onsdag 2 mars 2016

PCFF - Parents Circle Families Forum

Parents Circle - Families Forum (PCFF) is a grassroots organization of bereaved Palestinians and Israelis. The PCFF promotes reconciliation as an alternative to hatred and revenge.

Parents Circle är en gräsrotsorganisation som består av familjer som har drabbats av våldet i området, både palestinier och israeler. Organisationen arbetar för försoning som ett alternativ till hat och hämnd.

Organisationen bildades 1995 av Yitzhak Frankental och av flera andra sörjande israeliska familjer. 1998 höll de sitt första möte med en grupp palestinska familjer från Gaza, där syftet var försoning för att förhindra framtida konflikter, liksom skador och dödsfall. Dialog, tolerans, fred och försoning är viktigt ord i sammanhanget. Samtalet och kontakten med gruppen i Gaza försvann som en konsekvens av den andra intifadan. Från år 2000 har verksamheten expanderat med palestinska familjer från både Västbanken och östra Jerusalem. Dessa medlemmar har på ett avgörande sätt påverkat aktiviteterna och skärpt karaktären och funktionaliteten i organisationen.

Parents Circle är nu en palestinsk och israelisk organisation med över 600 familjer som medlemmar. Alla dessa familjer har förlorat en nära familjemedlem som ett resultat av den långvariga konflikten. Gemensamma aktiviteter har visat att försoning mellan människor och nationer är möjliga och att det är denna insikt som organisationen försöker föra vidare till andra, på båda sidor i konflikten.

Dessutom har organisationen kommit fram till att försoningsprocessen mellan länder och folk är en förutsättning för att åstadkomma hållbar fred. Organisationen samlar därför alla tillgängliga resurser för att utbilda, skapa öppna möten och kontakta media för att sprida sina idéer.

Parents Circle är en formellt registrerad organisation och drivs med professionella anställda. Såväl israeler som palestinier arbetar vid de två kontoren; det palestinska kontoret ligger i Beit Jala och det israeliska kontoret i Ramat Ef'al, Tel Aviv.

Trots att Parents Circle inte har en gemensamt fastslagen politisk position i konflikten håller de flesta medlemmar med om att lösningen måste baserad på fria förhandlingar mellan ledare på båda sidor för att säkerställa att mänskliga rättigheter, bildandet av stater för de båda folken och ett undertecknande av ett fredsavtal sker enligt konstens alla regler. En försoning mellan länderna och folken är ett nödvändigt villkor för att åstadkomma hållbar fred - inte bara i ett avtal, utan också i realiteten.

Parents circle omfattar sålunda sörjande familjer från båda sidor i konflikten, där försoning är nyckelordet för att hantera situationen.

A..

(Källa; PCFFs hemsida).Hur kom det sig att organisationen bildades? Fanns tanken redan från början att tala över gränserna? Ni talar om försoning - talar ni om sanning och rättvisefrågor? Finns frågor om mänskliga rättigheter, fri rörelse inom landet, tillgång till utbildning och arbete, vatten, säkerhet från våldsdåd, mm, också med i era samtal? Vad innebär försoning? Vilka är förutsättningarna för att göra försoning möjlig?

Länkar;
Parent´s circle

Inga kommentarer: