torsdag 18 april 2019

Styrelseberättelse för St Eriks Gille - verksamhetsåret 1968

Nu har vi kommit till verksamhetsåret 1968. Åren går, ja, åren går. Det är skoj att se att man driver föreningen framåt, utvecklas, samtalar och försöker göra lite, lite mer. För visst är det så?

I St Eriksgillets i Roslagsbro styrelseberättelse för verksamhetsåret 1968 - 1/5 1969 kan vi notera att årsmötet hölls (sin vana trogen) den 18 maj 1968. Vid årsmötet 1968 höll Rune Norberg ett föredrag om Kungastatyn i Roslagsbro och andra medeltida skulpturer. Under 1968 har styrelsen bestått av; ordförande Gunnar Ullén, vice ordförande Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och ledamot kyrkoherde K-A Grandin. Som revisorer har Sigfrid Andersson och Tore Andersson verkat, med suppleanterna Märta Andersson och Einar Sjölund som eventuella ersättare. Föreningen har detta år haft 42 medlemmar. Styrelseberättelsen är undertecknad den 18 maj 1969 av Gunnar Ullén och Erik Sjöberg.

I Protokoll fört vid årsmöte med St Eriks Gille den 18 maj 1969 noteras att styrelseberättelsen upplästes och godkändes, revisionsberättelsen likaså och något/någon beviljades ansvarsfrihet. Ja, antagligen styrelsen, men det nämns inte i protokollet. Styrelsen och andra funktionärer omvaldes därefter utan ändring. Efter årsmötet reste de till Norr Malma och besökte sötvattenslaboratoriet (vid Erken) med Bertil Hjelm som ciceron. Protokollet är undertecknat av Erik Sjöberg.

Jag blir varm i hjärtat av de människor som driver den här typen av föreningar. Tack, för allt ni gör!

Anette Grinde

Länkar om bygd & kultur;
Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!

Inga kommentarer: