måndag 24 juli 2023

Tack, St Eriks Gille


Magiska människor sliter hårt för föreningens väl. I lördags (22/7-23) var det loppis på Labacken.

Föreningsfolket har slitit hårt för att få allt på plats. Rent, prissatt, ordningssamt uppställt, synligt och med plats för folkets intresse. Loppis är kul och bra för föreningen, men det kräver sina timmar. Här finns folk som gör, tillsammans.

Utan föreningsfolket i St Eriks Gille (Roslagsbros hembygdsförening) vore Roslagsbro en fattigare plats. Vi är lyckligt lottade här, eller hur?

Vi tackar för alla loppisgåvor, vi tackar för allt ideellt arbete, vi tackar för all gemenskapsglädje och vi tackar för solens varma strålar.

Tack.

A..

måndag 17 juli 2023

Färsna naturreservatFärsna naturreservat innefattar Färsna gård och omgivande jordbruks- och skogslandskap. Här kan du vandra i ostörd skog och möta en levande gård med djur, odlingar, naturskola och traktormuseum.

Syftet med reservatet ska vara att vårda, bevara och utveckla ett tätortsnära natur- och friluftsområde med höga biologiska och kulturhistoriska värden. I reservatet ska områdets gårdsmiljö, historiska skogs- och odlingslandskap, skyddsvärda skogsområden, fornlämningar liksom värdefullt växt- och djurliv vårdas. Områdets stora betydelse för friluftsliv och naturstudier ska tillvaratas och stärkas, dock på ett sådant sätt att det inte äventyrar dess natur- och kulturvärden.

  • området är ett öppet och tillgängligt besöksmål och områdets höga värden för det rörliga friluftslivet tillgodoses, tillvaratas och utvecklas,
  • skötseln tar hänsyn till att Färsna gård med tillhörande odlingslandskap och skog är en gammal roslagsgård där landskapet formats av äldre jord- och skogsbruk, såsom det bedrevs fram till början av 1900-talet. Skötsel av gården, odlingslandskapet och andra värdefulla kulturmiljöelement sker med hänsyn till områdets natur- och kulturmiljövärden,
  • kulturmiljöelement som fornlämningar värnas och vårdas på ett sådant sätt att forna tiders bruk av området förtydligas,
  • betes-, slåtter-och åkermark hävdas genom bete, slåtter respektive åkerbruk,
  • skogarna undantas från skogsbruk,
  • områdets skogsmark underställs naturvårdande skötsel, exempelvis naturvårdsröjning, friställning av värdefulla träd, skogsbetesdrift och andra skötselåtgärder som syftar till att bibehålla områdets naturvärden kopplat till äldre tiders bondeskogsbruk runt år 1900. Eventuell skogsbetesfrämjande luckhuggning motsvarar tidigare tiders husbehovshuggning,
  • inga anläggningar eller byggnader ska tillkomma i reservatet annat än vad som behövs för reservatsskötseln, jordbruket, friluftslivet, pedagogisk verksamhet, gårdsverksamheten eller som komplettering till befintlig gårdsbebyggelse.

Naturreservatet i Färsna är kommunens yngsta reservat och invigs den 27 augusti 2023.Källa: https://www.norrtalje.se/farsna-naturreservat
söndag 16 juli 2023

Snart är det den 22/7-23. Då är det loppis är på Labacken igen. Missa inte det!


Igår (15/7-23) var det skoj i Övra Söderby, minsann.

Labacken fylldes av folk från när och fjärran och glädjen över alla fantastiska fynd i årets bästa loppis kunde anas i hemlighetsfulla viskningar och sidoblickar.

St Eriks Gille, Roslagsbros hembygdsförening, gläds när gården fylls av liv, att den fantastiska loppisen - som ideella krafter ställt i ordning under dagar och kvällar - ger saker nya hem. Det ger också slantar till färg, tjära och vård av den vackra gården som finns i föreningens ägo och som ger bygden så mycket verksamhet. Den ger glädje, historia, dans, samvaro, föreläsningar, hembygdsmedvetenhet och mycket annat. 

Tack till alla ideella funktionärer som gör all föreningsverksamhet möjlig. 

Tack till alla gäster som fikar, shoppar loss på loppisen, deltar i aktiviteter och bidrar till helheten med liv och lust.

Snart är det den 22/7-23. Då är det loppis är på Labacken igen. Missa inte det!


GPS-adress: Övra Söderbyvägen 24, 761 75 Norrtälje. söndag 9 juli 2023

Pratar med mig själv om livet


Pratar med mig själv om livet, hur det ser ut och alla fel jag gör. Undrar varför det är så hopplöst svårt ibland.

Parkerar bilen vid kyrkan, för att jag förra veckan parkerade vid skolan och sabbade för idrottsarrangören. Det vill man ju inte. Leif fixade min brist, så det löste sig då. Vi får väl se om jag gjorde nytt fel idag. Kanske har kyrkan storspex som kräver alla p-platser? 

Försökte hjälpa bokcirkelvänner så att alla skulle få prata när någon aviserade problem. Det gav andra problem och jag förbannar mig själv för missade perspektiv. Säger till mig själv att insistera på att vi ska hålla oss till reglerna. Varför är det svårt att hålla sig till reglerna? Bryt inte mot reglerna, säger jag till mig själv igen. 

Säger till en författare att hon får signera när hon vill. Hon svarar jag kommer då, och jag säger att det inte går då. Herregud, hur ska det gå när jag inte kan berätta hela regelraden till alla hela tiden? Hur smidigt är det? Ge dem bara regelverket och förklara alla paragrafer hur de ska tolkas. Hur ska hon fatta när jag först säger ja, alltid och sedan säger nej, inte då? Herregud, hur ska det gå? 

Hur många perspektiv finns det i livet egentligen, kan man undra? Hur ska man bete sig? När blir man fullärd?

Jag sprang, i varje fall. Det var blött, geggigt, men skönt. Jag ramlade inte och jag orkade hela vägen utan gråt. Hur skulle jag orka något alls om jag inte sprang? Jag ska sätta upp en regel (för mig) om två mils rörelse om dagen? Är det en bra regel, tro?

Idag kommer två författare till mig. Det blir kul. Det blir bra. Det blir pepp och fantastiskt, vill jag tro.

Jag hoppas att ni lyckas bra med livets alla perspektiv idag.

A..

torsdag 6 juli 2023

Jag är inte klar, men kanske måste jag ändå...

1 december 2017 klev jag in. Jag har drivit med lust och glädje stor. Stretat, skrattat, talat, föreläst, samtalat och tipsat. Det har varit en fantastisk tid och jag är glad att jag vågade, ville och gjorde. Nu känner min kropp och knopp att det var länge sedan jag hade semester och att jag behöver göra något åt min arbetssituation. Det är oklart hur. Min tanke går till att det är dags att sälja, men att jag kanske inte vill. Att jag bör, men vägrar själv. Kanske mest för att jag inte själv kan se när det räcker. Jag har så otroligt många fantastiska samtal i butiken, så många bra aktiviteter och så många fina möten med människor som vill och kan, som läser och samtalar. Dessa människor spelar roll. Dessa samtal spelar roll. Alla dessa möten spelar roll, inte marginellt. Det spelar stor roll. Tänk, att få möjligheten att sitta ner och prata om böcker, skrivandet, känslan, ämnet, texten, koranbränningar, yttrandefrihet, rättigheter och skyldigheter, suicid, rasism och annat och känna den fina samtalslyckan fast ämnet är svårt. Tänk att känna tolerans, kunskap, oenighet, att se den andre och lyssnandet som går i varandra, byter riktning och att det kommer en ny chans till var och en varje ny dag. Det är magi att ha en plats till sitt förfogande där så mycket kunskap bor. Jag är inte klar här, men kanske måste jag ändå lyfta frågan om att sälja den plats och sen verksamhet jag driver. Om/när jag bestämmer mig för att tiden är mogen att fatta detta viktiga beslut kommer jag ändå att fortsätta driva de cirklar, kulturdagar, aktiviteter och samtal som sker på den plats jag finns. Där eller på annan plats. Det kan inte upphöra, förstås. Ja, nej, om inte den som köper vill driva som jag gjort förstås. Då måste den personen driva också det, inte jag. Du som har intresse och kunskap att bidra till den här platsen, kommunen och människorna med lust och energi på den plats jag nu verkar, kom hit för ett prat. Du, som vill driva den här platsen på ditt sätt, utifrån den du är och med dina förutsättningar, varor och glöd. Kanske är det dags för dig här nu?


Är tiden mogen för dig nu, så kanske platsen kan vara det också. Välkommen ska du vara. A..

söndag 2 juli 2023

Medborgarförslag: Cykelförmån Norrtälje kommun


Medborgarförslag.

Ett medborgarförslag är en medborgares förslag till sin kommun, för kommunen att fundera över, lyfta för att tala om plus och minus. Det är inte en fråga att besvara utan utredning, eller för att politiken inte gillar frågan. Det är något att lyfta, ja, åtminstone om någon har kunnat samla ihop 50 röster om förslagen. 

Kommunen har avvisat ett flertal förslag under våren 2023. De har helt enkelt inte lagts ut för röstning. Röstning , som kan ge en riktning om folket i bygden finner frågorna viktiga. Det har t ex varit frågor om hälsa, blomster/slukhål och sopsortering. Hälsa och klimat är viktiga frågor både för vår närmiljö men också i stort. Vi behöver lyfta frågorna och tänka nytt - utanför boxen - igen. Även politiken och tjänstemännen behöver lyfta blicken, kanske t o m tänka nytt. Att bara avvisa blir därför negativt ur väldigt många olika perspektiv. 

Ett medborgarförslag om cyklar som hälsofrämjande åtgärd till personalen har lämnats in till Norrtälje kommun under våren 2023. Kommunen har valt att inte lägga ut det i offentlighet för fundering, samtal och röstning. Medborgarförslaget har alltså avvisats utan att Norrtälje kommuns medborgare (inklusive anställda) har fått en möjlighet att fundera över relevansen i frågan. Kanske stör frågeställningen arbetsprocessen med löneförhandlingar eller kanske är det ointressant för kommunen som arbetsgivare. 

Jag vill ändå igen höja frågan om vikten av kommunen som en hälsovårdande arbetsgivare som månar om sina anställda och arbetar för att personalen ska tänka kring fysisk rörelse istället för att alltid ta bilen, både för de korta men också för de lite längre sträckorna. En cykel och en uppmaning kring fysisk rörelse gör mycket för personalens hälsa. Hälsa gör skillnad.

Jag vill uppmana Norrtälje kommun att erbjuda all sin personal en cykel, som varande en attraktiv arbetsgivare som uppmanar sin personal till fysisk rörelse. 

Hur det sker är mindre viktigt. Det viktiga är att det skerSe över frågor som rör t ex köp, hyra eller kanske en lånepool. Finns det fler sätt?

Jag vill också uppmana Norrtälje kommun att tänka större och bredare, kanske t o m lite kreativt, kring infrastruktur för cykel, gång, löpning - fysisk rörelse - på stadens gator och torg, och mellan byar och huvudorter (t ex Rimbo, Norrtälje, Älmsta och Hallstavik. I det ingår årets alla månader och väderförhållanden, liksom även för människor i olika ålder och funktion. Hela kommunen behöver leva, folket behöver vara friska, hela och rörliga.

Frisk hälsa är viktigt också för kommunens medborgare. Att se att kommunen månar om sin personal med hälsofrämjande förmåner gör också Norrtälje till en bra plats att bo på. 

Mer hälsa ger mindre sjukvård. Sjukvård kostar mer än friskvård. Sjukvård är mer plågsam och samhällsbelastande än friskvård. Friskvård bör prioriteras i alla led och i alla funktioner. 

Frågan rör personalens hälsa, ja, men påverkar också vår miljö och vårt klimat. Därmed påverkar det också mig, den skatt jag betalar och den miljö jag befinner mig i, trots att jag inte är anställd av Norrtälje kommun. Dess väl påverkar också mig. 

Hur många kommuner, landet runt, har infört eller tänkt sig införa fria cyklar för sin personal - i sin tjänst, på sin färd till/från jobbet eller t o m på sin fritid? 

Hur många kommuner tänker kring cykelinfrastruktur i sin planering av kommunens geografi rörelseplatser.

A..Infrastruktur för hälsa är också miljö/klimattänk: https://www.dn.se/sverige/att-investera-i-cykling-ar-en-vinstaffar-for-staten/

Skatteverkets regler om  förmånscyklar:  https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/cykelforman.4.46ae6b26141980f1e2d466e.html

Cykelförmån Kiruna: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/har-trampar-kiruna-kommuns-nya-halsosatsning-igang

Cykelförmån Borås: https://www.dn.se/sverige/har-far-personalen-elcyklar-som-lon-bra-med-lite-hjalp-i-backarna/

Medborgarförslag Norrtälje kommun: https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/kontakt/e-forslag/