söndag 4 maj 2014

Den ekologiska språkbruket säljer, säger någon...

- Det ekologiska språkbruket säljer, säger någon.
- Det säljer bara på orden, det är ett renommésnyltande, säger hen vidare.
- Det kan inte finnas annat än ekologiska lingon, hur skulle det kunna finnas annat när skogen inte besprutas?

- Ja, hur är det nu, med ekologiska lingon, honung och andra produkter som säljs som ekologiska, tänker jag. - Kan ett bis produktion av sin guldhonung vara annat än ekologisk? - Ja, det vet jag ju att de kan, efter att ha lyssnat på min mors aktiva biodlingssträvanden och hennes självpålagda KRAV-krav i många år. Jag hör, lär och förstår att det är bra, nyttigt och tänkvärt. KRAV-kraven påverkar och stärker mig i andra sammanhang, eftersom de får mig att tänka till. Biodlarkraven får mig att le och förundras, men det får mig också att tänka nya tankar om vad som är viktigt. Tankar som smittar i många andra sammanhang.

- Och hur är det nu med lingon och annat som ju växer av sig självt? Kan de vara annat än ekologiska när det är dags för försäljning i butiken. Ja, visst kan det vara annat än ekologiska, visar det sig när man tänker till. Ekologiskt och KRAV kräver en särskild tanke. Tanken kräver helhet och omsorg om naturens väl.

Jag ser att någon frågat om ekologiska lingon och honung hos Naturskydsföreningen, och hänvisats vidare till Kravs hemsida. Hos KRAV blir det tydligt att frågan är större än bara liten. Vi talar om en hållbar värld. Vi talar om människor, djur, natur och omvärld.

Tanken kring den ekologiska produktionen är tanken om helheten, där naturens olika funktioner och den globala solidariteten spelar roll. Det är en strävan efter en långsiktigt hållbar produktion, där vi månar om naturens, människans och helhetens väl. Det bygger alltså på en omsorg i alla led, för att produkten skall kunna ses som ekologisk.

För att lingonen, honungen och alla andra produkter skall vara ekologiska skall brukaren t ex visa omsorg om naturens egna förlopp och beteenden och utforma verksamheten så att naturens produktionsförmåga fungerar långsiktigt och att mångfalden i landskapet bevaras och stärks. Alla led, produktion, förädling, distribution, butiker, mm, skall minimera användningen av energi, särskilt de inte förnybara naturresurserna, och utsläpp av föroreningar. De, vi, har också att undvika naturfrämmande ämnen. Omgivningen kan göra produkten icke KRAV-duglig, så det vill till att man ser till större perspektiv än bara de egna.

En god hälsa skall främjas för djuren. De ges en möjlighet till ett naturligt beteende, en värdig tillvaro och ett värdigt slut. Jag tänker att det gäller vare sig det är i den egna djur/livsmedelsproduktion eller i det som finns i vår natur. Vi får inte skada eller bidra till att skada, vare sig våra egna djur eller andra(s) djur.

Det ligger också i sakens natur att förädling skall ske med hjälp av processer som är skonsamma mot såväl naturen som produkterna och med ett minimum av tillsatser, särskilt sådana tillsatser som inte är naturliga. Eftersom det är helheten som styr, så måste tillsatserna ha samma grund.

I tänket skall brukaren också inkluderas. De som är verksamma i produktionen skall ges en skälig inkomst, en säker arbetsmiljö, glädje och tillfredsställelse i arbetet.

Det är också viktigt att handeln med ekologiska produkter främjar hela den miljömässiga, sociala och ekonomiskt hållbara utvecklingen. Såväl varans produktion som dess konsumtion skall finnas med i helhetstanken, liksom vägen dit.

Tanken är helhetens väl. Den tanken bör vi tänka igen och igen, i fler och större perspektiv. Det är en viktig tanke att tänka, att påminnas om. Igen och igen.

Anette Grinde
Inga kommentarer: