tisdag 8 mars 2016

Jerusalembrevet - Nyhetsbrev 1/2016 (SCSC).

Jerusalembrevet - Nyhetsbrev 1/2016 (SCSC).

Vatten är en viktig fråga, inte bara i Israel/Palestina utan också på många andra platser i världen. Vatten tillhör en av de nödvändiga resurser som människorna måste ha. Det går inte att tumma på. Rent vatten är en nödvändighet. I Israel/Palestina hör vi att det finns allvarliga svårigheter med vattnet, även om Israel är mycket kompetenta i fråga om avloppsrening och avsaltning av saltvatten. Frågan är om Palestina har samma kompetens eller om/hur de kan få den till sig.

I det senaste numret av Jerusalembrevet hittar jag en artikel om Marianne Claesson som har varit tre månader i Jenin. Ann-Sofie Lasell, direktor på SCSC i Jerusalem, har skrivit artikeln. Den handlar om några av de frågor Marianne har mött som följeslagare, där ingår bl a frågan om vatten.

I artikeln berättas om de svårigheter som palestinierna i Jordandalen möter. Vattentillgången är där ett stort problem. De gamla vattenkällorna dräneras när bosättarnas brunnar borras mycket djupare än palestiniernas. När palestiniernas brunnar sinar måste de köpa sitt vatten. Från annat håll har vi hört att detta vatten, som palestinierna tvingas köpa, är mycket dyrt och drar en stor del av hushållets resurser.

Marianne berättar, i artikeln, att man kan se grönskande israeliska bosättningar och torra och brunbrända marker i de palestinska byarna. Tillgången till vatten är helt enkelt olika fördelad mellan israeler och palestinier. Är detta rättvist och schyst?

Frågan om vatten är viktigt.

A..


Ps...
vill du själv beställa brevet för löpande info om SCSC och deras verksamhet, titta in här; http://www.bilda.nu/sv/Snabbval/SCSC/Nyhetsbrev/Svd.

Inga kommentarer: