fredag 18 mars 2016

Föräldrar talar med varandra mitt i konflikten

Är du född här, kan du inte undvika att vara en del av konflikten.

Parents Circle (som inte bara är föräldrar, utan också syskon, barn och andra släktingar) berättar ofta i skolor om sina historier. En israel och en palestinier berättar, sida vid sida, om sin eller sin familjs förlust. De har alla drabbats av konflikter med anledning av militarismen och ockupationen. De har alla drabbats av att någon har dött, fängslats och skadats. Genom att samtala med varandra och visa detta för omvärlden visar de att de är människor tillsammans.

Inom organisationen finns också en kvinnogrupp med palestinier och israeler. De träffas ibland, för möten dem emellan.

Det blir svårare och svårare att hålla samtal, det är svårt att få tillstånd för att röra sig i området och kunna träffa.

- Respekt är här oerhört viktigt. För fred behövs respekt. Militären är inte i samhället för att skydda palestiniern. Soldaterna bara trakasserar palestinierna i all oändlighet.

Organisationen talar inte om lösningar - vi måste ha värdighet, rättvisa och respekt på plats innan vi kan tala om fred och fredsförhandlingar.

Statens agenda är att hindra den här typen av organisationer. De vill hindra palestinierna och israelerna för att tala med varandra. De försöker avsiktligt söndra, hålla konflikten vid liv. Den ökande mängden antidemokratiska händelser syftar till att problematisera palestinierna.

I staden där många religioner finns, sida vid sida - går dessa troende eller andra människor med olika bakgrund aldrig sida vid sida. Just i denna organisation, ja, men i samhället i stort görs det inte. De lever åtskilda, åker på egna bussar, går på egna övergångsställen, hindras.

Varför? Varför låter världen detta fortgå?

A..


(Jerusalem 29/2 2016)

Inga kommentarer: