tisdag 14 februari 2023

Klimatboken. Hälsa och klimat. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Generaldirektör för Världshälsoorganisationen (WHO)

Hälsa och klimat. 

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Generaldirektör för Världshälsoorganisationen (WHO) skriver om hälsa och klimat i Klimatboken. 


Han skriver att "konsekvenserna för vår hälsa är verkliga och ofta förgörande" med exempel kring t ex malaria som får en större spridning genom en pågående temperaturhöjning. Risken för insektsburen smitta (t ex malaria) och hungerkriser ökar för var dag, liksom risken för färskvattenbrist gör. Vi är beroende av en fungerande helhet för att jorden ska vara fortsatt beboelig. Med höjda temperaturer följer andra årstider, väderkatastrofer, svårigheter med matproduktion och förändrade rörelsemönster för människor och djur. Fåglar, insekter och andra djur är beroende av växter och vice versa, de är nödvändiga för varandras existens. Och vi av dem. De är också beroende av sin plats årstider, är anpassade efter dem. När klimatet ändras förändras också deras livsförutsättningar, och människors liv och hälsa med dem. 


Det gröna är viktigt, alltså växtligheten. För oss och för djuren, för vattnets väg ner i jorden och för livet i stort. Om vi inte har naturen, så har vi inte heller djuren. Om vi inte har djuren och naturen, så har vi inte heller mat. Hälsa är också kopplad till näringsriktig föda, fysisk rörelse och frisk luft. Vi behöver cykla, springa, promenera och få annan rörelse oss till livs. Utan sådana förutsättningar ökar risken att våra liv kortas och att sjukdomar sänker vår livskvalité. Även våra stadsmiljöer behöver grönska. 


Vi talade om stadsgrönskan nyligen. En företagarförening planterade rosor utanför flera fastigheter i vår stad, de har nu blomstrat tålmodigt i många år. Parker med busk och blomster, är viktigt ur många perspektiv. Vi behöver gemensamt se till att de finns även i våra tätorter och städer.


Tedros Adhanom Ghebreyesus ger uttryck för, att forskning har visat att;  “klimathandlingar som går i linje med Parisavtalets bestämmelser skulle rädda miljontals liv genom att förbättra luftkvalitet, kost, och fysisk aktivitet - bland många andra fördelar.”


Alla handlingar som görs handlar också om global solidaritet. Vi kanske klarar oss (bättre) än de som har fattigare omständigheter, svårare väderförutsättningar och är mindre socialt kompetenta områden, alltså socialt omhändertagande med sjukvård, skolgång, demokrati, eller fred. Det var och en gör, påverkar också andra. 


Hälsa, klimat, stormar, miljö, djur och natur, föroreningar av vatten och luft, förtätade städer, industrier, hav, temperatur, med mera - allt hänger ihop, påverkar vår hälsa och våra liv. Jag gläds åt varje person som gör sitt yttersta för att göra skillnad för vårt klimat, nästan oavsett hur eller vad de gör. Jag gläds åt den som skriker, limmar fast sig, samtalar försiktigt, ställer frågor, utmanar, skriver och glöder - för att de behövs. 


Ja, jag kanske klarar mig, jag kanske hinner dö innan det värsta inträffar. Men, hur ska det gå för mina barn, mina barnbarn och kommande generationer? Och dina? Och alla andras? 


Det oroar mig. 


Kan jag få dig att läsa Klimatboken? Kan jag peppa dig att prata om den med andra? Det borde varje person göra, för att fundera och klura kring vad man kan göra. Det borde också varje ledningsgrupp/företagsledning göra, för att sätta sitt företag i framkant av den nödvändigaste förändringsprocessen. Den som gör att våra barn och kommande generationer har ett schysst klot att bo på. 


Välkommen till Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje, så ordnar jag fram ditt exemplar av Klimatboken. Ja, bor du i Stockholm kan du gå till t ex Söderbokhandeln eller Gamla stans bokhandel, bor du ute i landet så gå till din lokala bokhandeln. Tacksamt ser jag att du avstår näthandlarma, ty de lokala behöver vi alla mer. Av många skäl. 


Anette Grinde


tisdag 7 februari 2023

Klimatboken; Dave Goulson. Professor i biologi vid University of Sussex, författare till över 400 vetenskapliga artiklar om insektsekologi


Insekter. Dave Goulson. Professor i biologi vid University of Sussex, författare till över 400 vetenskapliga artiklar om insektsekologi och, bland flera böcker, Silent Earth. Han skriver en artikel om insekter i den av Greta Thunberg sammanställda Klimatboken. Boken innehåller ett stort antal kvalificerade artiklar om olika typer av frågor som rör klimatet; jorden, naturen, djuren och mänskligheten. Varje fråga i sig är viktig, tillsammans visar den bilden tydligt. Den berättar hur allt hänger ihop och hur vi sabbar, har sabbat och behöver sluta med det. Vi behöver göra halt och tänka om. 


Han skriver om vikten av insekter för pollinering. Han säger; “utan insekter skulle vår värld stanna - utan dem fungerar den inte.” Han skriver också att ett stort antal insekter inte längre finns, att de försvinner t ex p g a temperatur, ändrade väder- och klimatförutsättningar och ogästvänliga jordbrukslandskap och städer. 


Vid Färnebofjärden hade de för några år sedan en rejäl myggplåga. De besprutade området för att få bort den, eller åtminstone är det den minnesbilden jag har. Jag kan ha fel, förstås. Det lät så absurt, då som nu. Hur gick det sen?


Vi läser igen och igen om de viktiga insekterna, hur de spelar roll för miljön, fåglar, pollinering, med mera. Vad gör vi av allt det, all kunskap och alla varningar?


När jag läser artikeln som Dave Goulson skrivit, om hur viktiga insekterna är och hur allt hänger ihop, så undrar jag vad jag kan göra för att göra skillnad. Han hänvisar till en person som jämför insekterna med nitarna i en flygplansvinge, hur många kan tas bort innan systemet havererar? Rätt som det är kan systemet haverera, när plötsligt en för mycket är borta. Dit vill vi inte komma. 


Det är tydligt att insekterna är viktiga och att jag behöver bistå så gott jag kan för att skapa platser där insekter kan leva, pollinera och göra sin skillnad. 


Så vad kan jag (och du) göra, i det lilla och ganska enkla? 


 • bygga bihotell, i stort och i smått, i olika former, miljöer

 • plantera varierad blomsterprakt ute. 

 • be markägare i trakten så insektsglada växter. 

 • peppa för oklippta gräsmattor i staden och dess nära områden. Så blommor där. 

 • be kommunen så smarta insektsglada växter i området i hamnen som inte får beträdas (slukhålet), t ex genom ett medborgarförslag eller genom att prata med enskilda politiker som vill driva frågan om natur och miljö

 • ordna - själv eller inspirera andra - bikupor på landet och i stan, kanske i trädgården, på ett hustak eller nära en blomsteräng

 • inspirera markägare och trädgårdsfolk att så blomsterängar, odla olika blomster och grödor. Inte bara en sort, gärna flera.

 • uppmärksamma viktiga blomsterängar och sådana som gör, tex via Naturskyddsföreningen eller andra viktiga organisationer

 • be markägare arrendera ut odlingsbitar för personer att lokalodla, utan inblandning av kemikalier (ordna odlingslotter nära staden)

 • ordna föreläsningar om vikten av insekter och vad var och en kan göra

 • hitta finansiering för inköp av lämpliga frön till en blomsteräng, på egen eller annans mark, kanske i en skogskant eller längs en lantsortsväg (tillsammans med markägaren, förstås)

 • fundera över närområdets diken, våtmarker, mm

 • gå med i en förening eller grupp av människor som vill driva miljöfrågor ur olika perspektiv


Och… 


 • se till (peppa, inspirera, tvinga, insistera) kommunen att föra en ordentlig miljöpolitik

 • peppa fler att läsa Klimatboken och göra skillnad själva


Ja, jag är bara en enkel liten människa utan särskilt mycket insektskunskap. Jag fattar i varje fall att vi är illa ute och måste ta tag i många klimatfrågor samtidigt. Hur tänker du om insektsfrågorma och klimatet?

Läs Klimatboken, vetja! Den finns i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. Förstås.

Anette 


Böcker av Dave Goulson 
Silent Earth (Tyst jord) 
Den vilda trädgården 
Galen i insekter
Galen i humlor
Den stora humleresan

Välkommen till 
Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje, 
så ordnar jag böckerna åt dig.