tisdag 22 mars 2016

Women in Black - står för kvinnor (& män) i tystnad, med hög tolerans & gott tålamod

Women in Black står för fred. De är en världsvid sammanslutning som genom olika aktioner kämpar för rättvisa och en värld utan våld. I Israel, där kampen startade 1988, står grupper med svartklädda kvinnor fortfarande på olika platser varje fredag mellan kl 12-13 med skyltar som uppmanar att stoppa ockupationen.

Kvinnor i svart startade sin verksamhet i Jerusalem i januari 1988 som ett svar på den första palestinska intifadan. Budskapet, som är detsamma än idag - stoppa ockupationen - visas i en bild av en hand som signalerar stopp. När organisationen - eller nätverket - var som störst fanns det 30 olika grupper runt om i landet som arrangerade de stillsamma demonstrationerna.

Vad jag kan se är Women in Black inte en registrerad organisation, utan ett internationellt fredsnätverk. Det är istället ett sätt att mobilisera krafter och att genomföra en aktion - en ickevåldsaktion. Den startade sålunda i Israel, men finns nu också t ex i USA, England, Italien, Spanien, Azerbadjan, Jugoslavien och i Sydafrika. Det finns skäl att protestera mot våldet var än i världen vi befinner oss.

Jag läser att kvinnorna står stilla och tyst - i en vaka - för att protestera mot krig, våldtäkt som ett verktyg i krig, etnisk rensning, brott mot mänskliga rättigheter, mm, över hela världen. De står stilla och tysta för att ord inte kan beskriva vad kriget och hatet medför. De vägrar att tillföra tomma ord till samtalet. Tystnaden är talande, tydlig.

De välkomnar kvinnor att stå tillsammans med dem, reflektera över situationen och över deras egna bidrag till förbättringar i ett fredsarbete och till ett samhälle med mindre våld. De reflekterar också över alla kvinnor som har försvunnit, skadats eller blivit dödande, över kvinnornas närstående som blivit försvunnit, skadats eller dödats eller vars hus har blivit demolerat. De bär svart som en symbol för sorgen över krigets offer, för all förtvivlan och förlorat hopp hos människorna och för förstörelsen av naturen och livet på jorden.

Detta har pågått sedan 1988 - hur länge orkar kvinnorna? Hur många har varit med sedan start? Hur - vilka - varför kommer det nya, så att den stillsamma kampen kan fortsätta? Hur samlar organisationen sig? Finns det några officiella företrädare, någon styrelse - i Israel, i den världsomspännande rörelsen? Hur ser Isr. på nätverket och på aktionerna? "Gillar" de organisationens aktioner - eller sätter de emot något? Hur kommer det sig att organisationen/nätverket finns på många andra platser i världen också? Hur samlar de sig? 

A..


Länkar;
http://womeninblack.org/
Arizona - women in black
Första intifadan 1987 (wikipedia); Första intifadan var ett palestinskt uppror (intifada) mot den israeliska ockupationen som utbröt 1987. Detta folkliga och uppror varade tills Osloavtalet 1993. Då erkände PLO Israels rätt att existera, och man tilläts etablera Palestinska myndigheten i Gaza och på Västbanken.

Inga kommentarer: