tisdag 1 mars 2016

Rabi Jeremy Milgrom

Jeremy Milgrom är utbildad vid det Judiskt teologiska seminariet i USA (Jewish Theological Seminary of America, i New York), har varit medlem vid Shalom Hartman Institute, undervisat vid Hebrew University och Achva Teachers' College, men har mest av allt arbetat för en rättvis fred i Mellanöstern genom hela sitt yrkesliv.

Rabi Milgrom har haft en ledande roll i skapande och lotsande av fredsgrupper under de tre senaste årtiondena. Han var den första att se till att Peace Now.s meddelanden nådde den Amerikanska Judiska kommuniteten (1978), skapade ett mönster eller en rutin för lärande och pengainsamling för Yesh Gvul - till stöd för israeliska soldater som vägrade att tjänstgöra i Libanon - och var en av grundarna av rabbiner för mänskliga rättigheter (Rabbis for Human Rights - 1988) och en av dess ledare under perioden 1995-1998.

Milgrom är pionjär i arbetet med gränsöverstigande möten och samarbeten mellan kristna och muslimska palestinier, han grundade och ledde organisationen Clergy for Peace tillsammans med pastor Shehadeh Shehadeh och alltsedan 1998 har han samlat hundratals volontärer som undervisar beduinska barn från Jahalin-stammen som har tvingats flytta från Negevöknen till Västbanken.

Milgrom är veteran från den israeliska armen, men efter han blivit far blev Milgrom pacifist och blev slutligen, efter en åttaårig lång kamp, befriad från att ingå som reservkraft i militären.

Han har skrivit mycket och bland hans många artiklar finns t ex "Let your love for Me vanquish your hatred for him: Modern Judaism and Non-violence." Han är en ofta anlitad föreläsare både i Israel och utomlands - han talar om frågor som rör en lösning av Mellanösterns konflikter, religionens rötter kopplat till ickevåld och liknande frågor. Han talar om, både uppskattande och utmanande, platser som rör sionimen i medvetande och i hjärta hos judar i såväl Israel som i förskingringen och deltar i samtalet om skillnaden mellan anti-semitism and anti-sionism.

Han är israel, jude, rabbin, pacifist, stöder israeler som vägrat militärtjänstgöring, månar om mänskliga rättigheter liksom om gräns- och religionsöverskridande möten. Han är också lärare, föreläsare och skribent - med uppenbar hög trovärdighet såväl i Israel som internationellt.

A..
Varför är inte alla rabbiner i Israel medlemmar i organisationen; Rabbis for Human Rights?
Hur många rabbiner finns och hur många är med i organisationen? Tillhör mänskliga rättigheter grundtanken hos alla rabbiner i Israel? Hur ställer sig rabbiner till det våldet och inskränkningarna i rörlighet som råder mot palestinierna? Hur samtalar de kring detta? Hur ser Jeremy Milgrom på frågan om vatten - tillgänglighet och rättvisa - i Israel, på Västbanken och i Gaza?

Läs mer; 
antisemitism = fientlig mot semiter, judar
antisionism = fientlig mot sionismen, den judiska nationella rörelsen i syfte att stärka Israel,mm
pacifist = livsåskådning som tar avstånd från krig som konfliktlösning; fredsrörelse.
Rabbis for Human Rights - 1988
Jewish Theological Seminary of America (New York)
Peace Now (Israel)
Clergy for Peace
Artikeln; "Let your love for Me vanquish your hatred for him: Modern Judaism and Non-violence."
Interview with Rabbi Jeremy Milgrom, Jerusalem
Jeremy Milgrom is an American-born rabbi who has lived in Israel since 1968

Inga kommentarer: