lördag 31 mars 2012

40-års kalas i kyrkan!


Det är härligt att se en fullsatt kyrka. Det gillas.

I går kväll var vi i Roslagsbro kyrka. En familj firade sin 40-åring med en konsert. De gav andra möjligheten att komma och lyssna. Entréfritt, men med kollekt till Läkare utan gränser.

Det känns som ett bra sätt att nyttja kyrkan - 40 årsfirande, med inbjudan till alla. Fullsatt en fredagskväll. Glädjande och fint.

Dan Reed spelade. Det gjorde han väl. 

A..

*** *** ***
Läs även vad andra bloggares skriver om  Dan Reed  - musik - Svenska Kyrkan - fredagsmys .  * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com.

fredag 30 mars 2012

Allting har sin tid...

Allting har sin tid.
Mats Westerfjärd
Votum förlag
2010
Isbn 9789185815371

Jag blir lite störd av titeln. Jag vill ändra den till Allt har sin tid, men jag antar att jag får besinna mig och acceptera att den är som den är.

Jag gillar omslagsbilden. Den mossiga och av tiden härdade cykelsadeln kan stå för tidens gång. Bilden är vacker och den skapar nya tankar, när jag låter det ske.

Votum förlag ger ut vackra och tänkvärda böcker. Jag tilltalas ofta av deras utgivning. Kor, en kärlekshistoria - Den underbara resan och Där ingen kunde tro att någon kunde bo - är exempel på riktigt fina böcker som kommer från deras led.

Allting har sin tid är inte en bok att bara läsa från pärm till pärm och sedan nöja sig med det. Det är en bok att använda för reflektion och betraktelse. - Att återvända till.

Bilderna i boken är vackra. De inbjuder till tanke. De träffar mig. Jag följer dem, en och en, och låter dem tala till mig. Sakta. Utan författarens text. Jag följer dem själv. 

Jag börjar sedan om och låter författarens ord läggas till de bilder jag redan har betraktat. De för mig till ett annat spår. Nya tankar dyker upp. Jag får vända på dem, vrida dem i nya riktningar och låta dem ge mig nya perspektiv.

Texterna till bilderna - eller bilderna till texterna - kan betraktas och läsas var för sig eller tillsammans. De ingår i en helhet, men berör mig också enskilt - för att jag är just där jag är. Jag tror också att de påverkar mig på ett annat sätt, om jag läser dem vid ett annat tillfälle. - Som i ett tillfälle när jag är i en annan sinnesstämning eller har andra förutsättningar i mitt liv. Det gör den - boken, bilden och texten - relevant att återvända till. Kanske är det tid för det redan i morgon, eller om en vecka eller i nästa månad. Det får tiden visa.

Just nu är nu här. Att vårda som sig bör.

Anette Grinde


Relevanta länkar;
Adlibris. Votum förlag. Bokus. Mats Westerfjärd*** *** ***
Läs även vad andra bloggares skriver om  Westerfjärd  - hopp - Votum förlag - böcker .  * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com

 Bokbloggerskan samlar bokrecensioner från Reflektioner Allteftersom.

Människan Tolgfors

Idag haglar rubrikerna kring Tolgfors och hans avgång. Han säger själv att han har fullgjort sitt uppdrag, att han tidigare tänkt på att sluta och talat om det förr, att han har tappat i energi och glädje och att barnen tar illa vid sig. Bortsett från att han inte längre orkar, är han stolt över vad han gjort och presterat. Han säger också att  – Det regeringen gjort ligger inom ramen för gällande avtal, lagar och regler.

Annika Ström Melin, DN, svarar att han inte skall skylla avgången på barnen. Hennes argumentation indikerar att politiker inte får vara människor och ha känslor. De skall helt enkelt orka, oavsett vad som sker. Det är en omänsklig inställning och torde göra det svårare att finna nya kompetenta offentliga personer. Ja, de skall stå till svars. Ja, det skall finnas en öppenhet. Ja, de skall vara tillgängliga. Ja, de skall vara ärliga. Men, de måste också tillåtas vara människor, med familj och allt vad det innebär, med känslor och med de brister vi alla har.

I DN.s huvudledare idag, osignerat, talas om att Saudiaffären inte är över för att Tolgfors har avgått. Nej, det får vi verkligen hoppas. Alla kort behöver komma upp på bordet, och granskas även i det offentliga, för att beslutsfattarna skall kunna ta lärdom i detta. Vi skall inte exportera försvarsmateriel till regimer som kränker mänskliga rättigheter, om vi nu verkligen skall exportera försvarsmateriel alls. Vi skall inte heller lägga obekväma beslut i en hemlig låda. De skall upp i ljuset för att kunna granskas också ur folkets perspektiv.

Men, även om någon eller många har gjort fel, så hoppas jag att inga fler huvuden måste rulla. Jag hoppas att man kan ta lärdom med kunskapen kvar. Även om beslut varit vrickade ter det sig absurt att kunniga människor hela tiden måste gå. Ja, jag vet att det inte är andras uppfattning. Men, jag tror att vi förlorar på att pressa människor till deras bortre gräns och sedan tvinga dem att gå.

Tolgfors uttalande  – Det regeringen gjort ligger inom ramen för gällande avtal, lagar och regler - ger anledning till eftertanke. Det är bra att de håller sig inom lagens råmärken, men perspektivet moral saknas i hans uttalande. Det saknas, tänker jag. Hur påverkar det besluten om det inte finns med i tanken och diskussionen?

Låt inte diskussionen tystna i det som rör budskap kring mänskliga rättigheter och demokrati, liksom om den öppna diskussionen kring moral även om det rör sig om lagliga avtal.

Släng hemligstämpeln i soporna. Och lägg in moralfrågorna i beslutsunderlaget.   


A..Fler länkar på temat....Svd - Svd ledare - Svd Redaktionsblogg - SvdSvd - Vapenfabrik upprör saudier - regeringen.se* Socialdemokraterna. * Centerpartiet. * Folkpartiet. * Kristdemokraterna. * Moderaterna. * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com.* Läs även andra bloggares åsikter om moral  * Politometern om Tolgfors - hemligstämpling - försvarsminister... Göran Pettersson (m) om avgången.

Försvunnen Kalmarflicka är i Irak

En liten TT-notis i dagens tidning rör en 15-årig flicka som har försvunnit. Polisen i Kalmar har fått kontakt med henne och hennes anhöriga, som lovat att hon skall återvända till Kalmar.

I några korta rader anas en stor tragedi.
- Eller är det som de säger, att hon är i Kurdistan av egen fri vilja?

A..


 
*** *** ***
 
Läs även vad andra bloggares skriver om  Kurdistan  - Irak - bortgift - fri vilja  .  Politometern om Kurdistan -  ...  * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com

torsdag 29 mars 2012

St Eriks Gille - Hembygdsförening, Roslagsbro

Labacken, Övra Söderby
Hembygdsföreningen St Eriks Gille i Roslagsbro bildades på initiativ av kyrkoherden KA Grandin.

Föreningen St Eriks Gille bildades den 18 maj 1960 på 800-årsdagen av Erik den heliges död. Erik den helige dog enligt Erikslegenden den 18 maj 1160.

Hembygdsföreningen har till uppgift att verka för hembygds- och församlingskänslans stärkande, att bevara rester av hembygdens gamla kultur samt att försöka skydda kultur- och naturminnesmärken, som kan bedömas att vara av värde för kommande släkten.

Alla byggnader är nymålade.
Labacken, huset i Övra Söderby, gavs till föreningen 1985 av delägarna i Gustaf F Karlssons och Anna Anderssons dödsbo. Med frivilliga krafter har därefter dessa hus rustats och förvandlats till en välbesökt hembygdsgård.

Verksamheten på Labacken består numera t ex av ett stort midsommarfirande, en friluftsgudstjänst under sommaren och hembygds-gårdens dag, som oftast infaller i augusti.

De frivilliga krafterna i bygden vårdar huset och omgivningarna. Gårdens och föreningens väl är beroende av frivilliga krafter. Det ter sig svårare att finna dessa krafter och risken finns att de som håller på, till slut inte mäktar med. Det vore oerhört tragisk om gården och föreningen inte lyckas nyrekrytera nya och yngre människor, för att kunna föra det gamla vidare till nya led.

Tjärat svart
Det behövs kraft för att bevara. Det behövs människor som kan måla och snickra, koka rödfärg, samla det gamla och katalogisera, engagera och arrangera, skriva och fotografera, leda och verka i styrelsen, anteckna till protokollen och summera siffror i rätt ordning. Det behövs också några som kan klippa gräset, resa midsommar-stången, rensa rabatterna och plocka blomster. Kaffet skall därtill kokas och bullarna skall bakas. Vassen skall skäras och samvaron skall planeras. Med mera, med mera. I en förening behövs onekligen många, men om var och en gör lite så blir det ändå inte så mycket.

Falurött i kvällssolsljus
Föreningarna i bygden står också för aktiviteter tillsammans, inte bara som uppgifter att utföra var för sig. De står för gemenskap i ett gemensamt ärende. Här är det hembygden, så som den var och så som den är.

Föreningen St Eriks Gille arrangerar också föreläsningar under vår och höst, i Sockenstugan i Roslagsbro. Föreläsningar arrangeras en måndagskväll i månaden och rör i allmänhet antingen bygden eller aktiviteter gjorda av bygdens folk.

Anette GrindeRelevanta länkar & övrig info....
- Roslagsbro socken, av Sven Olof Garland. 1987. Isbn 9179701302
- www.hembygd.se
- Samtliga fotografier (2011/2012); Anette Grinde
- www.robro.se
- Länk till styrelsen i St Eriks Gille.*** *** *** 


Ansiktstransplantation...


DN 28 mars 2012. Det finns fina berättelser, mitt i all världens bedrövelse. Tänk, att det ändå går att få ett helt nytt ansikte.

Läkarvetenskapen är väl ändå ganska fantastisk, även om de inte alltid har tid och plats.

A..

Strandskydd i skärgården

Igår i Norrtelje Tidning (28 mars) stod att läsa att sommargäster har polisanmälts. I notisen framgår att de genar över hans tomt ner till en större brygga och att de har rivit fastighetsägarens staket. De hänvisar till gammal hävd, när de betonar sin rätt att passera över den privata tomten ner till bryggan.

- Ja, så mycket mer vet vi inte, då information saknas, men tanken går till Blidö och strandskydd. Jag minns uppmärksamheten kring ett fastighetsköp för några år sedan, där de boende alltid hade kunnat vandra ner till bryggan. Men, efter ägarbytet gick det inte mer. Då fanns det inte mycket mark kvar för grannarnas rätt. Det blev staket, stängt och otillgängligt. Det fria friluftslivet var ett minne blott.

I dagens Norrtelje Tidning (29 mars) finns en insändare (av Anita Bertilsson, Blidö) på samma tema. Tillgängligheten inskränks, det fria friluftslivet blir avsevärt mycket svårare att utöva och strandskyddet behöver - allvarsamt - diskuteras.

Rädslan finns tydlig i skärgården för inskränkningen till tillgången på stränderna. Den är relevant och bör tas på största allvar.

Anette Grinde

onsdag 28 mars 2012

Röda Korset, folkrätt och toaletter i Indien

Häromdagen höll jag en kurs om marknadsföring, där vi bland annat talade om att synas på flera ställen. Vi talade om twitter, facebook, hemsidor, annonser, med mera, och var det är relevant att synas. Jag ser hur rätt det är, hur jag nappar och hur jag ser när jag läser på olika platser. Frågor som intresserar mig, som dyker upp på olika ställen, får mig att haja till och reagera när de syns igen och igen. Det gör det lättare för mig att finna dem, att vakna och att agera.

Nu upptäcker jag, igen, Röda Korsets information och kurser i viktiga frågor. Denna gång via en länk från facebook, som för mig till Röda Korsets hemsida. De har t ex frivilliga folkrättsutbildare som informerar och utbildar om internationell humanitär rätt i väpnade konflikter (krigets lagar), mänskliga rättigheter och människor på flykt. De har också nätbaserade kurser, som gör det enkelt för de som inte har direkt koppling till en Röda Korskrets men ändå söker efter kunskapen. De har tyvärr ingen nätbaserad kurs i folkrätt, vad jag kan se.

Röda Korset fick häromåret en kraftig släng av människors frustration. När en enda man utnyttjade och bedrog, drabbades hela det svenska Röda Korset svårt. Jag tror att de har återupprättat sitt förtroende hos många, men att misstänksamheten ändå, i något mått, finns kvar. Används pengarna rätt, är alltid en relevant fråga att ställa sig. Men, vi skall också tänka tanken om vad som händer när organisationer som Röda Korset inte kan agera - inom sitt kunskapsområdet, där det behövs. Det vore helt enkelt oerhört synd. Vi måste tro att organisationen använder sina medel relativt rätt, även om det riskerar att finnas brister och felnyttjande i något mått. Vi måste tro att de har en uppföljning och granskning som visar att det i huvudsakligt led är rätt. I en egen kontroll och i en kontroll genom opartiska granskare, som t ex media och kvalificerade revisorer.

En kurs i folkrätt borde stå högt på dagordningen hos oss alla. Likaså ett aktivt engagemang för människor som har det svårt.

I pappersversionen av DN Världen, nr 4 - april 2012, finns en artikel (av Mia Holmgren, utrikesreporter på DN) på tema hygien - om toalettsituationen i Indien. Det är en situation som är på gränsen till katastrofal. Indien är inte unikt i detta, men problemen måste tas på allvar. I artikeln (som tyvärr inte hittas på dn.se) framgår att det - enligt FN - bara är 366 miljoner indier som har tillgång till en riktig vattentoalett med avlopp. Av mer än 1,2 miljarder människor, är det sålunda bara en tredjedel som har tillgång till en riktig toalett.

Hur tänker vi att resten gör, vilka konsekvenser ger det för t ex kvinnorna och hur kan vi bistå?

A..


DN 6 mars 2012. Svd 16 mars 2011. DN 15 februari 2012.

*** *** ***
Läs även vad andra bloggares skriver om  bistånd  - folkrätt - Röda Korset - toaletter - Indien .  Politometern om folkrätt ...  * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com

* Jag ler, när jag finner denna länk.

Percy Barnevik på tema bistånd


Ja, det må vara en reklambilaga, men ändå. I tidningen Allt om atomen, (annons från SKC = Svenskt Kärntekniskt Centrum) som ligger i dagens DN, finns en artikel om Percy Barnevik och Hand in Hand. Artikeln rör frågan om elförsörjning, som något viktigt för människors möjlighet att ta sig ur fattigdomen, men också hans arbete för människors möjlighet att starta företag i fattiga länder och därmed att försörja sig själva. Jag blir glad av människor som Percy Barnevik, som gör stora ting för fattiga människor.
 
Jag finner en ofta återkommande information om att det är kvinnorna som får lånen, för att de är mer att lita på. De arbetar, de håller ihop familjerna och de betalar tillbaka sina lån. Till skillnad från männen som spelar, dricker och slarvar. Nåväl, det är ju synd att dra alla över en kam, men det kan te sig begripligt att långivarna satsar på personer där utdelningen ter sig bäst. I detta fall är det dessutom bäst för alla.

Ja, han var verkligen i blåsväder den där gången för några år sedan, när han fick en ofantlig pension. Han betalade tillbaka en stor del, p g a alla påtryckningar och allt ramaskri som blev runt uppmärksamheten kring hans avtal. Men, sett i efterhand kan det ju te sig som ett riktigt uselt beslut. Han hade kunnat göra än mer stora verk för fattiga människor om han behållit hela beloppet i enlighet med sitt avtal - förutsatt att han skulle ha använt dem i de uppgifter han gör nu. Den mängden pengar tar många år för andra att skramla in.

Nåväl, Percy Barnevik ser nu ut att göra gott för många. Jag hoppas att han fortsätter på inslaget spår, än i många år.

A..


Relevanta länkar på temat...
* Hand in Hand India. * Hand in Hand International. * SIDA/Omvärlden om Percy Barnevik. * DN om Barnevik i jan 2012.
*** *** ***
Läs även vad andra bloggares skriver om  sponsring  - Hand in Hand - Percy Barnevik - Microkrediter  .  Politometern om Percy Barnevik - bistånd ...  * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com.

tisdag 27 mars 2012

Svenska Turistföreningen har....


STF har tidigare ordat om detta i denna blogg. Här finns hela rapporten.

Naturskyddsföreningen i Roslagen utmärker sig

Fin notis i DN 27 mars 2012
Det är glädjande att se att Naturskyddsföreningen i Roslagen utmärker sig. I dagens DN skrivs om deras arbete för pilgrimsfalken. Häromdagen noterades uppmärksamhet (NT) kring örnarna, där Naturskyddsföreningen arbetat väl för deras överlevnad.

Ett plus till de som gör aktiv aktivitet i Naturskyddsföreningen i Roslagen. Fortsätt så.

Men dessa och många andra positiva aktiviteter för naturens väl i föreningen fortsätter jag gärna att vara medlem.

A..


Skavande hjälteglorior?- Ja, jag håller ofta med Hanne Kjöller (DN).
- Ja, jag tycker att hon skriver bra.
- men, nej - idag håller jag inte med henne.

"Alla tycks uppehålla sig vid den lagliga aspekten, ingen vid den moraliska", skriver Kjöller i DN idag. Nej, här håller jag inte med. Alla - och ingen, ter sig alldeles fel. Många, ja, men inte alla.

Ja, många ser om sitt eget hus. Ja, mycket handlar om vad man får göra och mindre om vad man bör - men, sponsring och bistånd går ofta till sådant man månar om, såsom hemlöshet, idrott, kultur, mm. Sponsring är en marknadsföringsaktivitet, om den skall vara avdragsgill. Det innebär uppmärksamhet tillsammans med den mottagande föreningen/organisationen. När Kjöller drar alla över en kam i dagens tidning, så drar hon också med de som vill göra rätt, även ur ett moraliskt perspektiv. Hon drar med dem som månar såväl om sitt eget företag som för kultur och idrott. Utan sponsormedel står idrotten och kulturen fattig. Utan idrotten och kulturen står också folket fattigt. Vem avgör här vad som är moraliskt eller inte?

Kjöller skriver "...varför ägnar sig i så fall så många företag åt att sponsra eller på annat sätt stödja det ena eller det andra som inte har direkt med verksamheten att göra?"  Goodwill, ja. Det har ett marknadsföringsvärde och det kan skapa mer pengar. Är inte utgångspunkten att företagen lägger pengar där det finns goda förutsättningar att det ger goda resultat. Perspektiven är ofta pengar tillbaka, men perspektiven kanske inte är pengar i sjön. Sponsring är marknadsföring och nya platser kan ge nya kunder. En annons eller en aktivitet hos t ex Stadsmissionen eller Rånäs 4H kan ge dubbelt väl. Det ger dels annonsering eller annan uppmärksamhet (annars är det inte avdragsgillt) och det ger möjligheter till verksamhet i föreningen/ organisationen.

Eller kanske missförstod jag Kjöller. Ansåg hon verkligen att sponsringen är fel? Kanske såg hon inte sambandet mellan marknadsföring och nya kunder i den befintliga verksamheten. Eller var det den absurda skatteplaneringen som rör förluster, räntor och bolag utan insyn? Eller kommuner/landsting som lever av skatt som sedan arbetar för att slippa betala sin skatt. Om så var fallet, så håller jag ju med.

Skatteplanering, ur andra perspektiv än sponsring av kultur/idrott, och räntesnurror ter sig absurd när utgångspunkten bara är att gömma sin vinst och minimera sin skatt. Kommuner och landsting som finansieras via skatt och som ägnar sig åt skatteplanering borde veta hut. Så nej, det får vi inte ihop det moraliska i. Det har du rätt i, Hanne Kjöller.

Men, kanske behöver vi också här ställa oss frågan vem eller vad som avgör vad som är moraliskt rätt eller inte?  Och varför reglerna ser ut som de gör.

A..*** *** ***
Läs även vad andra bloggares skriver om  sponsring  - marknadsföring -Kjöller i DN - avdragsrätt  - Norrtälje - Rånäs 4H . .  Politometern om ...  * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com.måndag 26 mars 2012

I väntan på freden

I väntan på freden, heter skriften som består av rapporter från följeslagare i Palestina och Israel. Broschyren är producerad av Sveriges Kristna Råd och har finansierats med medel från Sida. Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) är ett internationellt projekt som drivs av Kyrkornas Världsråd. Den svenska delen av verksamheten, SEAPPI, finansieras av Sida.

I styrgruppen för SEAPPI finns representanter från Diakonia, Individuell Människohjälp (IM), Justitia et Pax, KFUK-KFUM, Kristna Fredsrörelsen, Sabeel Sverige, Socialdemokrater för tro och solidaritet,  Studieförbundet Bilda, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Kyrkan, Svenska Missionskyrkan och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. De har sålunda ett ord med i laget för den svenska verksamheten, och bistår därmed med ord och handling.

Följeslagarens roll är att vara just en följeslagare, med preventiv närvaro som fokus. Tanken är att en utomstående part har en skyddande och våldsdämpande effekt. SEAPPI sänder följeslagare till området två gånger per år. De rapporterar hem, kring sina upplevelser och erfarenheter. Ganska många av dessa rapporter finns på SEAPPI.s hemsida, några brukar finnas i de nyhetsbrev som organisationen sänder ut med jämna mellanrum per e-post och några av de som har skrivits under perioden 2009-2011 finns nu i den skrift som här har nått mig. 

Följeslagarnas roll är inte att ta ställning i konflikten. Deras roll är att ta ställning för fred - med fokus ickevåld - och för att folkrätten respekteras. EAPPI  anser att ockupationen och situationen i området är förödande för såväl israeler som för palestinier, och att den måste upphöra för att en hållbar fred skall bli möjlig. Följeslagarens roll är därför att finnas, vara närvarande, och att betrakta. Deras roll är också att informera. De informerar hem, genom sina rapporter och de har att bära med sig och förmedla sina upplevelser när de kommer hem, genom t ex föreläsningar och informationskvällar i kyrkor, mm. 

Berättelserna i broschyren är starka. Det är korta och enkla berättelser, men de är mycket starka. De omfattar flera av de platser som finns runt om i området, där följeslagarna finns stationerade. Berättelserna visar olika riktning, men alla visar ändå samma spår. Våldets och vredens fasor måste ta slut. Människorna i området behöver enas, tillsammans. De behöver se varandra som människor, lika och olika. Jag läser också berättelser om möten med både israeler och palestinier som undrar vad som är sant i det som ledarna ger uttryck för. Båda sidor längtar efter fred. Det gör också vi, här långt bort därifrån.  

I väntan på freden gör ont ur många perspektiv, men det känns som ett viktigt dokument. Beställ den gärna till dig. Läs och begrunda.

Anette Grinde

Råda Naturreservat

Guckusko
Råda naturreservat ligger nästan kant i kant med Rådasjön. Reservatet består av ett mindre skogsområde där man t ex kan se orkidén guckusko blomma i början av sommaren.

Gran finns det gott om i reservatet, men det finns också inslag av lövträd. I delar av skogen finns det gott om liggande döda träd. Dessa anses viktiga för den biologiska mångfalden. Örtrik granskog och kalkbarrskog är de vanligaste skogstyperna.

Det sitter en liten fluga fångad här.
Marken är kalkpåverkad. Man kan finna t ex blåsippa, guckusko, lundsmörblomma, lungört,ormbär, skogsstarr, tibast, vårärt och vätteros i området. Det finns också mindre vanliga svampar, som t ex rödgul trumpetsvamp, toppvaxing, svavelriska, gulflockig fjälllskivling, krusbärskremla, fjällig taggsvamp och rödlistade svampar som brandticka, flattoppad klubbsvamp, grangråticka, kötticka och luddticka.

Spår av tidigare markanvändning som slåtteräng och åker finns i de södra och västra delarna av reservatet.

Reservatet ligger ca 17 km från Norrtälje. Området ligger nåbart via Roslagsleden, sträckningen som går mellan Roslagsbro och Gåsvik (enligt ledens stäckförslag, etapp 9).

På den gamla informationsskylten som står vid Roslagsleds- och i reservatskanten står det att man inte får tälta i området. Enligt de nya ordningsföreskrifterna ser det ut som om det går bra att tälta i två dygn, men inte mer. Men, jag antar att man får se sig för - så att man inte tältar mitt på de vackra orkidéerna eller någon av de andra udda växterna i området.

Det ter sig bra att man får tälta strax intill, eftersom Roslagsleden går just här. Roslagsleden är en bra led för vandring. För löpning och cykling därtill, förstås.

Vid pennan & bakom kameran
Anette Grinde 
(- bilder av guckusko från mitten av juni 2007)


Källor & relevanta länkar;
Länsstyrelsen Sthlms län.
Länsstyrelsens förslag till utökning av reservatet 2010.
Förslaget på Norrtälje kommuns hemsida.
Sthlms läns författningssamling - 01FS2012 om utökat reservat (Råda naturreservat), utkom från trycket 7 mars 2012.
Wikipedia om Norrtälje kommun.
Sjörestaurering av t ex Rådasjön.
Norrtälje Naturvårdsstiftelse.*** *** ***
 Läs även andra bloggares åsikter om - roslagenRoslagsleden. - Råda Naturreservat  - vandring .. . *  Intressant. *  Bloggkartan Norrtälje. *  Nyligen.se. * Bloggregistret. * Blogger.com. *  Favoritlistan. *  Roslagsleden. *  Roslagsleden går förbi Råda Naturreservat. *  Wikipedia om Guckusko. *  ... 

söndag 25 mars 2012

Utekartan följer Roslagsleden

- Stick ut och spring, säger jag till mig själv.
- Men, det går ju inte med förkylningssviter och med usel kondition - säger latmasken i mig.
- Äsch, ut med dig nu. Sthlm Marathon och Berlin Marathon blir en mara om du inte kommer igång igen.

Det blåser bra idag, men himlen är klarblå. Promenaden runt byn var skön. Jag snör på mig skorna igen och drar till skogs. Det blir en kort sväng upp mot skogen. Det är tungt, som sig bör med förkylningssviter och usel kondition. Skogsvägen är nästan torr. På några enstaka platser är det blött och lite is kvar på vägen. Nej, underlaget är inget som stör. Det är skönt att springa på grusvägen, som omväxling. Det känns också bra att slippa springa på den öppna vägen ner mot Rörvik i dagens blåst. Skogen skyddar ändå lite grann, även om hyggena är många på denna sträcka. Jag vänder uppe vid bommen, vid Rådaåsen. Det får räcka så för idag. Ja, det var skönt, såklart. Ändå.

Just där, vid bommen vid Rådaåsen, ansluter Roslagsleden. Leden går här väst mot Norrtälje och öst mot Grisslehamn. Den går, just här, på fina grusvägar och strax bortom bommen (knappt 1 km) når man till Råda naturreservat. Märkligt nog står det inte ett ord om reservatet i beskrivningen av leden på Norrtälje kommuns hemsida (som beskriver leden). Vid leden finns i varje fall en ordentlig skylt och reservatet ligger nära leden, så det är lätt att slinka in när man ändå är där. I reservatet finns gott om orkidén guckusko, som blommar i början av sommaren. Jag minns att där, då, också var väldigt mycket mygg.

Plötsligt upptäcker jag att Råda naturreservat har utökats (2012). Kartan ter sig då inte uppdaterad, fastän den är alldeles ny. Å andra sidan förefaller utökningen har skett med beslut i mars 2012.

Utekartan följer Roslagsleden. Inte dumt alls, tycker jag nog.

 A..Stuga uthyres nära Roslagsleden
*** *** ***
 Läs även andra bloggares åsikter om - resor - utekartan - roslagen - stf - geocaching - roslagskretsen - Svenska Turistföreningen - Roslagsleden... . * Intressant.* Bloggkartan Norrtälje.* Nyligen.se. * Bloggregistret. * Blogger.com. * Favoritlistan. * Utekartan.se * Roslagsleden. * Roslagsleden går förbi Råda Naturreservat. * Wikipedia om Guckusko. *  Länsstyrelsen om Råda Naturreservat - utvidgning av reservatet. *  Stuga uthyres nära Roslagsleden. * ...

DN sport idag - nästan bara män

Söndag morgon. DN ligger på bordet. Jag bläddrar igenom DN.s sportbilaga och förundras. Igen.

Sid 1 (framsidan). Bara män. Fotboll.
Sid 2. Bara män. Ishochey.
Sid 3. Bara män. Ishockey.
Sid 4. Zlatan på 75% av sidan. Curlingdamer på 25%.
Sid 5. Bara män. Ishockey.
Sid 6. Bara män. Fotboll..
Sid 7. Bara män. Fotboll.
Sid 8 - 9. Bara män. Fotboll.
Sid 10-11. Bara män. Fotboll.
Sid 12. Damer handboll 40%. Män 10% basket. Trav (V75) 50%
Sid 13. Bilannonser.
Sid 14-15. Resultatbörsen (blandat smått)
Sid 16 (baksidan). Bara män. Segling.

Presenterar DN Sport vad merparten av DN-läsarna vill ha? Själv läser jag DN, men inte DN Sport. - Bara artiklar om manlig fotboll och ishockey roar mig inte ett dyft.

A.. 


lördag 24 mars 2012

Malsta kyrka

Jag passerar Roslagsbro kyrka. Sen genar jag på den vackra slingrande vägen tvärs mellan kyrkorna, mot Estuna kyrka. En liten stund senare svänger jag av från den stora vägen, in mot Ekeby. Vägen via Ekeby bort mot Malsta är en ljuvlig cykel- och mc-väg. Den är nästan helt utan trafik, den går genom förundrande vackra trakter och den slingrar sig som en lång och smal orm genom landskapet. Jag passerar gravhögen, som finns utmärkt på kartan.

Utsikt mot Malstasjön
Strax är jag framme vid Malsta kyrka. Kyrkan ligger vid den lilla Malstasjön. Isen ligger sjuk. Den är rutten och mörk. När jag sätter mig på den vackra stentrappan strax nedanför kyrkporten ser jag nästan hela den lilla kyrkogården. Den är liten och nära. Platsen får mig att dra efter andan. Det är som att - här - känner alla alla. De ligger, sida vid sida, i släktled efter släktled - nära i trygghet tillsammans. Fler får nästan inte plats.

Kyrkan är liten. Jag vill gärna titta i den, men kyrkan är låst. Det är lite som det brukar vara med kyrkor. De är låsta och stängda, när det inte är dop, bröllop eller begravning. Och gudstjänst någon gång ibland, förstås.  Det är synd, tycker jag, att det är så svårt att spontant få komma in.

Minneslunden vid Malsta kyrka
Den lilla minneslunden, som ligger bakom med utsikt över ängarna, är enkel och utan text. Här vilar anonymitet, men kanske vilar här ändå många. Gosedjur med saknadens text på sig, visar tillhörigheten nära. Det känns. Det gör ont.

Plötsligt ter det sig fel att det, normalt sett, inte finns namn på de som vilar i minneslunder landet runt. - Att de glöms och inte kan återfinnas för den som söker i senare spår.  Som om de inte alls spelat roll.  Det måste de ju ändå ha gjort.

A..


*** *** ***
Läs även andra bloggares åsikter om  begravning  - Malsta kyrka - Svenska Kyrkan - gravsten - Norrtälje .  Politometern om ...  * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com. * Norrtälje i Roslagen. * Upplandia. * Sthlm läns museum. * Kyrkokartan.se * Roslagen.se * Upplandia om Malsta socken. *  Begravning i Malsta kyrka. * Begravningsombud i Norrtälje (relevant för dig som inte är medlem i Svenska Kyrkan).

Kärleken sprider sig...

I dagens DN talas om "kärleksbrev" som ett vapen mot krig.  Rörelser mellan t ex Iran och Israel tar form, som uppmärksammar de vanliga människorna på att de är just människor, precis som de själva. Ju mer var och en ser att det är män, kvinnor och barn som ser med kärlek och omsorg på dem, desto mindre är sannolikheten att dessa människor möter dem med vrede, kärnvapen och hat. Det kan ses som en konstruktiv ickevåldshandling. Sådana behöver vi igen och igen i dagens samhälle. Vi behöver se dem - ickevåldshandlingarna - och vi behöver vara en del av dem. Det är ickevåldshandlingarna som ger fred mellan folk, och som gör oss till en del i freden. 

I detta ligger också att samhället - som i individer runt om - fångar upp de som spårar ur, innan de spårar ur ordentligt. Vi måste se varandra och fånga de farliga bristerna (i oss, var och en, och i samhället i stort), bristerna som skadar individerna och omgivningen. Frankrike & Norge, och många andra länder, har drabbats av obeskrivbara fasor som vi ändå borde ha kunnat förhindra. När vi lär oss att se, och vågar berätta, så kanske mer av detta kan förhindras. När vi berättar måste berättelsen tas på allvar.

Jag läser att mannen i Frankrike,  han som nu i dagarna har som skapat så mycket sorg och frustration (Toulouse - Frankrike), tidigare anmälts, men ändå inte fångats upp. Han stod också på andra länders listor över portade människor. I efterhand ter det sig som oerhört tragiskt att samhället - som i polis och myndigheter -  misslyckats med ta informationen på allvar.

Kärleken sprider sig, men också hatet. Det senare måste övermannas av det förra. Hastigheten i detta måste öka. Vi kan aldrig åstadkomma fred genom våld, vrede och hat. Det kan bara åstadkommas genom kärlek och omslutande aktiviteter helt utan inslag av hat, våld och vrede.

A..


*** *** ***
 Läs även andra bloggares åsikter om - Frankrike. Politometern om terrorism eller Toulouse. * Socialdemokraterna. * Centerpartiet. * Folkpartiet. * Kristdemokraterna.* Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com.*  Svd. * Svd. * Med Mera...


fredag 23 mars 2012

Estuna kyrka

Jag besöker Estuna. Jag cyklar dit genom ett vackert landskap. Vägen slingrar sig genom Roslagens jordbrukslandskap, som strax står redo för sådd. Det är öppna landskap, som formas som ett böljande hav. Gårdarna bryter av från de brukade markerna. Gamla och nya hus syns i trakten. En del är fantastiskt vackra, andra bara är.  Ladorna lyser rött, med sin vackra falufärg. Det värmer skönt i sinnet med det röda, tillsammans med det solvarma och det ljuvligt blå där uppe. Lång upp, där ovanför. 

Estuna kyrka är liten och vacker. Ja, eller kanske nej, den ter sig nästan stor när jag betraktar den från utsidan.  Kyrkan är låst så jag kan inte betrakta den från insidan idag. Jag har varit i Estuna kyrka tidigare, så jag vet att den ger en liten och vacker känsla inifrån. Där finns också mängder av vackra målningar. Den är väl värd ett besök, den dag den är öppen.

Kyrkogården är liten och gravarna är förhållandevis få. När jag läser på gravstenarna ser jag ofta att man och hustru dött tätt, som i samma år eller året därpå. Det ter sig vanligt att sorgen tär hårt på den som är kvar, när någon lämnat efter många år tillsammans. Det är begripligt ändå.

Våren närmar sig, men är ännu inte här. De torra blommorna och riset står kvar. Ännu knoppas inte påskblomster eller den blomstrande färgglädjen runt gravarna, i omsorgen om den som lämnat och kanske också för de som är kvar. Men, det står nog inte på. Snart är våren här.

Mitt i, eller vid, en av de fint grusklädda gångarna hittar jag vackra blomster. Där finns vackert rött, gult, grönt, vitt och orange i en ljuvlig prakt och där finns saknadens ord. Någon har lämnat. Givit sig av. Kvar finns tomheten. Saknaden. Kvar finns  också minnet av lyckan och glädjen som han/hon delade med de sina under sin livstid.

Kyrkans stenar talar. De berättar lite grann, men lämnar många frågor kvar. 

A..

*** *** ***
Läs även andra bloggares åsikter om  begravning  - Estuna kyrka - gravsten - Svenska Kyrkan  - Norrtälje . .  Politometern om ...  * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com. * Norrtälje i Roslagen. * Upplandia. * Sthlm läns museum. * Kyrkokartan.se


Fasansfull läsning...

Det är en fasansfull läsning på DN.se  idag. Hanne Kjöller skriver om en våldtäktsdom, där förövaren friats.

Hur står det till hos rättsväsendet idag?

För övrigt är Hanne Kjöller en duktig skribent. Hon tål att läsa, även om hon här skriver om ett fasansfullt ämne. 

A..

Svd på samma tema.

Angiveri...

Naturskyddsföreningen i Roslagen (RNF) arrangerade ett välbesökt möte om strandskydd igår kväll. De politiska partierna var representerade och uttalade sig om sin inställning i frågan. När mötet gick mot sitt slut framkom att frågan om tillsyn är starkt underprioriterad. RNF, genom ordförande Per Bengtsson, påpekade vikten av att vi som medborgare måste bistå i uppgiften att informera kommunen om brister i utförandet hos fastighetsägarna, alltså när det finns en misstanke om att byggnationen inte överensstämmer med byggnadslovet.

Någon svarar angiveri med ett mått av upprördhet i rösten. Nej, omsorg om vår fantastiska natur, säger någon annan som månar om dess väl.

Ja, omsorg, tänker jag som tycker att lagen - och de beslut som följer av den - skall följas.

A..  *** *** ***

Läs även andra bloggares åsikter strandskydd - Norrtälje  - naturskyddsföreningen ...  Politometern om strandskydd och naturskydd  * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com.* RNF Vårprogram 2012.

torsdag 22 mars 2012

STF riksstämma i maj 2012.

STF har sin riksstämma i maj 2012. Riksstämman genomförs vartannat år och är föreningens högsta beslutande organ. Då väljs t ex den nya styrelsen, som har att besluta i och driva föreningens frågor under de kommande två åren.

40 ombud är valda av föreningens medlemmar under slutet av 2011 och 15 ombud valdes vid stämman 2010.  Dessa 55 ombud har till uppgift att, för medlemmarnas räkning, orda och rösta i de frågor som står på dagordningen vid riksstämman 2012.

Vilka dessa frågor är, utöver de som framgår av våra stadgar, framgår inte än. Det kan vara olika typer av motioner, som medlemmar, styrelse eller organisation (STF) har föreslagit stämman att besluta om. Dessa skulle ha varit STF centralt till handa senast under februari 2012 för att därefter behandlas och kommenteras av styrelsen innan de kommer ombuden och medlemmarna till del. När dessa är behandlade kan vi förvänta oss att de tillsänds ombuden i god tid innan stämman och att de också görs tillgängliga för medlemmarna på STF.s hemsida. En stark förhoppning är också att medlemmarna kommunicerar med ombuden om de frågor som står på agendan.

Just nu pågår en irriterad diskussion kring styrelsen/ledningsgruppens beslut att inte offentliggöra alla sifferuppgifter kring ombudsvalet. Ett fåtal personer agiterar i kretsmailen (där bara den som kontrollerar respektive krets mail nås), på facebook (i gruppen där bara några av ombuden nås) och i STF.s intranät (där alla med koppling till styrelse, kansli, kretsstyrelser och vandrarhem nås). Någon ger uttryck för att riksstämman är högsta beslutande organ i organisationen och att diskussionen/beslutet sålunda kan/skall ytterst föras där. - Men, tänker jag, skall det i sådant fall inte finnas en motion (inkommen senast i februari) som säger så - för att frågan skall finnas på dagordningen. Utan detta torde det inte finnas skäl för styrelsen och/eller ledningsgruppen att tillse att frågan hamnar för diskussion via dagordningen. Stämman må vara det högst beslutande organet, men alla frågor hör inte hemma där. Frågan är om detta är en sådan.

- Själv litar jag helt och fullt på kansliet i röstningsfrågan och respekterar ledningens beslut att inte offentliggöra siffrorna. Röstsiffror på var och en saknar, enligt mitt sätt att se, helt  relevans i frågan om demokratibegreppet. Och, även om så vore så har styrelsen föreningens mandat att fatta beslut i de löpande frågor som dykt upp under året. Utan krav på överprövning av irriterade medlemmar.

Däremot - står en hel del att önska kring förfarandet kring ombudsvalen i november/december - där frågor som informationen i stort, tillgängligheten för val för de som saknar internet, insats kring marknadsföring, kretsarnas ansvarstagande i val- och informationsfrågor, ombudens egna ansvar för val- och informationsfrågor, mm - behöver diskuteras. Det kan inte åtgärdas retroaktivt och behöver inte ta tid och plats just nu, men bör betänkas till kommande års ombudsval. En arbetsgrupp fylld med klokskap måste tillsättas för bättre resultat till kommande års val.

Nu måste övriga frågor komma upp på bordet. De som rör natur och kultur. De som rör våra kretsars väl och de som rör utvecklingen av föreningen i stort. Jag väntar med spänning på de motioner och frågor som inkommit för behandling på stämman, som ombuden har att begrunda. Jag hoppas att handlingarna når mig snart.

Anette Grinde
Ombud till riksstämman STF 2012. 
*** *** ***
Läs även andra bloggares åsikter om  marknadsföring  - styrelsearbete - valberedning - foreningsliv - ideella föreningar...  Politometern om styrelsearbete och valberedningsfrågor  * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com.* Volontärbyrån - här kan du leta efter nya volontärkrafter till din förening. Det är en bra web-plats för ideella krafter. * STF Roslagskretsen - arrangerar STF-aktiviteter i Roslagen. * Företagshuset - arrangerar kurser för ideella föreningar.* Företagshuset - säljer också ekonomi- och administrationsprogram för ideella föreningar. * PWC om valet.

Ingen reklam i min brevlåda, tack...

Nej tack - säger jag till pappersreklamen i min brevlåda. Den åker raka spåret ner i pappersinsamlingen utan genombläddring. Jag läser den inte och jag vill inte ha den, alls. Den skapar inte gott för mig och den skapar inte gott för naturen. Eftersom den åker raka spåret ner i pappersinsamlingen skapar den inte heller gott för den som betalt lagom dryga pengar för att den skall nå mig. Så, nej tack, till pappersreklam i min brevlåda.

Min tro är helt enkelt att det inte gör gott för världens väl att leverera papper i min brevlåda, som jag bara betraktar som skräp. Det är negativt ur alla perspektiv. Ju mer papper, desto mindre skog. Ju mindre skog, desto mindre vatten  och sämre livsförutsättningar.  Skogsskövling skapar fattigdom. Med mera.  

Jag tar gärna emot samhällsinformation, men jag vill inte ha reklam från företagare som bara vill sälja varor eller tjänster mig. Till den av posten utdelade reklambunten säger jag med bestämdhet nej. Till den i tidningar lösa reklambunten säger jag också nej. Tidningen i sig har jag oftast valt att få eller också kan jag ofta klassa den som relevant samhällsinformation. Reklamen som ligger lös i tidningen vill jag dock inte ha. Och tidningar som omsluter sig med plast, säger jag ofta upp prenumerationen på. Det gör det oftast för att de har medskick i. Det blir därmed dubbelt fel.

Ja, ja - man kan dra frågor hur långt som helst men man kan aldrig säga allt för ingen orkar lyssna.

Jag vill nu bara inte ha mer pappersreklam och plast i min brevlåda.


A..
Läs även andra bloggares åsikter om  reklam  - fattigdom - skogsskövling  ....  Politometern om fattigdom  * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com..* Företagshuset - arrangerar kurser för ideella föreningar.  * NaturNära Äventyr håller föreläsningar om annorlunda spår.. *Ja, det finns andra som gillar reklam.* Eller de som tackar nej, med skärpa i sin ton. DN på reklamtemat.