tisdag 23 april 2019

Kassaräkning 1961 (St Eriks Gille)

Från 1960 hade föreningen med sig 36:20 in till det nya året. Så, ja, något har vi från 1960 i föreningens regi (ännu inga styrelsehandlingar, dock). 1961 års inkomster uppgick enligt kassasammanställningen till 2 kr * 39 medlemmar, inalles 78 kr, samt en engångsavgift av Gunnar Ullén á 25 kr "enl.stadg". Som kostnader hittas tre annonser i Norrtälje tidning, kontorsmaterial och porton, där man totalt har använt lite drygt 38 kr. Kvar i kassan vid årets slut finns 74,95 att föras vidare till kommande år. 

Man kan här tänka sig att Gunnar Ullén - ordförande i föreningen - gjorde sig till medlem i evig tid genom denna inbetalning (25 kr).  Annonseringskostnaderna härrör från januari, maj och oktober 1961. Annonsen från maj rörde säkert årsmötet, men vad gällde för de övriga? 1961 hade man ett höstmöte med bildvisning, så ja, kanske var det en annonsering om detta i oktober 1961? Om man vill titta på annonserna kan man besöka Norrtälje Stadsarkiv - där finns Norrtelje Tidnings alla upplagor bevarade. Kanske finns Norrtelje tidning också på Kungliga biblioteket i Stockholm om man råkar ha bättre tillgång till den fantastiska institutionens öppettider.

Om det fanns fler aktiviteter och kostnader i föreningen så stod föreningens styrelsemedlemmar och medlemmar för dessa. De syns - förstås - inte i föreningen räkenskaper. 

Anette GrindeLänkar om bygd & kultur; Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!


  • Ord om 1999-2011 (tidigare inlägg som också innehåller bilder och ord om tidigare år).

Inga kommentarer: