tisdag 29 oktober 2013

Asylrätt. Hur står det till med rätten egentligen?

Jag besöker ett seminarium i syfte att lära mig mer. För arrangemanget står FARR (Flyktinggruppernas Riksråd) och Studieförbundet Sensus.

Salen är fylld av människor. Det stora flertalet är unga (max 30 år) och de flesta är tjejer. Ja, det finns också äldre än så och det finns också män. Jag hör att det är människor som månar om sina medmänniskor, och särskilt om de som har råkat illa ut i sina hemländer och i de processer som föregår ett beslut om att få stanna - eller inte - i ett land som kan ge skydd.

Informationstillfället inleds med ord om grundläggande juridik. Jag upplever Sanna från FARR som kunnig och engagerad, även om jag inte helt gillar att hon tydliggör att orden är för dummies. Det får mig att känna att jag vill lämna lokalen. Jag väljer dock att stanna eftersom jag är där för att lära mer. Hon talar om juridik men hon glider också över till exempel och en smula brandtal. Ibland känns skärpan i hennes ton lite skarpare. Det känns att hon månar om människorna och frustreras över situationen.

Det som (igen) noteras i mitt sinne är misstanken om systemfel som skadar såväl människorna som processen. Jag undrar om processen är rättvis? Om det inkluderar människornas möjlighet att berätta hela sin historia? Och om myndigheten fattar beslut från rätt perspektiv?

Det noteras t ex;
  1. Det finns inte ett bra stöd för de sökande människorna i form av relevant antal tolkar och advokater. Det är svårt att välja själv och det är än svårare att ändra när det visat sig vara en person som inte fungerar för individen.
  2. Många ger inte tillfälle att ge sin egen bild av situationen. Sanna berättar om en kvinna som har varit i Sverige i tre år, men inte givits tillfälle till mer än 20 minuter (där hennes lilla barn var med och störde situationen) för samtal med Migrationsverket.
  3. Det är svårt att få rätt när något blivit fel från början. Sagda ord är sagda ord – och kan svårligen ändras om det visar sig vara felaktiga. Ej sagda ord är ej sagda ord – och läggs dig till last.
Efter föreläsningen följer en paneldebatt där Disa från FARR ställer frågor till företrädare för ”Dessa mina minsta”, Asylgruppen i Malmö och ”Aktion mot depression”.

Dessa mina minsta är ett kristet nätverk som vill se de kristna värderingarna i tanken kring människornas väl. Företrädaren har inte mycket att orda om. Han sitter oftast tyst eller yttrar ett fåtal ord när man till slut måste.

Företrädaren för Asylgruppen i Malmö (Ylva Sjölin) upplever jag som intresserad, engagerad och kunnig. Hon talar varmt och engagerat. Hon ger uttryck för sin och/eller gruppens ståndpunkt och betonar att det inte i alla led behöver vara detsamma som alla medlemmars uppfattning i Asylgruppen i Malmös. Det förefaller som om de har ett öpppet och engagerat samtal i gruppen, men också en tillåtande attityd i de frågor de (ännu) inte kunnat enas i.

I Aktion mot depression är fokus lagt på de som fått ett beslut om avvisning. De söker hjälpa de som fått avslag och skall utvisas. De propagerar emot och engagerar sig så mycket det går för just dessa personer genom t ex mat/kläder men också opinionsbildning för att synliggöra politikens baksida.

FARR och Asylgruppen i Malmö får mina plus i denna tillställning. De ger mig engagerande kunskap. De visar att de kan och tar frågorna på allvar. De övriga lämnar jag därhän.

På framsidan av tidningen Artikel 14; Tema Handlingsutrymme står det;

Varje fyrkant har sina egna ramar att förhålla sig till.
Vilket utrymme finns, innanför och bortanför dem?”

Ja, det är onekligen en relevant kommentar; varje fyrkant har verkligen sina egna ramar att förhålla sig till.

Vad rör det sig om här, mån tro? Ja, kanske rätt rätt. Som i juridik. Rätt utgångspunkt. Som i mänskliga rättigheter. Och rätt tro. Som i tron på människors lika värde. Och kanske handlar det också människors rätt till skydd när läget hemma ter sig helt omöjligt. Skulle inte vi, du och jag, vilja ha den rätten om vi råkade vara födda i ett land där trygghet inte står på agendan?

A..


FARR
Tidningen Artikel 14
artikel13 (snabel-a) farr.se
www.farr.se

 

Inga kommentarer: