torsdag 30 augusti 2012

Årsredovisning. Formalia efter bokslut.

Så. Bokslutet är gjort. Därefter är det dags för årsredovisningen. Dokumentet som kan ses i offentlighetens ljus. Det som skall vara klart senast 6 månader efter bokslutsdagen och vara Bolagsverket senast 7 månader efter bokslutsdagen. Annars kan det bli dyrt.

Årsredovisningen följer strikt formalia.  En årsredovisning består av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I årsredovisningen för ett större företag skall det även ingå en finansieringsanalys.

Årsredovisningen skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Om det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall tilläggsupplysningar lämnas. Nogsamt reglerat finns uppställningsformer och notobligatorium i Årsredovisningslagen. Därutöver kan det göras vacker och beskrivande, istället för torr och krasst nödvändig - för den som vill lägga manken till och se det som ett positivt dokument.

Årsredovisningen är det officiella dokumentet. Det som var och en kan granska och begrunda. Det kan beställas av alla och envar från Bolagsverket, där det slutligt och undertecknade exemplaret finns för respektive år. Nog vore det trevligt om fler gjorde det till ett vackert och positivt dokument?

Ej ingiven årsredovisning ger förseningsavgift för bolaget. Den första förseningen kostar 5 000 kr. Om förseningen dröjer mer än två månader kostar det ytterligare 5 000 kr och om förseningen dröjer mer än fyra månader tillkommer 10 000 kr i föreningsavgift. Avgifterna är inte avdragsgilla i bolagets räkenskaper. Förutom att det kostar inte avdragsgilla pengar, sänder det också ett mindre gott budskap till omgivningen.

Så, årsredovisningen är ett viktigt dokument. För företagets avslut och för intressenternas möjlighet att ta del av informationen. Betrakta den så, så kanske den blir intressant och tydlig att läsa.

Anette GrindeIntressant. Bloggkartan Norrtälje. Nyligen.se. Blogger.com. Knuff bloggar. Knuff om årsredovisning - bokslut - Bloggare om eget företag - deklaration - ...  Notisum om årsredovisningslagen - aktiebolagslagen och inkomstskattelagen.

Martina Haag. Heja Heja!

Martina Haag
Heja Heja!
Isbn 9789164203893
Piratförlaget

Heja Heja låter nästan som Happy Happy, men har ett oerhört mycket lättare tema. Roligare. Ja, båda kanske har någon form av hälsotema, men Heja Heja är mer åt det lättsamma hållet. Om man skall välja så är det tveklöst den senare som skall prioriteras.

Boken är lättsmält. Pratig. Lite rolig. Vardaglig. Sann, fast utan hela sanningen. Den är läst på en kväll, så längtar du efter lättläst & vill läsa hur det kan vara att komma igång & få fart - så kan detta vara en bok för dig. .

Från att inte springa alls, till att bestämma sig för att försöka. Därifrån att springa 12 minuter, 5 km, 10 km, halvmaror och sedan en tid senare ge sig på marathon - det bör inspirera andra till löpning. Till att kanske också springa lopp och höja sin egen ribba allteftersom. Martina Haag beskriver på ett lättsamt sätt hur det är att börja springa, och att höja ribban - och hur det är att ha skoj tillsammans. Ja, det bör inspirera andra till löpning.

Löpningen är enkel. Det är bara att snöra på sig skorna och dra ut i naturen. Ja, Martina Haag håller med om detta, men slirar lite på det nödvändiga. Å andra sidan är hon inte ensam om det.  Vi har nog alla våra "måsten" för att det skall bli något i olika lägen. Strumpor, klockor, byxor, musik, jacka, vätskebälte, skor, med mera. Och med särskild sort och färg, såklart. Hon säger;"Löpningen kräver nästan ingenting. Det är bara jag, skogen och tjugotvå oumbärliga tillbehör."

Jag brukar själv säga att det är den billigaste sporten. Det blir nästan lite ironiskt, eftersom det har visat sig att den kan bli väldigt dyr. Det finns många prylar, "nödvändig" utrustning, och därtill en mängd startavgifter land och rike runt (& utomlands). Den billigaste sporten blev plötsligt dyr, om än utvecklande och fantastiskt tillförande.

Martina Haag & Heja Heja har en positiv ton, en krass & glad berättelse om något viktigt och vardagligt som kan beröra många och därtill har hon visat att det är möjligt att gå från noll till fyrtiotvåtusenetthundranittiofem på hyfsat kort tid. Jag känner fler som gjort den resan, så jag vet att det är möjligt, roligt och tillförande.

Man blir glad av krass positivitet.

Kör på´t. Det är ett bra spår att följa.

Heja, Heja, säger vi också till alla tjejer som skall springa Tjejmilen på lördag. 

Anette Grinde

 Boken köps t ex hos; Adlibris. Bokus. PiratförlagetEn annan bok som absolut bör läsas är;  Löparäventyret med Rune Larsson & Susanne Johansson. Du finner ord om boken här... 


Knuff om böckerKnuff om Isbn 978-91-642-0389-2 .   Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBlogger.comKnuff bloggar.  Knuff om Heja Heja - löpning -  Bloggare om Martina Haag - marathon -  ...

tisdag 28 augusti 2012

I några sekunders oändlighet

I några sekunders oändlighet
ISBN 978-91-633-9507-9.
2012
Uppföljaren till 24 bilder säger samma som 1977 ord. En spännande växelverkan mellan fotokonst och poesi.
Fantastiska bilder av Mats Andersson & Anna Clarén. Texter av David Söderlind.
Förlag; Concret

Bilder är fantastiskt,  tycker jag. Många texter likaså. Här förenas bilder av två inspirerade fotografer och texter till dessa. I ett växelspel, tillsammans. Anna Clarén, Mats Andersson och David Söderlind samarbetar. De är konstnärer var för sig, med gör detta till en enhet. De är alldeles lika, med samlas ändå i något unikt tillsammans. De gör det väl.

David skriver om svårigheten med att säga nej. Det borde inte vara svårt, men ter sig ibland omöjligt. Han är inte ensam om sin svårighet. Tyvärr. Bilden strax höger om texten är vacker. Svart/vit. Jag antar att den är skannad från en bild från tiden före den digitala tidsålderns insteg. Det är vinter. Smala och resliga träd i en outsinlig mängd. Glest, men ändå nära. Ensamt och stillsamt, mitt i vår fantastiska natur. Om man ser sig själv i detta, så kan det vara lättare att säga nej - till annat. Att vara här, mitt i vår fantastiska natur, är däremot inget att säga nej till.

Vilken lyx att få skriva till bilder. Förutsättningslöst, utan krav och styrning, men ändå med en risk att det inte riktigt skall förstås. Om nu det spelar någon roll. Risken skall vi räkna med. Det är så att färdas genom livet. Ibland går det fort, det hastar förbi. Som på bilden. Kanske går det för fort, så fort att vi inte hinner leva livet som vi vill. David skriver om risken. Om att livet är den största risken. Det vore onekligen synd om vi inte levde det, för att vi var rädda för riskerna.

David skriver om Kära barn. Vackert fångar han orden, tanken. Känslan. Längtan. Den som får mig att tro att han bär på kärleken. Kärleken till orden och kärleken till barnet.

Han skriver också om en spänn till en pizza. Om samvetet, känslan och människoöden. Det drar min tanke till Raine Gustafsson. I dagens DN fanns en liten notis om att han avlidit. Han var hemlös, men skrev t ex krönikor i Situation Sthlm under många år. En speciell man. Utsatt, men duktig. Särskilt uppmärksammad. För att han var värd det.

Hör du mig? Orden visar längtans kraft. Saknad och längtan. Kanske längtar du efter barnet, kvinnan eller en vän. Kanske längtar du efter det som varit och aldrig finns mer. Kanske kommer det ändå åter sen? Ja, inte samma, men något som fyller det tomma rummet. 

I några sekunders oändlighet läser & betraktar jag sakta. Ensamt och stillsamt. Jag njuter av bilderna. Betraktar. Jag läser texterna igen. Förundras. Gläds.

I boken finns bilder som sätter mig på prov. Konst gör just det. Sätter oss på prov. Konstfoto är inget undantag. Texterna sätter mig också på prov. De frestar och påfrestar. Utmanar och glädjer. Jag bläddrar, återvänder och bläddrar igen. Jag möter barnen, naturen, skuggorna, färgerna. Eller avsaknaden av.

Jag njuter. Till bild. Och till text. 

Njuter. Av bilderna. Och av texterna.
Var för sig.
Och tillsammans. 

Anette Grinde


Länkar & sånt;  
Adlibris - BokusNeva Books -  John Bauers skogar - Mats Andersson. Knuff om böckerKnuff om Isbn 9789163395079.   Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBlogger.comKnuff bloggar.  Knuff om naturfotograferna - fotografi -  Bloggare om naturfotograf - Mats Andersson -  ...  Kungliga biblioteket. Concret.se - Å r s t i d e r n a  av Mats Andersson. - 24 bilder säger samma som 1977 ord,  av Mats Andersson & David Söderlind. -  Djur. 66 bilder  av Mats Andersson.
Föreningskunskap; stadgarna

Ja, utan stadgar är föreningen ingen förening. Stadgarna är grundreglerna i föreningen. De berättar vilket ändamål föreningen har, hur många som skall finnas i styrelsen, hur besluten skall fattas och kanske också vem som skall göra vad eller hur.

När föreningens bildas skall föreningens stadgar vara skrivna. De skall vara tydliga, enkla, begripliga och väl genomtänkta. Stadgarna bör innehålla information om den beslutade funktionen (föreningsstämman), den verkställande funktionen (styrelsen) och den kontrollerande funktionen (revisorerna).

Exempel på punkter som bör finnas med är;

 • föreningens firma, d v s dess namn
 • dess hemort/säte
 • föreningens ändamål, syfte eller målsättning
 • bestämmelser om medlemskap, utträde och uteslutning
 • bestämmelser om hur medlemsavgiften fastställs
 • verksamhetsår/räkenskapsår
 • beslutade organ (vem beslutar om vad)
 • bestämmelser för kallelse till föreningsstämma/årsmöte
 • vilka frågor som skall behandlas på föreningsstämman/årsmötet
 • när föreningsstämman/årsmötet skall äga rum
 • hur kallelse skall ske till föreningsstämman/årsmötet
 • bestämmelser om rösträtt
 • styrelsens sammansättning/antal, revisorernas sammansättning/antal
 • hur styrelsen väljs
 • bestämmelser för upplösning av föreningen och vad som skall göras med de kvarvarande tillgångarna
 • föreningens valberedning, dess sammansättning och åligganden

Regler för ändring av stadgarna skall finnas med i stadgarna. Beslut om ändring av stadgarna skall normalt antingen göras genom två på varandra följande föreningsstämmor eller genom att minst två tredjedelar av de närvarande på föreningsstämman godkänner ändringen. Detta bör framgå av stadgarna.

Därutöver bör de olika rollernas arbetsuppgifter finnas beskrivna i föreningen. Det är dock inte nödvändigt att denna beskrivning finns i stadgarna, då förutsättningarna för uppgifter ändras med de människor som finns i föreningen.

De för föreningen viktigaste frågorna skall finnas reglerade i stadgarna. De frågor som kan beskrivas i andra termer och beslutas på andra nivåer (t ex av styrelsen) behöver ej specifikt anges i stadgarna. De kan beslutas separat, såtillvida de inte strider mot stadgarna.

En förening är ibland en del av en huvud/riksförening. Huvud- eller riksföreningen har ibland förslag (eller krav) på hur föreningens stadgar skall se ut. Så kan det vara inom politiken, idrotten eller andra typer av föreningar där det finns en riksorganisation för samma ändamål som den lokala föreningen. Då har man något att utgå ifrån, eller bara godta. Det är dock alltid viktigt att man är helt på det klara med innebörden i de regler man beslutar. Tydlighet skapar mindre diskussioner och/eller konflikter. Det skapar färre tillfällen till att tveksamhet och tolkningssvårigheter uppstår om en regels innebörd.

Anette Grinde   

Föreningskunskap; ValberedningenValberedningen är en oerhört viktig grupp i en förening. Gruppens uppgifter är att föreslå personer till de olika förtroendeposterna som finns föreningen, som t ex ordförande, styrelseledamöter, revisorer, mm. Valberedningen föreslår kompetenta företrädare som årsmötet väljer (om de inte har andra kandidater). Det är mycket vanligt att valberedningens förslag utgör de enda förslagen som årsmötet har att välja på, med det förekommer också att medlemmar föreslår andra kandidater. Det kan göras direkt i årsmötet eller till valberedningen under årets gång. Årsmötet har att ta ställning till alla förslag, där kandidaterna har tackat ja till uppdraget. Det är viktigt att det är utrett och klarlagt att de är kompetenta det uppdrag de föreslagits att utföra.

Valberedningen bör bestå av flera medlemmar. De bör vara aktiva i samhället och de bör vara sociala. De bör ha ett brett kontaktnät, tillhöra flera nätverk. Och de måste vara väl förtrogna med den aktuella styrelsens uppgifter. Valberedningen kan inte påbörja sitt arbete i nära anslutning till årsmötet utan måste vara aktiva i valberedningen och dess uppgifter under en stor del av året.

En väl fungerande valberedning besöker styrelsen under året för att se om/hur styrelsen fungerar, vilka styrelseposter och personligheter som finns och vilka som behöver kompletteras. Valberedningen behöver tidigt få veta om någon person inte bör, kan eller vill stanna kvar i styrelsen eller om den gärna vill bli omvald när mandatperioden går ut. Det är styrelsens ansvar att meddela valberedningen vilka poster som behöver tillsättas. Det är också valberedningens ansvar att ta reda på hur arbetet i styrelsen fungerar, vilka poster som behöver kompletteras och vilka uppgifter eller personliga egenskaper som behöver fångas. Valberedningen behöver alltså se hur det fungerar i den nuvarande styrelsen för att kunna komplettera med namn för en framtida väl fungerande styrelse.

Valberedningen kan tillfråga en kandidat när som helst under året, men valet sker vid ett årsmöte. Det är föreningens medlemmar som gör det faktiska valet. När valberedningen tillfrågar en kandidat om ett uppdrag skall personen informeras om vad uppdraget innebär, hur föreningen ser ut och arbetar, vem som gör vad, etc. Valberedningen behöver också försäkra sig om att kandidaten är villig att åta sig uppdraget, har intresse och möjlighet att sitta på förtroendeposten under hela mandatperioden, ta uppdraget på allvar och har den kompetens som styrelsen behöver. Valberedningen måste sålunda göra en bedömning av kandidatens/kandidaternas lämplighet. Det skall också ställas i relation till föreningens behov. Det är därmed också angeläget att valberedningen kommunicerar med den sittande styrelsen och dess medlemmar för att utröna föreningens behov och utveckling.

När valberedningen presenterar en kandidat för årsmötet bör en presentation av kandidatens bakgrund och kompetens lämnas. Bara ett namn hjälper inte alla att ta ställning för om denna person är bra för föreningens väl, som det ju innebär att välja en ny person till en viktig post i föreningen.

Valberedningen tillsätts i regel på ett årsmöte, efter förslag av styrelse eller medlemmar. Det är normalt inte valberedningens uppgift att föreslå medlemmar till den egna gruppen.

Valberedningen har en otroligt viktig roll att spela i en föreningen. Den kan skapa skillnad, när det genomför sitt uppdrag på det sätt det är tänkt.

Styrelsen behöver en ledare, ja, men denne har inte att bära hela bördan själv. Den skall leda och inspirera, socialisera och skapa mer, men det skall även de övriga göra. Det faller på allas lott att se till att föreningen fungerar som tänkt. Styrelsen behöver också någon som skriver protokoll och verksamhetsberättelser och därtill någon som håller ordning på siffrorna. Den behöver någon som kan juridiken, ekonomi/skatt, och någon som hanterar administrationen. En it/web-kunnig är också nödvändig i dagar som dessa. Styrelsen behöver också marknadsförare, sociala kitt, idésprutor och inspiratörer. Kanske behövs där också någon som är lite stoppklossig, som får de andra att stanna till och fundera över de idésprutornas fantastiska förslag. Därtill behöver det finnas någon eller några som är sociala, som gärna talar verksamhet i bygden. Några verksamhetsledare eller verksamhetsinspiratörer må där vara också. Med mera. Ja, ni ser - det behövs olika kompetens i uppgift, eldsjälsglöd, inspiration och personlighet. Det behövs många olika sidor för att det skall bli riktigt bra. Valberedningen har en oerhört viktig roll att fylla. De har att se till att rätt person hamnar på rätt plats.

Det ligger också på styrelseledamöternas uppgiftslista att känna till hur valberedningens uppgifter ser ut. De bör sålunda kommunicera om sina roller och informera om var läget ligger just nu. Igen och igen. Inte som en enskild företeelse utan som en återkommande sådan.

Styrelsen skall inte styra valberedningens arbete, men valberedningen måste informera sig om hur styrelsen arbetar och vad som saknas/behövs i den nuvarande styrelsen och i föreningen. De måste därmed lyssna väl på styrelsens ledamöter. De arbetar tillsammans - och var för sig - för föreningens väl. 

Anette Grinde  


Länkar. KnuffIntressant. Bloggkartan Norrtälje. Nyligen.se. Bloggportalen.se. Knuff om föreningskunskapvalberedning - Bloggare om valberedningutbildning - årsmöte - nomineringskommitteBlogger.com. Socialdemokraterna.

måndag 27 augusti 2012

Dags för en kurs i föreningskunskap


Denna kurs är avsedd för dig som är styrelseledamot eller funktionär i en ideell förening t ex revisor och valberedning. Eller för dig som funderar på att starta en ideell förening.

Mål
Efter denna kurs har du kunskap om hur styrelsearbetet bör/kan fungera, hur fördelningen av uppgifter görs, vem som ansvarar för vad och hur man marknadsför föreningarna till en bredare krets. Du som står inför att starta en egen förening har tillräcklig kunskap för att starta och vara delaktig i arbetet med föreningen.

Föreningskunskap
Hur ser föreningssverige ut? Vilken är grundidén med en ideell förening? Varför är vi med i föreningen? Vilka är våra förväntningar? Vi talar också om hur man bildar en förening och håller den vid liv - föreningens stadgar - ansvar - granskning - bidrag - mötesteknik - årsmöten - med mera

Styrelsearbete
Vad förväntas av mig som styrelseledamot i en föreningsstyrelse och hur skall jag förhålla mig? Vem ansvarar för vad? Hur är just jag ansvarig? Vad behöver jag kunna och varför skall jag tacka ja till en förfrågan om att sitta i en styrelse? Hur ser reglerna ut kring det vi beslutar och gör?

Marknadsföring
Hur marknadsför vi vår förening och våra aktiviteter? Vem gör vad? Vilka kanaler kan vi använda? Annonser - web/hemsida - bloggar - artiklar - facebook - twitter - mun till mun - broschyrer - affischering - mm. Vad är bra och vad fungerar för oss?

Valberedningen
Hur ser valberedningens kompetens, tillsättning och nätverk ut? Vem skall sitta i valberedningen? Vad skall valberedningen berätta för kandidaterna? Hur skall förslagen presenteras för medlemmarna och årsmötet? Vad är viktigt och vad kan vi göra för att det skall bli bättre? Hur påverkar valberedningens arbete föreningens styrelse och föreningens väl?

Om detta och mycket mer talar vi om på kursen om de ideella föreningarna. Att vara och verka i en ideell förening skall skapa liv och lust, inte tunga steg, irritation och oro. Den som är med, bidrar till att ge - eller med att ta.

Gruppstorlek
Antalet deltagare är begränsat till 20 personer.

Undervisningsform
Föreläsningar, grupparbeten och samtal.

Litteratur och material
Informationsmaterial från Skatteverket delas ut vid första lektionstillfället. Därutöver rekommenderas en del böcker, såsom t ex boken om Ideella föreningar, framställd av BL Information.

Kursledare
Anette Grinde Lundeberg. VD Företagshuset, ekonomi/skattekonsult och utbildare med mångårig erfarenhet av ekonomi, skatt och föreningsliv genom uppdrag och engagemang i såväl ideella föreningar av liten och stor art, "kommersiella" föreningar som biståndsorganisationer. 

Lokal
Kungstensgatan 45 eller i nära anslutning dit antingen Snitz, tidigare Cybergymnasiet, på Norrtullsgatan 6 eller Folkuniversitetets annex på Holländargatan 38.

När?
Kursstart den 13 november 2013. Kursen går kvällstid (Sthlm) - tre kvällar. 

Boka kursen gör du här! - där du också finner pris, lokal, mm.

Om du vill ha en egen kurs för din förening, eller tillsammans med en annan förening, så hör av dig för diskussion om offert för en sådan kurs. Tfn 0708 905 731 eller mail till; anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net
Länkar. KnuffIntressant. Bloggkartan Norrtälje. Nyligen.se. Bloggportalen.se. Knuff om föreningskunskapfolkuniversitetet - Bloggare om valberedningutbildning - Blogger.com

söndag 26 augusti 2012

Underbara nät...


Så vackert de spänner sina nät. De förundrande enkla och vackra trådarna skapar fantastiska mönster. Så fint, så fint.

lördag 25 augusti 2012

fredag 24 augusti 2012

Rekviem för en vanskapt.

Mattias Hagberg
Rekviem för en vanskapt.
Bokförlaget Atlas.
Isbn 978 91 7388 4159

Hon kallades Stor-Stina. Hon sågs som ett monster, ett medicinskt mirakel, en samisk kvinna av gigantiska proportioner. Tiden – i början av 1800-talet – gjorde det inte lätt för de annorlunda. De visades upp på teatrar och utnyttjades ur många perspektiv. Ensamheten måste ha varit skarp, trots närheten till mängder av människor.

Stor-Stina utnyttjades. Missbrukades för andras vinnings skull. Som tiden gjorde med människorna som avvek från normen, eller som kyrkan och överheten krävde. Ja, de gör de än idag, men på helt andra sätt.

Det skapar sorg och missmod, även när man ur någons perspektiv inte kan styra över händelserna. När olyckorna och samvetet drabbar är det svårt att komma till ro. De svarta fåglarna följer både de levande och döda. Skapar oro. Det syns tydligt också hos de som är kvar.

Tiden kan inte läka såren. Den står för bestämda åsikter, som påverkar människorna och deras tro. 1800-talet styrdes med de värderingar som då härskade. 2000-talet bär andra värderingar, utvecklade och formade av tiden som gått, men fortfarande präglade av det som varit. Kanske kan inte tiden läka såren här heller.

Mattias Hagberg skriver tydligt beskrivande, stort och vackert samtidigt som hans berättelse är skrämmande sorglig. Den gör ont. Det gör mig ont om Stor-Stina och hennes föräldrar. Det gör mig också ont om tiden som den var. Absurditeterna haglar tätt. Livet ter sig onekligen inte lätt. Döden kan ses som lättare, men är kanske inte alltid befriande. De svarta fåglarna följer, betraktar. De stannar, fast vi vill att de skall lämna. 

Av Mattias Hagberg läser jag gärna mer. Utgivet av bokförlaget Atlas likaså. 

Köpläge, ja. Absolut. Lättast hos bokförlaget Atlas, förstås.

Anette GrindeLänkar. KnuffIntressant. Bloggkartan Norrtälje. Nyligen.se. Bloggportalen.se. Knuff om Mattias Hagbergbokförlaget atlas. Bloggare om Stor-Stinavanskapt - Blogger.com. Isbn 978 91 7389 4159 - Se också kultur DN om boken. Adlibris. Bokus.

Graffiti. Kulturhuset. Street-Smart. Me not like...

Graffiti.
Street-Smart
Plan 5
Kulturhuset Sthlm.

En tolerant samtidskonstutställning på Kulturhuset i Sthlm.

Annorlunda. Märklig. Man kan återigen konstatera att det finns intresseområden i många riktningar och att kultur är ett säreget område.

Konsten i graffitirummet är absurd och obegriplig.

Nej, den tilltalar mig inte alls. Den ger mig ingen glädje. Jag känner mig inte ens att jag äger tillräckligt mycket tolerans för att betrakta det jag finner i utställningen som konst. Skräp, känns mer som rätt ord.

Tolerant samtidskonstutställning?

Nej, jag verkar, i detta, inte vara särskilt tolerant och därtill får jag gröna utslag av det överanvända uttrycket samtid.

Nix. Inget för mig. Me not like.

A..Länkar. KnuffIntressant. Bloggkartan Norrtälje. Nyligen.se. Bloggportalen.se. Knuff om Kulturhusetgraffiti - Bloggare om kulturhusetutställning - Blogger.com. Wikipedia.

Anonymitet i pressen....

Ja, hur skall det vara, kan man undra.

I dagens lokaltidning skriver de om stölder av båtmotorer. Det är ett mycket vanligt förekommande problem i vår landsända. Det är ju tur att man inte har någon båt eller andra värdesaker så att det inte finns något att stjäla.

Nåväl. I tidningen berättas om en familj som har blivit utsatt för motorstöld - inte bara en gång, utan två. De har en stor fin båt och nu är de utan motor igen. De visas på bild, men i artikeln används bara förnamn. Jag reagerar inte på det förrän jag kommer till slutet av artikeln där det finns en tydlig fotnot, som säger att de inte vill figurera med efternamn för att undvika att bjuda in tjuvar. Där tänker jag att bara fotnotens ord skadar. Varför skriva ut det så tydligt? Varför inte bara låta bli efternamnen utan att orda om det ytterligare?

På nästa sida i uppslaget har en annan reporter talat med en polisman och plötsligt skrivs familjens hela namn, inklusive efternamnet ut, trots att de strax intill skrivit att de vill vara anonyma.

Anonymitet i pressen är sålunda - tydliga bilder på tillgångar och utsatta personer, samt tydliga namn på de som är berörda.

Nej, pressen, bättre än så kan ni.

- Eller. Bättre än så borde ni kunna.

A..
LänkarKnuff - Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.se.  Bloggportalen.se.   Knuff om båtstölder - Bloggare om Roslagen -   Blogger.com. DN på tema anonymitet. DN

torsdag 23 augusti 2012

Känslornas pekbok av Hanna Albrektson

Känslornas pekbok.
Hanna Albrektson
Gilla Böcker
Isbn 978 91 8663426 1
2012
Ålder 0-3 år

"Ibland blir man så arg att man nästan spricker. Ibland bubblar skrattet över. Och ibland känner man bara för att gråta. Hur känns det när man är riktigt lycklig? Var känns det? I magen? Eller kanske i benen? Det finns många olika sorters känslor. I den här boken ryms både skratt och gråt." - Ja, så står det i beskrivningen av boken och ja, visst är det så.

Just nu borde jag ha haft ett barnbarn här, för att läsa boken för hen och för att se de reaktioner som skapas. Men, nu har jag ju inga sådana. Eller också borde jag ha haft en mor eller far som läser för sitt lilla barn här, där jag också får se förälderns minspel och teater när hen visar barnet vad som står och visas. Jag ler när jag känner hur de gör. Jag kan se fina Lina framför mig, när hon läser för sin lilla Frank. Jag kan se hur hon "teatrar" och visar honom vad som står och vad som menas. Jag kan se hans skratt och hans miner när han försöker likna hur det är att vara skrattig eller arg, eller kanske blyg eller cool.

Av Känslornas pekbok blir man glad. Bara så, helt enkelt.

För övrigt är jag förtjust i förlaget Gilla Böcker. 


Boken kan köpas t ex hos Adlibris. Bokus. Gilla Böcker.

Anette Grinde


Andra läsvärda böcker är t ex ..... (klicka på boken för recension)
 
LänkarKnuff - Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.se.  Bloggportalen.se.   Knuff om Hanna Albrektson - Bloggare om Gilla Böcker -   Blogger.com.  

Dugnad.

Dugnad, låter som ett bra ord. Det gillar jag. Jag läser i tidningen Vi Läser att det är ett gammalt norskt ord som betyder att arbeta tillsammans utan att få betalt. Det låter som ett ord - eller något jag praktiserar - ofta i flera olika ideella engagemang. Det tillför.

Dugnad.
Det borde göras ofta. Av många. Tillsammans.

Däremot gillar jag inte ordet samtid. Det används i tid och otid, som om det vore något särskilt med det just nu. Men det är det ju inte. Däremot är det ju något särskilt med tiden vi lever i just nu. Det är alltså bara ordet samtid som jag inte gillar. Inte själva samtiden.

Samtiden bör för övrigt kunna användas till dugnad. 

A..


LänkarKnuff - Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.se.  Bloggportalen.se.   Knuff om dugnad -   .  Bloggare om dugnad - samtidBlogger.comWikipedia om dugnad. Wikipedia om samtid.

tisdag 21 augusti 2012

Helsingfors Marathon 18 augusti 2012

Sådär, ja. Det var det elfte marathonloppet för mig. Det pinnar på, minsann. Några går bra och några går mindre bra. Detta marathon får nog klassas som ganska bra för mig. Tiden är tillräckligt bra för att jag skall ha "hedern i behåll", kroppen mår bra och har inte fått några särskilda skavanker och därtill är jag full av sköna lyckoendorfiner efter genomfört lopp.

Så, ja, det får klassas som ett bra lopp för mig. Man blir glad av sån´t.

Vi anmälde oss sent. Den sista anmälningsdagen (31/7) bokade vi resa, hotell och anmälde oss till loppet. Lusten infann sig strax efter Ölands Marathon (28/7) då en medlem i vår löparklubb Rånäs 4H talat om att han skulle dit. Vi blev sålunda tre löpare från Rånäs 4H på startlinjen denna dag.

Vi tog båten från Sthlm fredagen den 17/8. Enkelt och lätt. Vi boade in oss i vår hytt, åt en enkel middag och somnade sedan utan problem. Det var ett lugnt hav denna resa, vilket gladde mig som ofta blir sjösjuk när havet gungar.

Framme i Helsingfors vid 10-tiden på lördagsmorgonen hade vi gott om tid för att finna vår väg till hotell,  nummerlappsutdelning, tävlingsområde mm. Starten gick ju inte förrän kl 1500. Solen sken, värmen var god och tiden tillräcklig för promenad i sakta mak. Vi gick, alla tillsammans, till hotellet. Vi hade inte bokat resa och hotell tillsammans, men hamnade ändå bredvid varandra på båten och på hotellet. Man kan le en aning åt sådant.

Hotellincheckning gick inte för sig innan start, så vi packade om en aning, bytte om, lämnade vår packning i bagagerummet på hotellet och vandrade till tävlingsområdet. Nummerlapparna, t-shirt och annat hämtades ut. Toaletterna lokaliserades. Vi tittade runt var start & mål var beläget, var värdesaksinlämning och klädinlämningen var, osv. Det enda osäkert negativa med arrangemanget kring tävlingsområdet var att värdesaksinlämningen krävde 5 Euro per person trots ett ganska dyr startavgift och att särskilt bevakad plats för väskor/kläder saknades. Det kändes lite osäkert att lämna alla kläder och den fina ryggsäcken på läktarna på stadion. Men, det fick gå - och det gick väl.

Vädret var skönt. Det var soligt och varmt. Kortbyxor & linne räckte gott. Strax före start mörknade det på himlen och det såg hotfullt ut, men strax senare klarnade det igen. Vi fick en solig och varm resa denna dag.

I startfållorna fanns ingen seedning. Var och en fick ställa sig där han/hon själv tyckte passade med hänsyn till sluttid. Samvetet avgjorde. Man kan anta att några ställde sig fel. Starten gick och det var inledningsvis en aning trångt. Det berodde kanske på att det stod för många längst fram, med en önskan om en god tid. Det berodde kanske också på att startgatan var för smal för det antal personer som skulle fram. Nåväl, strax fanns där ändå plats. Det gäller bara att vara trängseltålmodig, en liten stund, så blir det bättre strax. Det var nog mindre än en km som trängseln varade, innan det lossnade och fanns plats för den som ville.

Leif & jag följdes åt i ungefär en mil. Det brukar vi inte göra, eftersom var och en vill försöka följa sin egen takt. Att följas åt innebär en risk att man följer någon annans takt och att det då går för långsamt eller för fort. Ett nödfall krävde ett sidohopp för mig, varpå Leif fick fortsätta själv. Jag hann dock ifatt och om honom ganska snart. Efter ytterligare en onödig vilopaus tog det dock längre tid att nå ifatt honom, men ungefär halvvägs nådde jag honom igen. Mil ett var ganska lätt. Mil två blev tung och tidsmässigt belastad av de två pauserna. Mil tre var lättare och mil fyra som sig bör med tre tidigare mil i benen men med ett hyfsat positivt sinne i behåll. Man får ju tala en del med sig själv under ett maraton. Man får resonera, peppa och vara lite bestämd mot sig själv, så att man inte dristar sig till att tänka negativa och trötta tankar när man måste vara positiv i själ och hjärta för att hindra kroppens trötthet att ta över. Det gick bättre med de positiva tankarna denna gång, än vad det gjorde på Öland.

Det fanns mycket gott om vätskedepåer med vatten & sportdryck efter banan. Under den andra halvan av loppet fanns det också banan, saltgurka och energigel. Depåer med blöta svampar fanns det också. Det behövdes denna varma och soliga dag. Banans sträckning gick nära vatten, i staden, efter vägar, gångvägar, stigar och i villakvarter. Den var knixig, lite backig från tid till annan, uppmärksamhetskrävande med vägstenar, trottoarkanter och spårvägar - men den var vacker. Chipstidtagning gav tider vid 10, 20, 30 och 42 km. Fotografering i mängd och videofilmning därtill. Man förundras och gläds över teknikens under.

Väl i mål möts kroppen av glädjens endorfiner. De bubblar i kroppen. Medaljen hängs om halsen. Tidtagningschippet klipps av. Jag får en banan i en påse och undrar stillsamt om det var allt. Nej, det var det inte. Strax får jag chips, dryck, kaffe, energikex, bröd och smör. Påsen är till slut överfull och jag sätter mig för att inmundiga lite nödvändig energi.

Jag undrar när Leif skall dyka upp. Jag undrar hur han bemästrat sin trötthet och sin lite lagom skadade fot. Får jag vänta en kvart eller i en timme eller två? Nej, det dröjer inte så väldigt länge innan han är där. Så glad jag blir, när jag ser att han mår väl och att hans fot inte skapat väldiga problem. Ja, han är acceptabelt nöjd och han är acceptabelt hel. Det finns hopp om nya äventyr. Ja, det finns hopp om nya tag till Berlin i slutet av september.

Så småningom tar vi oss ut från målområdet och omklädning och vandrar i sakta mak ut från området. Leif får linda sin fot och det ger genast en lättare gång. Vi möter glada människor som fullföljt och skapat glädje för sig själva. Vi möter andra svenskar som förundrar och förundras. Vi gläds tillsammans.

I sakta mak går vi bort mot hotellet, några km bort. Sune & Gunnel kommer snart ifatt och det visar sig att också Sune kommit väl i mål, med hälsan i behåll men med en liten skavank som behöver tränas och sträckas. Vi går, med glädje och i aktivt samtal åter till hotellet. Alla kan gå som de ska. Av det kan man bli riktigt glad.

Jag kom i mål på 3,49 (9.a av 79 damer i klassen K50 och 111 av 1050 damer totalt). Leif på 4,16 (M60) och Sune på 4,40 (M70). Tiderna får ses som bra resultat för Rånäs 4H-skaran, med hänsyn tagen till respektive persons rådande omständigheter.

Nattsömnen blev god på det finfina hotellet. Där fanns minsann inga kackerlackor eller spindlar, som vi delat rum med på våra Indienfärder. I Helsingfors var det snarare lyx och flärd som rådde. Det var oss väl unt.

På söndagskvällen tog vi båten åter mot Sthlm. Vi åt en god middag, med gott vin, på en finfin restaurang i glada vänners lag. Lyckoendorfinerna bubblade, laxen och vinet smakade fint och samtalen gick från EM till VM, från maror till hinder och en hel del däremellan och strax bortom.

Denna helg var en trivsam och glädjande helg. Sådana skall vi nu sträva efter att  ha varje vecka. Rätt som det är riskerar tiden att vara slut. Det är läge att nyttja den väl.

Med glädje skall vi vandra - eller kanske springa en mil eller tre.

Och, så var det det där med anmälan till Sthlm Marathon 2013. Det var just idag det skulle göras.
 
Anette Grinde


Artikeln är publicerad i tidningen Marathonlöparen - september 2012.

Genomförda lopp med dignitet
på sistone; Helsingfors Marathon 2012, Ölands Marathon 2012, Sthlm Marathon 2012, New York Marathon 2011, Axa Fjällmarathon 2011, Sthlm Marathon 2011, Sthlm Marathon 2010, Malta Marathon 2010, Sthlm Marathon 2009, Sthlm Marathon 2008, Sthlm Marathon 2007.LänkarKnuff - Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.se.  Bloggportalen.se.   Knuff om Helsinki - marathon -  .  Bloggare om endorfiner - Blogger.com.  

torsdag 16 augusti 2012

Korsningen Kungstensgatan/Karlavägen.Klockan är 11. Det är onsdag. Jag passerar nära korsningen Kungstensgatan/Karlavägen. Plötsligt fylls jag av en massa endorfiner. Lyckobubbel. Jag vill springa. Jag lättar nästan. Jag känner längtan och glädje.

Jag undrar varför. Det är inte springtid just nu. Plötsligt inser jag att jag går på en av de gator som spelar roll. En sådan gata som tillför glädje, pina, undran och en magisk känsla av storhet. Just här är den sista vätskekontrollen innan vi drar ut på Djurgårdsvarvet. Vi har då bara några km kvar till mitt i och hälften kvar. Det är då man kan känna att det bara är en kort bit kvar. Att man är på hemväg. Det känns stort.

Just här är också den sista vätskekontrollen innan målgång. Då vet vi att vi bara har en kort, kort bit kvar. Då är det bara att samla sig för det sista och fokusera på att strax få komma in i Stockholms Stadion och njuta av den enorma glädje som det kan vara att komma in där efter 4,2 mils löpning på Stockholms fantastiska gator.

Här, - då - på Karlavägen, väller känslorna över mig genom njutningen, plågan eller undrar över vad man håller på. Den slår oss gång på gång under resans gång, men nu minns jag bara solen och njutningen. Kanske är det tur att minnet är så selektivt, eftersom det faktiskt var 4 grader, regn och 18 meter/sekund när det begav sig sist.

Nu längtar jag efter att springa maraton på Stockholms gator igen.  Det är helt enkelt en fantastisk plats att göra det på.

Man blir glad av sån´t.

Anette Grinde
Genomförda lopp med dignitet på sistone - Ölands Marathon 2012, Sthlm Marathon 2012, New York Marathon 2011, Axa Fjällmarathon 2011, Sthlm Marathon 2011, Sthlm Marathon 2010, Malta Marathon 2010, Sthlm Marathon 2009, Sthlm Marathon 2008, Sthlm Marathon 2007.

LänkarKnuff - Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.se.  Bloggportalen.se.   Knuff om Stockholm - marathon -  .  Bloggare om endorfiner - Blogger.com.  

söndag 12 augusti 2012

Härliga steg...Så härligt det lät, ljudet från vägen utanför. Det lät som en stillsamt lunkande häst. Ja, det var det. Häst och vagn och efter kom en häst med ryttare. De var ute på en liten utflykt och hade stannat till och fikat vid Labacken (Hembygdsföreningen St Eriks Gilles hembygdsgård, i Roslagsbro).

Nej, det var inte öppet på gården, så de hade eget fika med sig.

Jag har sett dem förr och hoppas se dem igen. Då skall jag ha vett nog att höra efter vilka de är och var de kommer ifrån. När man rantar runt så där fint, med häst, vagn och fika i våra trakter - så måste vi ju få veta vilka de är.

Man blir helt enkelt glad av att se människor åka runt i bygden med häst och vagn. Det borde fler göra, helt enkelt.

A..


Knuff - Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.se.   Bloggportalen.se.  

Lite coola...


Så flitiga de är när de är ute och gottar sig i naturen.

A..


Knuff - Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.se.   Bloggportalen.se.  

torsdag 9 augusti 2012

Fantastiska veteraner i Rånäs 4H..

Veteran SM i friidrott har nyligen avgjorts (3-5 augusti 2012 i Kil). Vi var inte där, men många av Rånäs 4H.s veteraner var där och jag ser i resultatlistan att de gjorde gott ifrån sig. Det gör mig glad att de var där och att de gjorde gott för sig själva och sitt lag. Det gör mig lite sur att jag själv inte var där. Det får bli bättring till nästa år, helt enkelt.

Dag Dacke, Anette Nyström, Ulrika Flodin, Stefan Flodin, Mattias Ekborg, Elisabeth Ekborg, Jörgen Lindh, Lotta Frenander, Marketta Korpi, Mattias Ekborg, Yvonne Brandberg, Juha Hankkila, Flemming Lindström, Juha Hankkila, Marketta Korpi, Carolina Andersson och Jennie Sandberg deltog i Veteran SM i friidrott och skapade fantastiska resultat. Ja, man blir glad av sån´t.

Mest imponerad blir jag av de veteraner (& andra friidrottare) som ger sig i kast med många grenar, där både spring med goda resultat och kast med goda resultat ingår. Mångkampare står högt i kurs hos mig. Själv springer jag mest - och helst lite långt, åtminstone på tävling. Kanske borde man åtminstone ge sig i kast med fler tävlingsdistanser. Kanske kan det tillföra till det långa att också springa några av de lite kortare loppen. Problemet är då bara att man måste använda sig av en högre växel. Det måste helt enkelt gå fortare. Den har jag ännu inte klarat att lägga i, kanske mest för att jag inte har försökt. Man kanske börjar det nu bli dags att försöka. 

Rånäs 4H-veteraner i mängd fanns med på Stockholm Marathon och Jubileumsmarathon i somras, liksom några (få) även på Ölands Marathon i slutet av juli. Härnäst ser vi några av dem t ex på Helsingfors marathon och några fler i Berlin strax senare. De finns på många fler tävlingar, landet runt och naturligtvis även utomlands. Man blir glad av sån´t.

Veterantävlandet ger mer spring, mer hopp och mer glädje.

Man blir också glad av alla de ideella funktionärer som gör det möjligt. Rånäs 4H har en god dos ideella människor som gör tävlandet möjligt på hemmaplan och på bortaplan. Jag bugar och bockar för alla dessa och för Rånäs 4H.s ordförande Margareta Spång, tillsammans med fler aktiva funktionärer i styrelsen som driver, peppar och gör. Samma sak gäller i alla de andra ideella föreningar landet runt som skapar möjligheter för människor att idrotta på allvar och på skoj. 

En stor eloge till alla dessa funktionärer. De som gör det möjligt för många att skapa mer för sig själva och för sin hälsa. Idrott är skoj. Skoj skapar lyckoendorfiner. Lyckoendorfiner skapar välmående. Det är minsann inte fy skam!

Anette Grinde

Länkar;


Marathonlöpare full av lyckoendorfiner!

onsdag 8 augusti 2012

Föreläsning; STF Östhammar 24 oktober 2012

Nästa öppna föreläsning om att resa i Indien ges den 24 oktober 2012.

Vi (eller kanske bara jag :) ) talar om hur det är att åka per motorcykel i Indien – och hur man också lätt kan ta sig fram per vanlig trampcykel. Enkelt & fantastiskt, är det att resa i detta vackra land.

Vi möter glädje och sorg. Vi möter fantastiska människor. Vi möter svårigheter och enkelhet. Vi möter fattigdom och rikedom. 

Hos oss tar vi mycket för självklart, såsom t ex sophantering, vatten, mat på bordet, tak över huvudet och social omsorg. Det är inte alla förunnat.

Svenska Turistföreningen i Östhammar står för evenemanget. Här hittar du mer information om tid, plats, mm.

Välkomna!

Anette Grinde


Länkar.
www.pmu.se (om vatten & sanitet) - Mer om Indien i denna blogg - Politometern - Knuff - Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBlogger.com. Bloggportalen.se.   Knuff om vatten - toaletter -  .  Bloggare om vatten - ...  Centerpartiet om bistånd. Socialdemokraterna om bistånd. Glöm inte att bli världsförälder - för barnens skull.

tisdag 7 augusti 2012

Ljuvlig paddling i fantastisk skärgård...Lördag den 25 augusti 2012. Paddla havskajak i Roslagens skärgård

Vi börjar dagen kl.10.00 på Gräddö Brygga med en genomgång av kajaker, paddelteknik och säkerhet. Sedan glider vi ut i vattnet och paddlar i ett lugnt tempo vidare mot vårt lunchstopp. För den som önskar finns möjligheten att ta ett bad i samband med lunchen.
Efter lunch paddlar vi åter  till Gräddö Brygga för att vara där ca kl.14.00. Denna tur passar för dig som vill prova på och paddla under säkra förhållanden tillsammans med Kajak & Utelivs duktiga guider.
Efter turen finns det möjlighet för de som önskar att examineras för Paddelpasset nivå vit, vilket är den första nivån i Kanotförbundet utbildningsstege. Maxantal deltagare 12 personer.

Pris 120 kr för medlem, ej medlem 160 kr, betalas till Bg 620-3657 STF Roslagskretsen.

Bindande anmälan = mail + inbetalning av avgiften senast 12 augusti: till  roslagskretsen @ stfturist.se

Mer information; Anette Grinde 0708 905 731, (eller mail, ovan)

Medlemspriser (Svenska Turistföreningen)
Medlemspris: 120 :-
Icke medlemspris: 160 :-
*** *** ***

Intressant. *  Bloggkartan Norrtälje. *  Nyligen.se. *  Blogger.com * Folkminnen. * Läs även andra bloggares åsikter om  - friluftsliv - mm. * Norrtälje. * Svenska Turistföreningen * Roslagskretsen

måndag 6 augusti 2012

STF besökte hembygdsgården Labacken
STF besökte hembygdsgården Labacken på hembygdsgårdens dag, den 5 augusti 2012. Labacken ligger i Roslagsbro, ägs och förvaltas av hembygdsföreningen St Eriks Gille och finns för att det finns fantastiskt glödande människor i bygden. Sådana som gör.

I denna gård har mängder av timmar och andra resurser lagts av människor som månar om bygden. De gör det med glädje och kraft, med kunskap och engagemang. Jag blir förundrad och oerhört glad när jag ser deras kraft. Timme efter timme lägger de, för att bevara, för att visa och för att tillsammans skapa mer.

Hembygdsgårdens dag, på Labacken, var öppet kl 12 - 15. Fikat var dukat och alla dörrar var öppna. Guiderna stod redo. Vi var där kl 1200 och strax senare påbörjade Claes Holmström (ordförande i föreningen) en fantastisk guidning. Han visade gården och berättade om dess historia. Han berättade om hur det har varit på gården i olika tider, om människor, om djur och husen, om avstyckningar och familjerna, om laga skifte och om mycket mer än så. Med kunskap, glöd och värme lät han oss ta del av en fantastisk guidningsrunda i de gamla och fantastiska husen. Så småningom lämnade han av oss i det nya förrådsmagasinet där Eskil Noge tog över guidningen. Också han talade väl med glöd och glädje över alla de gamla inventarier de har samlat och vårdar väl. Man blir riktigt glad över herrarnas kunskap och deras vilja att dela med sig till oss andra. Efter ca 2 timmar guidning av hus, historia och inventarier kände vi oss nöjda med guidningen. För de som ännu inte hunnit med att fika, fanns det ännu tid för detta.

Glad över människor fantastiska kraft och glädje vandrar jag sedan hemåt i sakta mak.

Anette GrindeLänkar; Ölands marathon 28 juli 2012

Datum: Lördag 28 juli. Plats: Löttorps centrum. Arrangör: Högby IF friidrott. Tävlingsledare: Calle Nilsson. Väder: 20-25 grader och kvavt, måttlig sydöstlig vind. Startande: 65 st män, 18 st kvinnor (8 + 3 st DNF).

Vi åkte genom landet i gassande sol. Någon vidare luftkonditionering i bilen fanns inte. Men nej, jag klagar inte på värmen. Punkt.

Väl framme på norra Öland ändrade sig vädret. Ett djupt dis drog in från väst. Himlen var mörk och jag undrade om det skulle bli ännu ett maraton i regn och snålblåst. I den korta promenaden från middagen till vår stuga andades vi den friska kvällsdoften av ljuvlig grönska i den fuktiga kvällningen. Vi stannade och lyssnade till ljuden i den fantastiska tystnaden.

Mitt i natten vaknade jag av att det smattrade ordentligt på taket. Regnet vräkte ner. Tankarna malde. Jag somnade om så småningom.

Inför start. Snart är det dags.
Starten gick kl 1600, så vi hade gott om tid för förberedelser under dagen även om det mest blev pannkaka av dem. Rätt som det var, var tiden slut. Skulle jag ha de kortaste byxorna, eller de blå? Skulle jag ha Sthlm Marathon 2011 finisher tröjan eller den knallgula från det regniga och kalla 2012? Musik och klocka? Vätska och energi?

Löttorp ligger på norra Öland. Där finns Högby IF Friidrott med den aktiva friidrottsfamiljen Nilsson. De glöder av energi och ger en hel del uppmärksamhet till idrottande och friidrottande. Ja, det finns många fler i föreningen. Också de syns och glöder. Mattias från ICA i vår grannby Källa är numera ordförande, så ett samtal med honom om samarbete kring ett närliggande långloppsarrangemang står högt på min agenda.

Löttorps besöksantal utökas markant under sommarmånaderna, butikerna blir fler och energin bubblar. Då ter det sig också passande att finna ett maraton där.

Ölands marathon har funnits i många år, åtminstone sedan 1995. Det är inte så stort, vare sig deltagarmässigt eller arrangemangsmässigt. 57 herrar och 15 damer kom i mål. Det är därmed lite annorlunda än t ex i Stockholm eller i New York. Banan är förlagd till en varvbana, som skall springas tre varv. Med start i Löttorp, en kort runda i Löttorp för att sedan springa västerut via Alvedsjö ut mot kusten. Vägen går genom det vackra odlingsandskapet och korna kantar vägen ibland. Den lilla byn Alvedsjö består av några få hus, där några rymmer sommarboende och några är fastboende året om.

Vi når strax kusten. Stenkusten gör skäl för sitt namn. Den är karg, men oerhört vacker. Kanske får vi njuta av solnedgången om vi passerar i rätt tid på vårt tredje varv.

Kuststräckan får bara njutas en kortkort stund innan vi svänger österut igen. Vi passerar här en aktiv jordbruksbygd, där gårdarna byter av varandra. Det finns onekligen gott om djur och mjölkproduktion på Öland.

Gudesjö står för flera gårdar. Strax senare passeras Ranstad med fritidshusområden, öppna fält och slingrande vägar. Just här går det uppför en kort kort stund, på den annars platta banan. Öland är ju inte känt för sina många backar precis.

Strax är vi i Löttorp igen, rundar den lilla "extrasvängen" innan vi åter stretar ut på varv två.

Det finns tre vätskedepåer efter banan. En vid varvningen, en strax innan vi kommer ut till kusten och en vid Ranstad. Det är ca 4-4,5 km mellan dem. Det finns vatten, energidryck och vattensvamp på två av dem och vatten och energi vid den tredje. Det visar sig senare att det fanns svamp även vid den sista, men det var belägen på en annan plats så den återfann vi inte. Något annat energitillskott än vätska bjöds inte, vilket får ses som ett stort minus i det annars goda arrangemanget.

Vårt hejalag stod i Ranstad. Mor och far, och syster med make och döttrar hejade, vrålade och hoppade när vi kom. De förundrades över orken, takten, löparna och arrangemanget som de aldrig tidigare uppmärksammat trots att de bor bara några km härifrån.

Maratonlöpare med glädjeskutt i sinnet.
Leif, min färdkamrat, sprang med lätta steg. Hans dagsform visade sig vara mycket god och han tog stegen med sprudlande glädje. Själv fick jag det en aning tungt och slitigt, särskilt på varv tre, men jag kom i mål i rimlig tid och med hedern i behåll. Min gode sambo vann sin klass M60 på 3,41. Och jag kom sist i min klass K50 (eller 2.a om man är positivt lagd) på en tid strax under 4 timmar. En fin Öländsk kalksten förärades vi som pris för genomfört lopp. 

Banan är fin, men jag drömmer om Norra Ölands Långa som skall gå av stapeln som ett planeringsarrangemang under hösten 2012 och med tävling under 2013. Där förläggs sträckningen till alvarsmarker, cykelstråk och den ljuvligt vackra västra kusten. Sträckan kommer att vara lång, längre än ett maraton. Snart är arrangemanget på plats.

I mål - med hedern i behåll.
Ölands marathon ter sig lättarrangerat med den relativt korta varvbanan, få vätskedepåer helt utan extra energi och med relevanta kontrollmöjligheter för arrangören. Till nästa år hoppas jag att den lokala matbutiken åtminstone sponsrar med banan, extra energisocker och saltgurka, till glädje för deltagare och som plus i tanken till sponsor och arrangerande förening. Soppåsarna och svamparna bör också placeras några ytterligare steg bort, så att man klarar depåuppehållet med bara två händer och utan att behöver stå alldeles still. 


Häromåret fick löparna springa i kyla, regn och snålblåst. I år sken solen och det var till och med lite väl varmt de första två varven.

Söndagsmorgonen efter är ljuv. Det är skönt att möta den nya dagen, även om sömnen blev en aning usel i det speedade tillstånd man befinner sig i efter ett lopp som detta. Lördagens värv känns, men ändå inte mer än att det är möjligt att göra höga hoppsasteg över gräsmattan. Det finns hopp för nya ljuvliga löparrundor och andra festliga maraton inom kort.

Vad kommer härnäst, mån tro? Kanske blir det Helsingfors i augusti och/eller Berlin i september. Den som lever, och har glöden, hälsan och orken kvar, får se.

Anette Grinde
Länkar;
 
 Artikeln är publicerad i tidningen Marathonlöparen - september 2012.

Länkar;Intressant. *  Bloggkartan Norrtälje. *  Nyligen.se. *  Blogger.com * Övrigt marathon. * Läs även andra bloggares åsikter om  - Öland - Ölands Marathon.- löpning. * Loppen.se *