måndag 6 april 2009

Katten ligger lojt...


...och njuter i solen.

Han har funnit är läplats i solen och njuter i fulla drag.

Kattkonkurrenterna på gården har valt en annan plats,
eller en annan syssla.

Läget är lugnt.
Njutbart lugnt.....

Anette GrindeRåd & Rön, nr 3/2009

Jag läser om experternas städtips och gläds över såpans återkomst. I artikeln finner jag såpa och ljummet vatten som huvudsakligt hjälpmedel. Potatismjöl, salt och galltvål finns med som rekommendation till fläckar på tyg. Till nödens hjälp för microugn finns också citron.

Så. Med såpa kommer vi långt.

Anette Grinde

söndag 5 april 2009

Jag letar efter ett missionshus som är till salu...

En ny plats.
Alldeles ny.
En liten by.
Där, står ett missionshus - där, mitt i byn.
Ett missionshus med en stor sal, och gärna oxå med läktare.
Byn ligger kanske nära vatten.
En sjö, inte alltför liten.
Kyrkan är där, aktiv och nära, mitt i byn. Bensinmacken är där och missionshuset är där. En skola finns där oxå.
Det finns några tusen invånare i byn, med närområdet.
Kanske 2 - 3000 personer, lite utspridda men ändå ganska nära.
Det finns små företagare, små hantverkare, kanske en ica-nära eller ett litet konsum. Där finns oxå en del bubblande smått livaktiga föreningar.
Missionshuset är tomt.
Församlingen har just gett upp, eller står i begrepp att ge upp.
Fast de egentligen inte vill.
Det huset letar jag efter.
Var finns det, tro?
Vet du var det finns ett sådant hus?
Hör då av dig till mig!

Anette Grinde

I dagens DN läser jag en kort notis .....

...om en stor tragedi. 5 rader var de värda, de 43 människorna som dog och de övriga som var medvetslösa av syrebrist. De människor som var på väg från Afganistan via Pakistan på väg till Iran. Vi kan anta att de är människor som försökt fly från förtryck i syfte att förbättra sina liv. I stället hamnade de inlåsta i en container, utan möjlighet att fly.

Någon har valt att lämna dem på en parkeringsplats - utan syre, till en säker död.

Människor flyr sina fasansfulla levnadsförhållanden. De måste, då världens ledare inte lyckas sätta tillräckligt tryck på dessa länder. De måste, då de måste försöka göra bättring av sina liv. De riskerar att hamna i händerna på än hemskare människor. Sådana som gynnar sig själva utan att ta någon hänsyn till motpartens liv. Sådana som tjänar pengar på att forsla och överge människor. Som dödar och skapar förtvivlan, för sin egen vinnings skull.

Jag uppmanar härmed lokalpolitikerna/riksdagsledamöterna Krassman, Göran Pettersson, Jan Emanuel Johansson och Per Lodenius att fånga människorättsfrågorna. Jag uppmanar er att arbeta för fred i varje land, värdighet för varje människa såväl hemma som i andra länder och för att de mänskliga rättigheter som FN beslutat om skall gälla överallt. Utan dröjsmål.

Jag uppmanar er att synliggöra allt det arbete ni gör - för människorna i världen som behöver er uppmärksamhet. För visst arbetar ni också för dem?

Anette Grinde

lördag 4 april 2009

Sol, underbara sol....

Lördag.
Sol.
Några grader varmt.
Vår i luften.

I dag är det dags att ta ut MC.n på en tur.

A..


Gotska Sandön är en magisk plats...

fredag 3 april 2009

Hot - får aldrig accepteras....

Jag läser i lokaltidningen idag om en aktiv lokal- och riksdagspolitiker som hotats. Jag har hört det förr. Hoten är alldeles för många. Det får inte accepteras. Mot detta måste vi ta krafttag.

Varje hot måste anmälas. Stort som smått. Ett efter ett måste det tydliggöras och läggas på den hög hos polisen som till slut gör bilden så synlig att den måste tas tag i. Det måste oxå ordas om.

Om varje enskild politiker väljer att bara tyst ta emot hoten så kan människorna i samhället runt omkring inte sluta upp runt varandra. Det är viktigt med öppenheten i samhället. Det är viktigt att säga ifrån innan världen bygger på framgång genom hot och vrede. Det är viktigt att det finns politiker som talar om sådant som behöver uppmärksammas och förbättras. Utan att behöver riskera hot och vrede i retur.

Det är viktigt att vi synliggör. Hoten påverkar vårt samhälle. I negativ riktning. De påverkar vårt agerande. De skadar vår frihet.

Låt oss inte, genom vår tystnad, bidra till att skapa ett samhälle där vi alla skrämts till tystnad.

Anette Grinde

torsdag 2 april 2009

Könsneutrala äktenskap är här!

Onsdag 1 april - beslutade riksdagen om förslaget om könsneutrala äktenskap. Det blev ett ja.

Beslutet innebär att kön inte längre ska ha någon betydelse för möjligheten att gifta sig och att lagen om registrerat partnerskap upphävs.

De par som i nuläget är registrerade partner ska kunna fortsätta att vara det om de vill. De som i stället önskar gifta sig skall kunna omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap genom en enkel anmälan eller genom en vigsel.

Vuxna människor som älskar varandra och vill leva sina liv tillsammans - får nu gifta sig!

Anette Grinde

onsdag 1 april 2009

En ny bild....

En ny bild i landskapet är liggande soptunnor. Nya, gröna och kanske också ganska fina. Liggande kors och tvärs, till höger och till vänster.

Jag läser insändarna i Norrtälje Tidning på temat sopor. Människorna i bygden uttrycker vrede och frustration i förhållande till de nyligen införda ändrade reglerna. Ibland blir man förundrad över den sjudande vreden. Till er som protesterar vill jag säga – låt oss göra det bästa av det som hänt.

Låt oss förankra tunnorna, så att de inte rymmer och ramlar. Men låt oss göra det lätt, så att det inte försvårar renhållningens arbete när de skall tömmas.

Låt oss protestera mot det felaktigheter som finns i regelsystemet, genom ord och uppmärksamhet där det slår åt fel håll. I förklarande ord, med lugn i stämma och sinne. Skriv till alla de som påverkar, påverkat och beslutat. Personligt, med insikt och goda råd. Ej fungerande beslut kan alltid ändras.

Låt oss vårda vår jord. Låt oss ta vårt eget personliga ansvar. Var och en bär ansvar för vår jord. Vi kan inte bara tro att det är kommunens eller statens ansvar. Om stat och kommun fattar felaktiga beslut, så får det ändå inte medföra att vi avhänder oss vårt personliga ansvar. I det ligger omsorg om vår jord och de människor som finns här nu och i framtiden.

Sopsortering är ett måste. Nu och sen. Oavsett taxa, kostnader för transport, tokiga beslut och andra besvärligheter. Batterier, förpackningar, plast, glas, plast, papper och allt annat som kan sorteras skall naturligtvis sorteras ändå. Att lägga dessa ting i de vanliga soporna kan aldrig vara ett alternativ.

Kompostering för alla som kan. Kompostering innebär att återbörda ej använd del av mat/livsmedel till jorden istället för att låta det gå igenom en kostnadskrävande sophantering. Det tillför åter till vår jord. För naturens väl. När vi istället lägger detta i soporna kommer det inte till samma stora nytta. De skapar kostnader istället för värde. Att lägga dessa ting i soporna kan aldrig vara ett alternativ, åtminstonen för alla de som har en liten jordplätt utanför sin dörr eller en förening eller hyresvärd som ser naturens väl som något av vikt.

Jag ber. Inse ert eget personliga ansvar rörande vår jords väl. Miljön mår inte bättre när du inte komposterar och sorterar dina sopor. Då tär du mer än du tillför. Tillför istället det du kan. Du kan sortera, oavsett vem du är och var du bor. Du kan påverka, oavsett vem du är och var du bor. Du kan tillföra, även när felaktiga eller kostnadskrävande beslut fattas av våra valda politiker eller de anställda tjänstemännen. Låt inte din klokskap och omsorg om naturen förstöras för att någon annan fattar tokiga beslut.

Låt oss tillsammans göra väl. Låt oss ställa upp våra tunnor och fylla dem bara med sådant som inte kan sorteras eller komposteras. Låt oss hjälpas åt, tillsammans. Låt oss hjälpas åt att påverka våra styrande att fatta beslut som känns väl genomtänkta, rättvisa och fungerande, till en kostnad som känns rättvis och tål att förklaras för dem som berörs.

Om du finner att dina valda politiker inte fattar beslut som är enkla och fungerande, så är det ditt ansvar att påtala detta och också att i framtida val sätta fokus på de som tydliggjort och tagit ansvar i viktiga frågor. Fånga ditt ansvar. Påverka. Låt oss alla höra din ståndpunkt.

Konstruktivt, med lugn i stämma och sinne.

Anette Grinde
Till saken hör tanken om förvaltarskap...
Med den enskilda människans ansvar för sitt liv, sina resurser, beslut och handlingar följer ett förvaltarskap. Ansvaret att förvalta gäller såväl de egna som alla de gemensamma resurserna. Det gäller allt på jorden. Allt levande och alla tillgängliga resurser. Allt, som påverkar vår fortlevnad. Det gäller helt enkelt allas vårt allas väl.
Det handlar om frågor som rättvisa, måttfullhet och mod. Det handlar också om praktisk klokskap liksom om omsorg och kärlek om vår nästa och om vår jord.
Det måste vi bära med oss - i alla de frågor och handlingar som landar i vårt knä....
Förvalta är, för mig, omsorg och omvårdnad. Som i värdehöjande.
Förvalta är inte förbrukning.
A..
Böcker till salu...(nya & begagnade)