söndag 27 oktober 2013

En halv sanning är också en lögn - Hanne Kjöller

Hanne Kjöller
En halv sanning är också en lögn.
Brombergs Förlag
Isbn 978-91-7337-498-9
2013
www.brombergs.se

Det blev verkligen ett herrans liv när boken publicerades för inte så länge sedan. Debatten som de frågor som finns i boken föreföll utebli helt och hållet och istället var utgångspunkten Hanne Kjöllers eventuella fel.

Jag har länge tyckt att Hanne Kjöller skrivit bra. Hon är en duktig skribent, som ofta sätter fingret på en bra poäng. Jag läser gärna hennes texter. Det tycker jag att hon gör i denna bok också, så jag blir verkligt förundrad när jag tänker tillbaka på det oväsen boken åstadkom. Men kanske är det så att hon gav sig på en yrkeskår, som var känslig för kritik. Huruvida det faktiskt förekommer fler faktafel än det hon själv rättat (hyresrätt/bostadsrätt), saknar jag kunskap om i nuläget. Det är naturligtvis en viktig fråga, och skall inte förringas. - Men jag ser ändå gärna hennes grundfrågor i boken som intressanta.

Ja, det är läge att rätt ofta ställa sig frågan om vi, som läsare, har fått all information när vi läser en artikel i en tidning eller hör nyheterna i radio eller tv. För visst är det så att vi borde förstå att det saknas en del information och att vi borde klura på just det? Vad ville vem med just den artikeln? Vilken information fanns och vilken fanns inte - och på vilket sätt var det avgörande för historien? Är historien korrekt?

Jag minns min tid hos Skatteverket när det var lagregeln och de faktiska omständigheterna som var huvudpoängen, inte människan eller surret runt omkring. Jag tänker att det är detsamma hos Försäkringskassa, Migrationsverket, socialtjänst och domstolarna landet runt. Så när journaliser kritiserar eller ifrågasätter samhällets olika beslut, kan det kanske vara relevant att ställa sig frågan - hur ser de faktiska omständigheterna egentligen ut?

Jag vill nog ändå hålla med Hanne Kjöller. Det krävs en helhet, för att reportagen skall bli rätt. Ja, kanske är det så att de då faller och inget finns kvar i frågan att skriva om. Ja, men då får det vara läge att hitta något annat. Något som faktiskt spelar roll.

Ja, jag fortsätter gärna att läsa Kjöllers artiklar i DN. Ja, jag tycker att hon skriver bra.

A..

Mer länkar & sånt;  
Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar -  -   -  -  -  Adlibris - Bokus - Brombergs - Dn -

Inga kommentarer: