fredag 19 april 2019

1960-tal i St Eriks Gille...


1960-tal i St Eriks Gille - Roslagsbros hembygdsförening - präglas av en grupp människor, med lokal förankring, som vill sprida och bevara historia och kultur i bygden. Det har varit ungefär samma personer i styrelsen under hela 60-talet, där Gunnar Ullén har hållit i ordförandeklubban. Vice ordförande har varit Eliard Jansson, sekreterare Erik Sjöberg, kassör Edvin Jansson och ledamot kyrkoherde K-A Grandin. De har haft, vad som kan utläsas av protokoll och årsberättelser, en ganska sparsam verksamhet men ändå hållit den vid liv och drivit den framåt. 

Man kan tänka sig att föreningen genom årens lopp haft ett nära samarbete med kyrkan med anledning av kyrkans män i styrelsen, tillgången till Sockenstugan i Roslagsbro och deras återkommande avslutningar i kyrkan.

De föredrag som föreningen har arrangerat har haft historisk och kulturell riktning, med stark koppling till bygden. Huruvida föredragen är dokumenterade är inte känt, men förutsättningarna till ny kunskap har funnits åtminstone för de 30-40 medlemmar som har funnits i föreningens medlemsregister under årens lopp. Kanske har medlemmarna också tagit med sig en vän eller två, vilket möjliggjort deltagande för fler. Det är ju så vi sprider ordet och rekryterar fler till den verksamhet vi gillar. Föredragshållarna som har engagerats förefaller ha varit kvalificerade, med god kunskap och starkt intresse inom de ämnen de har talat om. 

Under det sista året av 1960-talet har noterats 40 personer i medlemstal. Ordförande Gunnar Ullén tackade för sig, styrelsen utökades från fem till sju personer och nya personer tillträdde samtidigt som kyrkoherde K-A Grandin valdes som ny ordförande. Det gav nya förutsättningar för föreningen. Hur, återstår att se.

Har du mer information om föreningen, medverkande personer och förutsättningar i olika tider, så låt mig gärna veta vad du har eller vet. Har du fotografier från 1960-talets verksamhet och medverkande personer så blir jag förstås särskilt glad. 

Anette Grinde
Långfredagen 2019


Labacken - Övra Söderby, Roslagsbro - 1 maj 2018 - Foto; Anette GrindeLänkar om bygd & kultur; 

Styrelseberättelser och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!© COPYRIGHT ANETTE GRINDE

Alla texter & bilder i denna blogg ägs av Anette Grinde. De får inte kopieras och/eller användas utan särskilt tillstånd från Anette - som t ex nås på; anette.grinde😊foretagshuset.net eller tfn 0708 905 731. 

Om du har fått tillstånd att använda bilden - så måste du ändå ange varifrån du hämtat bilden -
http://anettegrinde.blogspot.com - och vem som har fotograferat (& äger) den - Anette Grinde

Samma sak gäller förstås med texterna. 

Du får förstår gärna länka till denna sida. 

När började föreningen med vasskärning, tro? Det är en kulturhistoriskt 
viktig insats och en viktig inkomstkälla för föreningen. Ännu - 1960-tal - nämns inget 
om vasskärningen i protokoll eller i verksamhetsberättelser.

Inga kommentarer: