onsdag 18 september 2013

Välkommen till årets styrelsedagar ...


Välkommen till årets styrelsedagar, hälsar en av föreningens funktionärer, när vi samlats för en av årets viktigaste uppgifter! Under dessa dagar lär vi oss vad vår förening är, vad den står för och i vilken riktning vi är på väg. Vi talar om vår värdegrund, om vad som är viktigt och hur vi förhåller oss till frågor som dyker upp på vår agenda.

Varje ord vi säger, varje handling vi gör skall ha en riktning i vår förening. Den skall alltid omslutas av en vänlig ton. Vid varje beslut, varje val och i varje handling bör vi ställa oss frågan; är detta för föreningens bästa eller finns det något annat skäl till beslutet? Vi skall alltid, i vår styrelse- och föreningsroll, ha föreningens bästa för ögonen. När vi inte har detta för ögonen bör vi lämna någon plats till någon som kan ha just det. Hos oss råder demokrati också i verkligheten, inte bara på pappret. Här beslutar vi - och ansvarar - tillsammans. Är det så i din förening? Om ja, ett stort grattis till dig och din förening. Om inte, varför? Vad är det som hindrar att föreningen drivs som tänkt?

Inför varje nytt år behöver styrelsen svetsas samman, påminnas eller informeras om sina uppgifter, planera året och se att man har förstått sin och föreningens uppgift på rätt sätt. Detta gör vi i ett inledande möte - styrelsedagarna - där ledamöterna samtalar om föreningens olika delar, uppgifter och ansvar.

De nya personer som kommer att behöver lära känna de som redan finns i organisationen, de gamla behöver maka på sig en aning för att släppa in de nya och de alla se hur de kan fungera väl tillsammans.

Styrelsen behöver sätta av två dagar för dessa uppgifter. De behöver mötas i en avskiljd miljö, där samtalsklimatet är vänligt, omsorgsfullt och öppet. I mötet behöver deltagarna informeras om föreningens historia, om hur vi tänkt och gjort. De behöver också informeras om vilka verksamhetspåverkande framtidsbeslut som fattats under de senaste åren, liksom om vilka möjligheter och risker vi står inför i framtiden. De behöver känna till en del av de sorgeämnen och glädjespår som föreningen gått i, för att kunna följa med in i framtiden tillsammans.

Dessa styrelsedagar bör utformas så att all viktig information kommer deltagarna till del. I en styrelse är alla ledamöter ansvariga tillsammans och det är då mycket viktigt att alla har samma information om föreningen och de beslut som fattats. Styrelsedagarna ger också ledamöterna en möjlighet att snabbt komma in i föreningens verksamhet och styrelsefrågor, vilket gör att de kan sig trygga i att delta i samtal och beslut redan vid föreningens inledande möten. Ett gott resultat kan då bli att föreningen inte har ledamöter som under 3-6 möten "känner in" föreningens anda, kunskap, mm. Under dagarna skall också finnas tid för att utröna ledamöternas specifika kompetens. Varje ledamot skall vara vald av specifika skäl, som t ex ekonomikompetens, personalfrågor, juridik, specifikt idrottsligt kunnande, etc. Under styrelsedagarna blir ledamöternas specifika kompetens synlig under ett tidigt skede, eftersom ett delmoment bör inkludera ledamöternas presentation av sin tanke kring vad den kan bidra med, sin kompetens. Detta ger trygghet till övriga ledamöter. Tystnad, hemliga allianser och okunskap om ansvar, mm, bidrar till söndring och stagnation. Kunskap och ett öppet samtalsklimat bidrar till en utvecklande förening.

Syftet med styrelsedagarna bottnar i samtalet som leder till ledamöternas bästa, styrelsens bästa och  medlemmarnas bästa. Inte var för sig, utan tillsammans.

Ledorden blir, återigen; Vi tillsammans - för föreningens bästa.

Väl mött.

Anette Grinde


Företagshuset - utbildar i föreningslivet.
Kontaktinformation;
anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net 
tfn 0708905731

 

Litteraturtips!

* Styrelsearbete i ideella organisationer (2013. Albanson, Dansell, Sen, Törning - Grant Thornton & Sanoma Utbildning)
* Ideella föreningar (BL Lundén & Jan Lindblad)
* Redovisning i ideella föreningar (Björn Lundén)
Mer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -   -  -  -   - demokrati - valberedning - ordförande - styrelsemöte - styrelsekurs - årets styrelsedagar -  ...

Inga kommentarer: