måndag 1 februari 2016

Nu när du har sett är du ansvarig

Jag läser om; Frihetsteatern, i Jenins flyktingläger på Västbanken.

Hanna Eklund har varit följeslagare, i Följeslagarprogrammet. Hon var där 2013 och besökte då bl a Frihetsteatern. Om detta har hon skrivit i ett följeslagarbrev, som finns tillgängligt på Följeslagarprogrammets hemsida. (Hemsidan hittar du här).

Hon har besökt teatern tillsammans med andra följeslagare, och träffar Jonatan Stanczak. Han är svensk med judisk bakgrund, och arbetar som administrativ chef på teatern. Hon berättar om teatern, vilka som finns där och varför. Hon berättar om Jonatans ord om bakgrunden, bildandet och utvecklingen av teatern. Teatern grundades 2006, men hade kanske ändå sin bakgrund från så tidigt som den första indifadan (1987) i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Hanna Eklund ger uttryck för att "teatern ger palestinierna en röst och skapar utrymme där förändring kan ske, istället för att låta hopplösheten ta över. Teatern är ett verktyg i kampen mot ockupationen, ett sätt för människor att engagera sig för det som känns rätt."

Teater är ett sätt att bearbeta, uttrycka och samtala med varandra. Ett ickevåldsligt sätt. Ett bra sätt, tänker jag. Teatern har fått priser, uppmärksamhet och stipendier/bidrag. Jag tänker, tror, att en sådan verksamhet är betydelsefull ur många perspektiv, att den gör skillnad.

Hanna avslutar sin artikel med; Nu när du har sett är du ansvarig. Jag tänker att det - ansvaret - är viktigt att komma ihåg, men frågan är när vi har sett. När uppkommer mitt ansvar? Vi vet ju, långt innan vi varit där. Vi hör ju om konflikter både här och på andra platser i världen, när och hur uppkommer mitt ansvar för dessa? Nej, jag ser det inte på plats, men jag ser det ju ändå, långt innan jag är på plats. Är det verkligen i sin ordning att bara rycka på axlarna, säga att det är deras problem, vända ryggen till och gå i en annan riktning? Är det verkligen i sin ordning?

- Är jag ansvarig? Ja, tänker jag, det är jag. Möjligen inte för att juridiskt ställas till svars, men  moraliskt och solidariskt, ja.

- Hur kan jag göra skillnad?

A..Länkar - för fler ord om Frihetsteatern i Jenin 
eller om arbete med fred och ickevåld; 
Artikeln om Frihetsteatern - Hanna Eklund.
Läs Morgon i Jenin - en fantastisk bok.
Mer om Frihetsteatern i Jenin - i denna blogg.
Svenska freds (arbetar mot vapenexporten)
Kristna freds (arbetar med ickevåld)


Inga kommentarer: