torsdag 24 mars 2016

Alla berättelser går i samma riktning - visar vägen - lär mig....

Mannen talar på tema ickevåld. Han är palestinier och kommer från Beit Sahour, som ligger nära Bethlehem. Han var med i den delvis animerade filmen om de 18 korna, som handlar om en ickevåldsaktion där den israeliska militären blev skräckslagna och av säkerhetsskäl skulle arrestera korna. Det var säkerhetsmässigt farligt om palestinierna kunde producera sin egen mjölk - vad skulle hända om det spred sig i det palestinska samhället?

Han talar om den första intifadan (1987) som ickevåldslig (från palestiniernas håll). Han är kristen, 47 år och boende på Västbanken.  Det användes inget våld under den första intifadan - från palestiniernas håll, men den israeliska responsen var väldigt aggressiv.

Mannen har varit aktivist länge. 29/10 1987 - En student dödade inne på campus vid universitet. Isr. stängde skolan.

Stängningen av skolorna i Palestina varade i tre år (av Isr.). Det ledde till alternativ undervisning. Isr. vill göra sitt bästa för att Pal. inte skulle utbilda sig. De skapade kommittéer för att se hur de ändå kunde utveckla sig. De måste skapa motstånd mot ockupationen, mot de omständigheter de inte kunde förlika sig med. I Beit Sahour gjorde de många saker för att skapa motstånd. De bjöd in israeler för att fira sabbat i Beit Sahour - för att skapa förståelse och skapa band mellan människor. De smugglade in människor från bosättningarna till palestinska familjer. Den israeliska militären kom med bussar för att evakuera de juridiska familjerna, men dessa kunde inte resa med bussarna för de ville inte bryta sabbaten då. Det var en positiv aktivitet, som hindrade militären från att hämta familjerna. Israelerna (judarna) vägrade att flytta på sig, eftersom det var sabbat. Invitationen till bosättarna var; kom och bryt bröd. Militären bröt banden, genom att bryta (våld!) palestiniernas händer. Det finns bilder på detta på youtube.

Du skadar säkerheten i staten Israel, är ett återkommande tema. Det används ofta för fängslande och förhör av palestinier. Fredsinitiativ, samtal mellan parterna, ickevåldsaktioner, mm - är i detta sammanhang farliga aktiviteter, som riskerar att leda till fängslande.

Hot/Mutor. En palestinier kan få en check, utan beloppet inskrivet, för att få dem att lämna sin egendom eller sitt hem. Tar de inte detta kan staten/militären konfiskera palestiniernas tillgångar, riva huset eller på annat sätt göra livet outhärdligt. Israelerna försöker aktivt att pressa bort palestinierna från deras mark/tillgångar.

De planterade mängder av tomater i växthus. Flera unga var delaktiga. Militären demolerade alla positiva engagemang. Militären var rädd för att det som hände i Beit Sahour, ickevåldsaktionerna, skulle sprida sig till resten av Västbanken. De var därför tvungna att slå ner alla dessa initiativ. 18 kor för att åstadkomma egen mjölproduktion de egna planteringar, och liknande handlingar; blev en otroligt viktiga för den israeliska militären att få slut på. De bemöttes otroligt aggressivt. De tvingade in människorna i sina hem, skapade utegångsförbud, satt människor i fängelse och konfiskerade tillgångar. Många människor (alla kategorier, unga och gamla, alla yrkeskategorier - ca 200 personer) från Beit Sahour hamnade i fängelse - för sina fredliga ickevåldsaktioner.

Den första intifadan var ickevåldslig från det palestinska hållet - men militären mötte dem med grovt våld. 3500 döda. 70000 skadade.

Röda id-kort Gaza. Blå id-kort Jerusalem. Orange id-kort Västbanken. Rörelsefrihet, nej.

1988 bestämde de sig i Beit Sahour sig för att slänga sina id-kort. Det var en ickevåldsaktivitet där de slängde ca 600 000 id-kort. De ville inte att någon skulle kunna identifiera dem. Israeliska armen - 100-tals soldater - kom och var aggressiva; de krävde att alla skulle gå hem, alla barn, kvinnor och män. Soldaterna var förberedda med gasmasker. Aktivisterna satte sig och soldaterna satte sig - ansikte mot ansikte. Plötsligt hoppade soldaterna upp, arresterade unga män och använde tårgas och gummikulor. På natten kom soldaterna tillbaka med palestiniernas id-kort. De var rädda att förlora kontrollen över samhället. Ickevåldsaktion med korna var symbolisk, men israelerna satte riktigt hårt mot hårt för detta. Id-kortsaktionen var också symbolisk och israelerna (militären) var rädda för att detta skulle sprida sig till andra delar av Västbanken. 1000-tals personer blev arresterade för dessa händelser och liknande ickevåldshändelser, under denna tid.

Fredsförhandlingar är svåra, eftersom palestinierna hela tiden - alltid - befinner sig i underläge. A-B-C-områden är svåra. (A = Palestinierna styr över människorna, men inte juridiken, B= delad styrning mellan palestinierna och israelerna och C=israelerna styr).

BDS - bojkott av israeliska varor/tjänster är mycket bra, det är mycket viktigt på en internationell nivå, säger mannen. Både internationella krafter och palestinier måste bojkotta, ta detta på allvar. Uppmärksamhet måste läggas på alla restriktioner, checkpoints, mm. Israeliska vägar, för israeler - raka och fina, förbjudna för palestinier. De stjäl mark för bosättningar och muren. Världen måste uppmärksammas på apartheidsystemet. De kämpar för mänsklig rättvisa, inte bara för palestinierna. Alla är också ansvariga. Israel skapades av Europa, ni/vi måste bistå i lösningen av problemet. Ni måste bojkotta Israels varor, kultur, service, mm - för att sätta press på strategier.

Israel styr när och hur enskilda palestinier får resa i landet. De behöver tillstånd för att röra sig. Israel styr allt - och palestinierna är ändå de onda krafterna. Vad/hur kan palestinierna påverka, när Israel tar för sig av allt. Europa och omvärlden måste se sitt ansvar.

28/7 1989. Det kom 100-tals soldater till hans hem. Terroriserade. Mitt i natten. De sökte igenom allt, förstörde. De arresterade honom och satt ögonbindel över hans ögon. De satte honom i en jeep. Han skrattade åt soldaterna, ironiserade - kanske för att överleva, behålla sin tro på sig själv. Han och hans bror, släktingar, mm - alla har suttit i fängelse. De skrattar, för att hålla modet och styrkan uppe. Soldaterna - israelerna - vill förstöra glädjen i livet för palestinierna. Palestinierna är lyckligare än soldaterna, som är rädda för palestinierna. Palestinierna vägrar att vara rädda. När de möter varandra har de roligt, dansar, skrattar, dricker, har skoj. - Nästan alla unga människor har varit i fängelset - varför? Varför stänger de våra skolor? Varför kämpar de för att förstöra våra liv, begränsa oss. Bara genom att vara i Palestina är att vara en motståndskraft. Bara att vara här, är att stå emot.

Vart 10e år har människorna här någon form av uppror. Det har varit så i hundra år. De har alltid varit ickevåldsliga. England, Frankrike och USA står för ockupationen förutom Israel. Europa måste protestera. Alla dessa ledare ser inte människorna, de ser bara sina egna strategier, sin egen makt. Varför ser inte omvärlden oss? Bryr de sig inte om människorna och de mänskliga rättigheterna? Varför drivs inte dessa frågor?

Israelerna tar människornas land. Hur skall de kunna försörja sig när Israel stjäl deras land? Varför bryr sig inte världen om detta? Just nu bygger Israel muren i Beit Jala - vad säger världen om detta?

Vad händer med beduinerna? Var skall de ta vägen när de tvingas bort från sina hem och sina områden, där de alltid har levt?

Kvinnorna är väldigt viktiga. De är och har varit en stor del av protesterna. De har hjälpt till att stänga gator, bidragit till sjukvård, mycket social verksamhet. Behov i familjerna, medicin, omsorg, mm, har skötts av kvinnorna. Utan kvinnorna vore knappt upproren möjliga. Många kvinnor sitter nu också i fängelse p g a ickevålds aktiviteter.

Frustrationen i nuläget skapar mer aggression. Knivdåden är unika berättelser, inte ett uppror. Dåden är ett resultat av aggression mot palestinierna. Var och en har rätt att försvara sig mot ockupationen, frågan är hur detta kan ske. Palestinierna är fortfarande väldigt ickevåldsliga, även om många svarar med våld.

Internationell inblandning är nödvändig för att ockupationen skall ta slut. Enstaka uppror eller intifador är inte tillräckligt. Detta kommer att fortgå om Palestina inte få hjälp utifrån. Omvärlden måste tvinga fram en lösning. Detta är inte en konflikt - det är en ockupation; se på den internationella lagstiftningen. Problemet är ockupationen - den måste tvingas bort av internationella krafter, palestinierna klarar inte detta själva. Vi har allt p g a av ockupationen; Hamas, motståndsgrupper, mm. De behöver inte dessa grupper om de inte utsätts för någon ockupation.

Palestinierna har länge - alltid - ofta - varit ockuperade, av andra grupper. Mannen säger - vi blir kvar. Vi är de som var här först. Vi har levt våra liv här. Min dröm är att rasismen försvinner och att vi alla kan bo här. Han är inte emot andra religioner eller människor, han lever gärna tillsammans med andra människor. Vi vill leva i fred tillsammans - inte den rasistiska judiska staten. Vi behöver en icke-religiös stat, där människor kan leva med lika rättigheter.

Statens ledning och många av bosättarna är rasister, inte alla, men strukturen. De försöker utbilda israelerna att palestinierna är farliga. Israelernas kunskap bygger på stereotyper, indoktrinering av en viss kunskap går genom hela samhället.

Samtal emellan människor är straffbart. Det vill skapa hat och osäkerhet mellan folkgrupperna.

Vatten. De får mycket regn här, men vattnet stannar inte i ytan. Jordan river - delas mellan Jordan och Israel. Palestina får inget från detta. Rutten av muren är strategisk för att få vattenkällorna på israeliska sidan. Vattenreservoarerna är kontrollerade av Israel. Israel kontrollerar vattnet, för att ge till bosättningarna. Palestinierna får inte borra brunnar. 800 meter för israeler - 400 meter för palestinier (eller sa han tvärtom?). Det är kostsamt för palestinierna att få upp vattnet. En brunn - eller fyra brunnar, de får ändå inte ta mer vatten hur många brunnar de än har. De har en strikt mängd som de inte får överstiga.

Det har aldrig varit en arab/isr. konflikt. Det är en ockupation. Man talar om araber istället för palestinier. Utan palestinier finns inget Palestina. Bilden är att araber kan bo i vilket arabland som helst. Men, varför skulle palestinierna inte få bo där de alltid har bott? Varför måste de tvingas bort från sina hem?

Israel är duktig på rening av vatten, men de delar inte med sig av den kunskapen. De låter - eller tvingar genom att inte ge tillstånd till reningsanläggningar - det smutsiga vattnet gå ut orenat i de palestinska dalarna. Använder de använder smutsvattnet - t ex från fabrikerna i bosättningarna och i de palestinska samhällena - för att skada den palestinska miljön?

A..(Bethlehem 12/3 2016)

Inga kommentarer: