fredag 9 maj 2014

STFs Riksstämma 2014 - motion 5

STFs Riksstämma 2014. Motion 5. 8 av 15 medlemmar i nomineringskommittén står bakom motion nr 5 som rör frågan om ersättare för valda ombud till riksstämman. Att alla inte står bakom den ingivna motionen beror på att den inte är gemensamt diskuterad och att den nådde oss per mail väldigt sent (innan motionstidens slut).

I motionen skriver motionärerna; Under vårt arbete i Nomineringskommittén har vi diskuterat och önskat en del förändringar och STFs styrelse har också informerats om våra iakttagelser.

De skriver vidare; En av dessa frågor är att det inte finns någon möjlighet att ersätta valda ombud som får förhinder att deltaga på riksstämman. Och föreslår; att styrelsen utarbetar ett förslag till beslut som gör det möjligt att kalla in ersättare för valda ombud till riksstämman i tur och ordning efter valets röstresultat och att förslaget om ersättare föreläggs riksstämman för beslut.

Jag har varit en del av nomineringskommittén men känner inte till vilka iakttagelser som har kommit till STFs styrelses kännedom. Eller vad som har sagts om dem. Det gör mig en smula beklämd.

Styrelsen har besvarat motionen med ord om bifall. Det blir bifall i sakfrågan - ersättarfrågan - från mig också.

Anette Grinde  
Ombud STFs Riksstämma 10-11 maj 2014 + medlem i nomineringskommittén STF inför riksstämman 2014, samt f d ordförande i STF Roslagen.
Länkar; Knuff - Intressant.  Bloggkartan Norrtälje.  Nyligen.se.  Bloggportalen.se.  Knuff om STF - Bloggare om STF  -  Blogger.com. - Valberedningsinstruktion (Förslag till STF Roslagen & Svenska Marathonsällskapets årsmöte 2015).- STF Roslagen - STFs Riksstämma 2014 Diskussionsforum STFs Riksstämma 2014 ...

Inga kommentarer: