onsdag 9 mars 2016

BNP

USA;          48 387 USD (2011)
Sverige;     40 394 USD (2011)
Israel;        30 975 USD (2011)
Indien;         3 694 USD (2011)
Nepal;          1 328 USD (2011)
Palestina;     1 120 USD (2003) 
Västbanken; 1 924 USD (2012) inklusive västra Jerusalem
Gaza;              876 USD (2012)

Inga kommentarer: