torsdag 18 april 2019

Styrelseberättelse för St Eriks Gille - verksamhetsåret 1969Här tittar vi nu på Styrelseberättelse avseende verksamhetsåret 1969 - 18/5 1970 för hembygdsföreningen St Eriks Gille i Roslagsbro. Årsmötet hölls i Sockenstugan vid Roslagsbro kyrka (Drottningdal) och som vanligt den 18 maj. Det är en grundprincip i föreningen att hålla sitt årsmöte den 18 maj och de verkar oftast ha lyckats med detta. Jag tror att det skett avsteg en gång, om jag inte sett fel i dokumentationen.

I styrelseberättelsen får vi veta att de, efter årsmötesförhandlingarna för 1969, gjorde en utflykt till Uppsala universitets Erkenlaboratorium där deltagarna fick en redogörelse för verksamheten i laboratoriet och också en beskrivning av Erken och trakten. Därefter gick färden vidare till det stora gravfältet vid Norr Malma och "Saras sten", belägen en knapp km väster om Svanberga. Det är ovanligt att föreningen beskriver fakta i styrelseberättelsen, men det har de gjort här. Det är glädjande. (Se handlingen här till höger).

Man har under verksamhetsåret varit fem medlemmar i styrelsen; ordförande Gunnar Ullén, vice ordförande Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och ledamot kyrkoherde K-A Grandin. Det har suttit i styrelsen (i princip) sedan starten. I början fanns ytterligare namn på listan, men dessa personer har varit med länge och följt verksamheten med sitt intresse och engagemang.

I denna styrelseberättelse finns också en anteckning om att man har yttrat sig med anledning av en remiss från Upplands fornminnesförening - som t ex dels rör frågan om resultat av en bebyggelseinventering och dels frågan om förslag till namnändring och verksamhet. Den senare frågan avvaktar de med svar på till ett möte har skett mellan föreningarna (fornminnesföreningen och "hemvårdande institutioner" i Sthlms län).

St Eriks Gille har haft 40 medlemmar under 1969.


I Protokoll fört vid årsmöte med St Eriks gille den 19 maj 1970 - noteras att styrelsen- och revisonsberättelsen upplästes och godkändes (ingen anteckning om ansvarsfrihet, ingen anteckning om ekonomi). Här beslöt årsmötet att utöka styrelsen till 7 personer, där följande valdes; ordförande K-A Grandin, kassör Edvin Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, vice ordförande Eliard Jansson samt ledamöterna Inga-Lisa Thörnkvist, Rune Johansson och Eskil Noge. Till revisorer valdes; Sigfrid Andersson och Tore Andersson. Som revisorssuppleanter valdes; Märta Andersson och Einar Sjölund. Därefter framförde K-A Grandin ett tack till Gunnar Ullén som i detta årsmöte lämnade sin ordförandepost i föreningen.

Som avslutning på årsmötet visade Swiss Östgren bilder och berättade från en resa i Abbesinien (nuvarande Etiopien)

Protokollet är, som vanligt, undertecknat av Erik Sjöberg. (Inga justeringspersoner är valda och inga ytterligare personer än Erik Sjöberg har undertecknat protokollet.)

Av ett Protokoll fört vid sammanträdet med styrelsen för St Eriks Gille den 25 mars 1970 framgår att föreningen fortsätter sin verksamhet som hittills och på intet sätt införlivas med Upplands Fornminnesförening. (Detta kan antas ha koppling till anteckningen i styrelseberättelsen av den 18/5 1970).

Nu har föreningen funnits i snart 10 år. Nya personer har kommit in i styrelsen i år, någon tidigare styrelsemedlem har lämnat. Det har förts diskussioner om införlivande i en annan förening, men man har fattat beslut och markerat att ett sådant intresse inte finns. Man vill finnas kvar som en egen - kanske tänkt som mer lokal - förening, och alltså inte vara en liten del av en större organisation. Man är glad över det man har och vill bevara det så.

Anette GrindeLabacken - Övra Söderby, Roslagsbro 31 mars 2019 - Foto; Anette Grinde

Inga kommentarer: