fredag 9 maj 2014

Kurs; Bokföring grundkurs (Solna 11 - 12 september 2014)

Här lär du dig bokföringens och ekonomifunktionens grunder. Du får kunskaper så att du självständigt kan sköta bokföring, fakturering, betalningar och ekonomihanteringen i en förening eller i ett företag. 

Efter kursen ska du kunna förstå bokföringens och ekonomifunktionens grunder. Kursen vänder sig till dig som saknar erfarenhet av ekonomi/administrativt arbete och skall sköta ekonomifunktionen t ex i en förening eller i ett litet företag. 

Vi behandlar t ex frågor som

- Redovisningens syfte
- Redovisningsprinciper & begrepp inom ekonomi & skatt (för att förstå grunderna)
- Olika företagsformer (enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag, ideell förening - skillnader och likheter)
- Bokföringslagen (vi lär oss läsa och förstå lagtexten och därmed också grundläggande principer)
- Skattelagstiftningen, mm (vi talar om lagstiftning & principer som rör t ex inkomstskatt, mervärdesskatt och arbetsgivarfrågor, som vi behöver för att göra bokföringen rätt)
- BAS-kontoplanen (vi använder den, talar om dess uppbyggnad och ser dess samband)

- Vi bokför olika poster, såsom t ex kundfakturor/försäljning, leverantörsfakturor/inköp, löpande verifikationer (kvitton), betalningar, löner, arbetsgivaravgifter, moms, mm
- Bokföringens grunder (vi talar om hur debet/kredit, dubbel bokföring, dagbok, huvudbok, balans- och resultaträkning, momsrapport, mm hänger ihop)

Kursen omfattar teori/praktik kring bokföringens ädla konst, med den manuella bokföringen som utgångspunkt och med gemensamma genomgångar via dator (bokföringsprogrammet VISMA). För dig som har en egen portabel dator, kan ett demonstrationsprogram erhållas, för arbete i egen dator. 

Undervisningsform; I kursen varvas föreläsningar/teori med grupparbeten och diskussioner utifrån deltagarnas frågor och bakgrund.

Lärare; Anette Grinde Lundeberg

Kursmaterial; Broschyrer, blanketter, mm utdelas vid kursstart 

Vill du veta mer om vilka kurser vi kan hålla i ditt företag eller i din förening? Hör då av dig till;  Anette Grinde tfn 0708 905 731 – anette.grinde (snabel-a) foretagshuset.net

För dig som finns i Solna med omnejd finns kursen just nu tillgänglig hos Folkuniversitetet (Solna), med kursdatum 11 - 12 september 2014. Säkerställ din plats - boka här!

Inga kommentarer: