torsdag 3 mars 2016

Tent of Nations

Tent of Nations driver olika projekt som skapar möten mellan ungdomar från olika kulturer, för att skapa förståelse, försoning och fred. Missionen är att bygga broar mellan människor, och mellan människor och landet.

För att göra verklighet av sin mission, driver de ett utbildningsprojekt vid Daher’s Vineyard, en gård som ligger i bergen sydväst om Betlehem, Palestina. Gården har blivit ett nav där människor från många olika länder kommer för att lära, dela och bygga broar av hopp och förståelse sig emellan.

Tent of Nations arrangerar arbetstillfällen - workcamps - under året, vilket ger dem värdefull hjälp att driva gården. De driver också "empowerment programs" för kvinnor och barn, lokalt. Genom att bygga självförtroende och personlig inre styrka hos personerna som bor i området, med deras kamp i sina livssituationer, försöker Tent of Nations skapa en bättre framtid. De tänker sig att stärka människorna och också få dem att känna kärlek och omsorg om sitt land. Bygga hopp, helt enkelt.

Tent of Nations hemsida kan noteras att de inte är en NGO (NonGovOrg), alltså inte en registrerad fristående organisation (typ förening). De är istället bara en liten familjeägd gård som välkomnar individer och grupper, volontärer, mm, som vill lyssna på familjens berättelse om deras livssituation - och deras arbete med fred och försoning. De idkar inte heller något specifikt samarbete med någon annan organisation, utan finansieras genom vänner till Tent of Nations.

De driver Daher’s Vineyard, som ägs av familjen Nassar och är belägen ca 9 km sydväst om Betlehem. Familjen har enträget kämpat i en juridisk strid för att hålla kvar sin äganderätt till gården alltsedan den klassificerades som ‘Israeli State Land’ och därför hotades med konfiskation 1991. Kampen fortgår, men med en bestämd tanke om fredligt motstånd och genom solidariteten från alla de som besöker landet upplever de att de har åstadkommit mycket. Tent of Nations fortsätter sitt arbete med att skydda och utveckla gården som en plats där människor kan mötas, lära, arbeta tillsammans och inspirera varandra.

Familjen vill inte hata, frustreras eller fly, trots den stora orättvisa de upplever. De säger att de kan vägra att bli fiender och istället kanalisera sin smärta och frustration till positiva handlingar, vilket bygger en bättre framtid. Det gäller både dem själva och dem de möter. Det gäller att inse att man, var och en, är starka; vi har alla en roll att spela i skapandet av den framtid vi vill se.

- Hos Tent of Nations tänker vi oss att arbeta tillsammans med andra, lokalt, för att bygga förutsättningar för ett framtida Palestina, i tron att rättvisa och fred växer underifrån, läser jag på deras hemsida. Det låter som ett viktigt, mänskligt och fredligt arbete.

A..


Länkar; 
www.tentofnations.org

Inga kommentarer: