tisdag 8 mars 2016

SCSC - Swedish Christian Study Centre

SCSC - Swedish Christian Study Centre (Bildas studiecenter i Jerusalem) - är ett studiecenter i Jerusalem, som drivits av Studieförbundet Bilda sedan 1991.

Centret är beläget strax innanför Jaffaporten i Gamla Jerusalem. Syftet med centret är att erbjuda en plats för enskilda och grupper att mötas och att studera på plats. Hit kommer många studiegrupper från Sverige, för att studera frågor som exempelvis Mellanösternkonflikten, ickevåld, klimatfrågor, kvinnors organisering, religionens roll, mm.

En särskild styrka i centrets verksamhet är kontakten med de lokala kyrkorna. Mötet med de lokala kyrkorna i Jerusalem innebär för svenska kristna besökare att möta de egna rötterna, men också att möta en kristen kultur med en annan historia och en annan aktuell situation än den svenska.

Den centrala uppgiften för SCSC, som är beläget i Gamla stan i Jerusalem, är att vara ett resurscenter för de många (20–30 st) studieresor som Bilda arrangerar varje år. Många studieresor genomförs med lokala grupper som har förberett sin resa genom en studiecirkel eller liknande. Andra studieresor genomförs i samarbete med organisationer, skolor och andra utbildningsinstitutioner. SCSC medverkar t ex genom att arrangera studiebesök, workshops och möten som knyter an till ett utbildningsprogram som i övrigt genomförs hemma. Bilda arrangerar också kultur-, studie- och pilgrimsresor med särskilda teman. Skrivarkurser med en författare och pilgrimsvandringar är exempel på detta.

A..

(Under vår vistelse i Jerusalem - feb/mars 2016) hade vi ofta våra samlingar på SCSC. Det var en fantastiskt fin och bra plats att samlas på. Är du i Jerusalem, så är det en plats att besöka, låna internet, läsa och tala med personalen. SCSC är mycket väl värt ett besök).


Länkar;
SCSC - Swedish Christian Study Centre (Bildas studiecenter i Jerusalem)
Wikipedia om SCSC
MyNewdesk om ny direktor 2014
Tidningen Dagen om SCSC 2011.
Pressen.se - samlar artiklar om SCSC.
Sweden Abroad.

Varför bildades studiecentret? Vilka nyttjar detta mest? Hur ser personalstyrkan ut här? Har den varierat över tid? Hur upplever ni säkerheten för ert uppdrag här?

Inga kommentarer: