torsdag 25 april 2019

tisdag 23 april 2019

Norrtälje kyrka


Norrtälje kyrka - 23 april 2019 - foto Anette Grinde
Haggan - Aase Berg

Jag tänker att man ska lämna relationer som inte är tillförande, uppbyggande eller som skaver så mycket att man måste ägna så mycket tid åt bearbetningen att man måste skriva en hel lång bok för att komma ut på andra sidan. Eller kanske är hennes relation ändå tillförande? Vad vet jag vad som gäller för någon annan? Antagligen inget alls, precis som andra inte vet vad som gäller inom mig. Ingen alls.

Haggan - Aase Berg - låter arg rakt igenom boken. Jag har en aning svårt för språk som sjuder av ilska och svordomar. Det finns säkert andra som gillar mer - för vi är ju olika i vår läsning och det är verkligen bra. Hur enkelspårigt skulle det annars bli i bokhandelns bokcirklar?

Vi har nu läst rätt många böcker bokcirklarna i Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje. Den här tillhör inte mitt favoritskikt. Jag kan inte säga att jag tycker illa om den, bara att jag inte tycker om den. Det blev en smula kampartat att läsa vidare, eftersom jag vill ha läst det som tillhör cirklarna.

Hur är det att vara älskarinna, inte vilja vara det - den andra - men inte kunna förmå sin älskare att bryta upp från det andra förhållandet? Och, kanske framförallt, inte kunna förmå sig själv att lämna det man egentligen inte vill ha - eller vill hon ha det, ändå?

Kanske är rollen som den andra kvinnan  ändå värt tillräckligt mycket för henne? Varför blir man annars kvar? Ja, den frågan kan man ju ställa i många andra sammanhang också, och då ter den sig märklig eftersom den är så ohyggligt svår-svar-bar. Varför stannar man hos någon som slår? Som slår ens barn? Som slår en själv? Eller hos en missbrukare? Eller någon som är otrogen?

Är den här boken en terapibok för Haggan? Att skriva, för att komma ur sin sorg eller frustration efter relationen med mannen som inte ville lämna sin hustru?

Har du läst? Vad tyckte du?

A..
Kassaräkning 1962 (St Eriks Gille)

1962 - pengar in i det nya året uppgick till 74,95 kr. 1962 års medlemssiffror var 30 personer och med en medlemsavgift om 2 kr per person gav det totalt 60 kr. Därtill erhölls ränta med 3,52 (från banken, vill jag tro). Kostnaderna bestod av en annons i maj, ett utlägg á 50 kr till en privatperson i föreningen, en annons i oktober, några porton och en avgift till Roslagens sparbank. Kvar på banken vid årets slut fanns 30,94. Redovisningen är undertecknad av Edvin Jansson (kassör) den 31 december 1962 samt revisorerna Sigfrid Andersson och Tore Andersson den 12 maj 1963.

Ekonomin verkar vara i god ordning. Den finns i allmänhet inte nämnd i protokollen i samband med årsmötena, men förefaller vara summerade i ordning och innehålla en relativt sparsam mängd transaktioner. Medlemsintäkterna är summerade innan de förs in i boken, så vi kan inte se av vem, när eller hur inbetalningarna har skett. Hittills har jag inte heller fått min hand på några verifikationer (kvitton, fakturor och sån´t), men det kanske kommer i sinom tid. Jag vet ännu inte om de är sparade, men vet att det finns en hel del handlingar bevarade i föreningen. Vad, i sin helhet - lär ta tid att utröna, men jag försöker så sakteliga allteftersom.

Anette Grinde
Nyfiken betraktare av St Eriks Gilles verksamhet
Labacken - 23 april 2019 - foto; Anette Grinde
Labacken - 19 april 2019 - Foto Anette GrindeLänkar om bygd & kultur; 

 • Kulturmiljöutredning Roslagsbro 2016
 • Visit Roslagen om Labacken
 • 1960-tal i St Eriks Gille... • Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!

  Kassaräkning 1961 (St Eriks Gille)

  Från 1960 hade föreningen med sig 36:20 in till det nya året. Så, ja, något har vi från 1960 i föreningens regi (ännu inga styrelsehandlingar, dock). 1961 års inkomster uppgick enligt kassasammanställningen till 2 kr * 39 medlemmar, inalles 78 kr, samt en engångsavgift av Gunnar Ullén á 25 kr "enl.stadg". Som kostnader hittas tre annonser i Norrtälje tidning, kontorsmaterial och porton, där man totalt har använt lite drygt 38 kr. Kvar i kassan vid årets slut finns 74,95 att föras vidare till kommande år. 

  Man kan här tänka sig att Gunnar Ullén - ordförande i föreningen - gjorde sig till medlem i evig tid genom denna inbetalning (25 kr).  Annonseringskostnaderna härrör från januari, maj och oktober 1961. Annonsen från maj rörde säkert årsmötet, men vad gällde för de övriga? 1961 hade man ett höstmöte med bildvisning, så ja, kanske var det en annonsering om detta i oktober 1961? Om man vill titta på annonserna kan man besöka Norrtälje Stadsarkiv - där finns Norrtelje Tidnings alla upplagor bevarade. Kanske finns Norrtelje tidning också på Kungliga biblioteket i Stockholm om man råkar ha bättre tillgång till den fantastiska institutionens öppettider.

  Om det fanns fler aktiviteter och kostnader i föreningen så stod föreningens styrelsemedlemmar och medlemmar för dessa. De syns - förstås - inte i föreningen räkenskaper. 

  Anette Grinde  Länkar om bygd & kultur;   Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!


  • Ord om 1999-2011 (tidigare inlägg som också innehåller bilder och ord om tidigare år).

  fredag 19 april 2019

  Bilder från Labacken (2018-2019) St Eriks Gilles hembygdsgård i Roslagsbro
  © COPYRIGHT ANETTE GRINDE

  Alla texter & bilder i denna blogg ägs av Anette Grinde. De får inte kopieras och/eller användas utan särskilt tillstånd från Anette - som t ex nås på; anette.grinde😊foretagshuset.net eller tfn 0708 905 731.

  Om du fått tillstånd att använda bilden - så måste du ändå ange varifrån du hämtat bilden och vem som har fotograferat (& äger) den. Samma sak gäller förstås med texterna. Du får förstås gärna länka till denna sida.
  Länkar om bygd & kultur; 

  Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!

  Ladulängan och ut mot grindstolparna. Vägen utanför är Övra Söderbyvägen, Övra Söderby, Roslagsbro, Norrtälje. 
  Labacken - långfredag - 19 april 2019

  Detalj på ladan - Labacken - långfredag - 19 april 2019

  Körvandring - Labacken - 19 april 2019

  Ladulängan - Labacken - 19 april 2019.

  1960-tal i St Eriks Gille...


  1960-tal i St Eriks Gille - Roslagsbros hembygdsförening - präglas av en grupp människor, med lokal förankring, som vill sprida och bevara historia och kultur i bygden. Det har varit ungefär samma personer i styrelsen under hela 60-talet, där Gunnar Ullén har hållit i ordförandeklubban. Vice ordförande har varit Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och ledamot kyrkoherde K-A Grandin. De har haft, vad som kan utläsas av protokoll och årsberättelser, en ganska sparsam verksamhet men ändå hållit den vid liv och drivit den framåt. 

  Man kan tänka sig att föreningen genom årens lopp haft ett nära samarbete med kyrkan med anledning av kyrkans män i styrelsen, tillgången till Sockenstugan i Roslagsbro och deras återkommande avslutningar i kyrkan.

  De föredrag som föreningen har arrangerat har haft historisk och kulturell riktning, med stark koppling till bygden. Huruvida föredragen är dokumenterade är inte känt, men förutsättningarna till ny kunskap har funnits åtminstone för de 30-40 medlemmar som har funnits i föreningens medlemsregister under årens lopp. Kanske har medlemmarna också tagit med sig en vän eller två, vilket möjliggjort deltagande för fler. Det är ju så vi sprider ordet och rekryterar fler till den verksamhet vi gillar. Föredragshållarna som har engagerats förefaller ha varit kvalificerade, med god kunskap och starkt intresse inom de ämnen de har talat om. 

  Under det sista året av 1960-talet har noterats 40 personer i medlemstal. Ordförande Gunnar Ullén tackade för sig, styrelsen utökades från fem till sju personer och nya personer tillträdde samtidigt som kyrkoherde K-A Grandin valdes som ny ordförande. Det gav nya förutsättningar för föreningen. Hur, återstår att se.

  Har du mer information om föreningen, medverkande personer och förutsättningar i olika tider, så låt mig gärna veta vad du har eller vet. Har du fotografier från 1960-talets verksamhet och medverkande personer så blir jag förstås särskilt glad. 

  Anette Grinde
  Långfredagen 2019


  Labacken - Övra Söderby, Roslagsbro - 1 maj 2018 - Foto; Anette Grinde  Länkar om bygd & kultur; 

  Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!  © COPYRIGHT ANETTE GRINDE

  Alla texter & bilder i denna blogg ägs av Anette Grinde. De får inte kopieras och/eller användas utan särskilt tillstånd från Anette - som t ex nås på; anette.grinde😊foretagshuset.net eller tfn 0708 905 731. 

  Om du har fått tillstånd att använda bilden - så måste du ändå ange varifrån du hämtat bilden -
  http://anettegrinde.blogspot.com - och vem som har fotograferat (& äger) den - Anette Grinde

  Samma sak gäller förstås med texterna. 

  Du får förstår gärna länka till denna sida. 

  När började föreningen med vasskärning, tro? Det är en kulturhistoriskt 
  viktig insats och en viktig inkomstkälla för föreningen. Ännu - 1960-tal - nämns inget 
  om vasskärningen i protokoll eller i verksamhetsberättelser.

  torsdag 18 april 2019

  Styrelseberättelse för St Eriks Gille - verksamhetsåret 1969  Här tittar vi nu på Styrelseberättelse avseende verksamhetsåret 1969 - 18/5 1970 för hembygdsföreningen St Eriks Gille i Roslagsbro. Årsmötet hölls i Sockenstugan vid Roslagsbro kyrka (Drottningdal) och som vanligt den 18 maj. Det är en grundprincip i föreningen att hålla sitt årsmöte den 18 maj och de verkar oftast ha lyckats med detta. Jag tror att det skett avsteg en gång, om jag inte sett fel i dokumentationen.

  I styrelseberättelsen får vi veta att de, efter årsmötesförhandlingarna för 1969, gjorde en utflykt till Uppsala universitets Erkenlaboratorium där deltagarna fick en redogörelse för verksamheten i laboratoriet och också en beskrivning av Erken och trakten. Därefter gick färden vidare till det stora gravfältet vid Norr Malma och "Saras sten", belägen en knapp km väster om Svanberga. Det är ovanligt att föreningen beskriver fakta i styrelseberättelsen, men det har de gjort här. Det är glädjande. (Se handlingen här till höger).

  Man har under verksamhetsåret varit fem medlemmar i styrelsen; ordförande Gunnar Ullén, vice ordförande Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och ledamot kyrkoherde K-A Grandin. Det har suttit i styrelsen (i princip) sedan starten. I början fanns ytterligare namn på listan, men dessa personer har varit med länge och följt verksamheten med sitt intresse och engagemang.

  I denna styrelseberättelse finns också en anteckning om att man har yttrat sig med anledning av en remiss från Upplands fornminnesförening - som t ex dels rör frågan om resultat av en bebyggelseinventering och dels frågan om förslag till namnändring och verksamhet. Den senare frågan avvaktar de med svar på till ett möte har skett mellan föreningarna (fornminnesföreningen och "hemvårdande institutioner" i Sthlms län).

  St Eriks Gille har haft 40 medlemmar under 1969.


  I Protokoll fört vid årsmöte med St Eriks gille den 19 maj 1970 - noteras att styrelsen- och revisonsberättelsen upplästes och godkändes (ingen anteckning om ansvarsfrihet, ingen anteckning om ekonomi). Här beslöt årsmötet att utöka styrelsen till 7 personer, där följande valdes; ordförande K-A Grandin, kassör Edvin Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, vice ordförande Eliard Jansson samt ledamöterna Inga-Lisa Thörnkvist, Rune Johansson och Eskil Noge. Till revisorer valdes; Sigfrid Andersson och Tore Andersson. Som revisorssuppleanter valdes; Märta Andersson och Einar Sjölund. Därefter framförde K-A Grandin ett tack till Gunnar Ullén som i detta årsmöte lämnade sin ordförandepost i föreningen.

  Som avslutning på årsmötet visade Swiss Östgren bilder och berättade från en resa i Abbesinien (nuvarande Etiopien)

  Protokollet är, som vanligt, undertecknat av Erik Sjöberg. (Inga justeringspersoner är valda och inga ytterligare personer än Erik Sjöberg har undertecknat protokollet.)

  Av ett Protokoll fört vid sammanträdet med styrelsen för St Eriks Gille den 25 mars 1970 framgår att föreningen fortsätter sin verksamhet som hittills och på intet sätt införlivas med Upplands Fornminnesförening. (Detta kan antas ha koppling till anteckningen i styrelseberättelsen av den 18/5 1970).

  Nu har föreningen funnits i snart 10 år. Nya personer har kommit in i styrelsen i år, någon tidigare styrelsemedlem har lämnat. Det har förts diskussioner om införlivande i en annan förening, men man har fattat beslut och markerat att ett sådant intresse inte finns. Man vill finnas kvar som en egen - kanske tänkt som mer lokal - förening, och alltså inte vara en liten del av en större organisation. Man är glad över det man har och vill bevara det så.

  Anette Grinde  Labacken - Övra Söderby, Roslagsbro 31 mars 2019 - Foto; Anette Grinde

  Styrelseberättelse för St Eriks Gille - verksamhetsåret 1968

  Nu har vi kommit till verksamhetsåret 1968. Åren går, ja, åren går. Det är skoj att se att man driver föreningen framåt, utvecklas, samtalar och försöker göra lite, lite mer. För visst är det så?

  I St Eriksgillets i Roslagsbro styrelseberättelse för verksamhetsåret 1968 - 1/5 1969 kan vi notera att årsmötet hölls (sin vana trogen) den 18 maj 1968. Vid årsmötet 1968 höll Rune Norberg ett föredrag om Kungastatyn i Roslagsbro och andra medeltida skulpturer. Under 1968 har styrelsen bestått av; ordförande Gunnar Ullén, vice ordförande Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och ledamot kyrkoherde K-A Grandin. Som revisorer har Sigfrid Andersson och Tore Andersson verkat, med suppleanterna Märta Andersson och Einar Sjölund som eventuella ersättare. Föreningen har detta år haft 42 medlemmar. Styrelseberättelsen är undertecknad den 18 maj 1969 av Gunnar Ullén och Erik Sjöberg.

  I Protokoll fört vid årsmöte med St Eriks Gille den 18 maj 1969 noteras att styrelseberättelsen upplästes och godkändes, revisionsberättelsen likaså och något/någon beviljades ansvarsfrihet. Ja, antagligen styrelsen, men det nämns inte i protokollet. Styrelsen och andra funktionärer omvaldes därefter utan ändring. Efter årsmötet reste de till Norr Malma och besökte sötvattenslaboratoriet (vid Erken) med Bertil Hjelm som ciceron. Protokollet är undertecknat av Erik Sjöberg.

  Jag blir varm i hjärtat av de människor som driver den här typen av föreningar. Tack, för allt ni gör!

  Anette Grinde

  Länkar om bygd & kultur;
  Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!

  tisdag 16 april 2019

  Det handlar om...


  Det handlar om människor som gör.

  Det handlar om de företag som finns i vår bygd, särskilt om de som vi/ni vill ska finns kvar. Det handlar om den vackra lilla stadskärnan och butikerna där. Det handlar om möbler, musik, skor, grönsaker, böcker, garner, lunchmenyer, yogapass, kontorsmaterial, leksaker, smycken och annat som hör livet till. Det handlar om att spendera en del av våra pengar där, hos de lokala företagen och i de lokala butikerna. 

  Det handlar om ditt och mitt ansvar, eller hur?. För om du inte gör det, gynnar det lokala, så finns det inte kvar. Du? Jag? Det kan väl inte vara vår uppgift?  Jo, just din och min. Det är vi som gör skillnaden. När vi handlar hos de lokala företagen gör vi positiv skillnad för bygden. De gör vi inte när vi lämnar vår lilla stad och shoppar varor som finns här - på annan ort eller shoppar på nätet. Det dränerar vår lokala plats. Det är du och jag som gör skillnad, plus och minus.

  Vill vi ha en skoaffär är det i den - här - vi måste handla. Det är där vi måste lägga vår glöd, inte bara butiksägaren. Hen kan inte alldeles själv, det är ogörligt att driva butik utan en schyst ström kunder som vill och inser det värdefulla. Vill vi ha lokala jordbruk är det dessa vi måste handla hos. Vill vi ha ljuvlig must så behöver vi besöka den lokala företagare som arbetar med detta.


  Malungsboden, Roslagsgarn, Roslagens bokhandel vid Lilla torget i Norrtälje, Norrtälje musteri, Strandbergs finmåleri, med flera, är exempel på företag som har en eller få delägare som jobbar nästan dygnet runt. Alltid, ja. De har antagligen inte någon som hoppar in när de blir sjuka eller skadade - det gör helt enkelt att de inte kan stanna hemma när sjukdom härjar i kroppen. Då måste de stänga butiken och det är en kostsam historia. Det väljer man inte gärna. Samma sak i semestertid. Det är sådant man inte har. Nej, inte gärna, för då måste man stänga butiken.

  Jag ser och hör ibland människor kritisera företag och företagare som har gjort misstag, eller att en krock har skett mellan två människor med tillfälligt motstridiga känslor. Man sprider ovett om någon i större kretsar. Det gör ont i mig att läsa om kritik som rör två, som var och en av de två är en del av, som genom offentligt ensidigt ovett skarpt förstör för det lilla företaget. Det finns nästan alltid skäl till varför det går som det går. Det gör ont att läsa om och lyssna till oförsonlighet, där vi inte känner till båda sidornas förutsättningar. Det gör vi ju rätt sällan, ändå dömer vi ohyggligt hårt. Kanske behöver vi tänka några steg längre? Se att det finns fler och olika livslägen,  förutsättningar och livssituationer? Kanske behöver vi inte ens ta del av människors enskilda strider. De kanske inte behöver spridas till fler, eller hur?

  Du och jag, vi alla, är olika. Det vi har med oss i bagaget, de människor vi möter, det vi klarar att hantera just där och då -  påverkar vår egen och andras dagar. Kanske ska vi visa större varsamhet innan vi dömer de vi tycker ha trampat i klaveret? Det kanske inte ens var hen, det kanske var någon eller något helt annat som styrde vägen dit?

  Att lyssna, kan vara en viktig ingrediens. Att se den andre. Ja, visa varsamhet mot dina - våra - medmänniskor. Du - jag - vet inte vad de har i sin ryggsäck idag. Genom detta visar du - jag - också varsamhet mot dig/mig själv, vill jag tänka.


  Är det inte så? Eller vad säger du?

  A..


  
  Labacken - mars 2019.
  Foto Anette Grinde
  
  Labacken - mars 2019
  Foto Anette Grinde

  måndag 15 april 2019

  Styrelseberättelse för St Eriks Gille - verksamhetsåret 1967  Jag tänker att det är vackert, med dessa gamla protokoll, revisions- och styrelseberättelser. De är förda för hand eller per skrivmaskin på (nu) gulnande papper. Föreningen har sparat dessa handlingar i ett strukturerat och fint skick. Jag har, tillfälligtvis, fått låna handlingarna och känner ett stort ansvar att inte låta något förkomma eller på annat sätt slarvas med. Jag kopierar, skannar dokumentet ett och ett, och lägger omedelbart tillbaka originalet i den ordning det nått mig. Jag gläds över den ordning som råder i arkiven. Det är viktigt för framtiden att handlingar och fotografier sparas och ur något perspektiv görs tillgängliga för forskning, tänker jag.

  Protokoll fört vid St Eriks gilles årsmöte den 18 maj 1968 berättar att ordförande förklarade mötet öppnat och att det till justeringsmän valdes Gunnar Johansson och Sigfrid Andersson. Därefter lästes styrelseberättelsen upp och godkändes av årsmötet. Detsamma hände med revisionsberättelsen - den lästes, godkändes och därefter beviljades ansvarsfrihet (även om det här inte anges vad eller vem som beviljades ansvarsfrihet). Hela styrelsen omvaldes (ingen nämnd) i mötet. Årsmötet bestämde att föreningen skulle öppna ett plusgirokonto och att kassören Edvin Jansson skulle teckna detta konto.

  St Eriksgillets i Roslagsbro styrelseberättelse för verksamhetsåret 1967 - 1/5 1968.

  Styrelseberättelsen berättar om 1967 års verksamhet och vid årsmötet den 18/5 1967 höll kyrkoherde Grandin ett föredrag om Roslagens genom tiderna. Gillets medlemmar deltog i den av kulturnämnden arrangerade sammankomsten där fil. kand. Astrid Ljungberg och Olle Ankarberg redogjorde för sommaren 1967 års inventering av äldre bebyggelse i Roslagsbro. Styrelseberättelsen ger uttryck för att man tror att denna inventering har bidragit till att antalet medlemmar i föreningen har stigit från 31 till 45 personer under året.

  Styrelsen har - under 1967 - bestått av; ordförande Gunnar Ullén, vice ordförande Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och kyrkoherde K-A Grandin. Som revisorer har Sigfrid Andersson och Tore Andersson verkat och som revisorssuppleanter har Märta Andersson och Einar Sjölund funnits med.

  Styrelseberättelsen är undertecknad - i Roslagsbro den 18 maj 1968 - av Gunnar Ullén och Erik Sjöberg.

  Revisionsberättelse 1967 - har undertecknats av Sigfrid Andersson och Tore Andersson i Drottningdal den 11/5 1968 - och de har inget att anmärka mot det som varit och skett under året.

  Av berättelsen framgår - för 1967;

  Inkomster         
  Kassabehållning från 1966   573,98
  Kyrkoherde Grandins gåva   500 kr
  Årsavgifter                            215 kr
  Bankränta                               30,13
  Summa                               1319,11

  Utgifter
  Annonser                              108,40
  Hyra för kassafack 2 år           52 kr
  Porton                                        9 kr
  Kassabehållning till 1968   1149,71   
  Summa                                1319,11

  Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret - vilket förstås också beviljas av årsmötet.

  Den som spar hen har, kan man säga om denna förening. De lägger pengar bara på det nödvändigaste och intet mer. För medlemsrekrytering krävs det personliga möten och engagerande aktiviteter. Det är mötet med människorna som gör skillnaden - och det syns inte i en sådan kassaredovisning som föreningen här har lämnat till årsmötet. Det är sådant man får fundera över ändå. Vad som gjorts, fast det inte riktigt syns. Det finns här inga kostnader för t ex telefon, kontorsmaterial, resor, lokaler eller annat som kan tänkas höra en förening till. Det finns heller ingen kostnad för löner, arvoden eller andra kostnader som hör till någon form av arbetskraft. Ja, det är en ideell förening, där människor lägger sin egen tid och står för sina egna kostnader - även om de kanske också ibland står för någon liten föreningskostnad. För att det är sådant man gör när man är aktiv i föreningslivet. Annars vore förstås inte föreningarna möjliga att driva.

  Under det här året - 1967 - har kyrkoherde K-A Grandin skänkt 500 kr till föreningen. Ställt i relation till föreningens medlemsavgift, dess sammanlagda kostnadsmassa och tidens penningvärde kan detta betraktas som en mycket generös gåva. Det är tydligt att han, som alltsedan bildandet har deltagit i föreningen och dess verksamhet, mycket starkt månar om föreningen och dess väl.

  Anette Grinde  Andra länkar;

  Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!


  söndag 14 april 2019

  Styrelseberättelse för St Eriks Gille - verksamhetsåret 1966

  Ja, då har vi kommit till verksamhetsåret 1966 i St Eriks Gilles historia. Här går livet och verksamheten sin gilla gång. De håller föreningen vid liv, sakta och försiktigt driver de verksamheten. Sannolikt händer det mer än vad som framgår av protokoll och styrelseberättelser. Det är troligt att de människor som är engagerade i föreningen också är engagerade på annat håll, där verksamheter går ihop men inte antecknas som görandes i St Eriks gilles regi.

  I St Eriksgillets i Roslagsbro styrelseberättelse för verksamhetsåret 1966 1/5 1967 står att läsa om att årsmötet hölls den 18 maj 1966 och att redaktören Torgny Östgren höll ett föredrag om Strövtåg på Gotland - besök vid Alvena lindaränge och på Lilla Karlsö. Det noteras också att föreningen den 5 juni 1966 arrangerade en botanisk exkursion till Nedernäs och Sörängen som leddes av kyrkoherde Grandin och att man genomförde en ombyggnad av Sockenstugan med följd att man inte kunde ha något höstmöte under 1966.  Antalet medlemmar i föreningen uppgick till 31 personer och styrelsen har, under 1966, bestått av; Ordförande G Ullén, vice ordförande Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson samt ledamoten K-A Grandin. Som revisorer har Sigfrid Andersson och Tore Andersson fungerat, med revisorssuppleanter Märta Andersson och Einar Sjölund. Styrelseberättelsen är undertecknad av Gunnar Ullén och Erik Sjöberg.

  I Protokoll fört vid St Eriks gille - årsmöte den 18 maj 1967 noteras att styrelseberättelsen upplästes och godkändes, att revisionsberättelsen föredrogs och kassören beviljade ansvarsfrihet (inte hela styrelsen, alltså), att Gunnar Johansson och Sigfrid Andersson hade att justera årsmötesprotokollet och att hela styrelsen omvaldes igen; ordförande Gunnar Ullén, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och ledamöter K-A Grandin och Eliard Jansson. Till revisorer valdes Märta Andersson och E Sjölund. I protokollet noteras också en efterlysning av en kontakt med missionsföreningen och 4H. Därefter bestämdes årsavgiften till 5 kr (som den varit de senaste åren). Protokollet är  undertecknat av Erik Sjöberg och justerat av Sigfrid Andersson och G Johansson.

  Ja, ännu är det samma personer som driver föreningen framåt.

  Anette Grinde
  djupdykande i föreningens gamla protokoll & andra handlingar. 😊


  Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!

  • Ord om 1999-2011 (tidigare inlägg som också innehåller bilder och ord om tidigare år).


  Labacken - Övra Söderby, Roslagsbro 31 mars 2019 - Foto; Anette Grinde


  Kvinnan i den blå slängkappan - Deon Meyer


  Jag läser sällan deckare, men här försjönk jag i en ganska tunn liten bok om ett par kriminalare i Sydafrika. Weyler förlag har utgivit ytterligare nio böcker av Deon Meyer på svenska. Han är sålunda rätt produktiv.

  Berättelsen bär tre olika historier. Den om kommissarien och kärleken. Och hans kommande förlovning.

  Den om mordet på kvinnan, som ju är den huvudsakliga berättelsen. Och slutligen den om mannen med den blå slängkappan.

  Den om kommissariens kärlek och förlovning och den om mordet hör förstås nutiden till.

  Ja, hur går det med kärleken och förlovningen? Kommer den till stånd? Lyckas han ordna pengar till förlovningsringen? Den - ringen och kärleken - spelar roll för huvudpersonerna, särskilt för den ene där den upptar mycket av funderingarna.

  Men, den om mannen med den blå slängkappan hör historien till. Då, för länge sedan, 350 år sedan, på en annan plats. Var denne man van Schoorl? Var han på denna plats av en tillfällighet när krutupplaget exploderade och konstverken förstördes? För att han var jagad av andra, av en anledning vi inte känner till? Var det han som räddat konstverket, då på 1600-talet? Eller 1654 för att vara exakt. Vad spelade det för roll nu?  Ja, vilka tillfälligheter är det som utlöser händelserna?

  Och så mordet, då? Vem är kvinnan som mördats? Varför är hon där? Varför blev hon mördad? Varför placerades hon just där? Och hur kommer utredarna fram till svaren på de olika frågorna?

  Ja, här vävs en väv som slutligen når sitt mål. Ja, kanske inte i allt, men i det huvudsakliga. Det är förstås inte alltid att slutet är som man tror, upplösningen kan bli något helt annat.

  Hur gick det med förlovningen? Och med detektiven? Och med informationen till systern och modern? Hur hanterar kommissarien den eventuellt blivande hustruns usla matkonst? Är det kanske något som utvecklas i en kommande deckare av Deon Meyer? För det är väl så de gör, deckarförfattarna med samma huvudpersoner? Låter kriminalarnas liv ligga som en matta i bakgrunden som påbyggnad på historierna.

  A..

  lördag 13 april 2019

  Styrelseberättelse för St Eriks Gilles verksamhet året 1965

  I årsmötesprotokollet daterat den 11 juni 1966 noteras att styrelseberättelsen godkändes, att revisionsberättelsen föredrogs, att kassören beviljats ansvarsfrihet, att Gunnar Johansson och Sigfrid Andersson valts till att justera dagens protokoll och att följande personer valts till styrelsen; ordförande Gunnar Ullén, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson, samt K-A Grandin och Eliard Jansson som övriga ledamöter. Till revisorer valdes Märta Andersson och Einar Sjölund.

  Det finns ingen text om att styrelsen har beviljats ansvarsfrihet för detta år. Jag tänker att det är en fråga om misstag i skrivningen eller kanske att man inte förstår vem, vad och varför i föreningslivets dokument. Det finns inget i texterna som tyder på missnöje - uppgiften om styrelsens ansvarsfrihet saknas bara, helt enkelt.

  I just dessa dokument finns inte någon ekonomiuppgift, ingen revisionsberättelse och inget årsmöte den 18 maj. Hur går det för dem, kan man undra. Protokollet är undertecknat av Erik Sjöberg (men inte justerat av de valda justeringspersonerna eller ordförande för mötet).

  Styrelseberättelse för St Eriksgillets i Roslagsbro - kan tänkas vara skriven den 1/5 1966 men undertecknad 18 maj 1966 (och troligen föredragen den 11 juni 1966 då årsmötesprotokollet är upprättat). När hölls egentligen årsmötet detta år?

  I styrelseberättelsen antecknas att föregående årsmöte hölls den 18 maj 1965 och att antikvarien Wolter Ehn då höll ett föredrag om Byordningar och byliv i Bro och Vätö skeppslag. Här framgår också att det genomfördes en botanisk exkursion i trakten väster om Brosjön vid Brotorpet, Norrsund och Stentorp (9 juni 1965) och hölls en föreläsning av landsarkivarien Birger Lundberg om Bro och Vätö vid medeltidens slut, territoriell indelning och skatt (27 oktober 1965).

  Antalet medlemmar var 31 personer och styrelsen har - 1965 - bestått av ordförande Gunnar Ullén, vice ordförande Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och kyrkoherde K-A Grandin. Revisorer har varit Sigfrid Andersson och Tore Andersson. Som revisorssuppleanter har Märta Andersson och Einar Sjölund varit noterade.

  Styrelseberättelsen är undertecknad av Gunnar Ullén och Erik Sjöberg.

  Även om man kan ha sina åsikter om de gamla handlingarna och frånvaro av tänkta skrivningar i protokoll - med mera - så har ju herrarna gjort det bästa de kan, vilket förstås är alldeles gott nog. De gör något för bygden, vilket är viktigt och fantastiskt. Vi skulle missa så mycket om det inte fanns folk som engagerade sig i den här typen av verksamhet. Det här året har föreningen antecknat att de har haft tre föreläsningar, vilket är mer än de haft under tidigare år. Det är lite väl sparsamt med information i årsmötesprotokollet, men fler aktiviteter i berättelsen om 1965 års verksamhet än vad som berättats om för tidigare år.

  Det är en himla bra grej med hembygdsföreningar och folk som engagerar sig i denna typ av verksamheter. Det gör mig glad. Heja, heja, säger jag igen och igen.

  Anette Grinde
  djupdykande i föreningens gamla protokoll & andra handlingar. 😊  Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!
  • Ord om 1999-2011 (tidigare inlägg som också innehåller några äldre bilder och ord om tidigare år).