onsdag 24 februari 2016

KAOS = Konfrontera - Avleda - Omtolka - Stödja

Utdrag ur Fredsnytt (Kristna Freds medlemstidning)
nr 2 - 2015

Kaos, i den här modellen, står för;

Konfrontera - lyft frågan
Avleda
Omtolka
Stödja - stöd den som har blivit förtryckt

Det är en ickevåldsmetod, där utgångspunkten är att ingripa när man ser saker hända som man inte håller med om. Det kan t ex röra sig om våld, kränkningar av medmänniskor eller förtryck av olika slag.

I frågan om civilkurage, som jag tycker är viktigt, ingår att ställa upp för varandra. Inte bara stillatigande titta på när det händer obehagliga saker i vår närhet. När någon utsätts är det viktigt att någon annan ser och ställer sig vid den utsattes sida. Att bara stillatigande betrakta eller vända ryggen till är, för mig, inte i sin ordning. Det är mänskligt ovärdigt, helt enkelt.

Ett problem är ibland att se, eftersom det ibland också ligger i den egna upplevelsen. Jag tänker ändå att det är viktigt att träna på att se & agera - hur upplever du en tveksamhet, tala om det, lyft frågan för att se att inget hände eller att något faktiskt hände som skadade eller skapade något som vi inte borde ha utsatt någon för.

Detta behöver vi öva på. Eller kanske bara jag, om du och ni andra redan är fullärda.

A..

Inga kommentarer: