onsdag 10 april 2019

Styrelseberättelse för St Eriks Gilles verksamhet året 1961 (18/5 1962)


Styrelseberättelse för St Eriks Gilles verksamhet året 1961 (18/5 1962).


Årsmöte hölls den 18 maj 1961. Härvid antogs närslutna stadgar. (Stadgarna är inte bifogade till styrelseberättelsen. Med lite flyt hittas de i en annan bunt vad tiden lider.)

Under verksamhetsåret har Gunnar Ullén fungerat som ordförande, K A Grandin vice ordförande, Gösta Lodenius sekreterare, Edvin Jansson skattmästare samt Eliard Jansson.

Tillagda namn därefter är; Per Teodor Vester, Helge Jansson, Gunnar Johansson. (svårläst)

Tillagt därefter; Revisorer har varit Sigfrid Andersson och Tore Andersson, suppleanter Einar Sjölund, Märta Andersson (enligt tolkning från kommande års maskinskrivna anteckningar).

Årsmötet började med gudstjänst i kyrkan kl 1930 där kyrkoherde Grandin officierade. Därefter samlades man i sockenstugan där fil dr Agnes Geijer höll föredrag om Uppländsk kyrkoskrud i gammal tid.


Vid höstsammanträdet höll kyrkoherde Grandin föredrag med ljusbilder över ämnet Äldre byggnader i Stockholms län. (Ämnet är sedan överstruket i protokollet. Istället har noterats;) Ett färgsvep genom Roslagen (kursiverat är svårläst i berättelse, men utgör trolig text).

Sammankomsten avslutades med gudstjänst i kyrkan.
Under året har till gillet överlämnats äldre handlingar rörande köp, lagfart, bouppteckningar, mm från bland andra fru Elvira Eklund, Söderby och herr Rupert Hagfält, Eke. Handlingar finnas i kassafack i Roslagens sparbank, Norrtälje.

(se handskrivna årsmötesanteckningar från St Eriks Gille - 18 maj 1962 - här intill)

(Detta inlägg kommer att korrigeras så snart läshjälp har erhållits från bygdens folk).


Protokoll från gångna tider berättar om människor, deras vilja att göra och delta och om en del av de aktiviteter som har genomförts i bygden. Protokoll och anteckningar gör skillnad för forskningen om vad som har gjorts och kanske något om varför. Man kan tänka sig att de här människorna har träffats igen och igen över en kopp kaffe eller i förbifarten och diskuterat hur och vad som ska göras för framtiden i bygden. De formella protokollen berättar bara något litet, allt det andra finns kanske bevarat i människors minnen, i fotografier, tidningsartiklar och dagböcker och i andra anteckningar som är spridda hos var och en som deltagit eller tänkt omkring allt det som har gjorts.

Det som nämnts här ovan är från anteckningar från tiden för föreningens bildande. Den gård - Labacken i Övra Söderby - föreningen nu lägger mycket av sin kraft på finns då inte i deras ägo - den får de genom gåva under 1980-talet. Anteckningar om detta kanske kommer i sinom tid.

Mer om föreningen och dess nuvarande aktiviteter hittar du på deras hemsida; hembygd.se/sankt-eriks-roslagsbro


Anette Grinde
djupdykande i föreningens gamla protokoll 😊
Andra länkar; 

Inga kommentarer: