onsdag 14 maj 2014

Vad är viktigt?

Jag är aktivt föreningsaktiv. Av hävd och ohejdad vana. Jag tycker att föreningslivet är fantastiskt, eftersom det samlar glädje och glöd kring gemensamma frågor och intressen. Det bidrar till människor och samhällets väl. Det är viktigt, viktigare och viktigast.

Glädje och glöd krävs också i de organisationer som på ett annat sätt bidrar till viktiga frågor. Det krävs glädje, glöd och engagemang för att andra skall kunna få det bättre.

Exempel på organisationer som jag finner viktiga är;

Naturskyddsföreningen bidrar till naturens väl. De ordar, utmanar och lär oss mängder av viktiga frågor. De är uthålliga. De är lite obekväma, påiga och oerhört viktiga. Jag ser dem ofta i debatten. De finns och är konstruktiva. Det gillar jag.

Skärgårdsstiftelsen månar om vår fantastiska skärgård. Också denna organisation månar och bidrar till naturens väl. Och skärgårdens tillgänglighet. Den har lite naturskyddsförening och lite turistförening i sig. Den är viktig, för vår skärgård, vår miljö och tillgänglighet.

Svenska Turistföreningen arbetar för en hållbar turism i vårt land. Men, arbetar de för en hållbar värld? Eller står de bara på turismens sida? Tål STF att man skrapar på fasaden?

Barncancerfonden hjälper ungarna. Fonden bidrar till forskning om oredan i ungarnas kroppar. Oredan är viktigt att komma till klarhet med, så att ungarnas liv inte går till spillo.

PolioPlus är ett program som drivs av The Rotary Foundation i samarbete med bl a FN, UNICEF och WHO. För en poliofri värld.

Rädda barnen. Ja, de månar onekligen om ungarnas väl.

Unicef arbetar också för barn, för varenda unge.

Röda korset månar om människors väl, världen över. De bistår i fred och i katastrofer och de engagerar många enskilda människor som arbetar aktivt och ideellt. Det ligger fortfarande i mitt bakhuvud att de har (haft) chefer som försnillar pengar. Det gör mig tveksam att ge pengar. Jag är dock övertygad om att de gör bra ifrån sig i världens katastrofer.

Frågor som är särskilt viktiga för mig är t ex; 

  • mänskliga rättigheter, där t e x lika rättigheter, rätt till trygghet, mat, tak över huvudet, skola, jobb/försörjningsmöjligheter, omsorg, sjukvård, mm spelar stor roll
  • ungarnas skolgång, särskilt tjejernas eftersom den är eftersatt
  • tillgång till rent vatten och toaletter
  • kvinnors och barn säkerhet, särskilt tjejernas eftersom den är eftersatt
  • barnäktenskapens utrotande
  • att ungar får vara ungar, att de får leka utan hinder av krig, skräck, våld och arbetskrav & sånt elände
  • och naturens väl.

Därutöver gillar jag föreningslivet generellt.

Jag tycker att det är frustrerande att inte hitta ett bra sätt, för mig, att bidra till de organisationer jag tycker förtjänar min särskilda medverkan och uppmärksamhet. Ja, pengar är förstås ett sätt, men jag vill gärna gör något mer handfast. Något där min kunskap kan bidra och där jag tydligt ser att organisationen inte använder de pengar som kommer in på fel sätt. Revision och 90-konto är ingen garanti för att de inte använder medlen på fel sätt, har jag sett efter att ha varit aktiv i föreningsvärlden. Det används som en försäkran och i marknadsföring, men är inte någon garanti. Det har gjort mig tveksammare allteftersom.

Jag måste bestämma mig för vad jag tycker är viktigast. Om det nu är möjligt, när så mycket är viktigt. Ja, vad skulle jag kunna bidra med - i var och en av de organisationer som är nämnda här ovan? Ja, förutom pengar då förstås? Även om det är mest pengar de vill ha.

A..


Om....

Inga kommentarer: