tisdag 25 oktober 2016

Det är hög tid för frihet nu....

Jag lyssnar till radioprogrammet Västsahara och Sveriges u-sväng (sändes första gången den 13 februari 2016). Där finns flera röster som berättar om Västsahara och om att Sverige inte erkände Västsahara när detta var på tapeten. Det är ett intressant radioprogram, där Kajsa Bodlind med hjälp av sin egen, politikers och kunniga, engagerade människors röster försöker berätta vad som hände. De vänder och vrider på frågan. Jag lyssnar igen, och försöker också vända och vrida på frågan i min tanke. Hur kom det sig egentligen?

- Vi har inte sneglat på säkerhetskandidaturen (FN), vi har inte sneglat på de marockanska gatubarnen - vi har gjort en bedömning av den här frågan och kommit fram till att vi skall stärka FN-processen, säger den socialdemokratiska regeringens företrädare utan att berätta varför och hur. Själva beslutsmotiveringen är inte offentlig och den berörs inte när hon berättar om bedömningen. Det är mest ett nej och en riktning att istället låta FN dra i frågan. Vi talar då om ett FN som tidigare inte har förmått komma någonstans i frågan som rör Västsaharas rätt och Marockos ockupation. Beslutet känns inte begripligt.

Den svenska kandidaturen till FNs säkerhetsråd har intresserat den svenska regeringen och de har lagt stora pengar och mycket tid på detta. Man kan, trots de ihärdiga förnekandet, ändå tro att det spelade roll i det här beslutet. Marocko och deras starke vän Frankrike kanske ändå påverkade Sverige här, fast det är förstås bara en ovidkommande gissning. Sådana skall vi hålla oss borta ifrån, eftersom det är fakta som gäller för beslut.

Sverige erkände Palestina. Om man hade erkänt Västsahara, som befinner sig i ett liknande, om än inte lika, läge som med Palestina och med folkrättsfolkets tydliga riktning om att det är möjligt och bör göras - så blev det så märkligt när regeringen plötsligt sade nej. Det var så många som hoppades och längtade efter detta erkännande och det var som om luften gick ur många när det inte kom. Ett långt och plågsamt nej hördes i luften och genom de sociala medierna. Många människor blev väldigt ledsna och besvikna.

Vi hör att många politiker försöker vara diplomatiska och de säger att de inte är besvikna, men man undrar verkligen över valet av väg. FN-förbundet välkomnar naturligtvis ett FN-spår, som om de kunde säga något annat, men de ger också uttryck för att vi måste kunna se att det historiskt inte har fungerat. Västsaharabesvärligheterna har alltså pågått i 40 år. I 25 år har FN försökt få till stånd en folkomröstning. Riktningen har inte gått tydligt framåt hittills, så många undrar hur regeringen tänkt sig detta.

I samma svep som regeringen fattade beslutet om att inte erkänna Västsahara fanns frågan om handel med Marocko på bordet, där IKEA låg nära i öppningstid. IKEA hindrades. De marockanska gatubarnen, som Marocko vägrade att ta emot som sina, fanns också där. Vi hörde också frågor om fiskeavtal, om nyttjande av västsahariska naturtillgångar som inte kommer västsaharierna till del. Med mera. Låg dessa och andra sidofrågor som en del i beslutet att inte erkänna Västsahara?

Det ligger nära till hands att undra om Sveriges erkännande av Västsahara var beroende av att Marocko tog tillbaka sina medborgare som oriktigt befann och befinner sig i Sverige eller att marockanerna lät ett svenskt storbolag etablera sig i Marocko? Jag ryser när jag tänker tanken. Det får verkligen inte vara en del av frågan. Ja, det sägs förstås att så inte är fallet. Ett mått av tvivel finns tydligt kvar. Kanske beror det på att vi inte fått se den bakomliggande förklaringen, lyssna till samtalet. Den hemliga diskussionen. Den hemliga rapporten, de hemliga samtalen och otydligheten utåt skapar rykten och egna tolkningar. Tvivel, tystnad och otydlighet är sällan en tydlig riktning, inte heller i denna fråga.

Folkrätt, folkvett och rättvis styrsel i den juridiska tanken ska ligga på beslutsbordet. Inget annat. Frågan kvarstår - låg där annat också? Ja, det är fortfarande inte klart hur detta kunde hända - varför, helt enkelt. Det är inte heller begripligt hur vi kan lägga detta i händerna på ett FN där processen inte fungerar.

Det finns en önskan om omtag. Nya tag.

Det är hög tid att Afrikas sista koloni återfår sin frihet - och folket som hör till detta område. Låt det västsahariska folket leva sina liv i frihet, inte under hot och rädsla, inte i den ofrivilliga förskingringen eller i sandiga och svåra flyktingläger som omöjliggör förkovran och utveckling.

Det är hög tid för frihet nu, skulle nog jag tänka om jag var västsaharier.

A..

fredag 21 oktober 2016

Tyst territorium - sju reportage om Västsahara

Tyst territorium
- sju reportage om Västsahara
Fredrik Laurin & Lars Schmidt
Bokförlaget Atlas
2013
Isbn 978-91-7389-439-5

Vem bryr sig om Västsahara? På en ökenremsa i Sahara lever 300 000 människor i yttersta armod hälften i flyktingläger medan världen tittar åt ett annat håll.

Fredrik Laurin och Lars Schmidts reportagebok handlar om landet med en av världens största fyndigheter av fosfat. Som jordbruksindustrin i väst köper av Marocko i strid med FN:s regler. Västsahara har i närmare fyrtio år slitits sönder av krig, korruption och maktspel. 

En man har fått jobbet att lösa tvisten, FN:s sändebud Christopher Ross. Han är uppgiven. Ingen har något intresse av att konflikten löses. De säger - låt Mr Ross sköta det. I praktiken betyder det att ingenting händer. Tyst territorium är en reseberättelse som också förklarar sakfrågorna och sätter dem i historiska och politiska sammanhang. (Säger Bokus på sin hemsida).

Först vill jag säga att jag tycker om bokförlaget Atlas. De ger ut viktig litteratur. Jag följer dem och noterar att de inte bara gör det en gång, utan upprepar sig. De håller samhällsviktiga fråga på sin agenda, utmanar en aning och skapar nya tankar och frågeställningar. De är helt enkelt bra, mycket bra, tänker jag. Jag läser just nu Tyst territorium igen. Jag läste den 2013, när den var ny. Jag läser den igen för att dyka i frågorna igen och för att fundera över hur det ser ut idag. Sover konflikten ännu eller är den höjd till nya samtal? Ja, nytt vatten har runnit under broarna sedan 2013, men konflikten är inte löst. Västsahara befinner sig fortfarande i ett märkligt - som i osympatiskt - läge och FN och världens företrädare talar fortfarande för lite om saken. Det skadar människorna, de som är inblandade på vardera sida.

1975 är ett viktigt årtal, men det gör rätt ont att se och höra att läget ännu inte är bra. 1975 - 2016 är en lång tid för människor i väntan på bättring, i väntan på rättvisa.

Igår debatterades det i riksdagen om biståndet till Västsahara. Lyssna gärna här.

Mer om frågan och om boken igen - troligen inom kort. Läsning & begrundande pågår, helt enkelt. Sakfrågan sover inte hos mig, den skaver och bråkar i mitt inre.

A..
*** *** ***

– "Vi är ett litet folk och vi har inte råd att förlora människoliv i ett krig. Med ickevåld kan vi uppnå mer och förlora mindre liv."


*** *** ***

tisdag 18 oktober 2016

Just det. Vi skulle tala om hållbarhet - inte ekonomiska eller politiska system...

Vi skulle inte tala om vänsterpolitik och vi skulle inte tala om kommersialismen. Vi skulle inte tala om kapitalismen. Vi skulle inte tala om systemens konsekvenser och vi skulle alltså inte drunkna i politiska frågor. Och skall inte heller i något mått alls tala om religion. Vi skulle - ska - bara prata om hållbarhet.

Vi skulle då tala i termer av social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Den sociala hållbarheten är människors rättigheter och skyldigheter, den ekologiska hållbarheten är naturens rättigheter och faktiska möjligheter att repa sig och den ekonomiska hållbarheten är hur långt vi kan gå för att alltet skall samspela i en positiv - hållbar för jorden - riktning. Då menar jag inte att vi skall åstadkomma maximala pengar eller maximal nytta eller maximal glädje. Jag menar bara fokus på hållbarhet - och siktar på våra barn, våra barnbarn, våra barnbarns barnbarns och så vidare - på vårt och deras väl, alltså. Det står ur något perspektiv i konflikt med begreppet tillväxt - beroende av hur vi definierar just det ordet. Kanske är det bäst att lämna ordet tillväxt utanför hållbarhetsdiskussionen?

Jag vill att vår vackra jord för alltid skall vara en vacker plats att vara på, kanske vackrare och renare sen än nu eftersom vi har förstört den lite väl mycket. Jag menar att vi skall dra rätt rejält i handbromsen för att åstadkomma bättring.

Jag menar kort och gott att vi - du och jag och var och en - måste tänka till hur vi förhåller oss till förbrukning och nedskräpning och till andra människors & naturens väl. Jag menar att vi måste ta vårt ansvar så rimligt och rejält som möjligt utan att skuffa det vidare till någon annan eller låta bli att tänka att det är vårt ansvar. Ja, någon annan - som i varje enskild människa, varje enskild organisation, varje enskilt land, mm - måste ju förstås också, men det utesluter inte att jag måste. För jag, vi alla, måste. Jag kan inte se något annat.

Jag tänker alltså att jag måste. Och jag tänker att du också ska - för att du vill och bryr dig. Inte företrädesvis för att jag eller någon annan säger att du ska, utan för att du inser att det är viktigtFör att samtalet om hållbarhet och vårt eget ansvar behöver begrundas och tas.

Jag känner mig lite tjatig här, men har jag fel?

Så frågan är;
Hållbarhet - vems är ansvaret? Frågan behöver hållas öppen för samtal och aktivt görande - igen och igen. Vareviga dag.

Eller vad säger du?

A..lördag 15 oktober 2016

Dagens bild; Vinden drar sakta över landskapet.

Vinden drar sakta över landskapet. Hösten är onekligen här. Det är kyligt, men också väldigt skönt. Det är en vacker tid. Dessa växter för mina tankar till vatten, även om de här finns långt ifrån vattnet. Fotot är från en plantering vid Norrtälje busstation.

Det finns fantastiska portuppgångar i Sthlm. Här med vackra målningar och fantastiska detaljer. På det här våningsplanet en luftballong som är ute på äventyr. Man får förstås gå närmare för att begrunda detaljerna, även om det är lite svårt med räcket och det öppna golvet innanför. Detaljerna är ändå av värde att begrunda för att tänka mer kring målningen, förstås. En trappa ner var det skärgård och ungdomar - med studentmössa, nakenhet och ölflaskor därtill. Skall vi se det som chockerande eller uppfriskande? Eller kanske bara begrunda penseldragen och den vackra miljön? Ja, det är var och ens egna val. Såklart. 

Lite närmare till känslan av vinden och luftballongens färd... Nästan som fångad i en stormvind.

fredag 14 oktober 2016

Solidaritet

Solidaritet är viktig, tänker jag när jag tänker på Västsahara och dess folk på plats och i förskingringen. Ja, jag tänker att de där solidaritetshandlingarna är viktiga. Solidariteten och uppmärksamheten är viktig, för vilken skillnad gör det för folket om ingen ser och uppmärksammar deras belägenhet?

De - västsaharierna - har i 40 år färdats genom livet i förskingring, i förtryck och i flyktingläger. Någon har bestämt att deras land är någon annans land, tagit och nyttjat deras resurser och tvingat dem till andra boendeplatser utan särskild möjlighet till livsutveckling och frihet. Många har utsatts för våld, många sitter sysslolösa, men det finns också många som strävsamt i det tysta eller med ett visst mått av höjd röst lyckas få oss att  se att vi behöver uppmärksamma dem. Vi behöver se och göra. Ibland kan det känns som om det är omöjligt att göra, men varje form av uppmärksamhet, även den lilla, kan spela roll.

Min käpphäst är att tystnad - eller att tystna andra - inte är en särskilt god framgångsfaktor.

Läs Västsahara-tidningen, vetja.

En annan reflektion i sammanhanget är att solidaritet alltid låter - känns - som vänster. Jag undrar varför det känns så - visst måste väl solidaritet vara något vi alla kan känna och agera efter, oavsett politisk preferens?

A..


Globalis. Tidskriften Västsahara. Landguiden.

Om ickevåld i en annan del av världen; 18 efterlysta kor.

Hej, hej...

- hej, hej!
- hej? Vem söker du?
- jag är ledamot i er styrelse, alltså i styrelsen för er förening, och vill säga hej och se och höra hur ni har det.
- jaha, ville du något mer?
- nej, bara just det
- jaha, hej dåInte en berättelse - Stina Oscarsson

Inte en berättelse
Stina Oscarsson
Atlas
2016
Isbn 978-91-7389-535-4

Jag träffade och lyssnade till Stina Oscarson förra helgen. Vi samlades i vårt ickevåldsnätverk och hon besökte oss där. Hennes ord och samtal intresserade. Gruppen engagerade. När jag nu läser hennes bok känner jag igen flera av berättelserna som hon tog upp under sitt samtal med oss. Jag känner också igen dem från de artiklar jag läst om henne sedan tidigare. Det gör den förstås inte mindre, snarare större, det ger mig en möjlighet att begrunda dem igen från ett annat håll och i en ny riktning. Det gör att jag ser nya ord och en ny mening av frågorna. Det känns bra, tillförande.

Omslaget på boken är gjort av Håkan Liljemärker. Omslaget är avvikande från min bild av det normala och gör mig förvirrad. Jag försöker förstå och tänker att det ger ingången till boken - inte en berättelse - alltså att bilden är (tydligt) möjlig att tolka väldigt olika beroende på vilka vi är och var vi står. Att just det är poängen. Och att nyansen - livet - ibland går från grått till genomsvart - eller tvärtom - beroende på var vi börjar. Jag hoppas förstås också att våra liv har helt andra nyanser, som i glada(re) färger.

Stina Oscarson har visat sig engagerad. Engagerade människor är viktiga för mig. Hon visar mig det viktiga i att vara engagerad, att stå för sina värden. Det är ofta svårt att göra det, eftersom det ofta stöter på motstånd - ibland helt obegripligt, men ibland också begripligt. För mig är engagemanget oerhört viktigt. Jag ser att jag inte kan vara utan det, men att försök till samtal om rätt och den faktiska möjligheten att ställa frågor ofta möter mycket motstånd eller massiv tystnad. Motståndet och den massiva tystnaden gör ont, ibland så ont att tystnaden och motståndet är svårt att förhålla sig till. Man kan förstås fortsätta att hävda sin rätt - eller kanske snarare rätt, som inte sin men i sakfrågans eller organisationens för tanke om utveckling (som i någon form av förbättringspotential). Man kan också tystna. Om tystnaden är utvecklande är dock mycket tveksamt. Jag tänker att motståndet och tystnaden är hindrande företeelser, att det är samtalet som tillför och utvecklar.

Inte en berättelse är en kort bok. Den låter sig läsas på en relativt kort tid, men för ett kontinuerligt utbyte kanske den också kräver reflektion. Som i att tanken tänks med lite uthållighet, inte bara flyktigt. Jag tänker att vi kanske oftare behöver ta två steg framåt och ett steg tillbaka, för att sedan gå framåt igen. Vad menas och hur tänker jag kring frågorna? Hur bär jag med mig Stinas berättelse och hur ser min ut?

Stina Oscarson bidrar med viktiga berättelser. Mötet med henne och hennes ord tillför, både de hon sa när jag lyssnade till henne under föregående helg och de som finns i hennes bok. De sammanfaller, men ger ändå olika tankar när jag ser dem igen. Nya tankar, särskilt sådana som skaver och behöver vändas på några varv, är viktiga tankar, tänker jag.

Atlas förlag bidrar också med viktiga berättelser. De ger ut viktig litteratur som skrapar i vårt medvetande, lyfter oss från den vardagliga rutiner och skaver en aning. Medvetandegör viktiga frågor. De gör det igen och igen. Det värmer min själ.

Såväl Stina Oscarsson som Atlas förlag driver frågor framåt, tänker jag. Jag tänker det som gott för världens väl.

A..

DN. Atlas förlag - Inte en berättelseNatoutredningen. Svd. Adlibris. Svd - svaghet gick inte hem.


torsdag 13 oktober 2016

Schyst resande är ett (fantastiskt) nätverk ...

Schyst resande är ett nätverk som lyfter frågor om hållbar turism genom exempelvis informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter. Det är fantastiskt, eftersom det väcker tankar och därför också drar mig i en skarp riktning för att ta ansvar.

Schyst resande utbildar också ambassadörer som är ute och föreläser på skolor, företag och organisationer. En ambassadör kan sägas vara en person som intresserar sig för frågan, vill lära sig mer och föra samtalet också med andra.

Nätverket är ett samarbete mellan Fair Action, Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga, Unionen, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO- rörelsen och Union to Union. Hos mig står dessa organisationer för omsorg om människor och natur, om schysta villkor i arbetslivet, djup eftertanke om alkoholens och drogernas konsekvenser och annat som driver oss och världen i positiv hållbarhetsriktning.

Schyst resande vill inte att du - vi - ska sluta resa. De - vi - vill att vi skall fundera över våra egna val när vi reser eftersom det leder till att vi därför kan vara med och bidra till en hållbar utveckling. Om - eller när - vi är många som väljer medvetet och ställer krav på hållbarhet och medmänsklighet kan vi vara med och påverka människors villkor i världen. Just det är viktigt för världens och människors väl.

A..

tisdag 11 oktober 2016

Jag talade om schyst resande i en ickevåldsgrupp och inser att jag måste reflektera över tid...

Jag talade om schyst resande i en ickevåldsgrupp. Samtalet drog åt andra håll och på andra sätt än i de grupper jag tidigare talat med om detta. Min utgångspunkt var resor till syd - alltså till varmare länder, dit vi gärna åker för att semestra. Jag använde ett power-point-bildspel som utgångspunkt och påbörjade resan som skulle vara i ca 45 minuter. Jag tänkte tala om frågor som hållbarhet, hotell, vatten, elektricitet, all-inclusive, arbetsvillkor, miljö, o s v. Och ja, det gjorde jag, eller vi, också, men kanske inte som jag tänkt mig. Samtalet blev bra, ändå. Jag är glad för detta.

Efter samtalet gick vi till lunch och åt en god vegetarisk måltid. Vi talade vidare om några av de tankar som dyker upp. Det känns alltid fint med efterpratet, det visar att frågan lever. Jag känner att jag måste tänka tanken om tid - hur jag, du och vi förhåller oss till den. Att jag behöver begrunda den, för att veta hur den spelar roll. Om det är jag eller livet runt omkring som styr mig och min tid. Och hur det påverkar hållbarhetsfrågan.

För hållbarheten talar vi om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessa tre samspelar, för hela och friska människor och för en hel och sund miljö. När jag lyssnade till samtalet i gruppen tänker jag att tiden - eller vårt förhållningssätt till tiden - spelar roll. Och hur vi definierar tillväxt. Och hållbarhetsfrågan. Och mitt förhållningssätt till dessa frågor.

Min tid. Jag tänker att jag som, med utgångspunkt från mina värderingar och mitt liv, i något mått styr min tid. Att det måste vara jag som styr över den och därmed också vad jag gör av den. Om vår jord är viktig för mig, så måste jag sätta av tid för att klara den. Om jag valt att bo i norra Sverige och skall ta mig till syd, så måste jag förhålla mig till det. Om jag valt att arbeta i biståndsvärlden, där det reses mycket och där det också tänks mycket kring säkerhet, så måste jag också förhålla mig till det. Om jag valt att resa, alls? Är hållbarhetens viktig? Hur viktig är den? Hur står jag för det? Jag blir glad när jag ser flera händer höjas för att bara åka tåg - aldrig åka flyg. Det är ett ställningstagande och en viktig hållbarhetsfaktor - det är en imponerande väg att fundera kring. En annan viktig fråga är när flygbränslet och flygets naturförstörelsenivå kan ändras så att vi kan flyga utan att förstöra - liksom också de andra förstörelsefaktorerna som finns i vår värld. Som korna, till exempel. Eller båtturismen. Hur får vi forskningen att åstadkomma det fina finliret här? Inte bara säga att något annat är värre (vilket gör att vi slipper tala om saken) eller att saker behövs för vår tillväxt (som i kapitalism och kommers alltså).

Kan vi bara hålla en sak i huvudet samtidigt eller är det fler frågor som måste samsas? Kan vi tänka på social hållbarhet - människors väl - och också ekologisk hållbarhet - naturens väl - samtidigt? Eller är vi bara kapabla att se en sak i taget? När jag möter en organisation och ser att de bara lägger fokus på sin fråga och inte helheten, så undrar jag hur vi gör. Kan vi prata om bistånd utan att tänka på vad vi gör med klimatet när vi reser? Kan vi tänka på ickevåld utan att tänka på vad vi gör med klimatet i vårt dagliga liv, som ju påverkar världens fattigdom, frustration och våld? Varför tänker vi så smått?

Hur gör vi för att höja blicken och se helheten? Är den för stor och mentalt påfrestande för att vi skall orka ta in den och låta den bli en del av vår mission - eller vision - för en bättre värld?

A..


måndag 10 oktober 2016

Ickevåld. Berättelsernas betydelse. Det oprovocerade våldet. Hållbarhet. Rädsla. Tid.

Ickevåldsnätverket har mötts under den gångna helgen och talat om olika frågor. Vi har t ex talat om ickevåldet, om berättelsernas betydelse, om våldet och hur vi vänder det, om hållbarhet, om rädsla och om tid. Ja, vi har talat om många fler frågor än så, men framför allt har vi mötts under ett gemensamt tak och talat och tänkt tillsammans med varandra i vänliga ordalag. Därtill i en fantastiskt vacker miljö, dit jag gärna återvänder igen. Klubbensborg i Mälarhöjden visste jag inte ens att det fanns. Nu vet jag. Så fint, så fint.

Det glädjer också att veta att gruppen som ingår i ickevåldsnätverket inte är försumbar. Den spelar roll. Det värmer i mitt hjärta.

Tack, alla ni fantastiska människor. Tack, för att ni engagerar er och gör. Pepp!

Kerstin. Utbildningssekreterare hos Kristna Freds. Utbildar, peppar och brinner för ickevåldsfrågor. Skapar energi och hopp. 


Kerstin & Henric - ickevåldstränarna som vill och gör! Henric är här ickevåldstränaren som pekar med hela handen. Kanske är det för att diskussionen havererat, för att projektorn behöver vridas eller för att du där, som sitter i den riktningen, gjort något positivt som tydligt behöver uppmärksammas. 


Henric. Ickevåldstränare som inte har något emot att stå längst fram och tala. Positivt och tillförande. Det går som en dans.


Teresia. Kristna Freds Västsaharaexpert - programsekreterare för organisationens Västsaharasamarbeten.


Tova, världens bästa Tova. Klok och eftertänksam. 


Nike. Att återigen få träffa fina vänner värmer min själ. Det var så fint att se dig igen. 
Ellen. Jag tänker att man inte skall bilda sig någon form av uppfattning av människor efter utsidan, men att det ändå är lätt hänt. Det sägs att man bara har någon sekund på sig att göra intryck och att det är svårt att skaka av sig för den man möter. Min bild av Ellen är att hon är en aktiv, medveten, positiv, engagerad och kreativ människa. Jag blir också glad av hennes leende och hennes fina yrvädersfrisyr. Mitt första intryck - de första sekundernas bild på min näthinna - har inte ändrats under de dagar jag nu sett/hört henne lite mer.  

Helena. Mitt i samtalet - lyssnande och intresserad. 
8/10 2016. Stina Oscarson besökte oss och talade bl a om berättelser och hur - eller att - de styr oss. Det ger nu andra tankar hos mig, förstås. Vi (alla) har olika berättelser. De styr oss olika, ja, väldigt olika. Kanske kan berättelsen berättas på ett annat sätt och ge oss en annan riktning? Ja, det är tydligt att de kan - och att vi behöver se detta tydligare. Vem äger berättelsen? Är det den som lyssnar eller den som talar? Stort tack, Stina, för att du gav något av din tid och dina tankar till oss. Du tillför. 
fredag 7 oktober 2016

Kära Nordea

Jag förstår att säkerhet är viktigt, men det måste finnas måtta. Det är inte rimligt att någon måste åka 15-20 mil för att säga upp ett engagemang. Det är inte rimligt att ni inte kan bistå med basala - som i enkla och självklara - uppgifter.

Andra banker kan, så försök. Jag tror att ni också kan.

Visa nu lite god vilja, snälla.

Please!

A..


Ps. Efter flera telefonsamtal med banken fick vi till slut lösning på problemet. Det tackar vi för. Det tackar vi mycket stort för.torsdag 6 oktober 2016

Allt inkluderat - vem drar vinstlotten när du reser?

Hur påverkar all-inclusive-turismen den lokala befolkningen, undrar vi när vi talar om turismen. Vi undrar också om turisterna begrundar detta när de reser så.

Pengarna, turistens spenderade slantar, landar oftast i fickorna på de rikaste. Flygbolagen, de stora hotellkedjorna, stora matgrossister från hotellkedjornas ägandeländer, mm, får i regel den största andelen av pengarna från turismen. Det som blir kvar till de lokala restaurangerna, hotellen, butikerna, mm, blir de minsta beloppen, ofta inget alls. I all-inclusive-turismen lämnar sällan gästerna hotellområdet. Allt ingår och allt finns inom en armlängds avstånd.

Hotellen, de inhägnade områdena där allt ingår, är lukrativa. Det är en riktig turismvinst. De är verkligen en miljardindustri - men vem tänker kring lokalbefolkningens vinst här? Om de lokala företagarna startar butiker, restauranger och hotell för att det finns mängder av turister i området, men inte får någon del av kakan eftersom alla stannar innanför murarna. Om hotellen innanför murarna använder så mycket vatten och el att inget blir kvar till den lokala befolkningen - vad händer då? Ja, nej, då får de ingen del av kakan och de blir av med de resurser i form av el och vatten som de behöver för egen konsumtion och produktion.

Är detta mitt ansvar? Får jag inte resa och vila upp mig när jag behöver det? Jo, visst får du resa. Ja, visst får du vila upp dig. Ja, visst får du njuta och ha skoj. Men, kanske kan det ske med eftertanke och med omsorg om människorna som drabbas och/eller ställs utanför turismpengarna. Om du vill vara en del i en positiv utveckling i världen, typ t ex att vi når de globala målen.

Vi behöver tänka på vår förbrukning av t ex el, vatten och andra resurser. Den påverkar det lokala samhällets möjligheter. Om jag inte måste - inte vill - bidra till att minska deras möjligheter så behöver jag tänka på det. Så, ja då behöver jag det, förstås.

Nej, jag kan inte tänka mig att resa med all-inclusive. Ett skäl är att jag vill resa för att möta och se den lokala kulturen, de lokala restaurangerna och människorna. Jag vill inte vara inne på ett och samma ställe och äta av samma buffé. Jag vill se och uppleva mer, bo på de lokala hotellen och möta människorna med allt vad det innebär. Ett annat skäl är att jag själv mer vill styra vem som får del av mina turistpengar. Jag låter hellre de lokala handlarna och befolkningen få del av mina slantar än multimiljardärerna som ändå lever överdådigt gott på andra platser.

Ja, jag tänker nog att en del av vårt allas väl ligger på mina axlar. Mitt ansvar, alltså. Men, också ditt. Och vårt tillsammans.

A..Länkar
Schyst Resande
Schyst Resande fb
Aftonbladet

Anställda, revisor och styrelse - har helt olika roller...

För några år sedan fanns jag i en organisation där jag arbetade som ekonom. Jag var ansvarig för helheten i ekonomi. Jag bokförde, betalade löner, gjorde bokslut, deklarerade skatt, rapporterade till styrelsen, diskuterade frågor med verksamhetsansvarig/kanslichef och med projektansvariga för projekten. Jag skötte ekonomin helt enkelt, som man ju gör som ekonomichef och/eller ekonomiansvarig. Ja, så gör jag ju ofta, eftersom det allt som oftast tillhör mitt uppdrag. Mitt uppdrag då är att på styrelsens uppdrag ombesörja en schyst ekonomihantering. Det är fortfarande styrelsen som är ansvarig för det jag gör. Den är ansvarig när det händer, det som inte får hända - vare sig det är avsiktligt eller inte - och måste tillförsäkra sig om att det (vad det än må vara) inte händer. Det gör man genom återkoppling på lämpligt sätt, i regel mot och tillsammans med en kassör. Vad som är lämpligt är upp till varje enskilt företag eller förening. Eftersom alla föreningar och företag är olika, och också personerna som finns i dessa. Kanske främst för att de bär olika kunskap. Det är viktigt att se, inse, styrelsens och kassörens ansvar och därmed ge dem (för dem) tillräcklig information. Det är förstås styrelsen och kassören som avgör vad som är tillräcklig ekonomisk information (alltid inom rimliga gränser).

Räkenskaperna granskas sedan, i efterhand, av en revisor. Hen granskar för att stadgarna säger så, för att föreningen vill så, för att lagstiftningen säger så, för att intressenterna vill se att lagen följs och/eller kanske för att finansiärer vill se och objektivt bekräfta att pengarna har använts för rätt ändamål. Revisorn granskar utifrån objektivt ställda krav, med fokus väsentlighet, risk och särskilda förutsättningar. Revisorn har normalt ingen särskild uppgift att orda om förbättringspotential och har mycket sällan fokus kring oegentligheter som inte syns tydligt. Korruption och brottslighet behöver inte synas tydligt. De behöver begrundas med andra ögon och med känslighet i ryggmärgen. Objektivt, känsligt, med uppmärksamhet och med andra ögon. Styrelseögon är viktiga ögon i ekonomin, däri ingår t ex kassörsögonen.

Räkenskaperna behöver också begrundas av helt andra skäl. Granskas med andra ögon, alltså. Ett skäl kan vara att styrelsen har andra ansvarsområden än kansliet/de anställda. De har ett övergripande ansvar och de kan aldrig välja bort detta. De har ett ekonomiskt ansvar och kan aldrig välja bort detta. De kan delegera det operativa utförandet, men de kan inte välja bort det övergripande ansvaret. De behöver själva hitta strukturer för att begrunda hur verksamheten går, vad siffrorna säger, mm. Det behöver göras tillsammans med kansli/anställda, men det behöver också göras fristående från dem. Det kan inte vara så att informationsflödet bara styrs från kansliet. Det måste också vara möjligt att styrelsen kan betrakta utan ingripande från de anställda.

Häromåret jobbade jag i en organisation där kassören i styrelsen hade en önskan att tala om ekonomi, följa frågorna, vara diskussionspartner, mm, med mig som ekonom. Det var verkligen en fröjd för mig som ekonom. Då har jag ändå 30 års erfarenhet och vet vad jag sysslar med. Det höjde ribban, känslan för organisationen, delaktigheten och medvetenheten både från mitt perspektiv och från styrelsens perspektiv. Det gav en annan säkerhet för fler i organisationen, jag vill lova att det var mycket bra. Och hon som kassör hade inga problem att utöva sin roll som kassör, fånga ansvaret.

Ekonomen i företaget gör en sak. Kassören i styrelsen gör ytterligare en sak - för styrelsens räkning. Och revisorn gör något helt annat. Det är otroligt viktigt att se, inse. De tittar till mångt och mycket i samma material, men oftast med olika ögon. Ekonomen gör, styrelsen och kassören tittar och begrundar för att fundera kring strategierna framåt och säkerhet i systemet och revisorn granskar det som har varit. I revisorns granskning ingår också styrelsens förvaltning, den kan inte bli ren när styrelsen inte gjort de drag den har att göra. Lyckan är när detta fungerar tillsammans.

Ja, det är verkligen en fröjd när det fungerar som tänkt.

Det är oerhört viktigt att inse att styrelsen inte kan välja bort, delegera eller på annat sätt avtala bort, sitt ansvar. Det är också oerhört viktigt att se att styrelsen har rätt till den information de behöver. Det ligger inte på en anställds bord att argumentera emot och ifrågasätta detta. Det ligger helt enkelt på oss alla att se varandras uppgifter, respektera dessa och förstå att bilden ofta är större än ens egen lilla roll (som i och för sig kan vara stor och viktig).

Ju fler vi är som samverkar, desto bättre bli antagligen resultatet.

A..


Foto; Anette Grinde (fotograferat den 15/9 Öland).

onsdag 5 oktober 2016

Dagens bild; Njut av dagen - som om den är den sista i ditt liv....

Foto; Anette Grinde.
Njut av dagen - som om den är den sista i ditt liv...
Dagslända (wikipedia)

Kanel för att mota myrorna...

Kanel - chinnamon. Kanelen är bark från träd som växer i tropiska länder, kontinenter som Nord- och sydamerika, Asien och Afrika, berättar hemsidan med fokus träningslära. Hemsidan talar om gott och nyttigt - också gällande kanel. De talar också om farligt med risk för leverskador vid överkonsumtion.

Kanel är rätt gott, så jag använder kanel på risgrynsgröten, i morgonkaffet och för att mota myrorna. Ja, i kanelbullar också förstås, om jag nu skulle drista mig att baka dessa.

Vad använder du kanelen till?

A..

onsdag 28 september 2016

Hur långt sträcker sig mitt ansvar?

Jag sitter i (flera) föreningsstyrelser. Jag är ordinarie ledamot och har ansvar därefter. Jag känner till mitt ansvar, bl a för att jag är ekonom, judiskt kunnig och har intresserat mig för ansvarsfrågorna kopplat till styrelsearbete. När jag kommer till en ny styrelse kan detta ibland skapa problem, eftersom människor ofta tror att min fråga har med kontroll av dem som individer att göra. Det har det inte. Frågorna har sin grund i mitt ansvar och vad jag måste veta för att kunna ta det ansvar som ligger på min (& övriga styrelseledamöters) lott.

Det händer att människor säger att någon måste ha tillit för det som delegeras. Jag tänker att det är så, ja, men också att det måste finnas vägar, beslut, handlingar och faktiska arbetssätt som visar att eller hur saker görs. Om jag finns i en organisation och jag inte tydligt ser dessa vägar och arbetssätt, så är det mitt ansvar att ta reda på dessa. Inledningsvis är detta svårt att se och därför är det viktigt att jag får del av informationen som visar hur, vad och varför. När, eller om, jag ser att något är fel, så är det mitt ansvar att gräva djupare. Om jag inte gör det har jag inte gjort tillräckligt för att undkomma ansvar om något går fel. Det kan jämföras med ett fastighetsköp - när det luktar fel, så måste jag gräva djupare. Gör jag inte det, så kan jag sen inte komma och säga att jag inte visste. Jag får stå mitt kast. Mitt kast i en fastighetsaffär kan blir dyrt - och det kan det i en styrelse också, men där kan andra frågor av djupare dignitet också dyka upp. Det vill jag inte utsätta mig - eller de andra i styrelsen - för.

Om något går fel och jag hänvisar till tillit, istället för vad jag faktiskt har gjort för att begrunda informationen, handlingarna och arbetssätten  - så riskerar jag att hamna i ansvarstrubbel, som kan inkludera skadeståndsansvar eller fängelse. Det är jag alltså inte beredd att göra.

Övergripande kan sägas att en styrelse är överordnad en anställd. En anställd kan - får - inte sätta begränsningar i vad en styrelse kan få del av för information för att utöva sitt uppdrag. En viktig poäng är också att varje ledamot i en styrelse är lika ansvarig som den andre. En ledamot, en ordförande eller en styrelse kan - får - inte hindra en annan ledamot att ta detta ansvar. Därutöver är min önskan att vi arbetar tillsammans, i samma riktning och mot samma mål. Det är dock mycket viktigt att var och en tillåts fullgöra sitt uppdrag utan att hindra den andre.

När hinder inträffar - alltså att någon hindrar dig för att fullgöra ditt uppdrag - i styrelseuppdraget, trots att det inte kan/får hända, har du som ledamot t ex institutet avvikande mening att använda. Det innebär att du noterar frågorna och problematiken - din avvikelse - i protokollet. Detta kan uppmärksamma ansvarsfrågan för andra och också rädda dig i en situation av en rättstvist. Det är dock inte säkert att du får sekreteraren att skriva det du ger uttryck för. Då måste du gå tillräckligt många steg, så att frågan - orden som du tänkt dem - uppmärksammas av t ex revisorerna eller medlemmarna, beroende av typ av frågeställning. Ett annat alternativ är att avgå ur styrelsen, vilket förstå kan vara resterande styrelses avsikt.

Det svåraste är att skydda sig mot makt. Det står var och en fritt att utöva sin makt, t ex genom att mindreförklara en person, göra den skyldig till saker den inte är skyldig till, fatta beslut bakom någons rygg eller bara tiga ihjäl frågan eller personen.

Livet är - i vissa fall - superenkelt och fantastiskt. Och i andra fall inte alls.

A..

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling kan delas in i tre delar, som alla är lika viktiga. Vi talar om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Social hållbarhet innebär en sträva efter ett samhälle där mänskliga behov och rättigheter uppfylls. Vi har ur något perspektiv lika behov och lika rättigheter, men vi ser dem på olika sätt. De betyder olika för oss, fast vi alla har lika rättigheter. Ur någon form av rättighetsperspektiv tänker jag att vi här talar om våra - allas - grundbehov och grundläggande rättigheter. Vad vi därutöver själva och tillsammans med andra har behov av och lyckas prestera är individuellt.

Ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med jordens resurser. Vi kan inte ta, använda, mer än vad naturen själv kan återskapa. Vi behöver vara rädda om naturen. Den bygger på ett unikt samspel mellan mängder av företeelser som är nästan omöjligt att beskriva. Vi har ett stort ansvar att överlämna den intakt till våra kommande generationer. Ren luft, rent vatten, ren natur, djur och människor i frihet att nyttja den på ett ansvarsfullt sätt.

I den tredje hållbarhetsfaktorn finns den ekonomiska utveckling som måste anpassas efter vad jorden och dess invånare - miljön, djurens och människors hälsa - tål, både nu och på lång sikt.

Hållbarhet bör kopplas till allt vi gör. Vi behöver tänka kring nödvändigheten i utvecklingen i världen - och den orättvisa fördelningen av utvecklingen - och hur vi gör för att utvecklingen skall fungera också ställd i relation till miljön, och därmed också vår egen framtid.

När vi låter kommersen, pengarna, styra helt så kommer det högst sannolikt att leda till jordens undergång. Makt, pengar och frånvaro av ansvarstagande för hållbarhet är en farlig kombination, tänker jag. Jag tror att det är viktigt att vi alla, i alla sammanhang, tar ansvar för jordens väl.

Jag tror att det är viktigt att vi alla tar ett personligt ansvar för jordens väl - och att vi lär varandra och samarbetar bättre i det.

A..

tisdag 27 september 2016

Hus för permanentboende uthyres - ledigt för inflytt nu....

Vi har ett hus på landet - i Bredsättra/Roslagsbro - ca 2 mil norr om Norrtälje - och söker nu en hyresgäst till detta hus - för permanentboende(tillsvidareuthyrning, sålunda). Huset hyrs

ut omöblerat. Garage finns i anslutning till huset.

Huset är knappt 100 kvm stort - med två sovrum, vardagsrum, stor hall, badrum och kök. Boende för enskild person eller familj (1-4 personer ryms i huset). 

Huset värms upp med en effektiv bergvärmeanläggning. Kostnaden för elen är beroende av antal människor som bor i huset och den egna förbrukningen, vilket inkluderar el till bergvärmeanläggningen och övrig  hushållsel som lampor, vattenuppvärmning, tvätt, tv, mm, men kan uppskattas till någonstans mellan 500-1500.-/månad (olika beroende av årstid, ja). Nej, det finns ingen öppen spis eller kamin i huset - men bergvärmeanläggningen fungerar väl.  Elen och uppvärmningen står hyresgästen för (genom bergvärmen). Hyran är alltså kallhyra.

Vatten (egen brunn) & (en ordinarie) slamhämtning ingår i hyran. Sophämtning ingår inte, den står alltså hyresgästen för.

Huset har en stor och fin tomt med närhet till vacker natur. Omsorgen om tomt, rabatter, buskar och sån´t, liksom skördande av rabarber, vinbär och äpplen från träden & buskarna ingår i hyresgästens rättigheter och skyldigheter. 

En badsjö finns bara några hundra meter från huset. Det är ca 6 km till närmaste havsbad. Man kan sitta på trappan och njuta av stillheten i den ljuvliga sommarvinden eller njuta av värmen på uteplatsen eller på balkongen.

Fastigheten ligger mitt i byn, men ändå fri från insyn. Nära, men ändå ensligt. 

Buss vid tomtgräns (SL-buss nr 645) till/från Norrtälje. Det är ca två mil till Norrtälje, och lite kortare till Älmsta. I Norrtälje & i Älmsta finns mataffär, bank, mm.

Till Drottningsdal (Roslagsbro) är det ca 8 km. Där finns skola för lägre åldrar, daghem/förskolaoch mängder av aktiviteter. 

Vi hyr ut huset tills vidare, med uppsägningstid 3 månader. Huset är ledigt för nya hyresgäster nu 

Jag nås per mail; anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net eller tele 0708 905 731 (inte sms).

Där är riktigt fint!

Visning 6 oktober kl 1800 eller 10 oktober kl 1800. Vänligen kontakta Anette (per mail) med info om när du vill titta på huset. 

Hälsar
Anette & Leifmåndag 26 september 2016

Glöm inte fotot - men hur skall det se ut...

Dagens undring rör fotografiet för att söka visum för resa till Algeriet. Hur skall fotot se ut, undrar jag. Har det krav på särskild storlek eller kan det vara vilket foto som helst. Skall ögonen, öronen och luggen synas. Är det bra om jag klipper mig först? Skall det vara svart/vitt eller är det bättre om jag är färggrann? Skall jag le eller hålla mig för skratt. Gör det något om jag blundar på fotot?

När vi sökte visum till Indien sist (vilket nu är flera år sedan) krävdes ett foto där instruktionerna var (väldigt) noggranna. Man kan (lite överdrivet) säga att det (nästan) bara var visumföretagets fotoapparat som dög.  

Jag tänker att pass- och körkortsbilder, liksom visumbilder och därmed följande frågor, är allvarliga saker. Det är möjligt att jag gör dem lite för allvarliga och bör ta dem med en lagom dos av klackspark istället. Jag har nog utvecklingspotential i den frågan, tror jag.

A.. 

Problemet med att ta styrelsearbetet på allvar...

Ett av problemen med att ta styrelsearbetet på allvar är att man måste få del av informationen från organisationen. Jag upplever - alltför ofta - en motvilja från organisationen att dela den informationen med den styrelseledamot som efterfrågar den.

Vad är skälet till denna rädsla?

A..

lördag 24 september 2016

Rachel Ingeborg Haegermark (f. 10 juni 1901)

Carl Richard Haegermark 1851-1913
född den 28 januari 1851 i Badelunda, Västmanland. Student i Västerås 1870. Prästvigd 8 mars 1874. Komminister i Dingtuna 1875. Kyrkoherde i Torsång 1891, i Ramsberg 1902. Gift 1) 1872 med Alma Larua Bergström och 2) 1892 med Ida Levin. Död 17 augusti 1913.

gm 1) Alma Bergström 1859-1888
gm 2) Ida Levin 1862-1938

Ida Levin är född 2 juni 1862 i Ö Vogelvik, Värmland. Dotter till orgelnisten Karl Levin och Matilda Gustafva Nilsson. I folkräkningen 1890 var hon guvernant hos familjen Erik August Norman (f 1831) och Anna Sofia Johansson (f 1846) - i prästgården i Dingtuna. Gift 14 juni 1892 med kyrkoherde Richard Haegermark.


Kyrkoherde Carl Richard Haegermark gift med Alma Bergström

 • John Richard - f. 6 april 1879-1960 gm Vivi  (Olivia) Lundbom f. 26 mars 1878-1948
 • Karl - född december 1880 i Dingtuna -1932
 • Elsa - född 3 juli 1882 i Dingtuna - 1941 gm Gustaf
 • Märta - född 1 februari 1886 i Dingtuna - 1926
 • Rickard - född 11 februari 1888 i Dingtuna -1918

Kyrkoherde Carl Richard Haegermark gift med Ida Levin

 • Folke Herman - född 9 juli 1893 i Torsång -1950. Gift 28/10 1922 med Sally 1894-? (Son Ulf född 1924 - död 2012 - begravd på Torslunda kyrkgård, södra Öland)
 • Generallöjtnant Harald 1894-1965 gm Aina 1898-1992 (barn Lena Kerstin Julia gift Crafoord 1923-2012 - begravd på Åkers kyrkogård, Strängnäs) samt Barbro 1925- gift med Tomas Hellström
 • Rut 1896-1978 gm Pontus 1897-1965 (barn Hans Löthman)
 • Majan 1898-1989 gm Erik 1901-1994 (barn Bo Jonsson, Yngve och Östen)
 • Jägmästare Yngve 1899-1978 gm Ingrid 1900-1990 (barn Yngve (Bimbo), Marianne)
 • Rachel Ingeborg 1901-1981 gm Knut 1893-1981. Rachel är född den 19 juni 1901 i Torsång. Hon började på Risbergska skolan i Örebro hösten 1910. Gift med Knut Lundeberg.
Ja, detta bör förstås innebära att Ida Levin också fick ansvar för den första skocken ungar som maken Carl Richard hade med Alma Bergström. Hon fick därmed vårdnad om dessa fem barn plus de sex hon åstadkom själv. En diger uppgift, säkert.

A..Ja, denna bild ser ut att vara tagen en solig dag med viss risk för regn,
eller är paraplyerna som skydd för solen? Som jag tolkar bilden är det
Susanne, jag och Ulrika på bilden. 
Lillemor som sänt julkortet är vår pappas 
kusin, om jag är rätt informerad..


lördag 10 september 2016

Inbjudan till samtal om ickevåld...

Vad är ickevåld? Ja, låt oss tala om saken i höst, låt oss cirkla kring frågan från olika håll. Det skulle glädja oss om du vill delta i samtalet!

Tisdagar i Ekensbergskyrkan i Solna bjuder i höst på ickevåldssamtal (studiecirkel). Vi utforskar frågan om ickevåld tillsammans, talar om möjligheter, vad som är vad och hur vi förhåller oss i vardagen. Vad är ickevåld egentligen? Kräver det något särskilt av mig? Vad kan vi, var och en, göra mer för en bättre värld?

Tisdagar (oktober - november) kl 1830 - 2000 i vardagsrummet i Ekensbergskyrkan. 

Anmälan till; 
Anette Grinde
anette.grinde@foretagshuset.net 
tfn 0708 905 731

Arrangör; Ekensbergskyrkan tillsammans med Mångfald Tillsammans och Studieförbundet Bilda

Väl mött!


Anette Grinde
Mångfald Tillsammans

fredag 9 september 2016

Jag fyllde år häromdagen....

Jag tillbringade dagen tillsammans med min mamma. Hon har just förlorat sin make, och jag och alla mina syskon har förlorat vår pappa. Pappa har alltid spelat roll. Han har varit viktig hos oss. Mamma och pappa har varit gifta i 60 år, men de har tillbringat 70 år tillsammans. De har fått fem barn, 14 barnbarn och ett barnbarnsbarn. Jan Lincoln var det senaste tillskottet. Pappa hann träffa honom och kunde också vara med på hans dop i trädgården på mammas och pappas fina Korpskog. Det glädjer att veta att pappa fick vara med om detta.

Jag har under de senaste 20-30 åren inte uppskattat mina födelsedagar, men min senaste kändes ändå fin. Den blev annorlunda och viktig, på något sätt. Jag tillbringade dagen med min mamma. På morgonkvisten körde vi till Högby kyrka. Det är min konfirmationskyrka och jag har livsminnen från den tiden, som t ex om verser, om bibeln som gavs till alla men inte till mig och om sommaren med vännerna i konfirmationsgruppen. Det är min konfirmationskyrka, ja, mest positivt är det nog. Jag har någon form av tillhörighet där. Det finns minnen som följer mig genom livet.

Vi gick in genom grinden som var öppen. Solen sken, himlen var blå med inslag av grått. Kyrkan i Högby ligger i väst-östlig riktning. Söder om kyrkan, strax öst om väst, skall pappa snart läggas. Vi ställde oss på pappas plats, som ännu bara är en gräsplats utan namnskylt. Vi stod stilla, väntade, efter att ha betraktat den vackra minneslunden en stund.

Klockan 10 öppnades luckorna mot klockorna. Det började ringa. De stora och de små, i olika ton och takt. I 10 minuter ljöd tonerna, i olika ton, små och stora klockor, och med skiftande takt. Klockorna sjöng för pappa - själaringningen ljöd över nejden för att meddela att pappas själ nu lämnat sin vanliga plats. Mamma och jag lyssnade i stillhet, ståendes och sittandes på pappas nya viloplats. Det var en fin stund, ja, en väldigt fin stund.

När själaringningen tystnat gick vi in i och betraktade kyrkans innanmäte en stund. De vilsamma färgerna, de vackra bänkarna och de inte tillåtna (av brandskyddsskäl) läktarna pryder sin plats i kyrkan. Jag hoppas att det icke tillåtna blir tillåtet inom kort. Kyrkor är viktiga och nästan alltid vackra platser, särskilt de där enkelheten syns. De tilltalar, tänker jag.

Sen åkte vi hem innan det strax var tid för ett sjukvårdsbesök för mamma. Hennes fingrar ställer till det för henne. Hemma en kort, kort stund hanns det med att baka tårta, dricka kaffe och samla ihop det som skulle samlas ihop innan vi strax senare fick hasta vidare för att hinna till sjukvårdsbesöket (med den besvärande handen) i Löttorp. På 15 minuter hinner man mycket om man är så rask som mamma är, tänker jag. Hennes hand trilskas, det är ett bekymmer som vi alla gärna vill se löst, förstås. Att gå omkring med värk och fritt härjande virus eller bakterier är inget önskvärt läge.

På min födelsedag var det mängder av människor som gratulerade mig på facebook. Jag vandrade genom alla hälsningar, tänker på de som hälsat då och sen, tänker också på andra runt omkring. Jag drar efter andan och minns så mycket positivt som ni står för.

Ja, jag gläds och finner så mycket förundrande fantastiskt i detta. Jag tackar stort för varje tanke, kort som lång. Jag bläddrar sakta igenom varje hälsning, tänker på er var och en. Jag tänker att det finns så många och så olika riktningar i livet. Någon står för ungdom. Någon står för löpning, cykling eller skidåkning. Någon står för arbete här. Och någon står för arbete där. De flesta står för riktigt fin glädje, någon står också för en särskild sorts allvar. Någon står för föreningsliv och många står för något riktigt särskilt. Någon påminner om sorg och det är någon som får mig att fälla en omsorgens tår.

Någon visar på den enda möjliga vägen. Och något hos någon visar en annan sorts möjlig riktning. Ni alla visar olika tid, olika nyans, olika ton och olika roll - men ni alla spelar roll.

Ja, de - ni - spelar verkligen roll. Ni har format mig och formar mig nu, präglar mig, leder mig och peppar mig. Ni får mig att tänka. Ni får mig att le. Ja, ni och alla människor som jag möter i det dagliga livet på olika sätt får mig att le, tänka, fostras, peppas och leva. Ja, det händer att ni också får mig att svära och undra, vafalls, men ja, också det får mig att leva. Jag vill tacka er alla för allt detta. Utan er - ni alla, tillsammans, liksom var och en för sig - vore jag inget. Inget alls, verkligen inget alls. Ni spelar alla en väldigt stor roll. Tack, för att ni är och finns. Tack, för allt ni gör.

Pappa dog några dagar innan min födelsedag. Han dog den 31 augusti. Min födelsedag är den 5 september. Under de senaste veckorna har alla syskon och de flesta barnbarn och hans lilla barnbarnsbarn kunnat skapa sig förutsättningar för att träffa pappa. Han fick en fin tid hemma innan han fick somna. Han fick somna med sina närmaste omkring sig, mamma har aldrig lämnat hans sida. Han fick somna hemma, utan ont, utan andningssvårigheter och utan ångest. Han var inte rädd, vad vi kunnat utläsa ur situationen. Ja, vi vill tro att han fick en fin sista-tid där hemma.

Nu ordnas det med annat. Själaringning, en fin plats att vila på, ordning på papper och register, en vacker urna, annonser, en minnesstund och acceptans för oss alla, trygghet och ett fortsatt fint liv för mamma, samtal och möten, telefon och blomster och mycket, mycket annat.

Jag ställer mig frågan om livet blir som förr igen eller om något ändrats så att vi alla i något mått blir annorlunda nu. Under den senaste tiden har förutsättningarna ändrats, vissa saker spelar plötsligt mindre roll. Annat spelar en ny roll, ja, en väldigt mycket större roll.

- Ja, jag undrar; blir livet som förut nu?
- Nej, antagligen inte, blir nog svaret. Men den som lever får se.

A..

måndag 5 september 2016

Själaringning

Idag, på min födelsedag, strax före kl 1000 stod jag och mamma på Högby kyrkogård och väntade. Prick kl 1000 öppnades luckorna i kyrktornet och klockorna ljöd över nejden - det var själaringning för pappa. Klockorna ringde i 10 minuter, i olika ton och takt.

Länge ljöd klockorna - med vackra, stillsamma toner över nejden. Vi stod på pappas framtida plats, en vacker plats i lä från nordan bakom kyrkan. En fin plats.

Själaringning - Högby kyrka, Löttorp, Öland.

Ja, så fint, så fint.

A..

Bjud in...

Han frågade mig om jag var en sån där Ironmankvinna. Mats frågade.

Jag svarade att det var jag inte, men att jag skulle vilja vara det. Jag har ju tänkt på det i flera år. Jag har avstått för att startavgiften var osmakligt hög. När jag sa det kom jag att tänka på att det ju finns försäkringar för det, alltså om man blir sjuk och skadad. Jäklar, då har jag ju inga skäl kvar, tänkte jag. Resten är ju bara lathet, eller hur?

Jag gjorde sedan dumheten att berätta detta för min dotter. Hon är en ihärdig typ. Hon ringde och sms.ade ett otal gånger, ända tills jag hade anmält mig. Då tystnade hon, vänligt nog. Nu är jag alltså anmäld till Ironman Kalmar. Den går i augusti 2017.

Vad kan nu Mats fråga leda till, tänker jag. Hur kan jag tänka kring den i BNI-sammanhang?

Ja, Mats får äran för att ha puttat mig över kanten, även om min dotter sedan drev frågan hårdast.

Försäkringen och anmälningsavgiften är redan tecknad, så försäkringsmäklaren missade sin chans. Möjligen behöver jag ändå teckna en livförsäkring; en försäkringsmäklare behövs alltså. Jag kan behöva en psykolog eller också behöver jag en idrottscoach som peppar mig framåt under året. Jag tänker att fler här i gruppen har användning för en sådan, så varför inte bjuda en en idrottscoach till vår grupp? Dennis kanske behöver en sådan för att komma igång med sin cykling till/från jobbet också? Vem känner en idrottscoach? Tack, för att ni bjuder in till kommande möten.

För att göra en Ironman måste man träna en del, kanske t o m rätt mycket. När man tränar gör man fel ibland. Man skadas, tränar för mycket eller helt enkelt galet. Då kommer man att behöva träffa Daniel. Det han inte kan, kanske en massör eller en idrottsläkare kan ordna? Eller krockar yrkesgrupperna där? Om inte, vad sägs om att bjuda in en massör och en idrottsläkare till kommande möten? Det kanske är fler än jag som kan behöva dessa yrkeskategorier framöver. Det är viktiga yrkesgrupper som hör hemma här. Men bara om de inte krockar med Daniels yrkesroll.

Idrottsprylar är viktigt. Kul och viktigt. Vi har ingen sån i vår grupp. Kanske kan Dennis behöva något till sin cykel, själv behöver jag nog en helt ny cykel för att klara detta lopp. Jag behöver också en simbar våtdräkt. Och kanske en simkurs. Man måste nog crawla för att bli en Ironmankvinna. Så en cykelbutik eller en kunnig cykelsäljare behövs till vår grupp, och en butik eller säljare som säljer våtdräkter. Och en tävlings-siminstruktör. Vem har sådana i sitt nätverk? Bjud in dem, vetja! Låt oss samla all viktig kunskap i gruppen.

Försäkringsmäklare, idrottscoach, naprapat, massör, idrottsläkare, idrottsprylar för en proffsig och snabb cykel och en våtdräkt som går fint att simma i. Och en siminstruktör. Att simma 3,5 km med glasögon går inte heller, jag kan behöva en ögonlaserkunnig. Har vi en sån i gruppen? Om inte, bjud in en ny presumtiv medlem.

Jag skrev på ett helt galet avtal, ett sånt som ingen vettig människa skriver under. Jag kan därför komma att behöva en jurist framöver, för att se och begrunda vad jag egentligen skrev under. Ja, jag vet att det stod att jag inte har rätt till mina egna bilder, filmer och mina texter, att arrangören får publicera vad som helst om mig och att jag inte kan stämma arrangören ens om en giftorm hugger mig eller en haj äter upp mig i Kalmarsund. Jag behöver alltså en jurist här. Lars får vara beredd, tänker jag. Om det nu finns en risk att jag blir biten så kanske det är bäst att jag också ser över mitt testamente. Det stod ju också i avtalet att jag skulle vara medveten om att det kunde vara livsfarligt. Vem här hjälper mig med det? Det kan alltså behövas testamente, bouppteckning  hos juristen och kanske mer än en tebjudning hos vår begravningsfirma. Nja, låt oss ändå hoppas att allt detta inte behövs. Ni behöver vara lite beredda här.

Pengar in och allt som är plus är Mats förtjänst - och kan med fördel registreras så i BNI-statistiken. Allt minus får jag stå för själv. Ja, Mats, jag tänker försöka bli en Ironmankvinna. Som du ser behöver jag antagligen hjälp och pepp av många yrkesgrupper framöver.

Jag ber dig och er alla om hjälp att bjuda in nya yrkesgrupper. Ja, dels för att det är troligt att jag behöver dem, men framför allt för att det ger mer glöd och glädje i vår grupp. Fler besökare och fler medlemmar kan lösa problem och skapa nya möjligheter. Fler personer i rummet ger också fler referenser och mer klirr i kassan.

Jag vill alltså peppa oss alla att bjuda in fler besökare. Försök föreställa er nya företeelser och händelser, inte bara jobb - bjud in brett. Det finns mängder av yrkesgrupper som kan behövas och de kan ge ringar på vattnet i vår grupp. En enkel fråga kan skapa många nya möten och fantastiska möjligheter.

Bjud in.

A..


(Utbildningspunkt BNI Stockholm City 20160901)

söndag 4 september 2016

Ja, Tjejmilen är en fin grej...

Jag åkte bussen till Öland idag (4/9). Det går finfina direktbussar från Sthlm ända fram dit jag skulle. Sommartid går flera om dagen, nu fanns det två avgångstider. Jag bokade sent och en av bussarna var fulltecknade, så jag fick finna mig i att ta den senare med avgångstid mitt på dagen. Det går fint, tänkte jag, inga problem. Vid avgångstid visade det sig att det gick två bussar mitt på dagen, alltså avsevärt mer folk än vanligt. Jag såg många svarta kassar med rosa handtag.

Jag log och gladdes åt detta. Ja, så var det förstås. Just det är skälet för fulla bussar. En hel drös med kvinnor från Kalmar- och Ölandsregionen har sprungit Tjejmilen (3/9). De har tagit med sig vänner, män och släktingar, njutit av den stora staden, peppat sig själva att ta sig runt det vackra milspåret runt Djurgården tillsammans med andra 27 000 kvinnor. De har haft skoj tillsammans, hoppas jag, i den stora och vackra huvudstaden. Det är ett fint lopp, ett bra arrangemang i en vacker stad. Det var lite mulet igår, ja, ett bra löparväder. Några av oss fick en skvätt regn över oss, men inget som besvärade. För en löpare är det t o m bra med lite regn (medan man håller på). För publiken är det förstås inte lika fint, men det var så lite så det var (nog) helt ok även för publiken.

Ja, Tjejmilen är en fin grej som många gillar. Numera gillar också jag detta, när det visar sig att man kan få med sig sina döttrar, systrar och sin mor på äventyret. Ja, inte just i år, men ifjol och året innan. I år var vi bara tre. I fjol var vi 13. Nästa år tror vi att mor, systrar och döttrar är med igen. Blir vi fler än 13 då? Det vore skoj.

Lilldotra säger att det är billigast att anmäla sig till Tjejmilen den här veckan, om man nu vill förbereda sina julklappar redan nu.

Skall vi köra på det, undrar jag nu.

A..

torsdag 1 september 2016

Union to Unions lysande lunchföreläsningar är att rekommendera (31/8 2016)

Union to Union - (fd LO/TCOs biståndsnämnd) - har lysande lunchföreläsningar med jämna mellanrum. Titta in på deras hemsida. Nästa är i september. Frågorna är intressanta och föreläsningarna kan rekommenderas.

Gårdagens (31/8) föreläsning handlade om ILC i juni 2016 - världens största fackliga förhandling!

Vad är utmaningen i de globala värdekedjorna? Oskar talar om ILO-frågorna. Oskar jobbar på LOs internationella enhet. Detta var hans 7e internationella konferens. ILO är ett tre-partiskt system. ILO är det FN-organ som funnits längst - 2019 firas ett stort 100-årsjubileum.

Vi behöver instrument globalt för att styra arbetslivet. Grunden i ILO har vi de åtta (8) kärnkonventionerna som är viktiga. Därutöver finns många kompletterande konventioner.

Det är en lång och komplicerad konferens med många deltagare. Hur tillämpar länderna de olika konventionerna? Vilka länder har ratificerat vilka konventioner och varför/hur bryter de mot dessa konventioner? Allt går ut på att få bättre villkor för arbetstagarna. Det finns några länder där det saknas grundläggande trygghet för arbetstagare, dessa är viktiga att få med i processerna för att förbättra villkoren för dessa människor. Även länder i den utvecklade ekonomin, t ex GB, finns med som länder som behöver uppmärksammas eftersom också de begränsar fackens möjligheter att förhandla, mm. Begränsningar i arbetstagarnas påverkan på sin arbetssituation måste alltså uppmärksammas, oavsett vilket land som bryter mot reglerna eller inskränker medverkan och tryggheten. Bakläxan blir att länderna får gå hem och titta på sina brister och återkomma med info om hur de bättrar sig.

Hur blir tryggheten och förhandlingarna mellan parterna när arbetstagarna inte får engagera sig fackligt, om olika fackklubbar eller förbund inte organiserar sig, om arbetsgivarna inte organiserar sig eller om det inte finns adekvata förhandlingar mellan parterna? Ibland är det bara lagstiftningen som styr tryggheten i arbetslivet, det är i allmänhet inte tillräckligt. Skydden gäller t ex skydd för barn, slaveri, schysta arbetsvillkor, ledigheter, arbetstider, mm.

Regeringar måste leva upp till ILOs grundläggande konventioner. Det ger goda förutsättningar för att minska risken för övergrepp, mm. Om det finns företag som försöker hoppa över reglerna om de grundläggande rättigheterna, det behöver vi uppmärksamma. Frågan är vem som har det grundläggande ansvaret för att reglerna inte överträds? Är det länderna? Är det företagen? Är det facken? Globaliseringen är positiv, men skadar också många människor när ansvars- och omsorgsregler överträds i kommersens spår. Globaliseringen slår ibland hårt. Trygghetsreglerna räcker alltså inte hela vägen. Arbetsgivarsidan tycker att regelsystemet räcker. Facket tycker inte att regelsystemet räcker - eftersom det inte finns tillräckliga konsekvenser vid överträdelser. Arbetstagarna är ibland alldeles för utsatta (barnarbete, slavarbete, svag stat som inte implementerar reglerna tillräckligt).

Global deal - ett nytt handslag - väcktes från början av Stefan Löfvén - kommer att lanseras i New York inom några veckor. En svensk-nordisk modell av export. Social dialog på flera nivåer i samhället skapar sociala, produktiva och hållbara samhällen. Det är viktigt att flera nivåer, t ex kommun, företag och fack, samarbetar. Ett Global-deal-land måste först leva upp till ILOs kärnkonventioner.

Fackliga frågor är intressanta frågor, tycker jag numera. Viktigt. Riktigt viktigt.

A..


Union to Union (31/8 2016)

Margareta Borgemo (Lärarförbundet) och Victor Hage (Transportarbetarförbundet) - elever vid årets Genéveskola. Fördjupar sig i ämnena som skall finnas på konferensen (ILC), får träffa andra nordiska elever och lära sig de olika förutsättningarna. Under hela konferens kunde eleverna delta på många föreläsningar, seminarier. Det var mycket lärorikt. När konferensen avslutades åkte Genéveskolegruppen till en annan plats för att göra klart sina elev-arbeten, fick lära mer och redovisa detta för eleverna. Det är en unik möjlighet, ett nordiskt samarbete, som är viktigt. Det är en unik möjlighet att följa konferensen.

En skola för utveckling inom det fackliga området, alltså. Det låter genomtänkt, kunskapsgivande och viktigt.

Tålamod låter som en bra egenskap att ha, i arbetet med fackliga frågor. Solidariteten blir starkare när man ser hur arbetet pågår, hur sakta det går men hur viktigt det är, säger Margareta och Victor. Kunskap och inspiration bär Margareta och Victor också med sig efter denna upplevelse.

A..
Ovanstående är mina anteckningar från Union to Unions lunchföreläsning i Sthlm den 31/8 2016.


fredag 26 augusti 2016

Glädje lossar spärrar....

M. berättade om den lilla flickan som inte talade, som hade någon form av spärr inom sig. Hon talade hemma men inte på dagis (eller på förskolan, som det heter nuförtiden). Det hade varit så under lång tid.

En dag kom M. till sitt dagis. Ja, hon jobbade där så hon kom dit ofta. En dag var hon särskilt glad och kvittrig. M. är en fantastisk person, så jag kan föreställa mig bilden av den särskilt glada M. Det är en oemotståndlig och oändligt vacker och glädjefylld bild. M. möter den lilla flickan, kvittrar, ler, sprider glädje och pratar som få. Plötsligt talar den lilla flickan, som om den underbart glada M. har fått spärren att släppa. Tystnaden lämnar henne. Hon talar.

M. berättade historien för mig för en tid sedan. Den vaknar då och då till i mig, på olika ställen och i olika sammanhang. Berättelsen gör mig glad, för M.s skull och för barnets skull. Och för många andra sakers och människors skull. Den ger mig hopp.

Glädje lossar spärrar. Det är fint att känna till.

A..
söndag 14 augusti 2016

Han på Mackmyra

Det rör sig om släktforskning och historia. Det rör sig om Mackmyra och några av de övriga bruken i Gästrikland i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Det rör sig i huvudsak om männen, men just här kanske särskilt om den ultrakonservative statsministern, medverkande i unionsupplösningen 1905 och om han som tänkte vräka 40 arbetarfamiljer mitt i vintern när de gick till facket för att de ville förbättra sina arbetsvillkor. Det rör sig om plus och minus, om människor som spelat roll.

Just här och nu föds och utvecklas tankarna kring Mackmyra och bruken för att det har köpts en Mackmyra whisky till en vän i födelsedagspresent. Det måste ju leda till associationer om andra Mackmyratider, eller hur?

Mackmyra bruk fanns med i 1800/1900-talsbedrifterna kring de människor och företeelser som finns med i min släktforskning för denna tid. Då var det i huvudsak järn i deras liv. Nu är det whisky som frodas i de byggnader som då fanns i deras vård.

Christian Lundeberg (1842-1911) fanns med i ägar- och ledningskonstellationen på Mackmyra, Forsbacka, Oslättfors och kanske också Högbo Bruk i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Ägandet i bruken grundlades av våra släktled bl a av August Lundeberg (1810-1885), som var Christians Lundebergs far. August hade ytterligare en son som var aktiv i bruken, också han med namn August (1849-1944). August (1949-1944) var min farfars far. Christian (1842-1911) var min farfars farbror. Alla tre - August (även kallad Gubben Grå), August och Christian - var aktiva i den tidens bruksengagemang i t ex Forsbacka, Oslättfors och Mackmyra.

Christian Lundeberg, som var engagerad i 1905 års unionsupplösning, var talman i Sveriges riksdag 1909-1911 och statsminister under en kort tid under 1905, var också med i ledningen för Mackmyra bruk. Jag tänker att han och hans familj spelade roll för bygden. Ja, han var visst inte helt nådig mot arbetarna och deras fackliga rättigheter kan man tänka när det till hans minne noteras att han tänkte vräka 40 arbetarfamiljer mitt i vintern för att de ville förbättra sina arbetsvillkor och att han motarbetade demokratiska rättigheter i samhället under sin riksdagstid. Det gör mig förstås ont att höra. Vad som ändå kan ses som ett plus i hans och hans släkts vedermödor är att de drev bruken, skapade kunskap om järnet, bidrog till järnvägens utveckling, exporterade till andra länder och bidrog därmed förhoppningsvis till samhällets utveckling i stort.

De måste har varit framgångsrika människor i sin tid, som skapat många arbetstillfällen för män, kvinnor och deras familjer även om livsförutsättningarna för arbetarna inte var de lättaste. De skapade, under sin tid, ändå möjligheter för människor att överleva, skapa sig liv. Ja, man vet förstås inte vilka liv de gavs möjlighet att leva.

Plus och minus finns det ju i allt förstås. Arbetstillfällen är plus. Kunskap och utveckling likaså. Vad som är plus för någon kan vara minus för någon annan, även om det också kan inkludera en hel del plus i det som kan ses som ett minus. Vilja att vräka arbetarfamiljer i vintertid måste förstås ses som minus, liksom att somliga tyckte att allmän rösträtt inte var något att ha.

Herrarna på Mackmyra finns alltså i mina släktled. Christian var statsminister, talman och brukspatron. Han var en ultrakonservativ demokratimotståndare (enligt wikipedia), men också make, far och en engagerad företagare. Jag är ändå rätt säker på att Christian och hans gelikar i den tid han levde - bidrog rätt mycket till samhället och de han omgav sig med, just där och just då.

Det sägs att Christian Lundebergs (stora) porträtt hänger på värdshuset i Forsbacka, så han bör vara - hoppas jag - en man som traktens folk ser på med plus för bygden. Precis som August (Gubben Grå) bör göra i Oslättfors där han hänger längst fram i den vackra lilla kyrkan.

Mackmyra har idag whisky på sin agenda. Livet ter sig annorlunda nu, för de flesta av oss här i Sverige. Ja, nu i denna tid - jämfört med hur det var för dryga 100 år sedan där.

A..Herrar och smeder från Forsbacka bruk. Gubben Grå (d v s August Lundeberg, den äldre) trea från vänster sittande med käpp i första raden. Med på bilden finns också Christian Lundeberg, August Lundeberg (den yngre), liksom Sixten (Ambjörn) Lundeberg (kassör på bruket och syssloman i Uppsala). Därutöver säger baksidestexten på mitt fotoexemplar att det är gamla smeder från Forsbacka som finns med på bilden. August Lundeberg, den yngre, är troligen mannen som sitter till höger om August den äldre. Alltså fyra från vänster i första raden. Om jag sedan får gissa, vilket jag inte tänker att jag får men gör ändå så skulle jag tro att Sixten står som fyra från väster i bakre raden och att Christian står som trea från vänster i bakre raden. Gissningar hör kanske inte hemma här, men ändå. Ja, det är (hittills) bara August den äldre jag är säker på här. 


Övrigt, lite länkar & sån´t;
Sveriges statsministrar. * Släktforskning i denna blogg. * Wikipedia om Christian Lundeberg. * Blogginlägg från besök vid Forsbacka bruk (juli 2016). * Järnväg mellan Ockelbo och Gävle. * Sigsten Ambjörn Lundeberg (1854-1920).

Christian Lundeberg. Född i Valbo, Gävleborg, 14 juli 1842. Son till bruksägaren Johan Ulrik Lundeberg och Maria (f Eckman). Gift 1865 med Anna (f Elfbrink). Sex barn (vilket var fler än jag tidigare noterat i min släktforskning). Död 10 november 1911 i Stockholm.

Det har forskats kring Christian Lundeberg vid Uppsala universitet. (Uppsats i fulltext.) Forskaren Bo G Hall har bl a uttryckt; 

- Numera är Lundeberg närmast helt bortglömd, som synes aningen orättvist. Men detta beror sannolikt på att han länge bekämpade den allmänna rösträtten och parlamentarismen liksom olika former av facklig organisering. Härigenom har han kommit att ses som en av historiens förlorare och mindre värd att ihågkomma. Det vore mera korrekt att se honom som en typisk produkt av sin tid, säger Hall.

Strindbergs fakta. 13 mars 1906. "Christian Lundeberg, tidigare statsminister, stänger Mackmyra sulfitfabrik, Gävle, o vräker arbetarna p.g.a. att de bildat en fackförening. Efter ett halvår medges förhandlingsrätt."