tisdag 29 mars 2016

En fridfull rabbi talar....

Jeremy Milgrom är född i USA, likaså hans föräldrar. Den största andelen judar finns i USA, men fler och fler finns också nu i Israel. Hans mors syskon dödades i 2a världskriget, men berättade inte om detta under hans uppväxt. Hans första språk var hebreiska trots att han bodde i USA. Hans föräldrar tyckte att hans grund var viktig.

Kalendern är lika viktig världen över - lika viktig för alla judar. Vad betyder det när någon läser en viss text? Vad betyder det att något är heligt? Vad är innebörden att något är i historien, nu eller i framtiden? Är det en plats, en känsla eller en företeelse? Är det något eget eller vad någon annan har bestämt, en regel som ska följas? Är reglerna fakta eller en metafor, som vi kan tolka olika?

När vi är trygga
behöver vi så lite
när vi är osäkra strävar vi efter så mycket mer
när vi är trygga
kan vi sova på kanten till ett litet löv
när vi är osäkra behöver vi en jättesäng för vår trygghet

Illusionen av intimitet är förlorad i Jerusalem. Jerusalem är intensivt. All intimitet balanserar på bladet av ett svärd, allt är intensivt, farligt, skarpt och känsligt.

Vi läser samma bok, men på väldigt olika sätt. Hur kan något gott bli något så besvärande och ont?

Jeremy har arbetat länge med fredsfrågor. Han har varit en rabbi för palestiniern - mer än för judar. Han har ur något perspektiv försökt att skydda palestinierna från judendomen. Han förskräcks över synen att alla palestinier är terrorister. Han arbetar emot sin situation som vandrande previligerad, ur rättvisans perspektiv.

Bibeln kan användas som ett fängelse, att låsa in sig själv eller andra i olika roller. Vem kan få välsignelsen?

Budskapet i Knesset nu är att palestiniernas röst inte är värd att lyssnas till. Många israeler vill lyssna, men få i Knesset. Det pågår många samtal, men alltför lågt förda. Vi kallar Israel en judisk stat, men vad är en judisk stat? Vad är detta egentligen? Vad gör det med oss?

- En judisk majoritet sägs vara viktig. Just nu är det ca 6 miljoner av vardera judar och palestinier. Hur kommer detta att utvecklas och vad gör detta med Israel?

När vi idag talar om Israel/Palestina som folk och stat glömmer vi ofta alla de människor som bor i flyktingläger. Att idag dra en linje, en gräns, är nästan hopplöst eftersom bosättningarna har skapat en mosaik i landskapet. Vi måste samsas. Vi måste arbeta bort rädslan för viss och vi måste släppa previleget för andra. Jeremy tror inte på en tvåstatslösning. Samlevnad har fungerat på andra platser, t ex i Europa. Det kan fungera också här. Palestinierna saknar idag många rättigheter, man låter dem inte flytta. Israel måste ha sin korrekta majoritet, den är viktig för statsmakten. "Vi måste ha en judisk majoritet" - den andra, de andra får bara bestå av en mindre procent. De måste vara i minoritet. Jeremy är inte stolt över dessa principer, han står inte bakom dem. Tanken på den judiska staten ter sig numera på gränsen till grotesk, i jämförelse med historien han hörde som liten. Samförstånd, rättigheter och respekt är viktigare än detta.

Likheterna mellan Israel och Amerika är stora. De vill vara stora, mäktiga. De vill styra situationen själva. Människor är rådda, det gör dem också farliga. Budskapet är att vi är utsatta för att vi är judar, precis som palestinierna är kopplat till sin situation. De är farliga för att de är ett visst folk, inte för att de är individer.

Kan vi inte bo här tillsammans, med lära och utbyte i kultur, religion, musik, traditioner, mm?

Det finns en stor misstänksamhet mellan kulturerna, vi är rasister, tycker att den andra sidan är mindre värd.

Det är förundrande hur den mänskliga svagheten, rädslan, smittar.

Talas det om mänskliga rättigheter och allas lika värde i skolorna? Talas det om att det judiska folket är ett utvalt folk? Gud är en gud för alla, inte bara för några. Är Israels gud en annan eller samma gud?

Israel har fastnat i tron att Gud är Israels egen Gud, kopplat till den fysiska jorden, det fysiska Israel. Frågan, inledningsvis, är som ett slag i magen eftersom den påminner om att du är allas gud, vi måste förstå begränsningen i Israels Gud. Har den med judarnas rädsla att göra?

Här råder t ex nationalism, antisemitism och kolonialism. Det är exempel på farliga riktningar. Det finns fler.

Israelerna utbildas, växer upp med fördelar - till skillnad från palestinierna. Israelerna växer upp med information om "den lägre klassen". Palestinierna har alltid lägre jobb, aldrig samma möjligheter som israelerna.

Dialog bygger på lika villkor och rättvisa. Man kan inte befinna sig i olika system, på olika nivåer, i en dialog eller en fredsförhandling. Detta är viktigt att minnas.

BDS är inte tillåtet att tala om. Många stöder BDS som viktigt. Det är en viktig fråga som påverkade t ex i apartheidsystemet i Sydafrika. Det påverkar stort - om/när konsumentmakten samlar sig.

Israel/Palestina är i praktiken en stat idag, med olika klass, olika regler för olika människor, olika lagar - ett starkt apartheidsystem råder. Sionismen måste ändras från judisk tanke på egen majoritet till att leva tillsammans med palestinierna - på lika villkor.

Israel är ett mycket komplext samhälle. Vår kultur var förr utan vapen. Den onde gavs ett vapen. Nu ingår det i vår kultur att ha vapen - vi måste skydda oss, rusta oss. Det är skrämmande, säger Jeremy.

- Vi måste hålla hoppet uppe. Rädda oss från ondskan, rädda varandra. De flesta stater använder våld, men de flesta enskilda människor är ofta ickevåldsliga.

A..(Anteckningar från ett möte - 1/3 2016 Jerusalem)

Inga kommentarer: