söndag 29 september 2013

Karlsson på taket = förbjuden läsningMan får väl ändå le, tänker jag när jag läser i det senaste numret av OmVärlden (nr 6 - 2013). Ibland blir stolligheterna så stora så man ändå bara får le.

Fast så värst roligt är det ändå inte.

Att beröva barnen fantastiska berättelser som Karlsson på taket, Rasmus på luffen och Ronja Rövardotter är synd och skam.

A..

Imponerande glädjeskoj ...

Via en långlöpare (Jan-Erik Ramström) som sprungit Lidingöloppets 3-mil tillsammans med andra får jag plötsligt upp ögonen för Glädjeknuff, en nybildad organisation som glädjer funktionshindrade barn genom att ta med dem ut på en löpartur.

Glädjeknuff är en ideell förening med målet att ge funktionshindrade barn och ungdomar löparupplevelser i rullande form. Vi är ett gäng entusiastiska springare som erbjuder äventyrslystna unga riddare stunder att minnas, från utkiksplatsen i joëlettens säte (en snabbrullande och terränggående enhjuling till rullstol, som förs framåt av två löpare).

Jag känner glädjen i mitt hjärta när jag får ögonen på vad de gör. Jag känner en plötslig lust att bidra med kraft, lust och kompetens till deras väl. Kan man göra så? Bidra med ideell lust och kraft, bara för att man i hjärtat tilltalas av en kort verksamhetsbeskrivning?

Åhhh, vad jag hoppas att deras verksamhet mångdubblas för varje dag som går.

Vilken fantastisk grej! (www.gladjeknuff.se)

A..


Mer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -  -   - långlöpning - adhd - funktionshinder - muskelsjukdom - Lindingöloppet  ...


fredag 27 september 2013

Nej tack! - säger hon med bestämdhet i rösten ...

Nej tack, säger hon med bestämdhet i rösten. Någon politiker på vår ordförandestol skall vi inte ha. Vi skall ha en rak person som förstår demokratins kraft och rättvisa, och inte ständigt bygger egna strategier. Vi vill ha en duktig ledare som kan inspirera oss till att göra vårt bästa. Och som kan representera oss, när vi inte själva kan. Just en sådan vill vi skall komma till oss, för att leda oss vidare i samtalen kring våra viktigaste uppgifter.

Var hittar vi hen, som också kan våra frågor, ekonomi, personaljuridik och hur man plockar fram det bästa ur oss alla? Finns hen?

Ja, hen finns. Hen står där, strax bakom nästa hörn. Bara vi tittar lite mer, än bara sitter tyst och stilla på vår valberedningsstol. Det finns mängder av inspirerade och inspirerande män och kvinnor som vill bidra, göra och inspirera. Det gäller bara att luska reda på dem. Det är valberedningens uppgift - att tänka rätt, att klura på vad som behövs, finna personen i fråga och övertyga årsmötet om att just detta är rätt.

Bortsett från hen, ordföranden, så måste vi också ställa oss frågan vad du, och jag, kan bidra med för föreningens väl. Föreningen blir vad du och jag, som i hela medlemsskaran och hela styrelsen, gör den till. Var för sig. Och tillsammans.

Det som görs - görs av oss som är där.
Vill vi att det skall förändras, så är det genom oss det skall göras.

Anette Grinde
Föreningsaktiv föreningsutbildareMer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -  -  - föreningsdemokrati - kassör - styrelsemöte - styrelsekurs - ... Volontärbyrån - STF - Marathonsällskapet -Fred är vägen till fred

Fred är vägen till fred
KG Hammar
Stina Oscarsson
Lars Ingelstam
Anna Andersmark
Sofia Camnerin
Sofia Walan
Henrik Grape
Kerstin Bergeå
Karin Wiborn, Lasse Svensson, Anders Wejryd


Marcus Förlag
www.marcusforlag.se
Sveriges Kristna Råd
www.skr.org
Isbn 978-91-7999-9019-5
2013

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.
I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

Alla ord om ickevåld sätter sig nära mitt hjärta. Det ger mig förnyat hopp om att det går. När jag ser vänlighetens ord, orden om hopp och kärleken till ickevåldet och alla människors lika värde fylls jag ånyo av tron att det går. För varje ickevåldssteg som tas i riktning mot en fredligare värld, desto närmare kommer vi freden.

Fred är en väg till fred, har fokus KG Hammar trots att många fler har bidragit till boken. Jag undrar varför de inte syns tillsammans. Kanske är han större, mer värd, än de andra. Det gör mig ledsen att omslaget bara fokuserar på honom. Men låt inte det förringa vikten av deltagarnas viktiga ickevåldstankar.

Människors tankar om fred sätter nya tankefrön hos mig. Den sår nytt för senare skörd. Vad kan jag göra för att påverka freden i vårt samhälle? Hur kan jag förhålla mig?

Jag vill tro på ickevåldets väg, att vi aldrig behöver våldet. Jag vill tro att vi, med gemensam kraft, kan åstadkomma närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. Jag vill tro att, när jag blir arg, någon eller något kan få min sinneston att lugna sig så att min ilska och frustration omvandlas till ny framtidskraft istället för skada genom ord och handling.

Jag vill tro på ickevåldets väg.

Anette GrindeMer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -   -  -  -  -  Adlibris - Bokus - Marcus Förlag - Ickevåldfrihet .... Litteratur

onsdag 25 september 2013

När kvinnor får mer makt ...När kvinnor får mer makt i politiken runtom i världen brukar det innebära att korruptionen minskar, säger Fredrik Reinfeldt (enligt DN)

Jag tolkar de som att kvinnor mer ser till helhetens väl, än till sitt eget. Som det är tänkt i politiken.

Jag tolkar det också som att kvinnor fokuserar på uppgiften, såsom det är tänkt och överenskommet. - Inte på att begära något extra för sig själv, utöver det som uppdraget i sig är tänkt att ge.

Som tänkt. Och överenskommet.

Hur gör männen?

A..

Mer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -   - korruption - kvinnors makt - kvinnor i politiken ...

söndag 22 september 2013

Föreningskurs; Folkuniversitetet Sthlm våren 2014

För dig som är eller ska bli medlem i en ideell förening.
För dig som är eller är föreslagen som styrelseledamot i en ideell förening.
Eller för dig som funderar på att starta en ideell förening.

Efter denna kurs har du kunskap om hur styrelsearbetet bör/kan fungera, hur fördelningen av uppgifter görs, vem som ansvarar för vad och hur man marknadsför föreningarna till en bredare krets. Du som står inför att starta en egen förening har tillräcklig kunskap för att starta och vara delaktig i arbetet med föreningen.

Hur ser föreningssverige ut? Vilken är grundidén med en ideell förening? Varför är vi med i föreningen? Vilka är våra förväntningar.

Vi talar också om hur man bildar en förening och håller den vid liv - föreningens stadgar - ansvar - granskning - bidrag - mötesteknik - årsmöten - med mera.

Styrelsearbete. Vad förväntas av mig som styrelseledamot i en föreningsstyrelse och hur skall jag förhålla mig? Vem ansvarar för vad? Hur är just jag ansvarig? Vad behöver jag kunna och varför skall jag tacka ja till en förfrågan om att sitta i en styrelse? Hur ser reglerna ut kring det vi beslutar och gör?

Marknadsföring. Hur marknadsför vi vår förening och våra aktiviteter? Vem gör vad? Vilka kanaler kan vi använda? Annonser - web/hemsida - bloggar - artiklar - facebook - twitter - mun till mun - broschyrer - affischering - mm. Vad är bra och vad fungerar för oss?

Valberedningen. Hur ser valberedningens kompetens, tillsättning och nätverk ut? Vem skall sitta i valberedningen? Vad skall valberedningen berätta för kandidaterna? Hur skall förslagen presenteras för medlemmarna och årsmötet? Vad är viktigt och vad kan vi göra för att det skall bli bättre? Hur påverkar valberedningens arbete föreningens styrelse och föreningens väl?

Om detta och mycket mer talar vi om på kursen om de ideella föreningarna.

Att vara och verka i en ideell förening skall skapa liv och lust, inte tunga steg, irritation och oro. Den som är med, bidrar till att skapa mervärden till föreningen.

Antalet deltagare är begränsat till 20 personer.

Undervisningsform; Föreläsningar, grupparbeten och samtal.

 
Kursen genomförs under tre kvällar i Folkuniversitetets lokaler i Sthlm (1800 - 2115)
Mer information om kursen finner du på; www.folkuniversitetet.se  (Sthlm/vår 2014), där du också anmäler dig.

Kursansvarig;
Anette Grinde


Föreningsaktiv föreningsutbildare
 
Litteraturtips;
SISU Idrottsböcker
 
Öhrlings - Price Waterhouse Coopers
- Ideella föreningar, regler, redovisning och skatter
 
Granth Thornton
 
 
  

Föreningskurs; hur tänker vi kring avtalen?

Föreningskurs - i avsnittet där vi samtalar om hur vi tänker kring avtal, avsiktsförklaringar och samarbeten.

Vilka parter ingår i avtalet?
- rätt firmanamn, organisationsnummer, mm

Vad omfattar avtalet - övergripande?
- tex en föreläsning, genomförande av ett seminarium, en resa, etc
- beskriv i ett övergripande kortfattat format (vad, var, när och hur)

Vad omfattar avtalet - i detalj.
- Ansvarsområden för respektive part.
- Vem gör vad, var, när och hur?

Vilken tidsperiod gäller för uppdraget?

Vem bär den yttersta risken för genomförandet - vem är projektägare & övergripande ansvarig?
- genom vem går kostnaderna?
- vem bär ansvaret för vilka kostnader?
- vilka kostnader får vi betalt för när evenemanget inte kan genomföras?

Köparen ersätter säljaren för utförd tjänst,
- belopp inkluderande vad?
- genomförd när?
- betalning när?
(Den som bär ansvaret skall inte låta den andre parten ligga ute med pengar längre än nödvändigt - gör rimliga överväganden. Vi vill ha betalt i direkt anslutning till genomfört uppdrag.)

Vad händer om någon av parterna eller dennes närstående blir sjuk/skadad i anslutning till planering eller genomförande? Har organisationerna bara en person som kan genomföra uppdraget eller finns alternativ om någon av de tänkta personerna inte kan genomföra projektet? Vem betalar vad i denna situation?

Vad händer om säkerhetsläget i genomförandelandet ändras så att evenemanget inte kan genomföras? Finns det annan problematik som teoretiskt kan leda till att uppdraget inte kan genomföras? Vem betalar vad i denna situation?

Vilka kostnader behöver vi ha täckta när vi är uppdragstagare?
- arvode för förberedelser, genomförande och uppföljning beräknas utifrån faktumet att vi bär expertkunskap inom vårt ämnesområde
- försäkring
- resor, boende, traktamente
- material
- etc.

När vi är uppdragstagare lämnar vi gärna en offert i en klumpsumma, där vi informerar om vilka typer av kostnader som ingår. Enskilda kostnadsdetaljer ingår normalt inte i offerten. Det är viktigt att klargöra vilka kostnader som ingår i offerten och vilka som tillkommer när/om tingens förutsättningar ändras. Det är viktigt att det framgår vem som bär risken för ändringar i kostnadsmassan.

När vi är uppdragsgivare vill vi däremot gärna se vilka kostnader som ingår, för att bedöma relevansen i kostnadsposterna. Om vi inte kan få detta, behöver vi ändå bedöma storleken på respektive post för att kunna bedöma helheten.

Hur skall en tvist lösas? Skall vi gå till domstol, skiljemannainstitut eller kan vi lösa tvisten på annat sätt?

Avtal undertecknas av firmatecknare (datum, ort, namn, titel) eller enligt fullmakt (t ex ställföreträdarfullmakt). Beroende av avtalet omfattning (värde & uppdrag) skall styrelsen i föreningen vara väl informerad om avtalet och dess innehåll.

Utgångspunkten vid våra avtalsdiskussioner (och slutligt avtal) skall vara att båda parter skall vara nöjda med uppgörelsen, att båda parter upplever sig trygga med att trassel inte infinner sig under resans gång (dvs uppdragets planering, genomförande, uppföljning och betalning) och att arbetet sker i samförstånd.

Om vi inte kan enas kring ett avtal som är tryggt för alla inblandade parter ökar risken bör oenighet under uppdragets gång. Avsikten med våra uppdrag är att vi genomför dem tillsammans, där vi känner oss nöjda - lika nöjda som den andra parten. Vi skall, efter utfört uppdrag, känna att vi har gjort ett bra projekt tillsammans och att vi gärna samarbetar igen.

A..


Mer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -  -  -  -   - demokrati - tvist - ordförande - styrelsemöte - styrelsekurs - avsiktsförklaringstyrelseledamot -  ...

fredag 20 september 2013

EU-oro för Dawit Isaak ...

Tolv år efter gripandet av svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak säger EU:s utrikeschef Catherine Ashton att hon är ”fortsatt djupt oroad” över hur Eritrea behandlar sina politiska fångar.

Räcker det att vi säger så, eller behövs det mer? Hur långt har det nuvarande förhållningssättet kommit i arbetet för att få honom fri? Hur många andra journalister, världen runt, sitter fängslade utan att någon aktivt arbetar för deras frigivning?

Tycker vi verkligen att det känns ok, i tider av hårt arbete för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter?

A..Mer länkar & sånt;  
Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -   -  -  -  -  - demokrati - mänskliga rättigheter - våld - tyst diplomatiickevåldSvd - DN - NT -
  

torsdag 19 september 2013

Åhhh, vad jag oxå vill ...

Plötsligt ser jag att fyra grabbar skall åka längs Indiens ostkust i en rickshaw! Åhhh, vad jag också vill göra det.

Vi har tidigare talat om att göra just det, men vi tog cykeln i stället. Vilket ju inte var fy skam heller, förstås.

Kanske är det så att man inte kan göra allt. Även om man ändå kan göra rätt mycket.

A..

onsdag 18 september 2013

Välkommen till årets styrelsedagar ...


Välkommen till årets styrelsedagar, hälsar en av föreningens funktionärer, när vi samlats för en av årets viktigaste uppgifter! Under dessa dagar lär vi oss vad vår förening är, vad den står för och i vilken riktning vi är på väg. Vi talar om vår värdegrund, om vad som är viktigt och hur vi förhåller oss till frågor som dyker upp på vår agenda.

Varje ord vi säger, varje handling vi gör skall ha en riktning i vår förening. Den skall alltid omslutas av en vänlig ton. Vid varje beslut, varje val och i varje handling bör vi ställa oss frågan; är detta för föreningens bästa eller finns det något annat skäl till beslutet? Vi skall alltid, i vår styrelse- och föreningsroll, ha föreningens bästa för ögonen. När vi inte har detta för ögonen bör vi lämna någon plats till någon som kan ha just det. Hos oss råder demokrati också i verkligheten, inte bara på pappret. Här beslutar vi - och ansvarar - tillsammans. Är det så i din förening? Om ja, ett stort grattis till dig och din förening. Om inte, varför? Vad är det som hindrar att föreningen drivs som tänkt?

Inför varje nytt år behöver styrelsen svetsas samman, påminnas eller informeras om sina uppgifter, planera året och se att man har förstått sin och föreningens uppgift på rätt sätt. Detta gör vi i ett inledande möte - styrelsedagarna - där ledamöterna samtalar om föreningens olika delar, uppgifter och ansvar.

De nya personer som kommer att behöver lära känna de som redan finns i organisationen, de gamla behöver maka på sig en aning för att släppa in de nya och de alla se hur de kan fungera väl tillsammans.

Styrelsen behöver sätta av två dagar för dessa uppgifter. De behöver mötas i en avskiljd miljö, där samtalsklimatet är vänligt, omsorgsfullt och öppet. I mötet behöver deltagarna informeras om föreningens historia, om hur vi tänkt och gjort. De behöver också informeras om vilka verksamhetspåverkande framtidsbeslut som fattats under de senaste åren, liksom om vilka möjligheter och risker vi står inför i framtiden. De behöver känna till en del av de sorgeämnen och glädjespår som föreningen gått i, för att kunna följa med in i framtiden tillsammans.

Dessa styrelsedagar bör utformas så att all viktig information kommer deltagarna till del. I en styrelse är alla ledamöter ansvariga tillsammans och det är då mycket viktigt att alla har samma information om föreningen och de beslut som fattats. Styrelsedagarna ger också ledamöterna en möjlighet att snabbt komma in i föreningens verksamhet och styrelsefrågor, vilket gör att de kan sig trygga i att delta i samtal och beslut redan vid föreningens inledande möten. Ett gott resultat kan då bli att föreningen inte har ledamöter som under 3-6 möten "känner in" föreningens anda, kunskap, mm. Under dagarna skall också finnas tid för att utröna ledamöternas specifika kompetens. Varje ledamot skall vara vald av specifika skäl, som t ex ekonomikompetens, personalfrågor, juridik, specifikt idrottsligt kunnande, etc. Under styrelsedagarna blir ledamöternas specifika kompetens synlig under ett tidigt skede, eftersom ett delmoment bör inkludera ledamöternas presentation av sin tanke kring vad den kan bidra med, sin kompetens. Detta ger trygghet till övriga ledamöter. Tystnad, hemliga allianser och okunskap om ansvar, mm, bidrar till söndring och stagnation. Kunskap och ett öppet samtalsklimat bidrar till en utvecklande förening.

Syftet med styrelsedagarna bottnar i samtalet som leder till ledamöternas bästa, styrelsens bästa och  medlemmarnas bästa. Inte var för sig, utan tillsammans.

Ledorden blir, återigen; Vi tillsammans - för föreningens bästa.

Väl mött.

Anette Grinde


Företagshuset - utbildar i föreningslivet.
Kontaktinformation;
anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net 
tfn 0708905731

 

Litteraturtips!

* Styrelsearbete i ideella organisationer (2013. Albanson, Dansell, Sen, Törning - Grant Thornton & Sanoma Utbildning)
* Ideella föreningar (BL Lundén & Jan Lindblad)
* Redovisning i ideella föreningar (Björn Lundén)
Mer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -   -  -  -   - demokrati - valberedning - ordförande - styrelsemöte - styrelsekurs - årets styrelsedagar -  ...

tisdag 17 september 2013

Vågar du stå för vad du tycker?

Blod är ett billigt pris för frihet
- rapporter från Kairo till Aleppo
Staffan Lindberg
Bokförlaget Atlas
2013.
www.bokforlagetatlas.se

Staffan Lindberg har skrivit en bok om människor från Syrien, Egypten och Iran. Människor som längtar efter frihet. Han har mött människor som vill göra skillnad. Boken blir, för mig, känslosam. Jag blir frustrerad över världens handfallenhet över läget i Syrien. Hur länge skall dödandet få fortgå? Hur länge skall barn, kvinnor och män tvingas leva i detta våld? Hur kan världen tillåta att det fortgår? - Nej, jag menar inte att USA skall anfalla Syrien. Jag menar att det måste göras med fredliga medel, utan att barn, kvinnor och män dör av stridsmaskiner eller tortyr.

Boken ger inte anledning till glädje mer än att det är glädje att Staffan Lindberg har skrivit boken. Den gav också anledning till ett leende när motståndsmännen satt en hel natt och skrev Frihet på två tusen studsbollar, som de vräkte ut över stadens gator. Jag tänker, med ett leende i mig, att det var en fantastisk ickevåldsbragd, att göra just så. 

Någon särskild ickevåldsbragd kan inte gottskrivas regimer som drar ut naglarna och torterar barn, eller skjuter mot allt som rör sig. Eller fäller bomber och raketer över sjukhusen i staden. Eller omringar kvinnor och utsätter dem för sexuella övergrepp, för att tysta dem.

Den inledande frågeställningen i boken - den om vi vågar stå för vad vi tycker, när rädslan krypen in under skinnet, när hot om sin egen, vännernas och familjens säkerhet står på spel - behöver vi begrunda. Frågan är om det går att begrunda den tillräckligt, innan man står där, fångad i rädslan. Eller i den känsla som gör att man ställer sig över rädslan.

Frihet.

Vad lägger vi i begreppet? Varje gång jag ser att jag begränsas av någon eller något, blir jag frustrerad. Om jag vänder  blicken åt ett annat håll eller om jag vänder och vrider på frågan beror på situationens läge och på min egen situation.

Friheten är viktig. Varje form av begränsning skaver i mig, även om jag lever i ett land med en relativ frihet. Ibland skiner begränsningen igenom, när någon aktivt försöker hindra. Ibland utan att själv förstå att hen hindrar. Eller när hen säger sig inte hindra, utan istället bara lotsa, berätta och leda lite fint.

Frihet.

Även jag är rädd. Fröken Räddhare, helt utan mod. Vad skall då inte människorna i Syrien, Egypten och Iran vara, tänker jag när jag läser Staffan Lindbergs ord.

Anette Grinde

 

Tidigare inlägg om boken i denna blogg hittar du här  ...
 


Mer länkar & sånt;  
Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -   -  -  -  -  - demokrati - mänskliga rättigheter - våld - Kairo - Aleppo - ickevåldAdlibris - Bokus -  Atlas - Ickevåldfrihet - Staffan Lindberg - Twitter - Aftonbladet - Aftonbladet - DN - Bokmässan -

  

Natten är här ...


natten
närmar sig
oron
smyger in

rädslan
för drömmen
eller tanken
om skulden

oron
dräper ron
som lämnar
mitt rum

oron sätter bo
som om
den var inbjudan
välkomnad

natten
är här
oron
har satt bo


A..

söndag 15 september 2013

Blod är ett billigt pris för frihet ...

Blod är ett billigt pris för frihet.
Rapporter från Kairo till Alleppo.
Staffan Lindberg
Isbn 978-91-7389-442-5
2013
Bokförlaget Atlas

Saanas son försvann i tumultet på Tahrirtorget – nu vet hon inte om hon kommer att få se honom igen. Syriska Boussaina väntar ut oroligheterna över en drink på en hotellbar i Damaskus. Ett par kvarter därifrån förbereder sig motståndsmän på nästa drabbning. Utrikesreportern Staffan Lindberg har på plats i Egypten och Syrien följt den arabiska vårens spridning från land till land. I Blod är ett billigt pris  för frihet får vi äntligen träffa de som möjliggjorde revolutionerna: aktivisterna, medborgarna, gräsrötterna. (www.bokforlagetatlas.se)

Staffan Lindberg möter människorna, ser frågorna och rapporterar om dem. Han för mig till torget, till människorna, till gränderna, till glädjen, till pressens rum och till sorgen. Med flera ställen. Han visar mig våldet och han visar mig glädjen. Och han visar mig att människor glöder och längtar efter frihet, oavsett var de bor. Han visar mig rädslan.

Han beskriver samhällen som är fyllda av människor, formade av sin stat, sin familj och sin kultur. Precis som vi är - människor formade av vårt samhälle. Vi våndas och frustreras, vänder ut och in på oss själva för att se hur det kan bli som det blir - men det är ändå ganska lätt, ur något perspektiv. Vi, människor, formas efter de förhållanden vi lever i - och hur vi är som personer, där vi är.

Det känns viktigt att det finns människor som rapporterar hur andra gör och hur andra har det. Det känns viktigt att jag, ur det, lär mig hur jag förhåller mig till andra, till samhället här - och där.

Må världen bistå frihetsivrarna. Var de än lever, bor och verkar. Må världen bistå dem. Låt all fredsiver vara helt utan våld. Må vi förpassa våldet till jordens inre. Där ingen bor eller finns.

Detta är Staffan Lindbergs första bok. Jag hoppas att han skriver fler. Jag gillar hans språk, de förda samtalen och att han här skriver om sådant som är viktigt - ur flera perspektiv.

Jag förundras. Gläds. Våndas. Förfasas. Gråter. Och skapar nya bilder i mitt sinne. Jag tänker kring vad rädslan gör för människors liv. Jag känner den krypa innanför mitt skinn.

Jag ställer mig återigen frågan hur jag kan göra skillnad. Och varför världen ser ut som den gör.

Anette Grinde

Mer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -   -  -  -  -  - demokrati - mänskliga rättigheter - våld - Kario - Aleppo - ickevåldAdlibris - Bokus -  Atlas - Ickevåldfrihet - Staffan Lindberg - Twitter - Aftonbladet - Aftonbladet -

 

Tystnad. Yttrandefrihet. Lågt till tak i organisationen.

I dagens DN läser jag en reflektion om tystnaden i organisationer. Det är rätt illa när vi hindrar varandra från att tala, oavsett typ av organisationen. Och oavsett hur vi gör det.

Missnöjesyttringar kan göras på många olika sätt. Jag konstaterar att det är rätt lätt att få människor att tystna.

Men en rätt allvarlig obekvämlighet som följd.

A.. 

onsdag 11 september 2013

Vandra kring Åre


Vandra kring Åre
32 dagsvandringar runt Åre, Duved & Björnen
Håkan Wike
Isbn 978 91 86 777 94 6
Calazo Förlag
2013.

Utgångspunkten är löpning, även om vandring också är en sympatisk aktivitet.

Vi läser alltså Spring kring Åre – 32 löparturer i fjällen runt Åre, Duved och Björnen (även om den inte riktigt heter så). Boken innehåller små kartor, ledbeskrivningar och sköna bilder. Den ger en skön känsla av området.

Varje tur är beskriven i karta och text. Den innehåller också uppgift om längd, tid, svårighetsgrad, stigning och typ av terräng. Eftersom boken handlar om vandring, så får du göra om tiden till din stegform, om du istället väljer att springa i detta vackra marker.

Snart är vintern här, så det kan vara hög tid att göra vandringen eller löparturen nu. Annars får den kanske vänta ända fram till sommaren, om du inte väljer att besöka området under deras aktiva och vackra vintertid i stället. Då med snöskor eller skidor på fötterna. Det är förstås inte fy skam, det heller.

Anette Grinde
 
 
 
 
 
 

Fullt frisk löpare ...

I löparvärlden klagas det rätt mycket. Det finns alltid förmildrande omständigheter som skador, sjukdomar, väder, ålder, ångest, bristande träning, m m. Ja, det går nästan alltid rätt dåligt även om det går rätt bra. Det är lite tragiskt att höra. Ja, jag gör det säkert själv också - även om jag aktivt försöker låta bli.

Jag tänker att vi skall sluta med detta och istället sätta fokus kring det roliga, utmanande, härliga, lustfyllda och inspirerande. Det som gör att vi springer och mår bra av det vi gör.

Så. Får jag be dig att tänka på, när du skriver en artikel i Marathonlöparen, att den skall gå i positiv ton. Försök hoppa över skadorna, den bristande träningen och sjukdomarna. Lite vånda må ju vara, men ge den en positiv touch.

Om du springer ett maraton så bör du vara en fullt frisk och vältränad löpare. Låt oss sprida just den känslan, när vi talar och skriver om allt det positiva kring våra löparäventyr.

Känns det ok, mån tro?

A..

tisdag 10 september 2013

Vad gör din medmänniska bra eller t o m bäst?

Kan vi utgå ifrån att våra medmänniskor gör bra saker?
Eller att de försöker göra sitt bästa och att det är gott nog?
Kan vi göra ett försöka att höja varandra istället för att kritisera eller leta efter problemen?
Kan vi föra ett samtal om gruppen utan att ta fram något negativt?

Kan vi istället ställa oss frågan vad vår medmänniska gör bra, eller t o m bäst? Och fokusera på det. - I en tanke som höjer varandra.

Jag tror nog ändå att var och en gör så gott de kan.
Visst är det väl ändå gott nog?

A..Mer länkar & sånt;  Intressant.  Bloggkartan Norrtälje.  Nyligen.se.  Knuff bloggar.  

Kom i håg att det måste vara roligt ...


Kom i håg att det måste vara roligt.
Inspirerande och roligt.
Tillförande.

För mig, som gillar ord, känns det ibland lite märkligt att inte arbeta med orden. Att inte lyckas skapa rum där.

Jag undrar om det är jag själv som gör det. Som låter bli att ta ordplats, när min roll är siffror, trots att jag ser att jag själv är bättre med orden – än den som skrivit.

Eller är det för närvaron av den subtila känslan av kritik som ständigt ligger i luften?

Är det månne jag själv som väljer bort, i rädsla för kritik?

Det är dags att jag påminner mig själv om att det måste vara roligt.

I det ingår att skriva.
Alltid.
I alla roller.

A..


Mer länkar & sånt;  Intressant.  Bloggkartan Norrtälje.  Nyligen.se.  Knuff bloggar.