söndag 21 februari 2010

Krav på kapital i aktiebolag sänks till 50 000 kronor....

Riksdagen har beslutat att sänka kravet på aktiekapital i privata aktiebolag från 100 000 kronor till lägst 50 000 kronor. Beslutet gäller från den 1 april 2010.

Stiftelseurkund och övriga handlingar kan inte dateras innan den 1 april. Förfarandet kan sålunda inte starta innan lagen trätt i kraft.

En viktig fråga kvarstår för riksdagen att fatta beslut om - när borttagande av revisionsplikten träder i kraft?

Jag ser med tillförsikt - och kanske även med ett mått av oro - fram emot detta beslut.


Anette Grinde

Carl Bildt (m) - "UD slutar betala för evakuerade svenskar".

DN Debatt 2010 02 18.

Utrikesminister Carl Bildt (m) skriver en artikel med rubriken "UD slutar betala för evakuerade svenskar".

Bildt skriver om kostnader med anledning av några av de katastrofsituationer som skett under de senaste åren. Han skriver om en lagstiftning som är på gång, som tydliggör ansvaret mellan de personer som reser och staten Sverige. Det känns väsenligt och det känns bra.

Att resa är en väsentlig del av våra liv. Många av oss reser gärna till andra länder, upplever andra kulturer och levnadssätt än de vi är vana vid. Vi reser, träffar nya människor och lär oss mer.

Vi väljer våra levnadssätt, våra yrken och vi väljer de länder vi vill besöka. Vi väljer i huvudsak själva, även om vi ibland påverkas av omständigheter runt omkring oss.
Utgångspunkten är att vi är en del av en helhet och att vi själva väljer hur vi förhåller oss i den helheten. Det är väsentligt att vi själva tar ansvar, och inte försöker övervältra detta på våra medmänniskor. Staten är hel enkelt du och jag. När staten betalar är det du och jag som betalar, ofta för någon annan.

Det innebär att dina vänner och dina grannar betalar för det du själv väljer att inte betala för. Det är inte fullt rättvist.

Rättvist är att var och en betalar för just det man själv kan påverka. Ett exempel är en resa utomlands, där det finns information om oro i olika mått. Då kan man istället välja att åka till ett mindre riskfyllt land. Risker finns överallt, men ibland är de helt enkelt fler. Ansvaret för bedömningen ligger på var och en. Inte på staten. Därmed bör också betalningsansvaret ligga hos den enskilde. Det känns helt enkelt rätt.

Anette Grinde

Sötsug hos barn - risk för alkoholproblem eller depression

DN 11/2 2010 skriver om en rapport som funnit att ett stort sötsug hos barn kan tyda på depression eller leda till alkoholproblem i framtiden.

Det låter som något att ta på stort allvar - om det är så enkelt att se något så allvarligt som depression och alkoholproblem. Följdfrågan blir - är det lika lätt att förhindra, som att se att risken för problemen finns?

Frihet. Integritet. Övervakning.

Det verkar aldrig ta slut. Som om friheten aldrig kan få något fäste. Ens i det lilla. Det är som om varje möjlighet till egen tid, eget samtal och egna förutsättningar helt enkelt inte finns i detta område. Som om det aldrig får finnas någon fristad alls.

Krig, smuggling, vapen, oro, brist på varor, frånvaro av fri rörlighet, svårigheter med hälsa, utbildning och omsorg.

Det är som om det aldrig tar slut. Som om friheten inte alls får finnas.

Här är människor tvungna att stanna. Utan möjlighet att lämna.
Här är barnen tvungna att vara. Utan möjlighet att se något annat.

När skall rättvisan få fäste i denna region? Rättvisan som ger människor frihet och trygghet i sina liv.

Anette Grinde

lördag 20 februari 2010

Magnus Sjödahl skriver...

"Bemöt inte andra som du själv vill bli bemött" - Visst har han rätt i det han skriver.

Det är viktigt hur vi möter varandra. Bemöt människor med omsorg och värme. Glöm aldrig att vi alla är unika, vi har olika förutsättningar och olika "stilar" i sinne och smak ur flera perspektiv. Vi vill bli bemötta utifrån dem vi är - som vi är, så där fantastiskt unika. Det behöver inte vara detsamma som du, eller jag, vill bli bemött. Det gör ju det hela lite problematiskt. Inte så enkelt, men ändå så självklart.

Det kräver lyhördhet och omsorg. Det kräver att vi inte har förutfattade meningar om varandra. Det kräver att vi lyssnar och lär - och förstår att även den andres sätt är riktigt och rätt.

Bemöt människor som de själva vill bli bemötta.

Anette Grinde

Jag längtar efter positiva ordalag...

Häromsistens, i slutet av2009, hade vi ett företagarmöte. Det var ett bra möte. Det skapade energi, glädje och engagemang. Det gav oss ett mervärde i gruppen. Jag kan inte tala för alla, men jag tror att många kände energin i sammanhanget. Jag gick ifrån mötet med lätta steg. Jag mådde bra av mötet. Det följde inte riktigt det raka spåret i alla led, men det var ett bra möte.

Häromveckan hörde jag av någon att det var ett riktigt dåligt möte. Jag hörde hur många fel vi hade gjort. Det var mest bara fel. Jag minns det inte så, men plötsligt blev det tungt och svårt.

I fredags hade vi ett motsvarande företagarmöte. Vi var drygt 40 företagare på plats. Det var ett bra möte. Det var ett stort och bra möte. Det skapade energi, glädje och engagemang. Det gav oss ett mervärde. Tills någon började tala om att de delar som var dåliga i mötet, tills någon pressade männskor som inte var redo. Det gjorde mig obekväm. Då gick en stor del av energin förlorad igen. Jag märkte också att det var lätt att hålla med, om delar av det dåliga, fast jag egentligen inte ville tänka så.

Jag finner dessa möten vara otroligt inspirerande. Jag blir glad av människor som gör och försöker. Som vill och är engagerade. Som gör och gör. Och som gör igen.

Jag längtar till vi lär oss att tala i positiva ordalag. Jag längtar tills vi lär oss att se även det mindre positiva, med skarpt positiva ögon.

Vi är människor. Vi uppfattar saker olika och kan alltid göra bättre. Vi måste dock också se att lagom ibland är gott nog. Vi får helt enkelt låta det vara så. När det nu var eller är så. Vi kanske kan göra annorlunda nästa gång - åtminstone den som kan, den som vill, om vi förbereder oss, talar ihop oss och verkligen tycker så.

Vi hade ett bra möte. Det skapade nya fantastiska kontakter. Som gav positiv energi. För mig gav det mersmak - och en längtan efter nästa gång.

Anette Grinde

fredag 19 februari 2010

Idag mötte jag 40 fantastiska företagare...

40 företagare i nästan lika många branscher tar sig, på fredagsmorgonen, igenom snömodd och oväder. Samlade i syfte att marknadsföra sig. Och att skapa mervärden för andra.

De samlas över en frukost, när resten av folket knappt har gått upp.

Där fanns en arkitekt, en jurist och en ekonom. Där fanns ett riktigt duktigt hem/rut-företag och även ett byggföretag. Där fanns avfall och sopsortering, tillsammans med event, vin och fantastiska inbjudningskort. Där fanns skärgård och fiske, liksom även bank och försäkring. Och många, många fler. Det är förundrande fantastiskt och härligt att se.

Det är härligt att se människornas engagemang. Deras glöd, engagemang och vilja. Det är härligt med surret och kraften - när företagare möts, som ser hur de kan skapa fördel för varandra.

Anette Grinde

tisdag 16 februari 2010

Charlotte Kalla är en fantastisk ung dam...

Jag hoppas och tror att hon tar fler medaljer i detta OS. Jag hoppas och tror att hon inspirerar många unga tjejer att satsa på en idrott. Att lägga krut och engagemang i något man brinner för - det visar hon oss verkligen att det kan skapa skillnad.

Kalla är en fantastisk ung dam. Må det gå henne väl genom livet.

Anette Grinde

Niklas Piensoho har skrivit...igen...

Niklas Piensoho är föreståndare i Filadelfiakyrkan. Han är uppmärksammad. Han är uppmärksam. Han är predikant och han är författare. Han är säkert mycket, mycket mer.

Han har skrivit boken "100 dagar med Jesus". Det är en andaktsbok, där han har utgått ifrån Johannesevangeliet. Boken byggs upp med bibeltexter, reflektioner och andaktsövningar.

Boken utgår - från Johannesevangeliets texter - och är kapitelindelad utifrån frågorna;

Hur började det? Vad ville han? Vad sade han?
Vad gjorde han? Varför dog han? Vad hände sedan?

Dagsberättelserna räcker i 100 dagar. Veckorna inleds med en bibeltext. En kort berättelse tar vid, tillsammans med en återreflektion. Varje dag avslutas med en andlig övning. En övning som är kopplad till läsaren och dennes relation till livet och till Jesus. Övningarna kan te sig små och lätta, men den kan säkerligen skapa en avsevärd skillnad - beroende av vilket allvar vi lägger i detta.

Andlig reflektion är viktig. Det är viktigt att sätta sig ner i lugn och ro, att begrunda sig själv och sin roll utifrån den tid och i det perspektiv vi verkar i.

Niklas Piensohos bok kan skapa skillnad om vi tar reflektionsstunden på allvar.

Anette Grinde


Författare; Niklas Piensoho
Titel; 100 dagar med Jesus
IBSN; 978-91-7387-016-0
Libris Förlag

Idag ordar Roland Larsson (s)....

... i lokaltidningen. Det är inte ovanligt. Han ordar där väldigt ofta. Ibland med klokskap, men ibland verkar han ha annat som grund. Nåväl. I dagens insändare (en av dem) dömer han ut Moderaternas kärna som fuskare. Inte bara de som faktiskt fuskar, utan han drar kärnan i sin helhet över samma kam.

Det känns hemskt när vi drar alla över samma kam. Vi är ju ändå väldigt olika och vi har olika mått på vad som är rätt och vad som är fel. Även där det finns klara regler.

I varje parti. I varje grupp. I varje klass. I varje stad. Eller kanske nästan i varje - finns det någon som fuskar. Någon som drar vinning för sin egen del. Någon som utesluter någon annan. Denne någon kan ställas till svars - inte någon annan.

En eller någras felsteg får aldrig leda till att vi anklagar en större grupp för något de inte gjort. De som felar skall ställas till ansvar. De som inte gör det, måste få gå fria från anklagelser och nedvärderingsord.

Anette Grinde

måndag 15 februari 2010

Elisabeth Björk och Göran Pettersson är duktiga politiker...

Elisabeth Björk (s) och Göran Pettersson (m) är duktiga politiker. Björk i opposition i Norrtälje och Pettersson i riksdagen och i lokalpolitiken i Norrtälje. De syns, de verkar och de gör. De är aktiva, engagerade och duktiga.

Björk är heltidspolitiker i Ntje - en kommun som är Alliansstyrd med en moderat topp. Det är en moderat topp som inte är helt demokratisk, vilket Björk finner påfrestande. Vi är många som finner det vara påfrestande.

Petterson nedlåter sig i dagens tidning till att gå ifrån konstuktivitet till att hävda att kommunledningen skall vara teaterdirektörer och kritiserar Björk för att hon vill vara med i teamet som leder kommunen. Det är honom inte likt, och man får verkligen hoppas att han inte upprepar den typen av artiklar i fortsättningen.

Vi har fått upprepade signaler under de senaste åren på att kommunen inte drivs i en riktigt demokratisk anda. Det är tragiskt och medför inte att intresset för engagemang i politiken ökar i samhället. Det höjer graden av misstro och det finns inget gott i det.

Jag tackar Björk för att hon uppmärksammar oss på situationen och jag tackar övriga som ger uttryck för sin frustration kring detta - med hopp om att de ansvariga politikerna tar det på allvar.

Det är viktigt att kommuninvånarna får information om vad som händer i beslutsfattarnas rum. Den informationen är alltför snål som läget ser ut idag. Vi hoppas på bättring.

Anette Grinde

torsdag 11 februari 2010

Sysselsättning av människor på Öland ger kommunalskatt till bygden...

I Ölandsbladet den 9 februari 2010 läser jag om Jörgen Fohlin som startar ett HBV-hem för tjejer i ålder 16-21 år. De skall hålla till i Böda, på norra Öland. I en stillsam och vacker miljö. I ett gammalt hotell som byter skepnad. Grannen i Böda klagar över kommunens och länsstyrelsens handläggning. Han kritiserar kommunen bl a med en kommentar om att Bödagruppen AB har sitt säte i Johanneshov, med markeringen att eventuella skattepengar inte kommer att hamna på Öland.

Aktiebolag som fullgör sina skyldigheter betalar t ex bolagsskatt och arbetsgivaravgifter. Detta gottskrivs staten. Oavsett var de har sitt säte. Ur detta perspektiv spelar det sålunda ingen roll var bolaget har sitt säte. Skatten är statlig och staten "bor" i hela vårt land.

Människor som väljer att starta ett bolag skapar ofta förutsättningar för den bygd de väljer att driva sin verksamhet i. I artikeln står att läsa att åtta personer har anställts och att åtta personer därtill är tänkta att bo på HVB-hemmet. Det ena är sannolikt en förutsättning för det andra. Det är sexton personer med köpkraft i bygden. Åtta med lön från bolaget och åtta med andra pengar att förbruka. Pengar att förbruka i bygden. De åtta med lön kan antas att de bor i närheten. Kanske har de tidigare gått arbetslösa, eller kanske är de nyinflyttade. Oavsett vilket är det sysselsättning för åtta personer. Det är vinst ur många perspektiv.

Sysselsättning av människor på Öland ger kommunalskatt till bygden, under antagandet att det är Ölandsboende som sökt och fått dessa arbeten. Vanliga juridiska människor betalar normalt skatt i den kommun där de bor. Förutom kommunalskatt till ön genererar detta konsumtion i bygden. Lön och människor skapar helt enkelt köpkraft, särskilt i närområdet men även en bit bort. De anställda skall ta sig till arbetet. De skall äta, aktivera sig och de skall bo. Det skapar onekligen pengar till fler. HVB-hemmet skall även serva sina "kunder" med mat, omsorg och aktiviteter. De skall sannolikt leva och verka just på Öland. Det skapar konsumtion på Öland, vilket skapar ytterligare verksamhet och kraft för andra.

Ja, det är viktigt att följa de regelsystem som finns - men låt inte hopplöshetens motlut hindra försök till ny kraft i bygden. Sätt inte käppar i hjulet för de som skapar skattepengar och köpkraft - även om de gör det just med skattepengar. Käppar i hjulet skapar sällan mer.

Välkomna personer till Öland som visar intresse av att starta ett företag där. Välkomna särskilt de som skapar arbetstillfällen. De genererar förutsättningar för fler.

Anette Grinde

onsdag 10 februari 2010

Onsdag. Strax före 0800.

Jag drar på mig Hammarby Friidrott IF-overallen. Fast jag är Rånäsare. Overallen är för stor, men vad gör det när den fyller sin funktion. Springskor, mössa och vantar. Tidtagningen slås på. Jag drar ut på en liten runda runt sjöarna. Bara lite kort. Och lite lugnt. Sådär innan dagen riktigt tar sin början.

Det snöar lätt, med en temperatur strax under noll. Det är lite snömoddigt och svårligt plogat, men värre före har vi sett i våra dagar.

Det märks att dagen har börjat. Barn och vuxna är på väg. De är på väg till arbete, dagis och skola. Några är ute på en hundpromenad. Några vandrar raskt för sig själv. Några går också med stavar.

Jag får ett leende från en äldre herre som går med stavar och raska steg. "Fortare, fortare" - säger han glatt. Vi hastar vidare åt varsitt håll. Jag möter honom senare på andra sidan sjön. Nu ler han igen. "Det går helt enkelt inte fortare", säger jag.

Jag ser änderna i de öppna vattnet. Vattnet som staden håller öppet för fåglarnas och för sjöarnas hälsas skull. Jag ser hägrarna som står stilla och väntar. De väntar på mat och de väntar på våren. De står där tysta och stilla, som små statyer i vårt vinterlandskap.

Strax senare är jag hemma igen. Turen blev inte så lång, men det tillförde gott till dagen. Den tillförde gott till hälsan, välmåendet och dagen.

Anette Grinde
Sdbybrg 2010 02 10

Nybakat, hembakat. I serien Kyrkkaffe


Jag känner lukten av nybakat bröd. Det doftar alldeles ljuvligt. Jag känner doften av kryddorna, jäsningen och det nygräddade brödet. Jag lägger händerna på det varma brödet. Delar det. Och breder lite pålägg på. Jag njuter i fulla drag. Av lukten. Av känslan att äta det egenlagade. Det hemgjorda underbara brödet. Det är så underbart ljuvligt gott. Det skapar känsla. Det skapar värme. Det är helt enkelt alldeles fantastiskt gott.

Denna bok innehåller människors favoritbröd. Sådant bröd som gjorts igen och igen. Här finns ljust och här finns mörkt. Med jäst, bakpulver eller bikarbonat. Knådat. Jäst. Vilat. Det är beprövat och gott. Det är sådant som man vill dela med sig av. För att det är gott. Enkelt och gott. Beprövat, enkelt och fantastiskt njutbart gott.

Precis som Saliga Soppor och Perfekta Pajer som finns i samma serie (Kyrkkaffe) och som nyligen kommit ut, finner jag denna bok vara en fantastisk liten gåbortpresentbok. Därtill - så tror jag att den bör stå i mina döttrars kök. Mina döttrar är de käraste jag har. Dem vill jag väl och hembakt bröd är en god tillförande kraft. Det betyder kort och gott att jag i närtid får beställa minst två böcker till av denna bok. En till Jenny och en till Sofie. Det exemplar jag nu har vill jag använda för eget bak. För gemensam njutning med den som äter tillsammans med mig i vårt kök, som t ex min lekkamrat, mina döttrar eller någon annan vän.

Detta är en bok att använda. Definitivt.

Anette Grinde
Sdbybrg 2010 02 10

Nybakat, hembakat
Foto; Magnus Aronsson, Anna Braw och Fredrik J Karlsson
Formgivning; Maria Mannberg
Redaktör; Anna Braw
ISBN 978-91-7387-055-9
Libris Förlag

Låt privatpersonerna ansöka om sin egen skattereduktion

Låt mig först slå fast att Rot och Rut är bra.

Rot och Rut skapar arbetstillfällen. De skapar konsumtion. De skapar skattepengar. De skapar tid för att göra annat än det vi inte riktigt kan eller vill. De skapar plus för många.

Men det finns delar av Rot och Rut som är riktigt förskräckliga. De delarna behöver lagstiftaren med skyndsamhet göra något åt. Med skyndsamhet.

Det gäller fakturamodellen och företagarnas ansvar för privatpersonernas skatterekvisition. Den skapar en avsevärd administrativ extra börda för företagarna. Den skapar en risk genom möjliga felbedömningar ur flera perspektiv. Regelsystemet är på många sätt inte helt enkelt och bedömningsrisken ligger hos företagarna. Reglerna skapar frågor och problematik som helt enkelt inte bör ligga på företagarnas bord.

Och. De skapar, har det visat sig, en mycket stor fördöjning i kredittiden för företagarna. De kundfordringar som förr kom in på 10 dagar från kunden, kommer nu i bästa fall in på 30 dagar. I detta ligger också flera administrativa steg på vägen. Med kostnader för företagaren som följd. I värsta fall tar det flera månader innan företagaren har fått sina pengar för utfört arbete. Detta sker eftersom pengarna skall gå genom Skatteverket, där verket skall utreda om privatpersonen har rätt till avdraget. Under tiden får hantverkaren vänta på att få betalt för det arbete som han eller hon har utfört. Han/hon får därtill bära risken för att inte få betalt.

Någon ränta syns inte till med anledning av förseningen. Något besked har inte heller setts eller hörts, som berättar vad förseningen beror på och/eller om företagaren skall komplettera med någon uppgift till Skatteverkets beslut. Det är alldeles tyst och inga pengar syns till. Till detta är telefonkötiden lång och brev/mailfrågor besvaras med tystnad.

Under tiden skall Skatteverket ha in sina momspengar. Om företagaren dröjer med detta blir det omedelbart en förseningsavgift och ränta på förseningen.

Det har länge efterfrågats en förenkling av regelsystemen för företagarna i vårt land. Fakturamodellen till Rot och Rut är inte en förenkling för företagarna. Det är ett starkt felutnyttjande av fantastiska yrkesmänniskor.

Rot och Rut är fantastiskt bra. Men fakturamodellen är riktigt, riktigt usel. Det är hög tid för Skatteverket att informera lagstiftaren om att de inte lyckas hålla sin intention om betalning till företagarna på 10 dagar. På långa vägar.

Det är också hög tid att lagstiftaren inser att de lade en börda på företagarna som de inte borde ha lagt. Med den insikten bör de ändra lagen. Låt privatpersonen ansöka om sin egen skattereduktion. Låt företagarna slippa den bördan.

Anette Grinde - Företagshuset
Sdbybrg 2010 02 09

onsdag 3 februari 2010

Preskriptionen avskaffas för allvarliga brott (JuU10)

Preskriptionen för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som begås genom mord eller dråp avskaffas för vuxna lagöverträdare. Även försök till mord, dråp, folkmord och terroristbrott som begås genom mord eller dråp ska undantas från preskription.

Uppgifter i spårregistret som gäller dessa brott ska gallras senast sjuttio år efter registreringen i stället för som i dag trettio år.

Preskriptionstiden för könsstympning som begås mot barn förlängs så att preskriptionstiden börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Ändringen omfattar också försök till sådant brott.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2010.

Ändringarna ska gälla också för begångna brott som den 1 juli 2010 ännu inte har preskriberats.
Proposition/skrivelse 2009/10:50
Utskottsbetänkande 2009/10:JuU10
• Protokoll 2009/10:68 (debatt och beslut 2010-02-03)
Läs mer om ärendet

Informationen är hämtad från; Riksdagen.se - beslut i korthet.
måndag 1 februari 2010

Israeliska soldater erkänner övergrepp....

Nathan Shachar, DN.s korrespondent, skriver från Ramallah i dagens DN om en ny rapport som vittnar om trakasserier mot civila på Västbanken. Detta är inget nytt, men är glädjande att det ordas om på ett annat sätt än i en liten notis.

Det handlar om modiga israeliska soldater, som bestämmer sig för att det som pågår inte är rätt. Och handlar därefter.

Det är inte rätt att trakassera den palestinska befolkningen. Det är inte rätt att låta någon stå i solen och vänta, timme efter timme. Det är inte rätt att urinera på någon. Det är inte rätt att vara tyst och låta det fortgå. Därför finns Breaking The Silence.

En stor eloge till Nathan Shachar som skriver om denna fråga.

Anette Grinde