måndag 29 maj 2017

Forsbacka - bruk i förvandling


Forsbacka - bruk i förvandling berättar om bruket sedan 1500-tal. Gubbar, eller kanske vanliga män som gör så gott de kan, ömsom drivna och ömsom värdelösa gör sitt ytterliga för sin verksamhet. Kvinnorna föder mängder av barn, bidrar med pengar för makarnas framfart och dör i hiskeligt unga år. Namn, årtal, släktskap, ungar, ingiften, dödsfall, byggnationer, tidens förutsättningar, fattigdom och andra beskrivningar av tidens förutsättningar är dokumenterade under flera århundradens tid. Det är ett otroligt viktigt och spännande Forsbackadokument.

Mer om denna inom kort. Jag är ännu alldeles i början, där finns namn, gårdar, ungar, livsförutsättningar, mm. Om något hundra år kommer mina gamla släktingar in. Hur kom det sig egentligen att de valde järnet och bruken som sitt arbetsområde? Hur kom de sig att deras erfarenheter, pengar, mm för dem till dessa spår? Det tål att forskas på. Vi får se om det finns i boken, eller om det får forskas om på annat håll. Denna talar ju ända bara om Forsbacka och inte om Lundebergarnas liv vid sidan om.

Ja, vilken forskning han måste haft för sig - Per Forsell - för att ha fått fram all denna fantastiska information. Jag tackar för hans ihärdighet.

Jag fortsätter att läsa i stillsam takt.

A..

Boken kan beställas via; 
Forsbacka - bruk i förvandling
Per Forsell
Forsbacka hembygdsförening
2016
isbn 978-92-639-2181-0


söndag 28 maj 2017

Mors dag 20117

Det är en alldeles fantastisk doft i naturen. Det växer så det knakar. Sommarvärme, klarblå himmel & strålande sol. Ljuvligt. Det blir fint med en mc-tur idag, eller hur? En av finungarna bjuder på lunch i Uppsala denna vackra morsdag.

Är lång klänning schyst klädsel för en mc-tur? Ja, det gick bra i varje fall, att snyggt och bekvämt pussla in klänningen under jackan vid färd. Man kunde ju undra, förstås, när man såg mig innan detta blev gjort.

Det blev en fin tur till Uppsala, där vi bjöds på god lunch och glad samvaro av Sofie, hennes OA och hans mor.

A..
Fler bilder på Instagram, förstås. 
Välkommen dit.

lördag 27 maj 2017

Labacken - Roslagsbro Hembygdsförening


Roslagsbro hembygdsförenings vackra hembygdsgård i Övra Söderby, Labacken, badar i sol idag.

Text & bild om Labacken och dess hembydsförening -
i olika tid och skepnad - hittar du här!Foto; Anette Grinde
27 maj 2017

fredag 26 maj 2017

Husvagn, husbil eller en liten frigga?

Husvagn, husbil eller en liten frigga? 
Så himla praktiskt att ha sitt hus
med sig på vandringsturen.
Det går inte så fort när de 
vandrar över vägen, 
men här är inte så 
supertrafikerat 
så det kanske 
går bra ändå. 
Vi håller tummarna
för att det går väl på 
vandringen& att hen
hittar en fin glänta för kvällen.

A..
Välkommen till instagram 
- här -               
en telefonbild & en
kort text om ett glädjespår,
eller kanske ett drag av skav
eller undran. Ja, det kan bara bli 
vad det blir, både idag och nästa. 
Titta gärna in och följ - säg hej och
 dela med dig av din glädje.

Allt gott.

A..

Dörrar ska tjäras och lador ska rödfärgas

#fastighetsvård
Dörrar ska tjäras & lador ska rödfärgas.
Har tjärburken tagit slut eller var det rabarberpaj
& glass som kom i vägen för uppgiften?
Var sak har sin tid, förstås.

Välkommen till instagram - här - en telefonbild & 
en kort text om ett glädjespår, eller kanske ett drag av 
skav eller undran. Det blir vad det blir. Förstås.

A..

torsdag 25 maj 2017

Teknik, it & el...


Teknik, it & el. 
Utvecklingen går i en rasande fart.
 Det är alldeles förundrande att se även 
om man som vanlig lekman (eller kvinna) 
inte vet allt. 

Någon sa att om fem år kommer solceller 
att vara standard i alla villor. Allt kommer 
att drivas & styras med enkla appar. 
Robotar är verklighet nu. Lösa armar där 
bäraren har känsel i fingrar & kan 
bära massor av kilon på ett finger eller 
skriva ut en bil som kan köras. Eller mat 
som kan ätas. Var står vi nu & om fem år. 

Utvecklingen är enorm. Är det fantastiskt? 
Absurt? Skrämmande? Spännande? 
Ja, kanske lite av allt.

A..Välkommen till instagram - här - en telefonbild &
en kort text om ett glädjespår, eller kanske ett drag av
skav eller undran.

Ja, det kan bara bli vad det blir, både idag och nästa.
Titta gärna in och följ - säg hej och dela med dig av din glädje.
Hugg och agg klarar vi oss utan.

Allt gott.

A..


söndag 21 maj 2017

Placeringspolicy - hur tänker vi kring risk, etik, mm

Vi talar om placeringspolicyn och därtill kopplade frågor. Fokus är ideell verksamhet och insamlingsverksamhet, som drivs t ex i en ideell förening och i en stiftelse. Värderingarna är viktiga, men ibland är det ändå svårt att enas om en konstruktiv och tydlig text som också är relevant och genomförbar att använda i föreningen/stiftelsen. Vad betyder vad - för oss och för andra? Vad är viktigt egentligen? 

I samtalet gör vi t ex återkommande genomgångar av principer kring t ex etik, risker och hur vi förhåller oss till vår omvärld. Hur tänker vi i vår organisation? Hur påverkar vi andra? Hur påverkar vi miljön, människors livsförutsättningar mm genom de val vi gör? Vi låter samtalet fortsätta, inte sätta punkt för att vi gång har formulerat en mening. Låt oss höja vår medvetenhet om hur vi påverkar vår omvärld. Låt oss se att vi själva är en del av detta, att våra val är viktiga. Ställningstaganden och principer kan vara svåra att fastställa, genomföra och följa upp, men är inte desto mindre väldigt viktiga för såväl organisationen som för dess påverkan av samhället och dess strukturer. 

Låt oss återkommande föra samtalet om hur vi bidrar till plusvärden istället för att dränera människor och natur i våra synsätt och i vårt handlande. Vår placering och vårt nyttjande av pengar och andra resurser spelar roll för vårt allas väl. 

Diskussioner inför frågan om en uppdaterad placeringspolicy

Att äga och förvalta kapital innebär ett ansvar. Hur kapitalet investeras får konsekvenser som går långt utöver de egna ekonomiska intressena. Pengar som investeras i olika fonder, aktier eller andra finansiella instrument påverkar en rad faktorer både i Sverige och utomlands.

Syftet med en god kapitalförvaltning är att skapa förutsättningar för ett fortsatt arbete i enlighet med föreningens syfte, men också för ett mer hållbart samhälle i framtiden. Det ena bör inte utesluta det andra.

Det är föreningens syfte tillsammans med det hållbara samhället som är målet, inte ekonomin i organisationen i sig. Vi ska därför inte, genom ekonomiska investeringar, bidra till verksamheter som motverkar dessa syften.

Ansvarsfullt förvaltade pengar kan också bidra till verksamheter som främjar en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling som arbetar för att bidra till att nå de globala målen.

Föreningen väljer därför att placera tillfälligt överskottskapital i verksamheter och organisationer som bidrar till samhällets utveckling och arbetar målmedvetet med frågor som rör t ex miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, barnarbete och fattigdomsbekämpning. Frågor som rör dessa organisationers styrning, där till exempel korruption, ersättningssystem och öppenhet behöver bedömas, är också viktiga faktorer som föreningen behöver se i sin placeringsplanering.

Föreningen placerar inte kapital i organisationer eller fonder som tillverkar, köper eller säljer varor
eller tjänster som t ex krigsmateriel, tobak, pornografi, alkohol/droger, olja eller guld/diamanter. Föreningen undviker aktivt varor/tjänster där människor och miljö riskerar att komma till skada. Föreningen placerar inte heller kapital i verksamheter som drivs på eller har koppling till ockuperat territorium, som t ex Västsahara eller Palestina där intäkterna inte kommer den västsahariska eller palestinska befolkningen till del.

I diskussioner om branscher som inte är etiskt försvarbara i organisationen kan vi konstatera att önskemålet är att undvika dem helt. Vi ser dock svårigheten i att sätta en absolut procentsats eller på annat sätt mätbar definition, eftersom detta är oerhört svårt att kontrollera. Begrepp som huvudsakligen definieras ibland som mer än 50% och ibland upp till eller mer än 80%. Om vi här säger att vi inte skall investera i organisationer som huvudsakligen arbetar med krigsmateriel, porr, droger, mm, eller andra branscher vi undviker, så kan det innebära att vi tillåter så mycket som upp till 49% av företagets omsättning i dessa branscher. Exakta belopp och svårdefinierbara ord försvårar ibland diskussionen, men vi behöver ändå förtydliga var vi står i frågan.

Om föreningens avsikt är att (helt) undvika de problematiska branscherna, krävs ett löpande samtal kring och löpande utvärderingar av gjorda och kommande placeringar. Samtalet och uppföljningen av principen är och blir då av stor vikt för organisationen. Om vi inte vågar ta ställning, kan vi då säga att vi tar ansvar för det vi gör? Vi måste våga och orka ta besväret att göra just detta, eller hur?

Mottagna medel
Gåvor, inklusive testamenten och liknande, i form av aktier, fonder eller andra placeringar som inte lever upp till föreningens placeringspolicy eller etiska principer skall säljas utan dröjsmål för att omplaceras i enlighet med föreningens ställningstaganden.

Om föreningen får en gåva som är ändamålsdestinerad på ett sätt som strider mot föreningens etiska riktlinjer eller dess möjlighet att uppfylla ändamålet på rimligt sätt, t ex med hänsyn till föreningens syfte, resurser, mm, kan gåvan komma att återbetalas till givaren.

Sprida riskerna
Föreningen sprider riskerna genom att inte samla allt kapital på samma ställe. Utöver de sparade medel som är ändamålsdestinerade, placeras övriga sparade pengar i externa instrument eller fonder som inte strider mot föreningens placeringspolicy. När det gäller risktagande kan föreningen var beredd att välja placeringsalternativ som går från medel till hög risk, men endast med en mindre del av föreningens totala kapital. Detta risktagande ska avgöras av styrelsen, efter en diskussion och utredning från placeringsspecialist, m fl relevanta personer, inom eller utanför föreningen, såväl vad avser val av placering som summa.

Redovisning och efterlevnad
Löpande under året och i samband med upprättandet av årsredovisningen skall en utvärdering göras av såväl lönsamhet som etiska ställningstaganden i de valda placeringarna. På föreningens hemsida redovisas fastställda riktlinjer liksom utvecklingen av dessa. Föreningens strävan är att lära mer och är därför också öppen för att lyssna till läsarens kunskap kring de etiska principerna.

Detta är en pågående diskussion om en placeringspolicy i en ideell förening som arbetar med frågor om hållbarhet, mänskliga rättigheter, mm. Föreningen arbetar på flera ställen i världen, i flera världsdelar, och har flera viktiga frågor på sin agenda.

Föreningen arbetar vidare med frågan om placering av medel utan att den genom placeringen bidrar till felaktiga strukturer, mer fattigdom, mindre hållbarhet, mm. Föreningen vrider och vänder på orden och funderar kring vad just deras handlingar betyder. Föreningen kommer längre en dag och backar nästa. Samtalet tar tid, får ta tid, men måste också gå framåt. Frågan känns viktig. 

Har du ett tips om hur föreningen skall tänka och varför, så tar de tacksamt emot detta och vänder och vrider också på det en liten stund. 

Föreningen vill naturligtvis gå plus, inte förlora på sina placeringar. De vill inte heller bidra till minus när de talar om globala mål, där rättvisa och hållbarhet är viktiga ledord. 

A..
(Detta inlägg kan komma att uppdateras allteftersom samtalet fortsätter).


Exempel - här specifikt i fråga om etiska regler!
 • Min stora dag (Placeringar ska ske i enlighet med Banco Fonders etiska placeringsregler - länk saknas till hur dessa regler ser ut och information saknas från Min stora dag om hur de ser på saken).
 • Röda korset (Motiv för etiska riktlinjer; Svenska Röda Korset har till ändamål att förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det än förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer, arbeta med att förebygga sjukdom och främja hälsa och social välfärd, uppmuntra frivilliguppdrag, konstant beredskap att ge bistånd och en universell känsla av solidaritet gentemot alla som behöver rörelsens skydd och stöd. Svenska Röda Korsets kapitalförvaltning ska med sin avkastning bidra till att Svenska Röda Korset ges finansiella resurser för utföra sina övergripande uppgifter. En långsiktigt god avkastning på kapitalet ligger därför i linje med Svenska Röda Korsets strategiska planering. Men god avkastning, låga kostnader och välfungerande administration och kontrollsystem är inte tillräckligt. Det krävs att avkastningen skapas på ett sätt som inte står i strid med organisationens grundläggande värderingar. Därför behövs också etiska riktlinjer för kapitalplaceringarna. Principer för etiska hänsyn i placeringsverksamheten; Etiska ställningstagande är en central del av Röda Korsets värdegrund. Detta illustreras genom Röda Korsets grundprinciper, uppdrag i förhållande till mänskliga rättigheter och Genèvekonventionerna samt genom Röda Korsets fredsdefinition: ”Fred innebär inte bara frånvaro av krig utan snarare en dynamisk process av samarbete mellan olika stater och folk. Ett samarbete grundat på frihet, oberoende, nationell suveränitet, respekt för mänskliga rättigheter och en rättvis fördelning av resurser för att tillgodose alla folks behov.” Mot denna bakgrund integrerar Svenska Röda Korset hållbar utveckling, innefattande miljö- hänsyn, socialt och ekonomiskt ansvar med god etik i investeringsprocessen och vill premiera kapitalförvaltare som tar vara på de affärsmässiga möjligheter som finns inom detta område. Med miljöhänsyn och socialt ansvar avses att företag utöver lagstiftning följer internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption samt ILO. De internationella normerna är uttryckta i FN:s deklarationer och konventioner och deras relevans för företag sammanfattas i t.ex. FN:s Global Compact. Svenska Röda Korset ska undvika att investera i företag som upprepat eller medvetet bryter mot dessa normer. Vidare ska även bolag som har mer än 5 % av sin verksamhet i produktion och försäljning av vapen och pornografi undvikas. Alla förvaltningsprodukter måste prövas mot de etiska riktlinjerna innan de får användas i kapitalförvaltningen.)
 • Barncancerfonden (Barncancerföreningens medel skall placeras i enlighet med Banco Fonders etiska placeringsregler.)
 • Erikshjälpen (Erikshjälpen väljer placeringar i börsnoterade företag och aktiefonder som arbetar på ett trovärdigt sätt med miljö och klimat, mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor och affärsetik. Vi väljer bort placeringar i verksamheter som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi och fossila bränslen.)
 • FairTrade (Den etiska aspekten ska jämte avkastning och risk alltid beaktas i Föreningen för Fairtrade i Sverige placeringsverksamhet. Vid denna bedömning ska både förvaltare och produkt (fond mm) bedömas. Grundregeln är att placering sker med vägledning av LOs och/eller Svenska Kyrkans riktlinjer för vad som är etiskt acceptabla placeringar. Vid urval av förvaltare ska alltid de etiska aspekterna utvärderas och utgöra ett nödvändigt kriterium för placering. Om misstanke om oetisk verksamhet hos förvaltare eller det värdepapper förvaltare placerar i ska sakförhållandena utan dröjsmål utredas. Om misstanken bekräftas ska förvaltaren påvisa att sakförhållandet avhjälps, om inte ska förvaltningsuppdraget eller investeringen snarast avvecklas)
 • Hörselskadades Riksförbund (saknar etiska ställningstaganden i sin placeringspolicy)
 • Diakonia (Diakonia har en policy för miljö, sociala och etiska hänsyn i sina investeringar. Den utgörs av sociala, miljömässiga och etiska kriterier som delats i två komplimenterande grupper. Den första gruppen avser påverkans kriterier som används för att identifiera förbättringsområden hos de företag som Diakonia investerar i via olika investeringsformer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöfrågor och korruption. Den andra gruppen avser uteslutningskriterier gällande verksamheter och eller produkter som Diakonia aktivt avstår från att investera i. Kriterierna bygger på ett antal av internationella riktlinjer avseende relevanta miljö, sociala och etiska aspekter; * FN: s förklaring om de Mänskliga Rättigheterna och de angränsande FN-konventionerna. * FN:s Global Compact * ILO: s åtta kärnkonventioner * OECD.s riktlinjer för multinationella företag Kriterierna samt den faktiska analysen som skall göras på Diakonias investeringar skall ta fasta på företagens agerande i anslutning till investeringar med avseende på: mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöfrågor och korruption. )
 • Kristna Freds (Kristna Fredsrörelsen finansierar sin verksamhet endast på sätt som överensstämmer med Kristna Fredsrörelsens värderingar. Kristna Fredsrörelsen inleder bara samarbeten med företag vars affärsverksamhet respekterar gällande nationella och internationella lagar och regler samt bedriver en verksamhet som är etiskt försvarbar. Detta innebär att Kristna Fredsrörelsen inte kan ta mot bidrag från givare/företag, eller placera kapital i fonder vars huvudsakliga verksamhet är hälsovådlig eller orsakar humanitärt lidande, som direkt eller indirekt bidrar till våld, konflikter eller katastrofer, som är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet. Detta innebär att Kristna Fredsrörelsen inte kan acceptera bidrag från givare/företag vars huvudsakliga verksamhet ryms inom följande industrier: vapen, tobak, alkohol/droger, pornografi, olja/gas, diamanter eller guld.)
 • Cancerfonden (etiska regler saknas?)
 • Svenska Freds (Att äga och förvalta kapital innebär alltid ett ansvar. Hur kapitalet investeras får konsekvenser som går långt utöver de egna ekonomiska intressena. Pengar som investeras i näringslivet påverkar en rad faktorer både i Sverige och utomlands. Syftet med en god kapitalförvaltning är att skapa ekonomiska förutsättningar för ett effektivt fredspolitiskt arbete även i framtiden. Det är freden som är målet, inte ekonomin i sig. Svenska Freds ska därför inte genom ekonomiska investeringar bidra till verksamhet som motverkar föreningens syften. Ansvarsfullt förvaltade pengar kan också bidra till verksamheter som främjar fred, exempelvis ekonomisk och social utveckling, minskad fattigdom och en förbättrad miljö. Företagen ska bidra till samhällets utveckling och arbeta målmedvetet med frågor som rör miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. Det gäller även frågor som rör bolagsstyrning, till exempel korruption, ersättningssystem och öppenhet. Därför väljer Svenska Freds att placera kapital i verksamhet som visar respekt för och hänsyn till miljö, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsförhållanden samt principer om god bolagsstyrning. Svenska Freds placerar inte kapital i företag eller företagsgrupper som tillverkar eller säljer krigsmateriel.) Delar av Svenska Freds inledande resonemang har påverkat vår text & tanke ovan. Vi tackar särskilt för detta.
 • FRII - vägledning för utformning av placeringspolicy i insamlingsorganisationer
 • FRII - övriga vägledningsdokument från FRIItisdag 9 maj 2017

Varför glömmer jag det som är viktigt?

Emilio del Tessandoro ställer ut på restaurang Chutney på Södermalm i Stockholm. Fotografierna föreställer landskap i mjuka former med raka horisonter, långa tider och vackra färger. Det är vackra fotografier som bör betraktas. Rekommenderas!

Bilderna fick mig att tänka ett varv till på vad som är viktigt och om man kan göra skillnad. Och i sådant fall hur.

För mig är det också viktigt att göra skillnad för mig.

Varför bara syssla med siffror instängd på ett kontor, när du är duktig och intresserad också av viktigt sakfrågor? Varför inte förändra din inriktning och ribba? Ja, varför inte?

Vart tog fotografierna vägen? Resorna? Äventyren? Marathonloppen? Långturerna på MC och i cykelspåren? Var tog allt annat, än jobb, vägen? Och hur gick det till när dessa viktiga ting bortom arbetet gick upp i rök? Varför drunknade jag i arbetet? Varför glömmer jag det som är viktigt?

Handbroms i. Dags för omtag och riktningsändring.


A..