fredag 18 mars 2016

Försoning bygger på respekt

Workshop om försoningsprocessen.

Att tala om försoning är svårt i en situation av konflikt. Kerstin brukar berätta om t ex organisationen Parent Circle när hon talar om det konstruktiva programmet (Gandhi). De berättar för varandra om sin sorg, håller samtidigt i sin motpart i handen. De praktiserar försoning mitt i en konflikt.

Fred
Rättvisa
Sanning
Barmhärtighet

Detta är ingående delar i en försoningsprocess.

Vad är viktigt för vem? Alla steg är viktiga! Fredsforskningen säger följande ordning;

Den lilla freden (vapenvila)
Sanning
Rättvisa
Barmhärtighet
Den stora freden

Vad ingår i barmhärtigheten; insikt, förståelse, vågar ge den andra parten plats. Medmänsklighet, släpp in andras perspektiv, möta den andra utan att döma, inkludera den andra (inte emot), öppet/förståelse, godhet

Vem säger vi - är barmhärtighetens bästa vän? Fred, den inre freden och friden är viktig.
Vem säger vi - är barmhärtigheten mest rädd för? Sanningen, innehåller många enskilda spår, sanningen är kategorisk

Låt varje grupp (en grupp för varje ord, sanning, rättvisa, barmhärtighet och fred = fyra grupper) beskriva sitt del; vad är sanning, vem är sanningens bästa vän och vem är sanningen mest rädd för?

A..(Workshop - Jerusalem 29/2 2016. Kerstin Bergeå leder oss.)

Inga kommentarer: