tisdag 8 oktober 2013

Seglats tillsammans eller var för sig ...

Ömsesidig respekt innebär t ex att man ser och lyssnar på varandra. Det innebär att man uppmuntrar, bidrar och engagerar. Det innebär att du är ansvarig för helhetens framgång genom att engagera och inspirera dina kollegor - och vice versa. Det innebär att jag är ansvarig för att bidra där jag kan. Och att omgivningen låter mig, utan att sortera in mig i ett fack.

Jag är inte bara ekonom. Jag är även ledare, idrottsutövare, chef, medmänniska, ordförande, förälder, skribent, vän, fotograf, sambo, redaktör, föreningsaktiv och kollega. Bland mycket annat. Jag, liksom du, kan en hel del utöver det vi har i vår profession.

Uppriktigheten i de ömsesidiga respektförsöken skaver ibland, men de behövs. När jag brister i min omsorg behöver jag förstå mina brister. Jag behöver förstå hur jag ska förhålla mig och hur jag behöver ändra mig. Om jag inte förstår själv kan det hända att jag behöver upplysas. Precis som du. Och vi tillsammans. Det är inte heller helt säkert att den miljö jag - eller du - finns i är den rätta. Vi kan behöver lätta ankar, för att segla i nya vatten, i sådana vatten som utmanar oss på ett bra sätt och höjer oss tillsammans på bästa sätt.

Det är inte helt säkert att vi skall segla i samma vatten, när det visar sig att vi inte lyckas samsas för vårt gemensamma väl tillsammans.

Så, med ord om ömsesidig respekt och seglats i olika riktning infinner sig tanken; vart är vi egentligen på väg?

Anette Grinde
Föreningsaktiv föreningsutbildareMer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -  -  - föreningsdemokrati - kassör - styrelsemöte - styrelsekursVolontärbyrån - STF - Marathonsällskapet

Inga kommentarer: