onsdag 17 december 2008

Teater Olydig. Leif. En liten och en stor.


Teater Olydig.
Björngårdsgatan 3, Södermalm, Sthlm.
Leif.
En liten och en stor.

En med en far som han älskar, fast delar av vårt samhälle inte ser hans far som riktigt fullvärdig.
Samhällssättet gör till slut inte gott med denna lilla grabb.

Och en med en stark önskan om att tala och skapa förändring i samhället. Med en önskan om att få tala, skriva och diskutera öppet och tydligt.

Leif är tillräckligt modig för att göra det han vill. Han uttrycker sig väl och formulerar sina ord. Han skriver en debattartikel. Den sticker ut. Den sticker ut dels med anledning av åsikten. Därtill sticker den ut med anledning av informationen om arbetsplatsen.

Hans arbetsgivare finner att hans åsikter är obekväma och anstränger sig för att försöka avskeda honom. Arbetsgivaren misslyckas i sin ansträngning, men visar tydligt att ord om det öppna samtalet, debatten, inte gäller när det närmar sig den egna sfären. Det fria ordet är inte fritt, när det blir obekvämt för någon.

I pjäsen finner vi polisövergrepp och utsatta människors utsatthet. Vi ser svårigheten, eller omöjligheten, att komma igen. Vi ser hur andra dras med. Vi ser förutfattade meningar och frånvaron av hjälp från samhället. Vi ser rädsla och frustration.

Vi ser oxå fantastiska skådespelare/skådespelerskor, pjäsförfattare och en engagerad regissör som lägger mängd av tid och kraft för att dela med sig av angelägna ämnen. Antagligen utan särskilt mycket ersättning, men med väldigt mycket engagemang. De delar med sig av ämnen som sätter spår och behöver tydliggöras.
Igen.

Det är underbart med engagerade människor. Särskilt sådana som bidrar till att väcka tankar om önskan om en bättre värld och mer engagemang.

Tack, för en god föreställning.

Anette Grinde
2008-11-17

torsdag 11 december 2008

Hur grym får man egentligen vara?

Selma bär ordets makt inom sig. Hon vrider och vänder på detta och delar med sig, med kraft.
Kärlek kan vara en förbannelse, precis som envisheten hos den som insisterar på sin rätt.

Karl Artur är föremål för kärlek och dyrkan, och skrapar med sitt oförstånd och sin envishet förtvivlan hos medmänniskorna. Och för sig själv.
Hans kärlek, hans förmåga och hans liv plågas. Utsätts för en stark prövning innan han hittar hem. Hittar hem, med hjälp av någon som visar sin omsorg.

Charlotte finner sin kärlek och sin roll. Hon tar sitt liv på allvar. Hon gör och skapar. Hon visar kärlek och omsorg. Såväl till sig själv som till sin nästa.

Thea. En kvinna som har fastnat i tanken. Ser om ser kärlek och omsorg utifrån andra perspektiv än bara sitt eget. Hämnd. Manipulation. Egen avgudan med passerade gränser långt bortom klokskap och medmänsklighet.

Stadsteatern i Sthlm tolkar, bland många fler, Sara Sommerfeld, Gustaf Hammarsten och Gunilla Röör Selma Lagerlöfs Charlotte Löwensköld i en spännande fart. De är fantastiskt duktiga i sina tolkningar.

Gunilla Röör, med sin Thea, får mig att må illa. Hur grym får man egentligen vara? Grymheten hänger kvar i mig när jag lämnar lokalen. Det tar en stund tills jag åter känner tillförsikten. Tills jag förstod att det var ett spel. Och att jag igen sett att Gunilla Röör är en riktigt duktig skådespelerska, som fick plågan att vandra genom min kropp. Plågan, som igen ger insikten om mänsklighetens oförmåga att se världen och medmänniskorna från kärlekens och omsorgens perspektiv.

En verklighet, en oförmåga, som jag gärna arbetar för att den skall försvinna. Det kräver en del tid, en del tanke och ett väldigt mått av insikt av oss alla, för att förändra just oss alla till den ständiga tanken på kärlekens och omsorgens perspektiv.

Men visst är det möjligt!

Anette Grinde

onsdag 3 december 2008

På min axel sitter en liten filur....

...han sitter tyst och snäll, och lyssnar en stund. Men när han finner att en paragraf eller en regeltanke hoppar snett, så kliar han med sin käpp bakom mitt öra.

Han bråkar på mig. Han argumenterar för att jag skall se. Visa och se. Tänka kring vad som är rätt, som i rätt och vist - och vad som är fel, som i ovist.

Jag vill inte lyssna. Inte igen. Jag vill bara sitta tyst. Inte störa den frid som råder.

Men filuren är där, igen. Han kliar, så det skaver. Han väcker tanken, igen och igen. Han gör mig sömnlös, frustrerad.

Så jag måste. Jag måste höja frågan. Som om den var viktig. Som att det spelar roll att vi gör vårt bästa. Vårt bästa, som i rätt.

Som i rätt, som kan vara att följa lagens regler. Som i rätt, som kan vara att följa avtalets regler. Eller kanske som i moral och som i rätt att följa värdegrund och stadgar. Men vad är det som är rätt? Är det att göra sitt yttersta för sina huvudmän, som i sina ägare?

Är det att se - vem som bär ansvar?

Den lille filuren bråkar på min axel. Igen, och igen.

Blir det bättre om jag går? Smiter, utan att säga till de andra?
Blir det bättre om jag tiger och låtsas som att jag inte vet?

Nej, det blir inte bättre så - viskar han i mitt öra.

Du måste tala. Du måste visa. Du måste förklara.

Igen. Och igen.
För alla som berörs.

Anette

lördag 29 november 2008

Om vi inte lär barnen att tänka i tankar om icke våld och omsorg.... hur skall de då veta....?


Fest. Vi samlas för en hel dags firande av vår 80 åring. Han har samlat alla sina barn och barnbarn. Vi möts för lugn, för historia och för fest. Han har, under det gångna året, tydligare sökt i arkiven. Han har forskat kring sina föräldrar och förfäder. Han har sökt, rest och funnit nya svar. Under denna födelsedagsdag delar han med sig av sin kunskap. Vi besöker nya orter, nya kyrkogårdar, och får en del ny kunskap oss till livs. Det är glädjande att lyssna, och jag känner en nyfikenhet att veta mer. I sinom tid kommer också jag att leta, rota, resa och fundera kring mina rötter. Jag hoppas då att 80-åringens letande finns dokumenterat i god ordning så att jag då, när tid och lust kräver åtgärd, inte behöver börja från början igen.

Efter dagen med kyrkogårdar och släktledskartor återvänder vi till festlokalen. Det blir ombyte och lite pyssel, innan vi är där. Det är då tid för att döpa 7-åringen i Friluftsfrämjarstugan. Det görs med en underbar ton. Prästen, från Svenska kyrkan, talar med klokskap. Det lilla yrvädret tar stunden på riktigt allvar. Det var en stund av allvar. En stund av insikt. Och en stund av glädje. Det lilla yrvädret är nu en del av ett särskilt gäng. Oavsett vad som händer i livet, finns han där. Och det är bra, särskilt för honom, att veta att han är en del i gänget som någon alltid bär särskild omsorg om. Där omsorgen är riktad till just var och en. Just också till honom.

Festen gick vidare. Från dopkalas till födelsedagskalas. Förrätt. Varmrätt. Tårta. Busande ungar. Spelande, sjungande, spexande och busande.

Så börjar några av de minsta små, spela extra teater. Små sketcher bara på skoj. Och de vuxna applåderar och skrattar. Men – nu börjar det göra ont i mig. Jag blir ledsen. Det skaver och jag undrar vilka signaler vi egentligen sänder. Det gör mig riktigt ledsen.

De små spelar. På lek. Glatt och bubblande, men där det finns ändå finns en form av omsorgsbrist i leken. Ett skott gör någon död. De vuxna skrattar och applåderar. De små spelar teater. Små stycken. Ett efter ett. Där alla slutar med någon eller någras död, ett skott, ett fasttagande eller liknande. Skratt och applåder, som uppmuntran och beröm från de vuxna. Inga ord eller samtal kring val av spel. Inte från någon. Inte ens av mig, som fann det ont och skavande.

Jag undrar. Hur får vi omsorgens kraft att verka i våra barn, när vi inte ber dem leka med omsorg i tanke och handling, istället för med våldets tecken. Även om det bara är på lek.

Det är bara på lek, säger någon. Låt dem leka som dem vill och känner för. Det är naturligt.

Måste vi låta leken som slutar med hårdhet och död vara en naturlig del av livet? Kan inte den stora omsorgen få ta över och istället vara den naturliga kraften i livet? Kan vi inte bestämma oss för att lämna all form av våld utanför vår värld? Utanför hela vår värld? Såväl i lek, som i tanke och i handling.

Det gör mig ont, att jag inte lyfte frågan – just där, just då. Det gör mig ont, att jag inte bar tillräckligt mod och kraft – eller vett - att ta den diskussionen just där och just då. Eller också var det fel tid, just då.

Men – jag vill inte fortsätta i den tystnaden. Så, jag ber att få lyfta den nu.

Om det inte börjar hos barnen - där de nu växer upp och blir, är, en produkt av tiden – var börjar det då? Tiden som bör visa tecken på ständig icke-våld, i tanke och i handling. Alltid. Utan undantag.

Om vi inte lär barnen att tänka i tankar om icke våld och omsorg – hur skall de då veta att omsorg om vår nästa alltid måste gå före varje handling och tanke där vi frestas att tänka i termer av hämnd och våld?

Eller är det inte så vi vill att det skall vara?

Anette

måndag 17 november 2008

Vem bär ansvar.....?

Jag har talat med ”min” styrelse, om ansvar, risk för konsekvenser som skadestånd, fängelse och andra ”besvärligheter” med anledning av styrelseuppdraget. Det skapar frågor och insikter som är värdefullt att ha kännedom om.

Vem bär ansvar när någon gör fel? Vem bör ansvar när vi gör fel i anställningsförfaranden? I redovisning av källskatten och arbetsgivaravgiften? Vem bör ansvar när det finns möjlighet att använda pengar och resurser på ett felaktigt sätt i en organisation?

Ytterst är det styrelsen.

Det är av yttersta vikt att organisationen ur ett moraliskt, juridiskt och ekonomiskt perspektiv fungerar som tänkt. Det är varje enskild individs skyldighet att tillse att så görs. Att ha ”rätt” i sin tanke i varje steg. Som anställd, som förtroendevald, som ledare och som deltagare.

I detta ligger t ex;
- att följa vår organisations värdegrund
- att följa all relevant lagstiftning
- att följa styrelsens instruktioner och
- att i varje enskild handling använda våra resurser genomtänkt och rätt

Detta kan ses som en självklarhet, men kan vid en närmare granskning av många organisationer lämna mycket kvar att önska.

Styrelsen är ansvarig för omsorg om personalen – där finns också regelsystem utifrån juridik och ekonomi.
Styrelsen är ansvarig för fackligt engagemang och avtalssituationer.
Styrelsen är ansvarig för bokföringens rätt.
Styrelsen är ansvarig för arbetsmiljö.
Styrelsen är ansvarig för att rätt prioriteringar görs i verksamheten.
Som exempel, på styrelsens ansvar. Mer finns, i styrelsens ansvar.

Själva jobbet görs av personalen. Inte av den förtroendevalda kraften. Men – det yttersta ansvaret för organisationens rätt, ligger hos styrelsen.

Styrelsens roll blir hopplös om inte personalen har och visar sin kunskap.
Styrelsen risk blir stor när personalen inte hörsammar de uppmaningar och frågor som finns, när avtal saknas, när dubbelkontroll, återkoppling, checklistor inte finns och inte görs.

Styrelsens roll blir hopplöst omöjlig när eller om frågor är beroende av enskilda styrelseledamöters grad av engagemang och kunskap.

Var är vår personalhandbok?
Var är våra grunddokument kring attest och betalningsrutiner?
Var är vår arbetsmiljöutredning?
Var är rutinen kring hantering av nyanställda eller koll på avtal?
Var är insikten om juridikens krav?
Var är den löpande, tydliga och helhetstänkande återkopplingen i frågor kring ekonomi och personal?
Var förvaras sammantaget alla avtal, kopplade t ex till projekt, anställningar och övriga företeelser i vår organisation.
Hur ser vår instruktion och tanke ut till valberedningen? Vem föreslår egentligen vilka personer som skall sitta i vår valberedning och i vår styrelse? Kommer dessa namn in från våra ”ägare” eller föreslås de av den grupp styrelsen har att leda.

Kan styrelsen vara säker på att fackliga avtal, socialförsäkringsfrågor/regler följs som de är tänkta att fungera – så som de är skrivna?
Kan styrelsen vara säker på att avtal följs – generellt – som de är skrivna?
Kan styrelsen vara säker på att avtal alltid skrivs?
Eller är det så att verksamhet byggs till större del på tillit – utan att inse konsekvenserna för andra i människors mänskliga oenighetsförmåga i vissa situationer? Utan att inse att juridiken är avsedd att skydda alla parter, när tvisten är ett faktum.
Kan våra ”ägare” vara säker på att verksamheten enligt årsmötesbeslutet – och andemeningen - verkligen görs med tanke och omsorg, och inte bara prickas av mot en formellt upprättad lista.

En annan ansvarsfråga ligger i ansvar för ordet – i omsorg om varandra och i omsorg om organisationen. Var går gränsen för när och hur vi skall tala. I vilken roll skall vi tala och kan vi tala utanför denna roll?

Jag talar gärna. Jag skriver gärna. Artiklar och debatt. Men – jag upplever mig tystna, när jag kliver in i en organisation. Jag tror att det öppna samtalet är viktigt. Men – ibland är gränsen mellan rätt och skada oerhört svår att dra.

Jag vill berätta – i min styrelse – vilja problem som finns. Men det kan leda till att jag skadar enskilda människor. I rummet och utanför rummet. När/om jag inte förmår få människor att förstå - vikten av frågorna som påverkar ärendet.

Om jag inte berättar – riskerar jag och andra att ställas till svars i stora övergripande, viktiga, frågor.

Jag vill berätta för organisationens huvudmän om ansvar, engagemang och insikt. Men hur, när och på vilket sätt kan jag göra det utan att skada människor som ändå gör och försöker.

Ju mer jag vet.
Desto mer vill jag tala.
Men desto mindre upplever jag att jag kan tala.
Av lojalitet till människor och organisationer.
Att ställas i relation till – att om jag inte talar.
För jag människor bakom ljuset.
Och riskerar att ställas inför ansvar.

För overksamhet, trots aktivt engagemang.

Att sitta i en styrelse – kan bli en besvärande syssla.

Tar din styrelse sitt styrelseansvar?

Anette Grinde
2008-11-14

söndag 2 november 2008

Frost.

Frost.
Färgerna i naturen blir färre.
Höst närmar sig vinter.

Rådjuret tar sats.
Tvärs över vägen.
Jag hinner se det, och bromsa i tid.

Kanske har vi vintern här,
strax,
nu när vintertiden är här.

Med halka på vägen,
med ljus från frost och snö,
med kyla och friskhet i luften

Välkommen, du ljusa vintertid.

Anette Grinde

lördag 1 november 2008

Idag var en sådan dag när man begrundar sin restid...

Bussen tar sig fram i Sthlmstrafiken med riktig snigelfart. Den tråcklar sig framåt i sakta mak.

Onekligen hade det gått fortare att springa, men vad hjälper det när nu Sthlmsbacillerna krampar sig fast i min kropp. Hjälplöst fast i mitt bristande tålamot försöker jag bryta ett negativt tankespår. Jag tänker på solen, på hösten, på värmen, på kärleken och på vännen.

Jag tänker på livskraften och möjligheterna. Möjligheterna för dig och mig att skapa andra livsförutsättningar för oss själva och för de som utsetts att leva i en annan del av vår värld.

Kanske finns det värre saker här i världen - än att irritera sig över en restid som är lite lång.....

Anette Grinde
2008 10 29

lördag 25 oktober 2008

Buss 676 från Tekniska Högskolan till Norrtälje, med Stockholms Lokaltrafik...

Jag åker buss ofta. Och alltför ofta sörjer jag tonen eller tystnaden från chauffören.

Det gör ont i mig när chauffören nästan skriker i högtalarna att ungdomarna inte skall ligga på sätena. Ont av det höga ljudet och ont av tonen till medmänniskorna.

Det gör ont i mig när människor av misstag klivit på en buss som de tror går att kliva av ifrån. Det gör ont när chauffören då bara fräser åt passagerarna att det inte är någon avstigning från denna buss eller bara tiger, släcker Stanna-lampan och kör vidare utan förklaring. Det står inte på bussen att första avstigningshållplats ligger miltals bort. Den informationen blir krass och svår att förhålla sig till när det redan är för sent. Det går inte att ångra. Konsekvensen blir ibland hård för människor som av misstag inte fått hela bilden klar för sig, och chauffören bidrar sällan med information som underlättar felstegen.

Det gör ont att se den unga grabben som springer allt vad han kan till sista bussen och med andan i halsen precis hinner fram. Det gör ont att då höra en sur chaufför fräsa till den flämtande ynglingen; "Du glömde säga Tack. Jag har inte tid att sitta här och vänta på dig hela natten."

Det skall naturligtvis också sägas att det finns många chaufförer med service och vänlig ton i bagaget. Information, glädje, vänlighet och välgångsönskningar inför helgen tillför gott för många. Ett stort fång mäkliga blomster, om än bara i tanken, till alla de som ser sin serviceroll i sitt chaufförsyrke.

Jag vill be SL att "kursa" kring servicefrågor med sina chaufförer. Med vänlighet och omsorg i det gemensamma bagaget kommer vi så mycket längre.

Anette Grinde
2008-10-25

söndag 19 oktober 2008

Det är nog bäst att ta en funderingspromenad....

Jag sitter på trappan till verandan i morgonsolen. Det är fortfarande vått i gräset. Snart har solen sänt sina strålar på gräs, veranda och andra ting och torkat upp nattens dagg. Dagen tar form. Nattens tystnad vandrar mot morgonens fågelkvitter, tuppens aldrig sinande galande och så småningom även ungarnas stoj och bus. Axel är först upp av alla i kusingänget. Axel som är en ljuvlig liten krabat med mängder av ljusa idéer, sprider massa tokigheter omkring sig. Han säger så roliga, eller finurliga saker. Han sprattlar, springer och hoppar mest hela tiden. Hur kommer han på allt?

Jag sätter mig vid datorn. Jag skriver, eller tänker att jag skall skriva. Orden tystnar. Min hjärna tiger. Jag försöker, jag insisterar, men till ingen nytta. Till slut ger jag upp. Jag går till brevlådan. Mest för att finna den vara alldeles tom. Tidningsutbäraren kommer en god stund efter tuppens morgonsång påbörjats. Jag tar en löparrunda, eller en promenad, eller cykeltur. Då, kommer orden. Tankarna, idéerna, orden, börjar nästan rusa i huvudet. Artiklar, uppdrag, föredrag, saker som glömts, inköpslistan som aldrig skrevs, mm rullar fram i en aldrig sinande ström. Lite lagom ostrukturerat, men det rullar fram. Jag borde ha ett anteckningsblock – eller kanske hellre en liten bandspelare med mig på rundan. Kanske går det att fånga en del av denna ström, om jag snackar in det på en bandspelare….kanske lyckas jag då få till att jag köpa olja till bilen, ordna den där tvätten eller skriva den där artikeln om ’Snöflingorna’ som kör mc på torsdagskvällarna.

Det är verkligen märkligt hur stor skillnaden kan vara. När man tänker på det, just att det verkligen gör skillnad när man är aktiv, så får man ju en förklaring till Axels fantastiska och finurliga frågor och kommentarer. Han är verkligen en sprattlande aktiv ung man ’i sina bästa år’ (d v s 3, snart 4). Han är överallt, och gör en sak av det mesta. Han ser till att han får uppmärksamhet, ständigt talande och frågande. Ständigt sprattlande. Charmande. Han ger sig inte. Busig. Finurlig. Full koll, men låtsas att han inte har koll. I ständig och fullständig aktivitet.

Hur gör vi på jobbet, när tanken stannar? Försöker vi, om och om igen – eller inser vi att det är bättre att gå ifrån och göra något annat. Tänk, om vi tog en löprunda, när vi körde fast. Tänk, om vi tog en funderingspromenad, istället för att insistera på att göra klart det som nu bara måste göras klart, men ändå inte kan göras klart då allt har stannat.

Helt klart är – att röra sig, att motionera, är inte bara befrämjande för vår kropp rent fysiskt. Det är också väldigt befrämjande för vårt mentala välmående. Stor som liten, ung som gammal.

Det är fortfarande många, som inte rör sig. Det är fortfarande många, som inte nyttjar sin friskvårdstimme på jobbet. Det finns t o m företagsledare som ännu inte förstått vitsen med att låta sin personal idka friskvård på arbetstid.

I vårt lagstiftningshysteriska land borde det finnas en lag som sade att varje anställd och varje företagare skall ha en friskvårdstimme, eller två, att nyttjas för sitt, företagets och landets välmående. Jag undrar hur mycket produktiviteten skull öka i vårt land, om varje medborgare ägnade en timme av sin arbetstid, och två timmar av sin fritid, för aktiva aktiviteter varje vecka.

Hur mycket mer skulle de kunna prestera, i resultatet av det mentala välmåendet och konstaterandet att man kan mer, orkar mer, kan tänka mer, kan göra mer – efter en promenad runt stan, en cykeltur på landet eller en löprunda i naturen eller på löpbandet?

Tänk, om där fanns en lag, som tvingade oss alla att ta en lagom funderingsaktivitet var dag. Kort, lång, snabb eller långsam. Precis lagom, men ändock en aktiv funderingsaktivitet. Jag undrar, hur detta skulle påverka produktiviteten i vårt land. Jag undrar, hur detta skulle påverka sjukskrivningssiffrorna i vårt land. Är det dags för lag, en oförsonligt tvingande lag?

Hur får man annars människorna att röra på sig…till glädje för sig själva, för sin familj, för sin hälsa, för sin arbetsplats, för vårt sociala sjukförsäkringssystem, för mer skatter in och mindre bidrag ut…

Hur får man människor att göra sådant de vet är gott för sig själva, och oss alla? Som att vara vänlig mot sin nästa, och ta en enkel funderingspromenad för en bättre egen hälsa och ett bättre samhälle…

Tänk, om alla tog en aktiv funderingsaktivitet om dagen. Då skulle vi nog kunna sänka skatten… eller satsa mer tid och kraft på våra unga i skolorna.


Anette Grinde
(skrivet i sommartid - men tanken gäller året om)

lördag 18 oktober 2008

Höstmorgon....

Höstmorgon.
Solen stiger sakta.
Strålarna når frosten, som glittrar på hustak och i gräset.
Löven, de färggranna vackra höstlöven, bär frosten en stund.
Innan de släpper sitt grepp och faller till marken.
Några ligger där redan, och några faller snart.
Solen värmer mitt sinne, trots den faktiska höstkylan.
Jag närmar mig skogskanten, nere vid sjön.
Det prasslar till i kanten, och ut springer två vackra rådjur.
Alldeles framför mig.
Med lätta skutt, tar det sig över diket, vidare över vägen och strax är de över på andra sidan.
Som om de inte såg mig.
Strax efter kommer ett till.
Det ser mig.
Tvärstannar.
Vänder.
Och springer skrämd åt andra hållet.
Jag går vidare.
Det är stilla.
Varmt, men ändå lite kallt.
Det är underbart vacker.
Efter en stunds öppna fält, finns åter en skog på min ena sida.
Det prasslar till i kanten igen.
Kanske bara 25-30 meter bort, vänder sig skogens konung bort från mig.
I tunga, men ändå lätta, steg travar den sakta sin väg.
Snart är morgonfrosten borta.
Dagen är här.
Min morgonpromenad bär jag med mig, som värme i mitt hjärta.
Dag efter dag.

Anette Grinde

En kvinna på en viktig post? Varför nomineras bara män?

Det känns angeläget att fråga sig varför det nomineras kvinnor på de tunga posterna i samhället. Vad är ditt svar? Vad beror detta på? Beror det på att kvinnorna inte tar för sig? Eller på att män nominerar män? Eller på att kvinnorna inte tror på sin egen kompetens? Vad beror det på? Vill vi ha det så? Vill du ha det så? Tycker du att det är riktigt rättvist?

Inom det närmsta året ska fyra tunga positioner inom EU tillsättas:

en permanent ordförande för Europeiska rådet,
en representant för utrikes och säkerhetspolitik,
en talman för parlamentet och
en ordförare för kommissionen.

I dagsläget är ingen kvinna aktuell för någon av dessa poster.

Är det månne dags för förändring!

Tycker du att det är hög tid att få in fler kvinnor på de högsta positionerna i EU, klicka på bifogad länk - och skriv under.

http://www.femalesinfront.eu/default.asp?view=front <http://www.femalesinfront.eu/default.asp?view=front&+lang=gb&lang=gb>

Rabatt! - jag är inte säker på att jag vill ha dem...

I ett utskick från Ica, med fakturan/kontoutdraget, och den färgglada tidningen finner jag en sammanställning för mina inköp och poäng. Jag får oxå information att jag kan köpa en bok eller en micro. Jag vänder på sidan och noterar att jag har fått en bunt rabatter. Men sedan ser jag att det är just "mina varor". Just de jag brukar köpa. Då studsar jag till lite smått.

Jag brukar inte reagera över registreringar i register, mm. Men nu kändes det inte riktigt rätt. Har Ica verkligen rätt att registrera mina inköp, så att de kan spara dem "på mig"? Har jag godkänt detta i ett avtal, och i sådant fall när?

Jag vill verkligen inte att Ica för register och statistik över mina inköp. Inte nu, inte sen och inte alls.

Anette Grinde

onsdag 15 oktober 2008

Jag läste en ledare om bistånd....

Jag läste en ledare om bistånd i Norrtälje tidning den 5 oktober 2008, och blev beklämd.

Bistånd är så mycket mer än bara matransoner.

Kan verkligen de olika delarna i bistånd ställas emot varandra, som antingen eller? Eller är de egentligen nödvändiga delar i en helhet? Som olika stater, olika NGO.s (icke statliga organisationer) , FN, Eu, olika företag och privatpersoner bidrar till - med resurser som pengar, praktisk handling och kunskap.

Mat och rent vatten för dagen till barn och vuxna är en nödvändighet. En nödvändighet är också att ändra strukturer och förhållningssätt så att människor i utsatta situationer kan klara sin liv själva. Den som lever i ett överflöd kan bistå i detta. Vi, t ex, kan bistå med resurser som pengar, praktisk handling och kunskap.

Min väg korsas av Fredsnytt nr 3/2008 - en tidning från Kristna Fredsrörelsen. Däri finner jag Karin Haglinds ord om Fadi, som inte når sina marker för att ta hand om sina olivträd - d v s sin mark och sin försörjning. Den olagliga och mänskligt horribla muren hindrar hans försörjning. Däri finner jag också Paula Löfs ord om den israeliska kvinnoorganisationen som bevakar och rapporterar kring övergrepp vid murens vägspärrar. Det finns anledning att lyssna på dessa rapporter och att aktivt göra något för att ändra situationen - dess strukturer och förhållningssätt. Det finns många som gör, men fler behövs.

Erikshjälpens tidning nådde mig också. Där läser jag om ett koprojekt, som går ut på att förse fattiga och hårt utsatta familjer med en egen ko för att på så sätt skapa en början till självförsörjning. Jag läser också om MonaLisa som i sin butik i Munkedal samla pengar för att köpa en ko till projektet. En ko kan skapa en enorm skillnad för en familj som inget har. Den kan skapa skillnad nu, och oxå bidra till att skapa en bättre framtid. Det finns fantastiska engagemang, som bidrar med resurser och omsorg till människor som behöver.

I samma organisation möter jag Chann Cho Ko, en liten grabb från Kambodja. Han har fått en läslampa! Den skapar möjligheter att läsa läxor och därmed en möjlighet att skapa ett bättre liv för honom och hans familj genom kunskap om livet och dess möjligheter. Solen skapar kraft till familjens kvällsljus. Ett kvällsljus som kan förbättra deras möjlighet att försörja sig själva, och oxå skapa bättre förutsättningar för fler. De svenska tjejer som bidrog och gjorde en stor insats, skapar stor glädje och nya förutsättningar för många - oxå för den lille grabben i Kambodja.

14 åriga Sabina, i Norra Indien, utbrister; Jag vill inte gifta mig än. Hon har just fått veta att hennes pappa tänker gifta bort henne med en äldre man. Hur gör vi för att ändra strukturena i de gamla kulturerna ute i världen? Tillhör det barnets skyldighet att tvingas gifta sig när hon är 14 år - eller är det ett övertramp som heter duga?

I mina ögon måste bistånd vara så mycket, mycket mer än ett matpaket. Ja, mat och vatten är viktigt och nödvändigt. Men! Demokrati, mänskliga rättigheter, ekonomisk och social rättvisa, forsonings- & genusperspektiv är några områden som också starkt måste ingå i tanken och den faktiska aktiviteten. Just den handling som gör skillnad för människorna som har det särskilt svårt.

Inte som antingen eller, utan som både och.

För att människorna själva skall kunna skapa skillnad i sina liv - och leva dem med en annan ton än med rädsla och hunger som ständiga medvandrare.

Anette Grinde
2008-10-15

tisdag 14 oktober 2008

89 årige Martin är dement

Han bor på ett äldreboende i Ånge. Hans anhöriga och gode man, som är en kvinna, önskar hans flytt till Järfälla.

För livskvalité, genom möjlighet att umgås, mm. För samtalsmöjlighet. För närvaro coh samvaro med sin kvarvarande släkt.

Mot detta ställs kommunens önskan. Järfälla nekar Martin att flytta till kommunen. Är skälet kommunens kostnad?

Låt våra äldre ha det gott och drägligt på ålderns höst. När det finns vänner och släktingar som kan besöka skapas förändrade livsvillkort i jämfärelse med när inga besök kan noteras. I jämförelse med många andra länder spelar våra familjeband väldigt liten roll - men när det "kniper" måste de få spela roll.

Familjens och vännernas omsorg kan skapa en oerhörd skillnad för människor i ensamhet. Låt inte kostnadstanken vara den enda tanken. Låt människor leva hela sina liv i omsorg om & från de sina.

Anette Grinde
2008-10-13

söndag 5 oktober 2008

Ungdomsgäng terroriserar äldreboende i Trollhättan....

... med skott mot 90-årings fönster och handlingar mot personalen, som upprör och skrämmer.

Här finns ungdomar med vapen, utanförskap och grupptryck. Här finns människor med rädsla och frånvaro av tillräcklig handling. Här finns ungdomar och vuxna som måste finna sin väg tillsammans, med omsorg och spår av mening - tillsammans.

Det kan aldrig vara i sin ordning att ungdomar inte tas om hand i vårt samhälle. Inte visas den omsorg som sig bör. Inte fostras.

Vem bär ansvaret för våra ungdomar? Vem bär ansvar för just dessa ungdomar - som skrämmer och förstör? Som driver omkring, och hetsar varandra till nya skrämmande aktiviteter?

Var är föräldrarna? Var är skolan? Var är kommunen? Var finns det sammantagna ansvaret för just dessa ungdomar? Har de förringats till en budgetpost, som gått överstyr - istället för att aktivt finnas vid just deras sida?

Anette Grinde

lördag 4 oktober 2008

Ny månad. Nya möjligheter....

.... Och nya krav, om vi skall lägga en negativ ton på orden.

Eller också är det bara ett förhållningssätt. Krav skapar ju nya möjligheter, för såväl oss själva som för andra.

Låt oss se kraven som positiva möjligheter.

Oktober. Solen skiner på de färgade löven. Tiden med de fantastiska färgerna är här. Det ställer krav på mitt tålamod. Med hösten kommer mörkret, vilket gör det tungt att långpendla.

– Men, det ger mig verkligen också möjligheter. Att läsa, att skriva, att reflektera – över dagens händelser och över det som komma skall.

Skrivtid, lästid och reflektionstid. Det är min busstid, som ger mig en fantastisk möjlighet att stanna. Mitt bristande tålamod skapar negativa tankar, som då ger mig nya möjligheter att tänka till. Stanna, och tänka om. För - till vilken nytta, till vilken glädje lägger jag negativ energi på någon enda av livets alla händelser?

Det enda rätta kan vara att omvandla den negativa energin till positiv kraft.

Anette Grinde
2008-10-01

tisdag 30 september 2008

Morgonklockan ringer. Tröttheten väger tungt.

Morgonklockan ringer. Tröttheten väger tungt. Jag orkar inte upp.

En stund senare inser jag att jag är sen. Jag skakar tyngd och trötthet ur kroppen och tippar den över sängkanten.

Morgonrock på. Jag tar den varma.
Telefonen med. Så att den inte ringer igen och väcker min sambo som ligger kvar.
Jag sätter på kaffet. En stor dos.
Jag släpper in katten när jag går ut efter tidningen.
Det är frostkallt ute. Mörkt och frostkallt.

Tidningen har svarta rubriker och rösterna på radiokanalerna är allvarliga och resonerande. Marknaden måste ta sitt ansvar. Cheferna får inte ut sin bonus när människorna får gå arbete, hus och hem när lånen dras in och börserna rasar. Världen påverkas stort, av världens börsers ras. Det skapar skada och sorg, i stora mått.

Det ljusnar sakta, men frosten biter sig kvar. Aktsamhet får råda jag när nu tar bilen. Sommardäck. Temperatur nära noll och en fuktig vägbana. Slingrande krokig väg. Det finns risk för skada och sorg även här.

Försiktighet må råda oavsett vad vi gör. - Men ibland kan vi inte styra. Då får vi ge oss lite till tåls. Vänta. Fundera och tala om livets andra värden. Tills vi finner ett ljust och behagligt spår igen.

Ljuset och värmen finns om hörnet. Mörkret och kylan likaså. Kanske behöver vi en dos – av båda två?

Anette Grinde
2008-09-30

onsdag 17 september 2008

Journalist och Nyfiken....

...och med en vilja att skapa skillnad.

Hon reste till konflikten.
- Konflikten som skapat så många sår och som verkar så oerhört svår att läka.

Vi lyssnade till Pernilla Ahlsén, som talade om sin bok; "En fattig familjs hem tar bara fem minuter att riva". Hon talade med kvinnor. Från båda sidor. Från olika åldersgrupper och med olika bakgrund. Hon - liksom vi som lyssnade - förundrades över rädslan, hatet och livssituationerna.

Hon berättar om soldaternas maktmissbruk, om murens sträckning och några av dess konsekvenser. Hon kände glädjen, rädslan och frustrationen. Hon såg köerna till passerplatserna genom muren och mannen som dog i ambulansen, för att den inte släpptes igenom kontrollen på väg till sjukhuset.

Vi fortsatte samtalet kring religion och försoning, men det landar igen i hopplöshetens tanke. Varför är det så svårt? Varför går det inte att enas?

Låt oss bryta den tanken. Låt oss se, verka och göra - sådant som skapar skillnad för människorna. Låt oss bistå i arbetet som ger dem rätt att röra sig, att odla, att be och att arbeta. Liksom att bygga hus och borra brunnar efter vatten. Inte att glömma är barnens skolgång och värdighet i alla led, för de kvinnor, barn och män som lever i denna tid, på just denna plats på vår jord.

Pernilla Ahlsén har försökt. Och lyckats väl. Att söka, fånga uppmärksamhet och göra. Och att berätta för oss hur konflikten kan upplevas. Ur flera perspektiv. Låt oss bli fler, som gör just det.

Låt oss också bistå i uppgiften - att få barn, kvinnor och män, som fostras i att hata varandra - att istället finna sätt att älska och respektera varandra.


Anette Grinde

Jag läser DN Jobb...

Och Norrtälje Tidning. Ibland kastar jag ett öga i Ölandsbladet och i Metro. Kanske oxå i Svd. I olika perioder besöker jag oxå plats/jobb "annonser" på det världsvida nätet. Man ser många arbetsalternativ, i många uppdrag.

Jag finns i kyrkans värld. Närmast i Missionskyrkan. Jag sitter i styrelser och är aktiv i församlingen, från tid till annan. Jag hör om anställningsproblematik - att ingen söker de tjänster som är lediga och att inga nya människor kommer till. Jag hör samma namn dyka upp igen och igen.

Jag undrar - varför vänder vi oss bara till "våra egna"? Varför annonserar vi inte för att nå en annan krets med annan kompetens?

Varför "handplockar" vi - istället för att annonsera en tjänst? Vilket nytt blod kan tillföras organisationen om vi inte fångar nya människor? Hur kan vi ens "fånga" - som i att erbjuda - de som är intresserade av olika tjänster när de bara utlyses så att få - riktigt få - kan hinna se att tjänsten/uppdraget skall tillsättas?

Vilket värde har det att inte släppa in ny kompetens - och nya människor - i organisationen?

Min uppmaning - till alla i frikyrkornas värld. Utlys era tjänster, öppet och tydligt. Pastor. Ekonomi. Diakon. Administratör. Låt oss alla få veta att ni söker - så kan vi också söka, byta riktning, utvecklas och tillföra.

Det finns mängder av människor och organisationer som behöver hitta varandra. Låt oss göra det lättare att göra just det - hitta varandra - genom att gå lite utanför de höga grindar som vi omgärdar oss med.

Släpp ut informationen.
Släpp in fler i din grupp.

Anette Grinde

Trängselskatt.

Nytt igen.
Det bättrar sig. Stort.
Från risk för betalningsanmärkning, till en känsla av möjlighet och kontroll.
Från kort betalningsfrist till ordentligt lång.

Snart riskerar systemet ändring igen.
Miljöbilsundantaget - tas bort.

Lidingöundantaget - tas bort.
Eller ändras, så att Lidingö ses som liggande i stan.

Tranebergsbron blir ett undantag - beroende om du sedan drar till stan, eller mot Essingeleden för andra mål.

Straffdosen ökar om man inte betalar. Kronofogden. Körförbud. Registreringsskylt i beslag. I väntan på rättegång.

Nu vill jag veta.

Har trafikflödet ändrats?
Hur har det ändrats?

Har typ av fordon i stan ändrats?
Hur har de ändrats?

Har Kronofogdens kundtillströmning ökats?
Hur har den ökats?

Ger trängselskatten den effekts som tänkts - eller visar den på nya spår?

Anette Grinde
2008-08-25

lördag 13 september 2008

Himlen har ett tak...

... det har lagt sig som ett lock över våra huvuden.
Vår luft och vårt framtida livsrum riskerar att begränsas.
Våra levnadssätt tär, med kraft, på vår jords alla möjligheter.

Vi borde, än mer kraftfullt, bistå i jordens alla folks uppgift att styra rätt igen.

Att inte förbruka jordens resurser - så att jorden inte hinner läka sig allteftersom.

Jag lyssnade på freds och livsälskande människor från Zimbabwe. Där fanns inflationstal, på total frånvaro av mat och tillräcklig sjukvård. Jag lyssnade på röster om tortyr, övergrepp, barn som skiljs från sina föräldrar, och mycket mer. Det gör så oerhört ont att höra. Denna makabra orättvisa, i vår värld. År 2008. Att jämföra med vår värld. Där det mesta finns ganska väl serverat.

Vi, du och jag, bär ansvar oxå för människor i andra länder. Mitt levnadssätt - och ditt - påverkar andra människors vardag och möjlighet till drägliga livsbetingelser.

Du vet väl att det finns mer att göra?

Ett sätt kan vara att ansluta till Diakonias aktivistkår. De skapar värde för fler och förändrar världen.

Ett annat sätt kan vara att bli förändringsfadder - och månadsvis bidra med medel, som hjälper Diakonia att förändra strukturer och livsbetingelser för människor i t ex Sydamerika, Afrika och Asien.

Att ändra strukturer tar tid. Se bara här hemma. Hur skall det då vara där taket är så lågt att man inte kan tala alls?

Ytterligare ett annat sätt kan vara att tala. Åtminstone för oss, här i Sverige. Att uppmärksamma, se och påtala. Att berätta för världen vad vi behöver veta och göra - för att igen uppmärksamma människornas svårigheter och världens orättvisa fördelning. Och inse att det är en del av vårt ansvar att ta del i rättandet av denna fördelning.

Himlen har ett tak.
Låt oss hjälpas åt att höja taket för att skapa rum för demokrati och mänskliga rättigheter.

I det ingår oerhört mycket. På oerhört många fronter.

Låt oss betänka orden i Första Johannesbrevets 4.e kapitel ... att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

Vi har bröder och systrar jorden runt. De bor i Sudan, Sydamerika och Burma. De bor i Burkina Faso eller i Kongo Kinshasa.

Vad ligger egentligen i orden att älska sin broder, eller sin syster?

Anette Grinde

tisdag 9 september 2008

Roslagsbro - ett skäl att älska vår bygd.....

Roslagsbro.

Där finns slingrande vägar, som en fantastisk labyrint. Där kan man fångas av naturens kraft, dess skiftningar och vyer. Allteftersom.

Små sjöar och bäckar rinner sakta fram genom naturen. Naturen, som rymmer de vilda grisarna, som bökar i skogsvandrarnas guld framåt höstkanten. Där ser vi tranorna på ängarna, ner mot vattenkanten. De är många. De är riktigt många ibland.

Där finns också skuttande harar med långa öron, rådjur med rädsla i steget, liksom hjort och älg i kanten bort mot skogen. Någon gläds och någon frustreras, över närvaron och knapret av allt det goda som odlats i trädgårdarna. Vi gläds över naturens kraft, men frustreras en aning när den inte passar i hela vår mall.

En gammal runsten finns någonstans där mitt över vägen vid bojen, nära det röda fina huset. Ett fantastiskt solrosfält skådas under sensommaren hos Valborg. Då lyser de som stora blomstrande solar. De njuter och följer ljuset allteftersom den vandrar över himlen. På dessa skall vi tänka, när hösten och vintern stretar sig sakta framåt. Kanske finns de där igen, när sensommaren når oss strax igen. När tiden vandrat ett sakta varv, framåt igen.

Ett vackert, men alldeles för tomt, missionshus skymtar i bygden. Tyst och tomt. Långt ute i bygden, på slingrande smala vägar, finner man också en välskött hembygdsgård. Här finns ett fantastiskt och storslaget midsommarengagemang. Blomster och björkar i mängd. Kaffe och bullar. Musik och sång. Tips och lotteri. Där, strax lite senare under sommaren, hörs kyrkans röst med sång, blandat med traktors ljud från bonden som träget vårdar sin jord.

Mitt i Roslagsbro finner vi vår kyrka. Där står den rak och stark. Orubblig, närvarande och mitt i – just mitt i, allt det som är. Oavsett vad som är. Där passerar livets steg. Steg med punkter som i något mått går mellan dop, konfirmation, bröllop och begravning. Där möts vi för gudstjänst, igen och igen. Där vandrar kyrkans högtider sakta fram, lite i sin alldeles egen takt, lagom och maklig utan att hindras särskilt märkbart av tidens gång.

Just där finns det plats för glädje och för sorg. Just där finns det tid och rum, för en tanke om livet just som det är. Just där, mitt i, allt det som är.

Anette Grinde – på höstkanten 2008 – Övra Söderby, Roslagsbro

Införd i församlingsbladet
Svenska KyrkanRoslagsbro/Vätö
Vinter 2008/vår 2009

torsdag 4 september 2008

Du och jag - och alla våra medmänniskor....

... bär ansvar för vår nästa.

Vad har du gjort idag;

- för någon annans väl?
- för jordens väl?

Vad har jag gjort idag?

Har jag, och du, gjort nog eller kan vi göra mer?

Vad står i min makt att göra?

A..

onsdag 3 september 2008

Den amerikanska valkampanjen rullar vidare...

Presidentkandidater och vice. Det röstas och det väljs. Det hängs ut, vänds ut & in och synas i varje enskild söm.

Nu senast kan vi läsa att "McCains vice kan bli en belastning". Sarah Palin, från Alaska, är John McCains förslag till vicepresident. Det är roligt att en kvinna - som därtill inte har en lång politisk erfarenhet - är tilltänkt i denna roll. Inte en gammal "politikerräv", utan ganska ny i branschen. För detta skall vi glädjas.

Orden om hårdförhet i abortfrågan oroar. Den finns här och nu.

För övrigt bär vi alla en historia - det är inte säkert att varje del behöver luftas i offentlighetens ljus. Det är inte säker att det behöver belasta varje val genom hela livet.

Det är inte alls säkert att vi alltid ser konsekvensen av alla våra val, genom livet, just när de sker - det är inte alls säkert att det är möjligt att se hur det påverkar oss nu och när liv, utveckling och förutsättningar allteftersom förändrar konsekvensen av vårt tidigare val.

Du och jag vill bli förlåtna för det som varit, när vi slirade eller halkade lite snett, eller när vi valde såsom vi egentligen inte borde ha valt. När vi helt enkelt tänkte fel, just där, just då.

Låt oss se med försonande ögon på de som nu kliver in i stora uppgifter. Om vi gör det, så kanske någon oxå gör så mot oss när vi vill bli förlåtna för det som varit genom livet.

Låt oss avstå från att grotta bland alla våra - och andras - lik, som spökar i allas våra garderober.

Låt oss istället söka det goda i var och en.

Anette Grinde

tisdag 2 september 2008

I ett fattigt hörn, i ett färgstarkt land ...

I ett fattigt hörn, i ett färgstarkt land - bor människor som har förlorat allt.

Vattnet svämmar över floden Kosis vallar och söker nya vägar. Med sig tar den människornas allt - deras hus, deras tillhörigheter, deras möjlighet att försörja sig och skapa mat för dagen.

Delstaten Bihar, med Patna som huvudstad, är 99 200 kvadratkilometer stort. (Något större än Götaland). Här bor drygt 90 miljoner människor. Mer än 50% av invånarna är under 25 år. Den viktigaste näringen i delstaten är jordbruket.

Ett jordbruk i Indien bedrivs utan maskiner, med mankraft och med slitsam omsorg. När vattnet svämmar över sina breddar och vräker ner från himlen drabbas människorna oerhört hårt.

Våra självklarheter finns inte i deras värld. Kanske kan vi dela med oss någon lite mer? Kanske kan vi bidra till mediciner eller vatten att dricka. Kanske kan vi bidra till kvinnornas hälsa och ungarnas skolgång. Kanske kan vi lägga en bäck av resurser som kan gå till återuppbyggnaden av allt som förlorats.

Till de som fötts och lever på denna fattiga och utsatta plats på vår jord.

Anette Grinde

Leif Sandberg - tänk om. Vi behöver dig så väl.

Leif Sandberg undrar, i en insändare i DN idag (2/9 2008), varför vi skall betala vitt när det dubbelt så dyrt i jämförelse med att betala svart.

Jag blir sorgsen när jag läser hans ord. T o m riktigt ledsen. Jag blir sorgsen när jag hör hur det står till med det gemensamma ansvaret för allas vårt väl. När tanken bara går till den egna plånboken i den egna lilla världen, som om resten inte fanns.

Vem skall stå för ungarnas skolgång och vården av våra äldre? Vem skall stå för sjukpenning, samhällsplanering och rehabilitering? Vem skall bära kostnaden för skolmaten, böcker, bistånd, lärare, pensioner, rättsinstanser, dagis och universitet - när valet svart går före vitt?

Leif Sandberg - tänk om. Vi behöver också dig - i vårt gemensamma ansvar för vårt gemensamma väl.

Tänk om. Vi behöver dig så väl.

Anette Grinde

lördag 30 augusti 2008

Det går om man vill - även om det ibland inte går som man vill....

Klockan är 1530. Söndag eftermiddag. Vi snör på oss springskorna. Strax senare är vi på väg.
Vi passerar Bredsättra. Och Råda.

Vi trampar på. Det är ingen trängsel på vägen. Inga som rör sig, vare sig per fot eller per bil.

Vi stretar vidare. Min löparvän drar. Med lätta steg. Farten är lite för hög för mig, men jag pinar mig vidare. Jag känner hur min "marathonnagel" får nya smällar och hur en ond blåsa växer för varje steg. Pinande.

Naturen är fantastisk, men jag missar en del. Fokus ligger på att hinna med. Mina steg är tunga, benen känns som bly. Det ljuvligt sköna, som annars finns i löpningens jämna steg, finns inte med idag.

Vi når Nyby - vi möter några cyklister. Milt trampande. De hälsar stillsamt. Som man gör på landet.

Vi svänger av, mot Rörvik. Människor väntar på bussen. Här råder "vinkområde". När du vinkar, eller ber chauffören stanna, så finns där en plats att stiga av eller på. Inte utmärkt med skylt, tidtabell och kur, men ändå. Just där det behövs.

Vi rundar Rörvik, för sista biten hem. Farten har tagit min kraft. Nu är det vilja som gäller. Den sviktar, velar och tramsar. Min vän trampar bara på.

Trängseln efter vägen ökar. Bilarna, söndag och på väg hem till stan, kommer i en strid ström. Vägar som annars är tysta och stilla fylls för hemfärd. Tystnaden bryts. Vägen rymmer oss knappt. Vi får "dra in armbågen" när bussen passera, eller passa stort så att bilarna inte har släpvagn. Det är inte läge att kliva ut för tätt bakom bilen när den passerat. Ett felsteg kan åstadkomma skada av stora mått. Vi har sett det hända, när någon hamnat mellan bil och släp, och vi vill inte se det igen.

Vi svänger höger vid Nor. Här tystnar trafiken igen. Jag orkar knappt uppför backen, som häromveckan togs lekande lätt, med en hetsande intervall.

Jag orkar hem. Men inte mer. 2 mil. Det orkas galant ibland och med pinande pin ibland. Dagsform. Mat, dryck, form, humör, engagemang och annat påverkar.

Det går om man vill - även om det ibland inte riktigt går som man vill.

Anette Grinde
2008-08-25

Sommaren närmar sig sitt slut....

Sommaren närmar sig sitt slut. Hösten kryper allt närmare. Det har varit grått och regnigt en tid. Inte riktigt kallt, men ändå lite ruggigt.

Jag står, sedan en tid, i en vändningstid. Eller kanske snarare i en förändringstid. Barnen växer upp och är plötsligt alldeles självständiga. De är ute på egna äventyr. Pluggar, reser, partajar, dejtar och fnissar med nya erfarenheter. Ibland bryter tårarna fram. Både hos dem och hos mig.

Livet, brytningar och förändringar påverkar oss stort. Men skrattet och njutningen ligger lika nära. Dagarna ser onekligen olika ut, allteftersom vi gör, ändrar och lever våra liv.

En viktig och återkommande företeelse i mitt liv, förutom de fantastiska barnen, har varit de ideella organisationerna. Innehållet har ändrats något över tiden - men strävandet för att arbeta med, tillsammans med, och för andra människor blir allt starkare. Det måste finnas andra värden i våra strävanden än att maximera vinsten till ägarna, att minimera skatteuttaget och att alltid försöka slira på regelsystemen. Utifrån det perspektivet bär jag en stark längtan till något nytt som bär större och andra typer av värden.

Sådanan värden är t ex demokrati, mänskliga rättigheter, ekonomisk rättvisa, gender / jämställdhet liksom frågan om fred och försoning världen över, såväl långt borta som här nära.

I detta ligger t ex frågor kring världens fattigdom, utnyttjande och förtryck av flickor/kvinnor, skolgång, mat och tak över huvudet. Det ligger naturligtvis oerhört mycket mer i värdeorden som påverkar flera miljarder människor varje dag.

Just nu läser jag en bok om och av Diakonia. Den kan starkt rekommenderas. Den handlar om Diakonias historia och projekt, liksom om dess mandat och viktiga värden. Den handlar om en organisation som består av människor som vill förändra världen - tillsammans och till det bättre. De skapar skillnad, i mängder av projekt och länder värden över. De skapar skillnad - för mängder av människor som har det riktigt tufft.

Sveriges Ekumeniska Kvinnorråd (SEK) ligger nära, lokalmässigt. De har också beröringspunkter med Diakonia, men är inte alls en biståndsorganisation. Här finns ett oerhört starka engagemang för fredsarbete, innebärande något annat än krigsmaterial, prickskytte och tungt utrustade soldater. Siktet är istället inställt på insikten att vi vill ha en rättvis och fridfull värld. Tillsammans, sida vid sida. Utan det hårda, kalla maktspråket - utan istället med omsorg i tanken.

Människorna i detta berör. De arbetar starkt och målmedvetet för en bättre värld. Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, och dess olika arbetsgrupper, rör sig bland kvinnorna för att väcka tankar om nya förhållningssätt. De visar, lär, väcker tankar, skrattar och upprörs - för att finna nya vägar till fred mellan kvinnor och män. Vägar utan våld och hårda strukturer. Samtalet, kvinnorna emellan, är fantastiskt att lyssna till - och fantastiskt att vara delaktig i.

En ny tid är här - med en annan ton, där nya tankar tar form. Som tillför. Som berör.

Förändringstid. Nya tankar skapar nya handlingar. Och nya fantastiska relationer.

Anette Grinde

söndag 24 augusti 2008

Risk för stretande myror...?

I tidningen Sveriges Natur, från Naturskyddsföreningen nr 3/08 finner man information som talar om att myror inte gillar kryddnejlika, kanel och kryddpeppar - som därmed kan användas som "motmedel" istället för tex Myrr. Det känns bra.

Det sägs, från annat håll, att myror kan vara ett bekymmer för biodlare. Myrorna förstör och dödar i kuporna.

Frågan är - kan kryddnejlika, kanel eller kryddpeppar användas vid kupan - utan risk för ohälsa eller ogillande för de idogt stretande bina i kupan?

På detta kan jag inte svara, men kanske kan du?

Anette Grinde

fredag 22 augusti 2008

En kraft som bär....

Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära.
Närvaron finns där.
En kraft som vill bära,
ja, öppna det rum som står låst djupt inom dig (ps 821)

Tonerna är kraftfulla.
Lokalen fylls av toner och en text som väcker tankar.
Så är det alltid i gudstjänstens rum.
Men ibland känns kraften så mycket tydligare.

Det gjorde den en söndag i mitten av augusti.

Rummet var fyllt.
Varje plats i bänkarna var upptagna.
Extra stolar ställdes in.
Ljuset i ljusbäraren lyste starkt - till hjälp och styrka i bön och i stillhetens tanke.
Stillheten präglade rummet, trots mängden människor.
Allvar. Glädje. Förväntan. Tacksamhet och stolthet.
Det var många sinnestillstånd som blandades och samsades i luften.

Jag såg människor från vår församling, från församlingarna i vårt samfund runt omkring i bygden och jag såg människor från några av de andra samfunden i vår stad. De gladdes, precis som vi, och ville vara delaktiga i välkomnandet av vår nya pastor Maria.

Helén, vår distriktsföreståndare, välkomnade vår Maria. Installerar, med kyrkans språk.
Hon talade i allvarliga toner, men också med mänsklig omsorg. Frågan om viljan att möta, lära och bära - både till Maria och till församlingen - var fylld av riktigt allvar, men känns inte alls svår att svara på. Det var på allvar - med uppriktig glädje.

Lovsången ljöd i rummet. Vi alla stod upp och fyllde rummet med ord, ton och rörelse. Känslan av närvaro var stark. Tung, men ändå lätt. Den var väldigt närvarande.

Att närvara i en installation av en ny pastor i en ny tjänst, att välkomna till en ny ort, till nya spännande förutsättningar, till nya steg för många - gav en märklig känsla. En god, och stark - och ändå märklig - känsla.

Det sägs att vi inte ta livet och dess ting på för stort allvar - men ibland är det allvar. Just detta bar en stark känsla av riktigt allvar.
Det bar.
Och just det är allvar.

Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära.
Närvaron finns där.
En kraft som vill bära,
ja, våga den tillit som bor djupt inom dig. (ps 821)

Ja. Det bär.
När vi vågar vår tillit.
Som bor djupt inom oss.
När vi lyssnar till rösten som kallar.

Just det är allvar.

Anette Grinde

måndag 18 augusti 2008

Lagtävlingen är skattefri!

Det är Gott! - med skattefrihet för motion och annan friskvård. Särskilt när det görs tillsammans.

Arbetsgivaren kan i dag erbjuda sin personal motionsaktiviteter av enklare slag och mindre värde vid motionsanläggningar som ligger skilt från arbetsplatsen. Med skattemässig avdragsrätt, och frånvaro av skatteplikt för den anställde. Med möjlighet till en hälsosam rörelse - för de anställda i företaget.

Erbjudande om motion ska rikta sig till företagets hela personal. Förmånen blir helt enkelt skattepliktig, om den utformas så att den i praktiken begränsar sig till en liten grupp anställda.

Skattefriheten omfattar endast motion eller annan friskvård av mindre värde och enklare slag.
Till detta räknas numera många former av idrott och hälsofrämjande friskvård. Utvecklingen kanske inte räcker riktigt hela vägen, till riktigt alla former av idrott och hälsofrämjande friskvård. Men det räcker riktigt långt. Det är riktigt gott!

Subvention av exklusiva sporter eller sporter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning omfattas inte av skattefriheten. De angivan undantagen från undantaget från beskattningen känns numera till vissa delar märkligt. Golf och ridning är exempel på friskvårdande aktiviteter som skapar hälsa, men inte omfattas av Skatteverkets regelsystem. Golf är en sport för många. Ridning likaså. De skapar hälsa. De skapar och kräver teknik och kondition. Sporternas idrottsförbund bör argumentera för sin sak. Det är hög tid för ändring på denna front.

Kontanta utlägg i form av entréavgifter till idrottsevenemang, personliga startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter i föreningar av olika slag är skattepliktiga om arbetsgivaren betalar dem.

Om arbetsgivaren däremot betalar avgifter för anmälan av lag till tävlingar uppkommer enligt Skatteverket ingen skattepliktig förmån för deltagarna.

Detta ger anledning till uppmärksamhet för tävlingsarrangörerna. En lagtävling är viktig att arrangera. Som en tävling i tävlingen. Alltid. Det skapar andra möjligheter och intressen för företagen att bistå med ett lagarrangemang för deras anställda. Lagtävlingar måste sålunda finnas - för små, och för lagom stora lag. Det skapar möjligheter, och intresse, för fler att kunna och vilja vara med. Mer sådant önskas. Uppmärksamhet för företagen, hälsans väl och lagandan tillsammans. I skattefrihetens tecken.

Tävling är inspirerande och fantastiskt roligt.
Ensam till start - med skatteplikt när arbetsgivaren betalar.
I team tillsammans - med skattmasens gillande, när arbetsgivaren skramlat ihop ett företagslag.

Anette Grinde


Växa i tro - bilaga till Sändaren nr 15 (24 juli 2008)

En tidning full av konfirmander. Glada ungdomar, strikta och raka i vita nystrukna kåpor eller "vanliga" i okoncentration och liv åt alla håll. Ungdomarnas leklust och allvar syns tydligt när jag bläddrar framåt i bilagan.

Bilder för livet - som påminner om kunskapen, tiden och slutresultatet just där, just då. Detta bär de med sig. Genom hela sitt liv.

Jag bläddrar i tidningen igen, läser, tittar och begrundar. Jag ser glädjen och allvaret. Jag ser buset och skrattet. Jag ser livet och kyrkans närvaro just där. Jag minns min egen konfirmation - och att den satte spår genom livet.

Jag ser också bilden på avslutningen av Kristendomsskolan på Stenungsögården. Förundrande vacker är miljön, bilden och tanken - där de 11 ungdomarna döps i havet.

Bilderna är fantastiska.

Jag hoppas att alla dessa ungdomar får vandra i trygghet genom livet, med en stor dos av tro, hopp och kärlek med sig i bagaget.

Anette Grinde
(Publ. Sändaren Nr 17/2008 .... 4-17 september 2008)

torsdag 14 augusti 2008

Dennis, Jutterström & Lindström har ordat...

DN Debatt. Torsdag den 14 augusti 2008.

Dennis, Jutterström & Lindström har ordat om Sveriges Televisions och Sveriges Radios finansiering och infordrande av avgiften via Radiotjänst.

Ja, visst är public service till nytta för alla.
Kritiskt, allmännyttigt och samhällsfrämjande.

Ja, visst skall den vara fri från politikernas fingrar.

Ja, visst skall alla vara med och betala.
Men låt då oxå alla känna att de kan påverka, och komma till tals.

Ja, visst vore skattsedeln en bra väg.
- men "Alla", måste då inkluderar just alla.
Inte bara de som väljer att deklararera inkomst över en viss nivå. Eller de som tycker sig kunna välja bort, eller välja till.

Utan just alla i vårt land, som har nytta och glädje av den rapportering som gagnar oss alla.

Förutsatt att det är just det. Rapportering och information. Kritiskt granskning. Samhällsnyttighet.

Jag bidrar inte gärna till såporna. Men gärna till rapportering och information.

Anette Grinde

tisdag 12 augusti 2008

JSM Friidrott - Rånäs 4H, Norrtälje

Så har JSM i Friidrott - gått av stapeln i Norrtälje. 8-10 augusti 2008 härjade ungdomarna på idrottsplatsen nära Sportcentrum. Parkeringsplatsen var knökafull, funktionärerna var flitiga och skapade god ordning. Entrén var fri och evenemanget tillgängligt för alla intresserade.

Rånäs 4H stod som arrangör. De är vana vid dessa uppgifter. Programmet är digert, och de ror det iland med gott resultat. Nummerlappar, calling/samling inför allvaret, utlotsning till rätt plats på arenan. Boende och mat. Speaker. Uppvärmningsförutsättningar. Funktionärer i mängd, och idrottare med en god dos adrenalin i kroppen.

Var du där? Såg du ungdomarnas kraft och glädje? Insåg du alla timmars arbete, bakom det som skapar glädje och inspiration för oss som tittar på?

Såg du det som ligger bakom - såväl resultaten från ungdomarna, som arrangemanget av arrangören?

Vilket värde har ett evenemang som detta?
För ungdomarna? För ledarna? För staden? För föreningen?

Vilket värde har detta för dig?

Nästa år står Rånäs 4H - och därmed oxå Norrtälje - värd för ett nytt friidrottevenemang. Då kommer de "lite äldre" att stå på startlinjen. Några tar det på lek, och några på riktigt allvar. Då har just du möjligheten att ta del, bidra - och hjälpa till att göra evenemanget till ett ännu större evenemang. Till glädje för än fler.

Hur får vi fler till evenemanget - som aktiva tävlande? Hur får vi fler som tittar och hejar? Hur får vi fler som engagerar sig - ideellt? Hur får vi fler ner till stadens butiker i samband med evenemanget? Hur kan vi sponsra arrangören - med olika typer av resurser? Hur informerar vi alla i bygden om hur, när och varför?

På vilket sätt skulle just du vilja bidra?

Anette Grinde
Övra Söderby 2008-08-12
(Publ. i Norrtälje Tidning 14/8 2008)


JSM Friidrott - Augusti 2008;
Rånäs 4H - Norrtälje;

torsdag 10 juli 2008

Hedersvåld....

Tidningen Vi - nr 6/juni 2008.

Jag läser om "Familjen eller friheten - Sonyas omöjliga val". Jag läser om det hedersrelaterade förtrycket, om männens och kulturernas förtryck - som de och familjerna tar med sig även när de helt byter land och levnadsvillkor. Kanske är det en trygghet - eller en oförmåga att vårda sina medmänniskor med omsorg. Kanske är det en massiv feghet, eller en total frånvaro av empati och rättvisetänkande. Kanske är det djupt rotade historiska spår, som kräver hjälp och uppmärksamhet - igen, och igen.

Artikeln är viktig, talar i viktiga spår. Den är oxå skrämmande hemsk.

Låt varje vän, lärare, kurator, rektor och medmänniska uppmärksamma problematiken. Låt inte en enda tjej/kvinna misshandlas, hotas eller mördas för att hon i något enda mått gått en annan stig än någon annan person tyckt att hon skall gå.

Hjälp de män och de kvinnor som har en fot kvar i hedersvåldets garn.

Anette Grinde
2008-07-08

Andra bloggar om: Tidningen Vi, Hedersvåld

Spar inte på biblioteken....

Jag läste Fred Vargas "Mannen som vände insidan ut" - 2005 Wahlström & Widstrand.

Att finna ro att läsa är fantastiskt. Att läsa är fantastiskt. I stunder när läsron inte infinner sig, eller tiden saknas, känns saknaden stor. Orden, historien, förklaringarna, tankarna, spåren, kärleken, färgerna, lukterna, smakerna - att läsa och lära känna historien i boken, är något alla måste. Få. Kunna. Få möjlighet till.

Jag läste "Mannen som vände insidan ut" och kände kärleken, berusningen, sorgen, lukten, smutsen, noggrannheten och längtan.

Sen tänker jag på vikten, nödvändigheten, att barnen och alla vi vuxna får möjlighet att läsa. Läsa deckare, romaner, historiebeskrivningar, Pippi Långstrump och politiska ställningstaganden. Jag tänker på vikten av att de som inte har råd (eller lust) att ständigt botanisera i den dyra bokhandeln måste få ha kvar alla fantastiska bibliotek. Jag tänker på nedskärningarna i hemkommunen och sparandet i t ex lokalkostnderna, där tanken inte ser ut att ta med frågon om utbildning, studiemöjligheter, kommunens studietakter i statistiken, mm. Kanske hänger flera saker ihop än sparandet i budgeten hos just Kultur & Fritid. Kanske skall lokalkostnaden ses ur helt andra perspektiv.

Jag såg bergen, stigarna och vidderna. Jag kände smaken av det goda vinet, lukten av djuren i den gamla svårstyrda lastbilen och jag förnam kärleken & omsorgen mellan människorna i berättelsen.

En bok - väl värd att läsa.

Kanske finns den - på ett bibliotek nära dig....

Anette Grinde
2008-07-08

Göran Persson & Anitra Steen

6 juli 2008. Jag lyssnar till en trevlig intervju med Göran Persson och Anitra Steen. Den var verkligen trevlig! Man kan avundas vissa delar av deras liv, och man kan vara glad att man slipper andra. Kort och gott kan vi - igen - konstatera att vi alla är väldigt olika. Vem avgör - vad som är rätt, och vad som är fel?

Många grenar, skratt och ämnen går i samtalet. De får också frågan om principer och ställningstaganden - så klart. Frågan om hushållstjänster landar på bordet. Är det hyckleri? - Att använda regeln för hushållstjänster, som Göran Persson i sin tidigare roll som partiledare hos Socialdemokraterna visat sig så starkt emot?

Nej. Betonas det tydligt.
Och jag får hålla med. Regeln gäller även socialdemokrater. Regeln gäller alla.

- Men sen är vi inte överens. Göran Persson vill att regeln skall bort. Jag vill ha den kvar. Den ger positiva arbetseffekter, skapar arbetstillfällen. Och - omvandlar ofta svart till vitt.

Regeln kan också lösgöra tid för annat, som t ex samvaro, utflykter, familjesamtal, närvaro - gemenskap och vila som annars inte hinns med.

Självklart gäller regeln alla och skall/får nyttjas utan att man i något mått skall behöver rättfärdiga sin handling.

Jag hoppas att regeln blir permanent, även om ett maktskifte kommer till stånd.

Anette Grinde
Korpskog, 2008-07-06

"Vinster delas av många.
Förluster får man bära själv."
- noterade Göran Persson med sin lugna ton.
- ja, visst är det just så.

"Dela Med" - nr 2/2008....

Jag läste i "Dela med", Diakonias tidning nr 2/2008. Jag läste om kvinnor på utbildning i Burkina Faso.

Utbildning generellt, framförallt för flickor och kvinnor, är ibland svårt i det starkt patriarkala samhället. Kvinnors ställning är där svår och de har svårt att göra sina röster hörda.

Diakonia stödjer organisationer och nätverk som satsar t ex på utbildning. De kan kännas udda att projektet talar om en utbildning för kvinnor, i Burkina Faso, för att bli bilmekaniker. - Men det visade sig vara en lysande idé. Förutom helt nya yrkeskunskaper skapas självförtroende och viktiga steg över genusbarriären.

Utbildning är oerhört viktigt för att kvinnorna skall kunna göra sina röster hörda. Det bidrar till så mycket mer, än bara för de enskilda kvinnorna. Det påverkar familjerna, hälsan, demokratiseringsmöjligheterna, de mänskliga rättigheterna, strukturerna i samhället och mycket mer.

Utbildning - för kvinnor och barn - tål att satsas på. Det ger definitivt god utdelning för världens väl.

De skapar möjligheter för Fn.s millenniemål, och det som oxå borde vara allas våra mål.

- Att verkligen göra något åt fattigdomen i vår värld.

Anette Grinde
Korpskog, 2008-07-04

Rekommenderade länkar;

Bistånd är guld. Det gör verklig skillnad....

Revisorer prickas.
För bristande granskning.
Av SIDA.s biståndspengar.

SIDA drabbas av anmärkningar. Trovärdigheten faller. Regelsystemet skärps. Det går från min till max innan vi knappt hinner reagera. Afrika förstår ingenting alls. Kultur och kontrollsystem krockar. Bistånd och trovärdighet hamnar mitt emellan. Givarna och SIDA drar i bromsarna, misstro hörs i leden.

Så. Låt oss stanna en stund. Kontrollen är viktig. Trovärdigheten skall vara hög. Hål får inte finnas i fickorna. Alla skall göra rätt. Vi vill att det skall vara rätt.

Beslut. Rutiner. Kontroll. Regler. Information. Utbildning. Åt flera håll. Alla måste veta hur tanken ser ut. Alla måste veta var vi ska och hur vi gör. Målet måste vara att rätt, skall vara just rätt.

Rätt för dem som vi ska hjälpa. Utan personlig vinning till någon annan. Vinning i mening medel som inte hamnat där det ska, utan i någon annans ficka.

Rätt för de som ger, oavsett från var. Rätt för de som bidrar med kraft och resurser. Rätt för de som arbetar, försöker, påverkar, engagerar och vill. - Med ord, tanke och rapportering. Med meningsfullhet och information - i syfta att verka än mer. Rätt.

Bistånd är guld. Det gör verklig skillnad. För barn, kvinnor och män som får nya och förbättrade förutsättningar för goda liv. Frågor som sjukvård, utbildning, arbeten och tak över huvudet ligger högt på agendan. Där finns också demokratin, genus och mänsklig rätt. Omsorg och rättvisa, även för dem som lever i det svåraste svårt.

Låt oss göra det rätt - utan prick i något led.

Låt oss uppmärksamma det som är, det som görs - allt det som finns. Det är - just rätt. Det är utbildning, det är skolor, det är mat, det är uppdrag, det är sjukvård och det är arbete för mer och för rätt, för dem det berör.

Anette Grinde
Korpskog, 2008-07-04

söndag 6 juli 2008

RoslagsNatta 3/7 2008

Rånäs 4H & Ok Roslagen står för programmet i parken.
En ljuvlig kväll i sommarstaden.
Det är kortbyxvarmt.
Sommarregnet håller sig på håll.
Kaffe, korv och bullar finns uppdukat för försäljning.
Kexchoklad och banan likaså.
Funktionärerna har gula t-shirts, med RoslagsNattatext - som tydlighet, information och reklam.
Tröjorna har vart några år, men tar nu snart slut.
En sponsor må fångas för tröjor med nya tryck!

En reklamkampanj och tidningsannons ger riktig fart på efteranmälningarna.
Funktionärerna som skull bistå fastnade på håll - busstrejken ställde till det. Igen.
Man våndas, och frustreras.
Men det får gå, som det går.

Starten för Knattarna gick.
De rusade från start till mål.
En liten Knattegrabb föll i gråt - men ville absolut springa klart.
Leende kom han strax i mål.

Ungdomarna, några med tävling i sinnet, tar löpningen på riktigt allvar.
Ibland får man undra - var går gränsen för lagom och lek?

Pokaler delas ut.
Det är på allvar.
Med guld i kanten.
Att minnas och glädjas över i många år.
Mina medaljer från mina ungdomslopp finns fortfarande kvar.
Ibland kan man undra, varför vissa saker ändå spelar så stor roll.

Sedan är det dags för de lite äldre.
Tävling och motionär.
Blandat folk.
Rånäs 4h-tjejerna lägger sig hårt, först, i resultatlistan.
För arrangörsklubben är det roligt att se.
De kan. De kan.

Start & mål.
Tidtagning & resultatrapportering.
Speaker.
Nummerlappar & efteranmälan.
Tillstånd.
Kassahantering.
Korv & kaffe.
Dricka efter loppet.
Startlistor.
Efteranmälan & info till sekretariatet.
Datorkraft.
Löpare för nödfallsuppgifter.
Prisutdelare.
Sjukvård.
Ledarbil.
Avspärrning.
Startpistol.
Sponsorlista till speakern.
Bankarta.
Fler med koll - inte bara en!
Tidtagningschips till alla...
och lite till för att få allt att fungera.

En tävling är beroende av många - för att fungera. Rätt.

Därtill löpare. Och åskådare med Hejarop och glada hyss.
Utan dem vore det ju inget alls.
Det bubblar på stan.
Butikerna får tillskott trots pinande busstrejk.
Första torsdagen i jul.
Igen och igen.
Vi ses nästa år igen.

Anette Grinde
Norrtälje 2008-07-04

torsdag 3 juli 2008

MR organisationer trotsade dödshot

Det civila samhället i Guatemala lyckades få militärens dag den 30 juni att istället bli en dag för att minnas de människor som försvunnit och dödats under landets väpnade konflikt.

Framsteg!

Läs artikeln från Kristna Fredsrörelsen här:

http://www.krf.se/fredstjanst/guatemala_080703.asp

Näringsfrågor....

Nytt från Revisorn nr 6/7 2008 landar i min låda. Den påminner om näringslivsfrågor, ekonomi och skatt. Den påminner om regler och skapar nya frågor.
´
14 juli, mitt i brinnande semestertider, skall skattedeklarationen och betalningen för moms för maj och källskatt/arbetsgivaravgifter för juni vara Skatteverket till handa. Semesterledighet är inget skäl att låta bli. Nästa gång är den 18 augusti. Då är det moms för juni, och källskatt / arbetsgivaravgifter för juli som skall levereras, förutom för de som numera redovisar i tremånadersperioder för moms - då skall nu april - maj - juni nå Skatteverket i augusti. Säkert blir det här några extra som missar, med anledning av "orutinen" i det nya. Skattedeklarationen är dock inget nytt. Den tillhör företagarnas återkommande "måsten", och kan anses tillhöra deras "vardag".
´
Skatteverket har granskat fåmansföretag. Och fångat utnyttjande felaktigheter. Fångat sådant som inte är tänkt att finnas hos företagen - nämligen privata kostnader i bokföringen, som avdrag som om det tillhörde näringsverksamheten. Friserade kostnader, omdöpta, omfakturerade. Det finns företagare som inte vill rätta sig efter regelsystemet. De vill dra privata kostnader i sin näringsverksamhet, så att övriga medborgare får vara med och betala för deras privata liv. Det känns inte ok. Den moralen behöver vi förbättra. Skatte-/regelmoralen behöver vi onekligen förbättra. Vi måste lära varandra att se, att reglerna finns till för oss alla - även för den individuelle företagaren.
´
En oenig Regeringsrätt har givit en arbetslös rätt till avdrag för utgifter för att söka arbete. Avdrag att dras mot intäkter från A-kassan. Kostnaderna, eller det aktiva arbetssökandet, anses vara ett krav för intäkternas förvärvande. Därför medges avdraget. (Regeringsrätten, mål nr 3797-06) . Detta är något att uppmärksamma - för de arbetslösa, i sin kommande inkomstdeklaration.
´
Skatteverket tvistar om bilförmånsreglerna och trängselskatten. Skatterättsnämnden har (den 16 maj 2008) fattat ett beslut - till förarens fördel. Skatteverket vill ha mer, och överklagar detta beslut. Utgången är naturligtvis av vikt - för alla de som kör förmånsbil i Sthlm. Såväl för företaget, som för förmånstagaren - och för Skatteverkets, d v s vår allas, "kassa".
´
Nog för nu.
´
Anette Grinde

onsdag 2 juli 2008

Radiotjänst....

Det finns företag som sänder bluff-fakturor. Det finns företag som vägrar att lyssna, när jag säger att jag inte beställt varan/tjänsten, eller som gör sig helt otillgängliga. Dessa företag riskerar att svartlistas. Andra företag & organisationer, som vägrar att lyssna, klarar sig bra ändå.

Jag har flyttat. Jag har berättat för Radiotjänst att jag inte längre skall faktureras för TV-avgift. Jag har berättat vem som istället skall faktureras. De ser var jag bor istället.

En tid går. Sedan kommer en påminnelse på den uppsagda fakturan - med ett tillägg med 75 kr, och hot om mycket mer och om vidare färd till Kronofogden.

Jag placerar mig i en - lång! - telefonkö.

Till slut kommer jag fram.

Jag informerar, igen, att jag har flyttat, att annan person finns i lägenehten - med TV.n - och att jag inte skall betala den utsända fakturan. Jag upplyser igen om min tidigare skrivelse, där jag meddelat att jag inte bär ansvar för betalning av den aktuella fakturan. Kundtjänst säger sig inte förstå, att jag inte kan förstå - att jag skall betala, informera, och dubbelt bekräfta att jag inte skall betala den angivna avgiften. Det räcker inte att säga det en gång. Jag måste ringa, eller skriva, igen. Minst två gånger, minst en upprepning - måste jag tala om för Radiotjänst, att jag inte bär ansvaret för den aktuella fakturan. För Radiotjänst måste jag också redogöra för familjeförhållanden och relationer.

Till slut finner jag det - absurt.

Om jag säger upp ett avtal - så räcker det att jag gör det en gång.
Det kräver inte att jag dubbelt bekräftar.

Radiotjänst regelsystem måste förändras. Detta är helt enkelt inte ok. Så här kan vi bara inte ha det.

Anette Grinde

En typ av äldreboende att rekommendera....

Solhem.
Älmsta.
Kooperativa hyresrätter.
För äldre.
Med ork och kraft.
Med en del eget engagemang.

De bor i en fantastiskt miljö. I egna lägenheter. Med allt vad en lägenhet skall ha. Alla lägenheter är olika stora, men där finns lagom stora ettor och tvåor med fina kök och rum.

Till övervåningen finns det naturligtvis hiss. Där finns också samlingsrum, balkonger och gemensamma utrymmen.

På markplanet finns det matsal, där de som vill serveras lunch varje vardag. Ett cateringföretag huserar i husets källare. De boende väljer själva vilka dagar de lagar sin egen mat hemma i sin lägenhet, eller äter tillsammans med andra i husets matsal. Varmrätt, sallad, kaffe och kaka. Ett ordentligt lagat mål mat - utan besvär, med samvaro och därtill gott & nyttigt. Så mycket bättre och trevligare det är att äta tillsammans, än ensam var för sig!

Frånvaro av trafik, närvaro av natur och fågelkvitter, pyssel i trädgården så långt man orkar och vill. Resten får någon av de övriga i boendet ordna. Alla, i huset, hjälps åt tillsammans för sin miljö i hus och dess trädgård. Förutsättningen för boende är att man är frisk, och klarar sig själv. Och att man i något mått kan ta del - av t ex städning av de gemensamma ytorna i huset, i trädgården och i de gemensamma evenemangen.

Det finns ingen egen vårdorganisation i huset, men hemtjänsten besöker de som har sådant behov utifrån vanliga regler. Gemenskap och en tillsyn av varandra finns - de boende månar helt enkelt om varandra.

En kooperativ hyresform. Boende för äldre. Gemenskap och omsorg. I en fantastisk miljö.

Men här saknas en viktig servicefunktion. Huset ligger inte, för de äldre, på gångavstånd till matbutiken. Transporthjälp behövs. En buss, några gånger per dag - som tar de boende till matbutiken i Älmsta, eller till bussen in till Norrtälje för övriga servicebehov.

Får jag be om din hjälp? Att fästa uppmärksamheten på de äldres belägenhet, och deras stora behov av allmänna kommunikationer som tar dem till service som t ex ica, konsum, systembolag, bibliotek och apotek.

Anette Grinde

måndag 30 juni 2008

Busstrejk ... ?

I Norrtälje Tidning kan vi idag läsa - "Pendlare drabbas hårt av busstrejken. Från och med i morgon står alla bussar i Norrtälje still. Om inget drastiskt händer under måndagen går busschaufförerna ut i strejk vid midnatt." Läs artikeln här....

Busschaufförerna önskar bättre arbetsvillkor och en högre lön. Arbetsgivaren tackar nej, och resultatet blir en konflikt. En konflikt som drabbar andra människor. Människor som inte kan åka bil till sin arbetsplats, och som drabbas av avsevärda kostnader och besvär. Hur skall de lyckas lösa sin resesituation under denna tid? Detta är en konflikt som också påverkar miljön, med ökad privatbilism. Är detta verkligen försvarbart?

Chaufförerna har rätt till drägliga villkor och löner, ja. Men - känns det verkligen bra att det strids på ett sätt som drabbar andra människor hårt? Känns det verkligen bra att det också drabbar miljön?

För denna konflikt saknar jag helt förståelse, om/när det inte ordnats allmänna kommunikationer - alternativ eller dispenser - för de som bor i länets områden som inte har andra alternativ än att åka buss.

Inblandade parter - jag ber er, sätt er med skyndsamhet vid förhandlingsbordet!

Anette Grinde


söndag 29 juni 2008

3 juli 2008 - Norrtälje - RoslagsNatta...

Välkommen till Norrtälje & löptävlingen RoslagsNatta.

Första torsdagen i juli. I den vackra sommarkvällen, i den vackra sommarstaden - samlas vi för att springa. Så fort vi bara kan.

800 meter för de minsta.
1500 meter för de lite större.
2500 meter för motionärer.
5 000 meter för de som vill lite mer.

Tävling i sommarkvällen. Mitt i stadens brus. Genom de vackra kvarteren, och med mängder av åskådare efter banan.

Rånäs 4-H Fri-idrott och OK Roslagen inbjuder till tävling torsdagen den 3 juli 2008.
Loppet går genom Norrtäljes mest centrala delar en folkfest där affärerna har öppet till 22.00.

Välkomna!

måndag 23 juni 2008

Välkommen ljuvliga sommartid....

Värme
Sol
Ljus
Grönskande växter
Barnkammare i naturen
Ett lätt sommarregn
Ungar som slänger sig i vattnet vid badstranden
Skrapsår och grönska på knäna
Grillning i trädgårdarna
Motorcykelturer längs slingrande vägar på landsbygden
Springsteg på skogsvägen
Mygg i skymningens tid
Trädgårdsmöbler och saftkalas i bersån
Kajakturen i mäktig skärgård
Sommarförkylning som frodas och aldrig ger sig
Ljuvlig växtlighet i landet eller i växthuset
Gurkor, tomater och morötter
Vila i hängmattan under den stora kastanjen
Innan ogräset måste rensas i rabatterna
Bina som idogt letar nektar och vätska
Ungarnas bus

Välkommen ljuvliga sommartid....

torsdag 19 juni 2008

Unga måste släppas fram....

Oj – vilken sann artikel! I Dagen den 19 juni 2008 kan vi läsa om kyrkan, som inte släpper in och som inte törs förändra. Artikeln – och synsättet – rör sannolikt alla samfund, och bör uppmärksammas i många led, på många nivåer, för att åstadkomma förändring.

Kyrkan talar ofta om längtan efter unga, och om längtan efter en kyrka som växer. Men – är det verkligen möjligt när kyrkan inte vill förändras, när kyrkan fastnar i de gamla hjulspåren och inte vill ändras utifrån hur de yngre och/eller nya människorna är. Är det verkligen möjligt att växa, om vi inte ändrar förhållningssätt i kyrkan?

Under min tid i kyrkan har jag sett starka tecken på att vår kyrka inte kan, eller vill, förändras. Vid val av psalmer blir ett måste att de måste ha sjungits förr i kyrkan. Nya psalmer blir för svåra att lära in, säger någon som tycker att sin röst skall höras starkast. Det sägs med en ton som inte tål motsägelser. Jag finner inte något forum för ett fortsatt samtal om detta.

Vid önskan om nya aktiviteter, krävs mangling i starka grupper månad efter månad. Demokrati, som bara håller i vissa mått. Hänvisning till protokoll, och frånvaro av löpande bubblande samtal. De som vill göra, de som vill göra nytt och annat, passar inte in. Jag finner inte något forum för ett fortsatt samtal om detta. Jag finner inte något ändrat förhållningssätt.

Vilken kyrka medger löpande bubblande samtal och nya evenemang? Vilken kyrka medger samhällsengagemang och uppmärksamhet mot fler och mer. Vilken kyrka anstränger sig för att vara närvarande mitt i allt det nya – men alla nya svenskar, med alla unga & vuxna människor som söker efter tro och samvaro. Vilken kyrka anstränger sig för att lyssna på de som vill vara med – och höra vad de söker efter i just detta sammanhang?

Och - vilken kyrkan finns med mitt i samhället - där ungdomarna är, där festerna och evenemangen är, där skolavslutningarna är, där debatten om omsorgen är, där övergreppen är, där tomheten är - och där livet är ... ?

Kyrkan är en fantastisk plats. - Men är den för alla, och inte bara för de som varit där i evinnerlig tid?

Anette Grinde

onsdag 18 juni 2008

Sveriges Natur nr 3/2008...

Naturskyddsföreningen värnar och omfamnar naturen och dess kraft. Jag finner t ex fantastiska bilder och reportage om Kungsfiskaren, en liten fågel med udda vanor.

Någon frågor om myror - och får rådet att använda kryddnejlika, kanel eller vitpeppar för myror som är ute på "picknickbesök" i hus och i natur. Kanel låter onekligen vänligare än Myrr!

Gör det skillnad att var med i Naturskyddsföreningen? Låter de sin röst höras för naturens bästa. - Ja, det gör de nog. Jag tror att de gör väl.

Därtill uppmärksamhet - till uppror i klimatets tanke. Naturskyddsföreningen, Svenska Kyrkan och Svenska FN-förbundet arbetar för uppmärksamhet hos politikerna. Här - kan du ansluta och göra en, av många, insatser till detta!

Anette

tisdag 17 juni 2008

Idag hurrar vi för Rånäs 4H....

Idag hurrar vi för Rånäs 4H.... Av 115 möjliga guld i DM i friidrott - vann Rånäs 4H 47 st.

Därtill - ett stor antal personliga rekord, klubbrekord, roslagsrekord och Upplandsrekord.

Det är fantastiskt glädjande!

Många timmar av slit och peppning, av skjutsning av föräldrar, av timmar på arenor i väntan, av tårar och skratt, av planering och samordning, av ideell tid av många - som skapar glädje som räcker länge.

Hipp Hipp Hurra - till tränande och tävlande ungdomar och till tränare som sliter och peppar.
Hipp Hipp Hurra - till styrelse, funktionärer, föräldrar, sponsorer och ett ständigt brinnande engagemang.

Hur mycket det ger - kan inte mätas i pengar, men ofta i medaljer av skinande guld.

Anette Grinde

Genus & försvar....

Rikets säkerhet och folkets bästa måste stå i centrum för varje minister. I detta ingår t ex att ta hänsyn till jämställdhet & genusfrågor i alla led. Om detta kräver ändrade krav på soldaternas fysiska duglighet för att få fler kvinnliga värnpliktiga till försvaret, är detta en väg att gå - om det finns andra sätt kan de användas också.
´
På varje uppgift krävs alltid rätt förutsättningar och rätt kompetens. På varje uppgift krävs dock inte bara sådan muskelmassa som i huvudsak män bär.
´
Anette Grinde

Låt oss anställa....

- Låt oss anställa en vikarie för vår barnlediga personal. Låt oss fundera på hur vi hittar en ny bra kraft till vår duktiga kraft som just har slutat. Låt oss annonsera och söka ur ett brett perspektiv. - säger någon.

- Jag vet en som vi vill ha, han är bra, nej - han är bäst. Även om vi har en hög med ansökningar, så är det honom vi vill ha. - säger en annan, och insisterar.

- Det är aldrig någon som söker tjänsterna som utannonseras, vi måste passa på om det finns ett intresse. Vi måste ha någon. Någon, som är bra. Är han bra, så måste vi anställa just honom - säger ytterligare en annan.

Jag undrar. Hur kan vi hitta andra personer - utanför vår egna lilla krets - som är duktiga, fantastiska och bra för vår verksamhet, om vi inte vidgar våra vyer? Hur kan vi hitta andra personer, med kunskap och kraft, om vi inte annonserar på nya platser, i andra media och med nya grepp? Hur kan vi hitta andra personer om vi bara söker i våra egna minnen, talar med oss själva i vår lilla grupp och annonserar där nästan ingen utanför vår lilla egna krets läser?

Jag bara undrar - för jag förstår verkligen inte hur vi kan skapa nytt, växa och vandra på nya stigar om vi bara tittar i det vi redan har....

Anette Grinde

måndag 16 juni 2008

Midsommar 2008

Midsommar står för dörren. Sommaren har klivit in, och många går snart på sommarledighet. Skolbarnen har redan tagit ledigt, lärarna får streta några dagar till efter skolavslutningarna - och vi andra längtar till semester och uppbyggande ledighet.

Vid midsommar firar vi sommarsolståndet, då årets längsta dag inträffar.

Den kristna kyrkan firar Den Helige Johannes Döparens dag den 24 juni, nära midsommar. Johannes döparen sägs vara född 6 månader före Jesus, därav den 24 juni (jmf 24 dec). Kyrkans tema för denna dag är "Den högstes Profet" och talar detta år från texterna Apostlagärningarna 10:37-38 och Lukasevangeliet 1:67-80. Johannes döparen banar väg för Jesus. Berättar, banar väg och gör.

På midsommardagen är kyrkans tema "Skapelsen" -
med texter från Kolosserbrevet 1:21-23 och Markusevangeliet 6:30-44.

Vår midsommar är starkt knuten till midsommarstången, blomsterklädd i riktigt vacker skrud. Midsommarstången kallas också för "majstång", som kommer från "maja" som betyder löva. Midsommarmenyn bär ofta inslag av sill, gräddfil, gräslök och färskpotatis - och ofta en stor mängd alkohol.

Vi själva firar midsommar vid hembygdsgården i byn - på Labacken i Roslagsbro. Där finns midsommarstången klädd och rest till strax före kl 1200, där finns kaffe och bröd, där finns tipspromenad och dragspelsmusik till dans. Där finns fiskdamm, lotteri och loppmarknadsbryderi. Där finns en aktiv hembygdsförening - som skapar värde för många. Hit kommer människor från när och från fjärran - byn som annars är tyst och tom, blir nu mer än väl trafikerad. Ängarna är fyllda av bilar för parkering, och fikakorgarna trängs på filtarna som läggs ut där parkering inte är tillåten på den vackra hembygdsgården.

Må er midsommar bestå av glädje och trevlig samvaro. Må den bestå av bus och dans, och lek för alla barnen. Må den bestå av omsorg, och frånvaro av följderna av alkoholens avigsidor.

Anette Grinde

Vi läser om åldringar som levt sina liv tillsammans.....

.... som får bekymmer när någon av dem drabbas av ålderns sjukdomar.

Vi läser om åldringar som finns i hemmet, eller på omsorgshem, men glöms bort och skadar sig svårt.

Vi läser om kvinnor och män, som levt sina liv i samhällets olika hörn – som nu inte riktigt får den hjälp som de förtjänat genom livets alla dagar.

Det är vårt – allas vårt – ansvar, att se till att vår åldringsvård fungerar. Det är vårt – allas vårt – ansvar att se till att ingen glöms bort, ingen sitter i ensamhet, ingen får streta och sträva på ålderns höst i otrygghet och i frustration.

Det är vårt – allas vårt – ansvar att se till att vår åldringsvård fungerar.

Slå larm, reagera, finns till hands, uppmärksamma. Igen, och igen, när något slår fel. Oavsett princip, oavsett paragraf, oavsett ekonomi.

För dig som kan och har tid för praktiska besök - besök Röda Korset, de samordnar besöker och hjälper. För dig som kan skriva - påverka genom påtryckning på politikerna, skriv direkt till dem, skriv i tidningen. För dig som kan tala - ge dig till känna i det offentliga rummet.

Kort och gott, är det inte rätt – när våra åldringar inte får den hjälp de behöver, just när de behöver den. Det är vårt - allas vårt - ansvar att se till att vår åldringsvård fungerar.

Hjälp till - där just du kan.

Anette Grinde

Att inte döma...

Söndagens tema, i vår kyrka, var "Att inte döma". Texterna skapar tanke, och insikt om att just en ständig tanke är av vikt. Vi behöver tänka till, i våra dagliga handlingar och tankar, för att följa de spår som tillför mervärde till såväl dig, mig som generellt i vår värld. Söndagens texter skapar möjligheter att tänka till, inom ramen för viktiga teman.

Helgen som kommer är det midsommar. Midsommardagens tema är "Skapelsen". Låt oss tänka på skapelsen av jorden och människorna. Låt oss tänka på naturens under, och människornas väl.

Låt os tänka på livets gång och visa omsorg i varje led.

Anette

fredag 13 juni 2008

Nej till klusterbomber....

Klusterbomber skadar. Civila. Barn, kvinnor och män. Vuxna, gamla och unga. Människor utan medverkan i strider. Människor som försöker leva sitt liv, i fred och i omsorg.

De får skador för livet livet - för den enskilde och för den personens familj och vänner. De får skador, som skadar samhället.

Det är tid, nu, att se till att dessa krigsmateriel oskadliggörs. Utan något dröjsmål alls. Här i vårt land behöver vi dem inte. Inte alls. Det står i strid med allt tal om mänskliga rättigheter. Det står i strid med all tanke om omsorg om vår nästa.

De behövs inte heller på någon annan plats på vår jord. De behövs inte alls, på någon plats alls.

Anette Grinde
2008-06-13Det finns många som uppmanar - några av dem är;

torsdag 12 juni 2008

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik....

Riksdagen redovisar idag sin syn på frågor om mänskliga rättigheter med anledning av en skrivelse från regeringen och ett antal motionsförslag.

Riksdagen ställer sig bakom regeringen politik på området inom mänskliga rättigheter.

Politiken vilar på en grund av respekt för internationella konventioner och överenskommelser och utgör en integrerad och central del av den svenska utrikespolitiken.

Riksdagen delar regeringens uppfattning om vikten av starkt arbete inom MR-området. Målet - med styrka och uppmärksamhet - måste vara att de mänskliga rättigheterna efterlevs fullt ut av alla stater. Något annat kan aldrig vara acceptabelt. Arbetet för mänskliga rättigheter ska finnas med, och uppmärksammas, i alla de områden vi verkar i samarbete med vår omvärld.

... om detta står att läsa på Riksdagens hemsida....

Det tackar vi för.

Det tackar vi stort för, och hoppas på uppmärksamhet i frågorna - varje dag, och i varje stund.

Det finns övergrepp mot kvinnor och barn, det finns fattigdom, det finns människor utan möjlighet till arbete eller en dräglig levnadsstandard, det finns barnsoldater, det finns minor som slår mot annat än de krigförande parterna, det finns fängslanden utan utredningar och rättegångar, och mycket, mycket mer.

Låt oss, var och en - och också de styrande som har en starkare röst - tala för de som utsätts. Låt oss uppmärksamma och berätta att det inte är som det ska. Och göra vårt yttersta för att situationen skall bättras.

Anette Grinde