tisdag 15 mars 2016

Varför måste huset rivas?

En ung familjs hem har demolerats.Hon berättar. Här är israel och jude. Hon tillhör därmed de privilegierade, säger hon själv. Hon är en av dem som motsätter sig, starkt ifrågasätter den israeliska politiken. Den som ger israelerna allt och lämnar väldigt lite till palestinierna. Är det verkligen så, har jag förstått saken rätt?

Hon berättar om varför, under vilka förutsättningar, palestiniernas hus rivs. Inte israelernas, bara palestiniernas. Om jag har förstått saken rätt.

1) Som ett straff för att någon i familjen har gjort något som Israel inte uppskattar. Kollektiv bestraffning är olagligt, men görs ofta. Detta gäller palestiniernas hus, inte israelernas. Om jag har förstått saken rätt.

2) Militära syften; När man vill döda någon förstör man eller bombar dennes hus, med många oskyldiga dödsoffer som följd. Många barn, makar, far- och mormödrar har dött på detta sätt. Ett annat exempel är när man vill skapa nya militära skyddszoner, då demoleras både enstaka hus och hela byar. Detta gäller palestinierna, inte israelerna. Om jag har förstått saken rätt.

3) Administrativa rivningar; när du inte får tillstånd men bygger ändå. Problemet i detta sammanhang är att Israel försätter palestinierna i ett hopplöst tillstånd. De kan aldrig få rätt. Israel vägrar upprätta en detaljplan, varför bygglov, vatten, el, vägar, sophämtning, mm, aldrig kan ges, planeras och/eller byggas. Utan allt detta är det omöjligt att få bygglov, vilket försätter människorna i hopplösa tillstånd. Till slut bygger de ändå, efter år av hopplös väntan. Då, när bygget är klart, utfärdar myndigheten ofta ett rivningsbeslut, varefter fastighetsägaren skall bekosta rivning och städning. Detta gäller palestinierna, inte israelerna. Om jag har förstått saken rätt.

Rivningsorder ges till miljontals människor - palestinier, alltså - de talar inte om när huset kommer att rivas. Människorna lever i ständig rädsla, ibland river de själva för att undvika våldet. Hon berättar att husdemoleringarna ofta sker under stort våld. De kontrakterade företagen (på uppdrag av staten) kommer när familjen sover, tvingar ut dem i natten, eller när bara kvinnorna är hemma. Palestinierna måste sedan betala för rivningen och städningen - betalar de inte hamnar de i fängelse. Detta gäller bara palestinierna alltså, inte israelerna. Deras hus behöver inte rivas. De får tillstånd utan ett behöva vänta i flera år. Om jag har förstått saken rätt.

Jag skulle önska att jag missförstått, att jag inte förstått saken rätt. Tyvärr så tror jag att jag har förstått saken rätt.

A..


(29/2 2016 - Jerusalem - berättat av en israel och jude).OCHA- rapport (FN) - 14 mars 2016

Inga kommentarer: