsprudlande och glada människorna. De var glada och vi blev glada.

Vi cyklade på längs vägen och mötte fler och fler människor. Det var festivalfirande överallt, som det verkade. Plötsligt blev vi invinkade till kanten. Människor ville tala med oss. Och de ville bjuda in oss till sin fest, i sitt tempel som låg precis intill. Där satt många människor i långa rader och åt. De åt ris, grönsaker, sås och lät sig väl smaka. De talade med varandra, gladdes åt stunden och välkomnade oss till bords. Vi bjöds på en god måltid. Vi njöt av maten och gladdes över samtalen, som var vänliga och inbjudande. Vi var glada.

Jag tog fram min kamera för att föreviga glädjen och de fantastiska människorna. Jag frågade om lov och fick ett ja, men strax ändrades tonen. Vi krävdes på pengar genom donationer till templet. Ledarna för templet bytte ton från omsorg och glädje till krav. Människorna kom närmare och blev fler, de kom nära. Vi kände tonen, vi kände oron komma krypande innanför skinnet. Hjärtat bankade. Vi insåg att det var tid för oss att utan dröjsmål ta oss därifrån. Men, hur gör man det när man står mitt i, cyklarna parkerade längst in och med alla människor som försöker hindra vår färd? Någon i den festklädda människomassan kom till vår undsättning. Han lugnade tonen. Och såg till att vi fick fri lejd ut på vägen igen. Det var en mycket trevlig upplevelse, som på nolltid bytte skepnad till en mycket obehaglig upplevelse.

Vi trampade vidare mot närmsta stad för att finna boende, mat och vila. Till slut fann vi ett hotell, där vi checkade in. När kvällen kom och vi hade lagt oss bankade det frenetiskt på dörren. Inte som om någon knackade, utan som om det fanns vrede i tonen. Återigen bankade hjärtat. Rädslan kom åter upp till ytan. Det kändes som om det stod en mobb utanför vår dörr som ville oss illa. Det slutade efter en god stund, när jag argt (rädd) vrålat "stick, pys, dra" genom dörren. Kanske hade de misstagit sig på dörr? Fanns det inte någon i receptionen, som var strax utanför vår dörr? Vi vet inte varför vi utsattes för denna ansats, men det var ordentligt obehagligt. Nästa morgon, när vi åt frukost i en restaurang i anslutning till hotellet, kom en stor mängd ordentligt klädda unga män ner till restaurangen från hotellet. Jag undrar om det var de som bankade och att de egentligen sökte efter någon kamrat som de ville ha med sig i sitt festande för kvällen. Att de helt enkelt tog miste på dörr. Jag vill tro att det var så.

Dessa två obehagliga händelser skedde samma dag. Det var festivalhändelser. Något firades under den aktuella dagen. Den andra händelsen var sannolikt också förenad med alkohol. Människor i grupp är något annat än människor var för sig.

Bortsett från dessa händelser minns vi Andhra Pradesh med stor glädje. Där mötte vi en stor dos vänlighet. Dit vill jag gärna åka igen.

Anette Grinde
Händelserna utspelades sig under en av våra cykelresor i Indien, strax innan och i Kakinada (Andhra Pradesh) den 10 februari 2013.Förutom att Indien är ett fantastiskt land, så tänker jag på Västsahara emellanåt. Det har inget med Indien att göra, utan mer med en konflikt som vi inte hör så mycket om. Om världens orättvisor och om mänskliga rättigheter. Om du ännu inte har läst Tyst territorium, så rekommenderar jag dig att göra det. Läsvärt och viktigt. Här hittar du en recension.

Just nu läser jag Härskarteknik, den fula vägen till makt.
Det värsta är att man känner igen så mycket, från människor som hindrar andra.
Den är egentligen rätt fasansfull, denna bok. Härskande är förskräckligt.
Men den är nyttig att läsa. 
Det kan ju hända att man själv använder härskartekniker, utan att se
och förstå att man gör det.
Ja, nyttig att läsa. 


Länkar; Knuff - Intressant. Bloggkartan Norrtälje.  Bloggportalen.se.  Knuff om Indien - Bloggare om Indien  -  Blogger.com.  Knuff om Västsahara. Bloggar om Fredrik Laurin. Resumé om Fredrik Laurin

onsdag 21 maj 2014

Mod att vara sårbar ...

Mod att vara sårbar.
I dina relationer, i ditt föräldraskap, i ditt arbete.
Brené Brown
Libris förlag
2014
Isbn 978 91 7387 335 2

Först måste jag nog säga att detta är en underbar bok. Viktig. Den sätter fingret på mycket som begränsar livet för många. Som t ex skam, skuld och våra begränsningar som hindrar oss att leva livet fullt ut. Våra begränsningar, som hindrar både oss själva och andra från att leva livet, fullt ut. Ja, andras begränsningar hindrar också också, men kanske skall vi ändå börja hos oss själva. Det handlar väldigt mycket om att förhålla sig till det som görs och sägs, att tycka om det eller inte tycka om det, att säga ifrån eller inte säga ifrån, att begrunda eller inte begrunda, med mera.

Brené Brown vet vad hon talar om. Hon talar från sin egen kunskap, från sina egna erfarenheter. Hon talar också utifrån sin forskning, där hon forskat, intervjuat, undervisat och samtalat i många år kring frågor om skam. Ja, hon vet var hon talar om och hon träffar rätt.

Det handlar om känslor och förhållningssätt. Och det handlar om insikter. Och liv levda till fullo. Det handlar helt enkelt om livet. Och om att leva livet i glädje.

Jag rekommenderar dig att läsa denna bok.

Anette Grinde
Länkar; 

Mig Finner Ingen ...

Mig Finner Ingen
Foto Arne Gustafsson
Text Goy Persson
Förlag Arngoy
2014
Isbn 978 91 637 5551 4

Bilder är fantastiska, tänker jag. Ord också. Vissa behöver begrundas och förstås, som i att låta dem ta lite tid. Begrunda, återkomma till, se igen och i tystnad väga mot tiden.

Jag betraktar bilderna och tänker på mod. Det är naket, förundrande och utlämnande. I bilderna läser jag sorg och svårmod, men också mod och glädje. I mod ligger mycket, tänker jag. Att synas, att vara sig själv, att låta sig avbildas, att fånga bilden och att få orden på pränt. Arne Gustafsson, Goy Persson och Maria Buhre äger här mod tillsammans, i Mig Finner Ingen. De deltar och gör. Fullföljer sitt projekt och sin längtan. Det är stort. Och vackert.

Naket
i naturens famn,
men ändå inte
visas mod
och svårmod
men också en skymt
av vacker glädje

Anette Grinde
Länkar; 

tisdag 20 maj 2014

Vackra. Stretsamma. Bestämda. Fantastiska.

Maskrosor är vackra. Ena dagen är de som strålande solar, exploderande i gult över det vackra grönskande landskapet. Stretsamma. För att strax byta skepnad till något helt annat. En helt ny form. Och en helt ny uppgift. Bestämda.

Fantastiska är de, minsann.

A..

lördag 17 maj 2014

Ljuvlig maskrostid ...

maskrostid är en ljuvlig tid
vackert gula
som livstillförande solar strävar de över landskapet
när tiden plötsligt är förbi
äger de ändå naturen
sår
är där de vill vara
är
vackert
fantastiskt
strävsamma

A..Fantastiskt gott ....


Jag bakar energikaka med nötter och torkad frukt. Utan några som helst onyttigheter, vad jag kan bedöma.

Det sägs att du kan variera ingredienser i det oändliga med andra torkade hackade frukter eller bär ex. dadlar, blåbär eller äpplen. Jag har ännu inte provat, men det låter trovärdigt.

Linfrön, valnötter, paranötter eller cashewnötter sägs också fungera, liksom kanel, ingefära eller kakao och vaniljsocker. Och hackad choklad. Mörk, med hög kakaohalt, vill jag då tro blir bra.

Nåväl. Så här rekommenderas görandet för att åstadkomma ca 16 underbart goda energikakor med nötter.

(Förberedelse: 10 min. Tillagning: 20 min. Klart på: 30 min)

Ingredienser:
1 dl mandel
1 dl hasselnötter
1 dl jordnötter
1 dl hackad torkad aprikos
1 dl hackade fikon
1 dl honung
1 dl russin
1 dl solrosfrön
1 dl sesamfrön
1 dl pumpakärnor
1 dl tranbär
3 äggvitor

Tillagning:
1. Sätt ugnen på 150 grader.
2. Hacka nötterna grovt för hand eller i en matberedare.
3. Lägg i en stor skål.
4. Hacka aprikoser och fikon grovt och tillsätt dem.
5. Mät upp honung, russin, solrosfrön, sesamfrön, pumpakärnor, tranbär och äggvitor i skålen och blanda runt till en tjock grynig smet.
6. Bred ut på bakplåtspapper ca 30x40 cm rektangel på en ugnsplåt i ca 1 cm tjockt lager.
7. Grädda mitt i ugnen i 20 minuter.
8. Ta ur plåten och skär dem i lagom portionsbitar.
9. Låt svalna.
10. Förvara i lufttät burk. Du kan också slå in dem individuellt i folie.

Jag gjorde ungefär så som receptet beskrev och det blev riktigt bra. Jag valde ekologiskt och KRAV där det var möjligt. Vilket det var till huvudsaklig del, om jag ansträngde mig en aning. Vilket jag gjorde.

När de svalnat la jag dem i frysen eftersom de blev lätt sönderfallande när jag tog i den. I frysen fostrades formen bättre. De går att äta direkt tagna ifrån frysen. De är omåttligt goda och kommer att gå åt i ett kick.

A..

fredag 16 maj 2014

Med vilka ögon skall vi se?

Hållbarhet och rättvisa är viktigt. Ekologiskt. Liksom fred, mänskliga rättigheter och människors rätt till sina egna länder. Och frihet. 

Plötsligt blir det svårt. Jag ser min egen lättja, eller min inkonsekvens. Eller min oförmåga att se helheten. Eller ens sådant som jag tycker är viktigt. 

Jag uppmärksammas på ett lopp, Sahara marathon, och ler. Jag undrar (i det tysta) varför jag uppmärksammas på loppet eftersom den som uppmärksammar mig inte ser ut att vara en löpare. I varje fall inte i sin beskrivande text enligt det forum uppmärksammandet skedde. Han beskriver sig som skrivande i tidskriften Västsahara på webbplatsen vastsahara.net

Jag tänker nog att han upplyser mig i största allmänhet, för att jag springer maraton, inspireras av tokigheter och är redaktör för Marathonlöparen. Sen hänvisar han mig också till Marathon Des Sables, i Marocko. Ytterligare en tokighet, tänker jag, men vill inte riktigt nappa eftersom det ligger i Marocko. Ja, å ena sidan skulle jag mycket gärna besöka Marocko, men å andra sidan inte alls - eftersom de är allvarsamt motiga i förhållande till Västsahara och människorna där. Västsaharakonflikten är en konflikt som inte uppmärksammas tillräckligt av omvärlden och där framgång inte nås, så tillvida att människorna får rätt till sina egna länder - och frihet att leva, med mänskliga rättigheter, med mera. Vi, omvärlden, ser den knappt, trots att den har funnits i mängder av år. Vi, omvärlden, blundar. Och bryr oss inte tillräckligt för att orka höja tonen och blicken för de människor som måste vara kvar.

Jag får väl erkänna att jag blir lite tvär. Eller förbannad. På mig själv. För att jag inte lever som jag vill. För att jag glömmer, slarvar eller lättjar bort. Jag vill leva på ett sätt där jag ser och bistår de människor som behöver ses och bistås, som t ex Västsaharierna. Och naturen. Och alla ungar som måste jobba. Och de som saknar vatten & toaletter. Liksom de som inte får gå i skola. Eller äga rätten till sin egen kropp. 

Sen får jag tacka honom, mannen som uppmärksammade mig på loppet som sätter fokus på solidariteten till Västsahara, även om jag var lite trög. Jysst drag. Jysst drag att uppmärksamma mig och ett otroligt jysst drag att arrangera ett lopp som sätter fokus på Västsahara. Solidaritet är vackert. Så glad jag blir när jag plötsligt ser. Hur kunde jag missa?

Att springa Sahara Marathon bidrar till Västsahariernas väl. Det vore ju inte helt fel, förutom glädjen att springa och göra det i en annorlunda miljö. 

A..


Om Västsahara i denna blogg...

onsdag 14 maj 2014

Vad är viktigt?

Jag är aktivt föreningsaktiv. Av hävd och ohejdad vana. Jag tycker att föreningslivet är fantastiskt, eftersom det samlar glädje och glöd kring gemensamma frågor och intressen. Det bidrar till människor och samhällets väl. Det är viktigt, viktigare och viktigast.

Glädje och glöd krävs också i de organisationer som på ett annat sätt bidrar till viktiga frågor. Det krävs glädje, glöd och engagemang för att andra skall kunna få det bättre.

Exempel på organisationer som jag finner viktiga är;

Naturskyddsföreningen bidrar till naturens väl. De ordar, utmanar och lär oss mängder av viktiga frågor. De är uthålliga. De är lite obekväma, påiga och oerhört viktiga. Jag ser dem ofta i debatten. De finns och är konstruktiva. Det gillar jag.

Skärgårdsstiftelsen månar om vår fantastiska skärgård. Också denna organisation månar och bidrar till naturens väl. Och skärgårdens tillgänglighet. Den har lite naturskyddsförening och lite turistförening i sig. Den är viktig, för vår skärgård, vår miljö och tillgänglighet.

Svenska Turistföreningen arbetar för en hållbar turism i vårt land. Men, arbetar de för en hållbar värld? Eller står de bara på turismens sida? Tål STF att man skrapar på fasaden?

Barncancerfonden hjälper ungarna. Fonden bidrar till forskning om oredan i ungarnas kroppar. Oredan är viktigt att komma till klarhet med, så att ungarnas liv inte går till spillo.

PolioPlus är ett program som drivs av The Rotary Foundation i samarbete med bl a FN, UNICEF och WHO. För en poliofri värld.

Rädda barnen. Ja, de månar onekligen om ungarnas väl.

Unicef arbetar också för barn, för varenda unge.

Röda korset månar om människors väl, världen över. De bistår i fred och i katastrofer och de engagerar många enskilda människor som arbetar aktivt och ideellt. Det ligger fortfarande i mitt bakhuvud att de har (haft) chefer som försnillar pengar. Det gör mig tveksam att ge pengar. Jag är dock övertygad om att de gör bra ifrån sig i världens katastrofer.

Frågor som är särskilt viktiga för mig är t ex; 

  • mänskliga rättigheter, där t e x lika rättigheter, rätt till trygghet, mat, tak över huvudet, skola, jobb/försörjningsmöjligheter, omsorg, sjukvård, mm spelar stor roll
  • ungarnas skolgång, särskilt tjejernas eftersom den är eftersatt
  • tillgång till rent vatten och toaletter
  • kvinnors och barn säkerhet, särskilt tjejernas eftersom den är eftersatt
  • barnäktenskapens utrotande
  • att ungar får vara ungar, att de får leka utan hinder av krig, skräck, våld och arbetskrav & sånt elände
  • och naturens väl.

Därutöver gillar jag föreningslivet generellt.

Jag tycker att det är frustrerande att inte hitta ett bra sätt, för mig, att bidra till de organisationer jag tycker förtjänar min särskilda medverkan och uppmärksamhet. Ja, pengar är förstås ett sätt, men jag vill gärna gör något mer handfast. Något där min kunskap kan bidra och där jag tydligt ser att organisationen inte använder de pengar som kommer in på fel sätt. Revision och 90-konto är ingen garanti för att de inte använder medlen på fel sätt, har jag sett efter att ha varit aktiv i föreningsvärlden. Det används som en försäkran och i marknadsföring, men är inte någon garanti. Det har gjort mig tveksammare allteftersom.

Jag måste bestämma mig för vad jag tycker är viktigast. Om det nu är möjligt, när så mycket är viktigt. Ja, vad skulle jag kunna bidra med - i var och en av de organisationer som är nämnda här ovan? Ja, förutom pengar då förstås? Även om det är mest pengar de vill ha.

A..


Om....

Den förlorade cyklisten.

Den förlorade cyklisten.
Lars Bengtssons resa genom Afrika.
Författare; Lars Bengtsson
Isbn 978 91 981415 0 4
Gabriella Ekström Förlag
2013

Han skriver med en munter enkelhet. Han har ibland en ton av reflekterande ironi. Och det framgår med stor tydlighet att han gillar enkelheten, livet i tältet och stretet i att cykla som han gör.

Ibland tänker jag att han romantiserar cyklingen och det han möter. Sen tänker jag att han nog inte gör det. Han är nog sådan, att han faktiskt tycker så som han säger. Och också att det är hans sätt att förhålla sig till livet, resorna, människorna och världen. Det blir, också för mig, befriande att läsa att det är enkelt. När vi förhåller oss till det så.

Ja, det - det enkla förhållningssättet - och boken, gör mig glad.

Det går inte, tänker jag, att säga annat än att man blir glad av att läsa denna bok. Och att jag återigen känner att jag verkligen vill göra en längre cykeltur. Jag undrar dock över frågan om vatten och om sjukdomar i ensamcyklingens värld. De frågorna skaver hos mig. De behöver skavas bort. Sen undrar jag förstås vart jag skall styra min färd. Och när jag tänker mig att jag skall komma till skott. För gör jag inte det, så blir det ju inte gjort. Att det inte blir gjort vore urbota skitkorkat.

Boken rekommenderas för läsning. Helt klart.

A..


Adlibris. The Lost CyclistBok beställes härLänkar; Knuff - Intressant. Bloggkartan Norrtälje.  Bloggportalen.se.  Knuff om cykling - Bloggare om cykling  -  Blogger.com.  

tisdag 13 maj 2014

Föreläsning; om en resa i ett annat land...

Vi färdas per cykel i ett land som är väldigt annorlunda jämfört med vårt eget. Per cykel kommer man nära och människorna förundras över vårt tilltag. Färden runt årsskiftet 2011/2012 gick  längs den västra kusten och sträckan blev ca 190 mil i ett fantastiskt landskap och med mängder av underbara möten. 2013 cyklade vi längs den östra kusten. Det blev då 220 mil med en helt annan kultur och känsla än året innan. Så olika det kan vara i ett och samma land.

Föreläsningen handlar om våra resor, varför vi reser, hur man kan resa trots – eller tack vare – vår ålder (50+ och 60+), och om hur Indien är (ur vårt perspektiv).  Resorna har givit oss många nya bilder på näthinnan och skapat en hel del nya tankar och erfarenheter. Av dessa delar jag gärna med mig.

Vill du att jag håller en föreläsning i din församling, i ditt företag eller i din förening?

Hör då av dig till; Anette Grinde tfn 0708 905 731 – eller via mail;  anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net 

fredag 9 maj 2014

Är det väder på gång, säg?


Är det väder på gång, när det ser ut så här, kan man undra. Det var en strimma av ljust klarblått, med ett kolsvart tak. Vi kände att vi kunde förvänta oss ett väderomslag, med ett rungande ösregn.

15 minuter senare var det svarta som bortblåst, även om det inte blåste nämnvärt. Inget väderomslag anlände. Inget regn. Och inget väderbus.

A..

Kurs; beskattning av näringsverksamhet (Solna 17 & 24 oktober 2014)


Kursen omfattar beskattning av näringsverksamhet för dig som arbetar med löpande bokföring och administration i det lilla/medelstora företaget.

Målsättning; att ge deltagaren en övergripande kännedom om vårt skattesystem och tillräckliga kunskaper kring reglerna om näringsverksamhet för att arbeta med löpande bokföring och administration i sitt eget företag eller som anställd i ett företag.

Målgrupp; Kursen vänder sig till dig som självständigt arbetar med löpande bokföring och administration i små/medelstora företag. Kursen är även lämplig för egna företagare och redovisningskonsulter som saknar ingående kunskap kring beskattningsreglerna.

Kursen ger deltagarna kunskap kring;
- inkomstbeskattning och skattesystemets uppbyggnad
- beskattning av näringsverksamhet
- vad är skattepliktigt och vad är avdragsgillt
- mervärdesskatt
- lön och förmåner ur beskattningsperspektiv
- arbetsgivaravgifter och källskatt
- kontrolluppgifter
- information om hur vi tar hjälp med bokföring & bokslut genom program

Kursen ger en viktig grund för att klara att föra den löpande bokföringen korrekt. Bokföring ingår inte i kursen, men utan beskattningskunskaper blir det lätt fel. Kursen ger dig också möjlighet att förbereda inför bokslutet och i förlängningen att göra bokslutet själv.

Undervisningsform; Undervisning sker genom föreläsningar, diskussioner, enskilda arbeten och grupparbeten.

Omfattning; två hela dagar


Lärare; Anette Grinde LundebergKursmaterial; Broschyrer, blanketter, mm utdelas vid kursstart 

För dig som finns i Solna med omnejd finns kursen just nu tillgänglig hos Folkuniversitetet (Solna), med kursdatum 17 & 24 oktober 2014 (två hela dagar). Säkerställ din plats - boka här!

Vill du veta mer om vilka kurser vi kan hålla i ditt företag eller i din förening? Hör då av dig till; Anette Grinde tfn 0708 905 731 – anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

Kurs; Bokföring grundkurs (Solna 11 - 12 september 2014)

Här lär du dig bokföringens och ekonomifunktionens grunder. Du får kunskaper så att du självständigt kan sköta bokföring, fakturering, betalningar och ekonomihanteringen i en förening eller i ett företag. 

Efter kursen ska du kunna förstå bokföringens och ekonomifunktionens grunder. Kursen vänder sig till dig som saknar erfarenhet av ekonomi/administrativt arbete och skall sköta ekonomifunktionen t ex i en förening eller i ett litet företag. 

Vi behandlar t ex frågor som

- Redovisningens syfte
- Redovisningsprinciper & begrepp inom ekonomi & skatt (för att förstå grunderna)
- Olika företagsformer (enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ideell förening - skillnader och likheter)
- Bokföringslagen (vi lär oss läsa och förstå lagtexten och därmed också grundläggande principer)
- Skattelagstiftningen, mm (vi talar om lagstiftning & principer som rör t ex inkomstskatt, mervärdesskatt och arbetsgivarfrågor, som vi behöver för att göra bokföringen rätt)
- BAS-kontoplanen (vi använder den, talar om dess uppbyggnad och ser dess samband)

- Vi bokför olika poster, såsom t ex kundfakturor/försäljning, leverantörsfakturor/inköp, löpande verifikationer (kvitton), betalningar, löner, arbetsgivaravgifter, moms, mm
- Bokföringens grunder (vi talar om hur debet/kredit, dubbel bokföring, dagbok, huvudbok, balans- och resultaträkning, momsrapport, mm hänger ihop)

Kursen omfattar teori/praktik kring bokföringens ädla konst, med den manuella bokföringen som utgångspunkt och med gemensamma genomgångar via dator (bokföringsprogrammet VISMA). För dig som har en egen portabel dator, kan ett demonstrationsprogram erhållas, för arbete i egen dator. 

Undervisningsform; I kursen varvas föreläsningar/teori med grupparbeten och diskussioner utifrån deltagarnas frågor och bakgrund.

Lärare; Anette Grinde Lundeberg

Kursmaterial; Broschyrer, blanketter, mm utdelas vid kursstart 

Vill du veta mer om vilka kurser vi kan hålla i ditt företag eller i din förening? Hör då av dig till;  Anette Grinde tfn 0708 905 731 – anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

För dig som finns i Solna med omnejd finns kursen just nu tillgänglig hos Folkuniversitetet (Solna), med kursdatum 11 - 12 september 2014. Säkerställ din plats - boka här!