torsdag 10 oktober 2013

Mer sånt, Åsa Lindestam. Mer. Höj ribban.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening ....

Ja, språket är ju som det är. Ibland får man förundras. Nästan le en aning. Även om man kanske inte är bättre själv. Nåväl. Jag botaniserar lite bland riksdagens motioner och finner t ex Åsa Lindestams (S) förslag om en svensk ambassadör för FNs resolution 1325.

Hon ser gärna att Sverige kan gå före andra och utse en ambassadör för FNs resolution 1325 där kvinnor ska delta i alla delar av fredsprocessen, just därför att freden ska bli hållbar.
 
Hon menar också att det krävs mätbara mål, en klar tidtabell när förslag ska tas och genomföras, kontrollsystemet måste vara effektivt och dessutom måste en budget tillsättas för att allt ska gå att genomföra.

En god tanke. Åsa Lindestam har skrivit ett kort fokus kring viktiga frågor. Ja, jag håller med henne om att fredsfrågorna är viktiga. Jag vill, liksom hon, också höja frågan om kvinnornas deltagande vid förhandlingsborden Lösningar som bara utgår ifrån männens ögon är inte hållbara. Där saknas 50% av befolkningen och det seende som står för dem. Så, lika många kvinnor som män, behöver samlas vid förhandlingsborden. Alltid. I världens alla hörn. För en hållbar fred.

Åsa Lindestam skrev också en kort motion till riksdagen 2011 (2011/2012:U212). Däri efterlyser Lindestam tydliga mål för att säkerställa att vi närmar oss målen i handlingsplanen till resolution 1325. Redan 2009 (2009/10:U233) gav hon (tillsammans med Inger Jarl Beck) uttryck för vikten av studier och statistik för utvärdering av handlingsplanen med fokus på konkreta mål.

Mer sånt, Åsa Lindestam. Mer. Höj ribban. Sätt ett tydligare fokus och ta hjälp av det civila samhällets kvinnoorganisationer. Det finns mycket stor kunskap där.

A..
Mer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  - Resolution 1325 - GNWP - IKFF - Operation 1325 - KFF - UN Women - Kvinna till Kvinna - Kvinna till Kvinna (rapport om fredsprocesser utan kvinnor) - Socialdemokraterna -

Inga kommentarer: