söndag 13 oktober 2013

Penilla Gunther (kd)

Penilla Gunther (kd) har varit rätt flitig i motionsskrivande. Inför riksdagsåret 2013/14 har hon ingivit 18 motioner i olika frågor. Året dessförinnan ingav hon inte mindre än 35. En flitig dam, med andra ord. En av dessa intresserar särskilt just nu, nämligen den om Resolution 1325 - kvinnor, fred och säkerhet.

Ja, det känns mycket bra att den har skrivits, men känns en aning lam. Ja, visst skall vi fortsätta att verka för resolutionen vinner gehör och efterlevs, men vad gör vi rent konkret?  Och hur höjer vi ribban? Ja, visst skall vi verka för att samtliga av EUs medlemsstater antar nationella handlingsplaner för resolutionen, men vad gör vi här rent konkret? Och hur lär vi mer? Vad tycker du, Penilla Gunther, att vi skall göra?

Ja, kvinnor och barn är särskilt utsatta i väpnade konflikter. Men, är det just det skälet som gör att kvinnor skall medverka i konfliktlösningsprocesserna eller är det faktumet att de utgör 50% av befolkningen?

Höj ribban, Pernilla Gunther. Berätta mer konkret vad du tycker att Sverige och EU skall göra för att lika många kvinnor som män skall finnas med i förhandlingar och beslut kring fred och säkerhet. Berätta mer konkret hur kvinnorna når de beslutande och förhandlande posterna, här hemma och i övriga världen. Om du inte har bilden helt klar, bjud in civilsamhällets kvinnoorganisationer till samtal. De kan lära dig mer.

A..


Mer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  - Resolution 1325 - GNWP - IKFF - Operation 1325 - KFF - UN Women - Kvinna till Kvinna - Kvinna till Kvinna (rapport om fredsprocesser utan kvinnor) - Socialdemokraterna - Penilla Gunther - Kristdemokraterna -

Inga kommentarer: