tisdag 23 april 2019

Kassaräkning 1962 (St Eriks Gille)

1962 - pengar in i det nya året uppgick till 74,95 kr. 1962 års medlemssiffror var 30 personer och med en medlemsavgift om 2 kr per person gav det totalt 60 kr. Därtill erhölls ränta med 3,52 (från banken, vill jag tro). Kostnaderna bestod av en annons i maj, ett utlägg á 50 kr till en privatperson i föreningen, en annons i oktober, några porton och en avgift till Roslagens sparbank. Kvar på banken vid årets slut fanns 30,94. Redovisningen är undertecknad av Edvin Jansson (kassör) den 31 december 1962 samt revisorerna Sigfrid Andersson och Tore Andersson den 12 maj 1963.

Ekonomin verkar vara i god ordning. Den finns i allmänhet inte nämnd i protokollen i samband med årsmötena, men förefaller vara summerade i ordning och innehålla en relativt sparsam mängd transaktioner. Medlemsintäkterna är summerade innan de förs in i boken, så vi kan inte se av vem, när eller hur inbetalningarna har skett. Hittills har jag inte heller fått min hand på några verifikationer (kvitton, fakturor och sån´t), men det kanske kommer i sinom tid. Jag vet ännu inte om de är sparade, men vet att det finns en hel del handlingar bevarade i föreningen. Vad, i sin helhet - lär ta tid att utröna, men jag försöker så sakteliga allteftersom.

Anette Grinde
Nyfiken betraktare av St Eriks Gilles verksamhet
Labacken - 23 april 2019 - foto; Anette Grinde
Labacken - 19 april 2019 - Foto Anette GrindeLänkar om bygd & kultur; 

  • Kulturmiljöutredning Roslagsbro 2016
  • Visit Roslagen om Labacken
  • 1960-tal i St Eriks Gille...  • Styrelseberättelser, kassaredovisningar och protokoll i föreningen St Eriks gille - i denna blogg!

    Inga kommentarer: