tisdag 22 mars 2016

Gravkyrkan - Church of the Holy Sepulchre - Jerusalem

Den heliga gravens kyrka är en högst särskild kyrkobyggnad i Jerusalem.

Byggnaden ligger i det kristna kvarteret i Jerusalems gamla stad och har varit ett mål för kristna pilgrimsfärder ända sedan 300-talet. Detta är platsen för korsfästningsplatsen Golgata, Jesus grav och uppståndelse. I kyrkan finns också en plats som representerar den sista smörjelsen. Till denna plats kommer många människor, den betyder mycket för många.

Idag samsas totalt sex grenar av kristendomen i kyrkan och den delade kontrollen över byggnaden har i stort varit oförändrad i århundraden. Kyrkans festdag är den 14 september och sammanfaller med Det heliga korsets upphöjelse. Kyrkan är en del av världsarvet Gamla Jerusalem.

Kyrkan är säte för patriarken av den Grekisk-ortodoxa kyrkan i Jerusalem, åt Romersk-katolska kyrkans högsta företrädare i staden, samt Armenisk-apostoliska kyrkans företrädare. Kyrkan används också av Koptisk-ortodoxa kyrkan, Etiopisk-ortodoxa kyrkan och Syrisk-ortodoxa kyrkan. Dessa sex samfund har genom århundraden stridit om makten över kyrkan och det är en av anledningarna till att kyrkan inte restaurerats bättre och oftare. (Liknande beslutsförutsättningar, även om de där bara är tre kyrkor som samsas, råder i Födelsekyrkan i Bethlehem. Födelsekyrkan restaureras dock nu.)

Jag besökte gravkyrkan några gånger under min korta vistelse i Jerusalem. Ibland var där riktigt mycket folk, och ibland ganska tomt. På lördagseftermiddagen var där en vacker Armenisk procession. Vacker sång - tilltalar mitt hjärta. Jag är, som alltid, förundrad över religionens påverkan på samhälle och människor, hur mycket strider det förekommer mellan (och inom) religionerna och att det är svårt att samsas och respektera varandras tro. Det är synd, eftersom religionen är viktig för många.

Gravkyrkan - church of the Holy Sepulchre - är en fascinerande plats. Den är viktig, ja.

Gravkyrkan - Church of the Holy Sepulchre i Jerusalem

Snart är det påsk. Hur många palestinier får möjlighet att besöka de heliga platser de så gärna vill besöka då? Det kräver tillstånd från ockupationsmakten för att få besöka sina helgedomar, de krävs tillstånd för att komma till Jerusalem och det krävs tillstånd för att ta sig ut genom checkpointen från t ex Bethlehem. Hur många får tillstånd att besöka de platser som är viktiga för dem?

A..


Länkar; 
Gravkyrkan (wikipedia) 
Church of the Holy Sepulchre (wikipedia).
Gravkyrkan (Diakonia)
Church of the Holy Sepulchre (hemsida).

Inga kommentarer: