fredag 18 mars 2016

Workshop ingripandetekniker (KAOS)

Konfrontera
Agera - avleda uppmärksamhet
Omtolka roller
Stödja - skilja

(= ingripandetekniken KAOS)

Vi övar ingripanden mm genom rollspel.

Vi är tre i rollspelet; förövare, offer och fredsingripare. Låt alla spela alla roller, alltså tre rollspel. Två personer sitter i en matsal (förövare och fredsingripare), den tredje kommer in i matsalen och vill sätta sig. Förövaren försöker hindra eller vara elak/osympatisk. Fredsingriparen skall ingripa på lämpligt sätt.

Vi är tre i rollspelet; förövare, offer och fredsingripare. Vi står i en bankomatkö. Offret försöker ta ut pengar, det tar tid. Förövaren tappar tålamodet, blir irriterad, otrevlig och/eller aggressiv. Fredsingriparen skall ingripa på lämpligt sätt.

Diskutera spelet - vad kan vi lära oss av detta?

Se nya mönster
Hur kan du ingripa, vad kan du göra, hur lång tid tar det innan du reagerar och gör
Öva nya mönster

Gör heller små rollspel tillsammans, i små grupper, än att göra dem i stora forum. Det är lättare att våga agera, försöka, om man är få.

A..(Jerusalem 3/3 2016)

Länkar

Inga kommentarer: