fredag 27 september 2013

Fred är vägen till fred

Fred är vägen till fred
KG Hammar
Stina Oscarsson
Lars Ingelstam
Anna Andersmark
Sofia Camnerin
Sofia Walan
Henrik Grape
Kerstin Bergeå
Karin Wiborn, Lasse Svensson, Anders Wejryd


Marcus Förlag
www.marcusforlag.se
Sveriges Kristna Råd
www.skr.org
Isbn 978-91-7999-9019-5
2013

Fred är inte enbart frånvaro av våld. Verklig fred är också närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. KG Hammar menar att det genom Jesu exempel är möjligt att låta en sådan fred bli såväl en personlig livshållning som en framkomlig väg i internationella konflikter. Vår största utmaning är därför att i alla relationer, i alla möten, välja fredsbyggandets och ickevåldets väg. Det vi sår får vi också skörda. Fred är vägen till fred är en bibelförankrad tankebok för alla som månar om sitt inre, sina relationer och närheten till Gud.
I bokens andra del medverkar Stina Oscarson, Lars Ingelstam, Sofia Walan, Sofia Camnerin, Lasse Svensson och Anders Weiryd med reflektioner om fredsbyggandets praktik. Fred är vägen till fred ingår i kyrkornas arbete med Fredsagenda 2014 samt i förberedelserna för Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan. I boken finns även samtalsfrågor för fördjupning och gruppsamtal.

Alla ord om ickevåld sätter sig nära mitt hjärta. Det ger mig förnyat hopp om att det går. När jag ser vänlighetens ord, orden om hopp och kärleken till ickevåldet och alla människors lika värde fylls jag ånyo av tron att det går. För varje ickevåldssteg som tas i riktning mot en fredligare värld, desto närmare kommer vi freden.

Fred är en väg till fred, har fokus KG Hammar trots att många fler har bidragit till boken. Jag undrar varför de inte syns tillsammans. Kanske är han större, mer värd, än de andra. Det gör mig ledsen att omslaget bara fokuserar på honom. Men låt inte det förringa vikten av deltagarnas viktiga ickevåldstankar.

Människors tankar om fred sätter nya tankefrön hos mig. Den sår nytt för senare skörd. Vad kan jag göra för att påverka freden i vårt samhälle? Hur kan jag förhålla mig?

Jag vill tro på ickevåldets väg, att vi aldrig behöver våldet. Jag vill tro att vi, med gemensam kraft, kan åstadkomma närvaro av frid, äkta relationer och omsorg om varandra. Jag vill tro att, när jag blir arg, någon eller något kan få min sinneston att lugna sig så att min ilska och frustration omvandlas till ny framtidskraft istället för skada genom ord och handling.

Jag vill tro på ickevåldets väg.

Anette GrindeMer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -   -  -  -  -  Adlibris - Bokus - Marcus Förlag - Ickevåldfrihet .... Litteratur

Inga kommentarer: