onsdag 16 oktober 2013

UNICEF hälsar att de behöver ditt stöd.

Varje dag tvingas barn över hela världen att fly från förföljelse, förtryck, krig, fattigdom, våld och övergrepp. Tusentals av dessa barn kommer varje år till Sverige. Väl i Sverige ser vi dagligen exempel på att dessa barn får sina rättigheter kränkta. Med detta inlägg vill jag hjälpa UNICEF att rikta ljuset mot dessa kränkningar och ge barn på flykt en röst.

Barnkonventionen är en samling mänskliga rättigheter för barn. Den slår fast att barn har egna rättigheter och ett människovärde som måste respekteras, samtidigt som barn har speciella behov av skydd och stöd. Sverige skrev under barnkonventionen redan 1990, men den gäller ännu inte som svensk lag.

Om barnkonventionen gällde som svensk lag skulle beslutsfattare tvingas ta barnets rättigheter på större allvar och kunskaperna om barnets rättigheter skulle öka. Barn på flykt måste få sina rättigheter tillgodosedda.

Skriv under för att göra barnkonventionen till svensk lag -  http://unicef.se/flykten-slutar-har


UNICEF hälsar att de behöver ditt stöd. Eller att ungarna gör det. Jag har skrivit under, för att jag tycker att ungarna är viktiga och har rätt till trygghet. Jag hoppas att du gör det också.

A..


Mer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -   -  -  IckevåldUNICEF - barnkonventionen - flyktingar - ...

Inga kommentarer: